Welcome to my blog :)

rss

Sunday, July 24, 2011

ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ဆိပ္ကမ္းထက္ ၁၀ ဆႀကီးမား ၊ တရုတ္ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ား အလားအလာ အေကာင္းဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္

AddThis Social Bookmark Button
6431
ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းပိုင္းက ေတြ႔ရစဥ္
ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ေသာ Laem Chabang ဆိပ္ကမ္းထက္ ၁၀ ဆ ႀကီးမားေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ား မွာ အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကၿပီး လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္မူ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ PTT ကမူ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ စဥ္းစားသြားမည္ဟု ၾကားသိရသည္။
“အဓိက ထား၀ယ္စက္မႈဇုန္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံက ကုမၸဏီေတြပဲ ျဖစ္မွာပါ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကနီပြန္စတီးကုမၸဏီ ကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာဖြယ္ ရွိပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ လတ္တေလာမွာေတာ့ PTTကုမၸဏီက ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းမွာျပဳလုပ္မယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚမွာ စဥ္းစား သံုးသပ္သြားမယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္”ဟု ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာမွ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက PTT ၏ အၾကံေပး ျဖစ္သူ Mr. Chainoi Puankosoom ၏ေျပာၾကားခ်က္အား ကိုးကား၍ ေျပာျပခဲ့သည္။
အဆိုပါ ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းအား ထိုင္းႏိုင္ငံ Italian-Thai Development ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ေျခာက္ဘီလ်ံ တုိးျမႇင့္သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဓိက ထား၀ယ္စက္မႈဇုန္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြမွာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံနဲ့ထိုင္းႏိုင္ငံက ကုမၸဏီေတြပဲ ျဖစ္မွာပါ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကနီပြန္စတီး ကုမၸဏီကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာဖြယ္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လတ္တေလာမွာေတာ့ PTT ကုမၸဏီက ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းမွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚမွာ စဥ္းစားသံုးသပ္သြားမယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္ . . .
ထား၀ယ္ေဒသတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကန္ခ်နပူရီသို႔ သြယ္တန္းေဖာက္လုပ္သည့္ စူပါဟိုင္းေ၀းကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသအတြက္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ား တိုးပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေရာ္ဘာ၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အလားအလာ ေကာင္းႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အ႐ႈပ္အရွင္းမ်ားလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိလာ ႏိုင္သကဲ့သို႔ လူေနမႈ ကုန္က်စရိတ္လည္း ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။
ထို႔အတူပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ တိက်ခိုင္မာသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ Dirty Industries မ်ား တိုးပြား လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ထားမႈပိုင္းတြင္လည္း မ်ားစြာ အားနည္းခ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ ဆုိးက်ဳိးမ်ားအျဖစ္ ေဒသတြင္းရွိ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလာႏိုင္ျခင္း၊ ျမစ္ ေခ်ာင္းမ်ား တိမ္ေကာလာႏိုင္ျခင္း၊ ရာသီဥတုမမွ်တသည့္ ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေဒသခံတို႔၏ က်န္းမာေရးပိုင္းတြင္လည္း ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
“ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္၀င္စားေနတာ က တ႐ုတ္ကုမၸဏီ၊ ထိုင္းကုမၸဏီေတြ ပါ။ ဂ်ပန္က နီပြန္ကုမၸဏီကလည္း စိတ္၀င္စားေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့   ကန္႔သတ္မႈေတြ မရွိတဲ့အတြက္ေရာ စီးပြားေရးဇုန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီ ဆိုတဲ့အတြက္ေရာ ဒီေနရာမွာ တျခားေနရာေတြမွာ ကန္႔ သတ္ထားတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လတ္တေလာမွာေတာ့ ထိုင္းႏုိင္ငံက PTT ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျပန္လည္ သံုးသပ္သြားမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေနတယ္။ အခုတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအဆင့္မွာတင္ ရွစ္ဘီလ်ံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံထားတယ္ဆိုေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြက ဘီလ်ံ ၁၅ ဆဆိုေတာ့ ၁၀၀ ဘီလ်ံ ေက်ာ္သြားလိမ့္မယ္။ ရလာမယ့္ အက်ဳိးအျမတ္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ရမလဲ ဆိုေတာ့နဲ႔ ႏွစ္ ၆၀ စာခ်ဳပ္နဲ႔ဆိုေတာ့ ေရရွည္လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ စဥ္းစားတာမ်ဳိးလို႔ သိရပါတယ္”ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္ျပသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ စီးပြားေရးအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ခိုင္မာသည့္ ေငြေၾကးစနစ္ ႏွင့္ ဘဏ္စနစ္၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ ဥပေဒျပဳစနစ္၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္၊ အစိုးရယႏၲရားစသည္တို႔ ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံု(Institutional Infrastructure) မ်ား၊  ေဆး႐ံု၊ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္ စသည့္ လူမႈေရးအေျခခံအေဆာက္ အအံု(Social Infrastructure  ) မ်ား၊ ျပတိုက္မ်ား၊ စာၾကည့္တုိက္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအံု  (Cultural Infrastructure)မ်ားပါ၀င္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအား အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ၀င္ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ တာ၀န္ယူမႈ အျပည့္ရွိေသာ Cor-porate Social Responsible ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္ လာျခင္းျဖင့္သာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ တိုးတက္မႈအား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ fhdevelopment  အား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ negative impact မ်ား ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ခံရတတ္ေသာေၾကာင့္ အလံုးစံု ကာကြယ္မႈ မျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ (sustainable developmet) ျဖစ္ရန္ အတြက္ခိုင္မာေသာ (precautionary measure) မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္သာ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဟုလည္း သံုးသပ္ၾကသည္။
“ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဖိတ္ေခၚရပါတယ္။ ဖိတ္တဲ့အခါ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ ကုမၸဏီေတြထဲမွာမွ responsible corporation ေတြကေတာ့ သူတို႔လုပ္လုိက္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လူမႈေရးနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ႐ိုက္ခတ္မႈေတြ မရွိေအာင္ တာ၀န္ယူရေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ သူတုိ႔လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္၊ နည္းေအာင္ precautionary measure ေတြ ယူၾကရတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို လာတဲ့အထဲမွာ တာ၀န္ယူမႈအျပည့္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ေရာက္လာဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ အိမ္နီးနားခ်င္း က small and medium enterprises  ေတြေလာက္ပဲ ၀င္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တာ၀န္ယူမႈဆိုတာ ပါလာဖို႔ နည္းပါတယ္။ ဥပမာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြထဲက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပဲ ထားပါေတာ့ သူတုိ႔မွာလည္း တကယ့္ fhResponsible Business Corporation ရွိပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ ဘာတာ၀န္ယူမႈမွ မရွိတဲ့ စီးပြားေရးက်င့္၀တ္ နည္းတဲ့ ကုမၸဏီေတြ ၀င္ေရာက္လာရင္ ဒီသက္ေရာက္မႈကိုခံရမွာက ဒီႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္မွာပါ။ အဲဒီလို Business Ethics  မရွိတဲ့ smes  ေတြေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႔၊ လူမႈေရးတို႔၊ စီးပြားေရးတို႔ မွာ ဆိုးက်ဳိးေတြ အမ်ားႀကီး ရလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဒီကုမၸဏီေတြက ဂ႐ုစိုက္တတ္ၾကသလား ဆိုေတာ့ ျပန္ၾကည့္ရင္ ကုမၸဏီ ေသးေသးေလးေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕ interest က commercial interest ကိုပဲၾကည့္တတ္ၾကပါတယ္။ ေသးတဲ့ ကုမၸဏီေတြရဲ႕သေဘာက ဒီအတိုင္းပဲ ဘယ္သူ႔အတြက္မွ မၾကည့္ႏုိင္ဘူး။ လုပ္ငန္းရွင္သန္ဖို႔ပဲ ၾကည့္ၾကပါတယ္။ ႀကီးလာတဲ့အခါ standard တစ္ခု ရွိလာတဲ့အခါ တာ၀န္ယူမႈ ရွိလာတယ္။ ဥပမာ ကုမၸဏီေသးေသးေလးက မဟုတ္တာလုပ္လို႔ ျပႆနာျဖစ္ရင္ ဒီကုမၸဏီကို ဖ်က္ၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီျပန္ေထာင္လို႔ရတယ္။ အႀကီးႀကီးက်ေတာ့ ဖ်က္လို႔မရဘူး။ တရားစြဲ ခံရရင္ ဒုကၡေရာက္ေတာ့မယ္။ ေသးေသးမႊားမႊားေလး ကအစ ဂ႐ုစိုက္ရတယ္။ ဒီလိုကုမၸဏီႀကီးေတြ မဟုတ္ဘဲ ေသးေသးမႊားမႊားေလးေတြ ေရာက္လာရင္ ျပႆနာရွိပါတယ္”ဟု Asia Development Research  Institute ၏ Founder ျဖစ္သူ  ဦးဆက္ေအာင္ က ေျပာျပခဲ့သည္။
အလားတူ ေဒသခံစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာမ်ားအနက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားမွာ ပို၍ အဓိကက်ေနၿပီး ယင္းသဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ျပႆနာမွာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ လံုျခံဳေရးအား ပို၍ဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္လာေၾကာင္းလည္း  သိရွိရသည္။
“တကယ္ေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ျပႆနာဆိုတာ အျမဲတမ္း transboundary ျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အက်ဳိးဆက္က ဒီကို ေရာက္လာႏိုင္သလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ က အက်ဳိးဆက္ကလည္း တျခား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကို ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ေခတ္မွာ environmental security ဆိုၿပီး ထည့္တြက္ဖို႔ လိုအပ္လာေပမယ့္ ဒီအေပၚမွာေတာ့ Assessment  ေတြ သိပ္မလုပ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ လုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးေတြ ရွိေပမယ့္ အဲဒီလိုဆိုးက်ဳိးေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္လုိက္လို႔ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဆက္စပ္ၿပီးမသိၾကဘူး။ အဲဒီလို ဆက္စပ္မႈမရွိတာကို ဆက္စပ္မႈရွိတယ္ဆိုတဲ့ awareness ကို ေပးႏိုင္ရမယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ငါတို႔ တစ္သက္ မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီး တစ္သက္စာပဲ စဥ္းစားၾကတယ္။ ကိုယ့္ တစ္သက္စာ ဒုကၡမေရာက္ႏိုင္ေသး ဘူးဆိုေပမယ့္ ကိုယ့္မ်ဳိးဆက္ေတြ ဒုကၡေရာက္တာကို မကာကြယ္လို႔မရပါဘူး။ ငါတုိ႔ေသၿပီးမွ ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ဆိုတဲ့  mentality  အပ မ်ဳိးေတြရွိရင္ေတာ့ ဘယ္လုိမွ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ အဆင္ေျပမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူ greener တစ္ဦး ကလည္း သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း
 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ Italian-Thai Development PCL ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာေရးထုိး။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ တာ၀န္ရွိသူမ်ား မူေဘာင္သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (oncession Signing) အား လက္မွတ္ေရးထုိး။
၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၄ အထိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအဆင့္ - ၁၊
၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၇ အထိ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအဆင့္ - ၂၊
၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၉ အထိ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအဆင့္ - ၃  သတ္မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္။
၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၉ အထိ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အၿပီးအစီးတည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္။
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး
ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္နယ္ေျမႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကန္ခ်နပူရီသို႔ သြယ္တန္း ေဖာက္လုပ္မည့္ ၁၀၅ မိုင္အရွည္ရွိ ရွစ္လမ္းသြား စူပါဟိုင္းေ၀း ကားလမ္းပါရွိ။
ရထားလမ္း၊ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္းႏွင့္ နယ္ျခား၀င္ထြက္ဇုန္ မ်ားပါ၀င္။
ႏွစ္ ၆၀ (B.O.T) တည္ေဆာက္၊ ေမာင္းႏွင္၊ လႊဲေျပာင္းစနစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္။

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ