Welcome to my blog :)

rss

Friday, October 29, 2010

> THE PRINCE OF PEACE(ကိုတီအမ္ေထြးရဲ႕ ပလဲနက္တြင္းရွင္းၿပမွဳမ်ားမွ)

ကိုတီအမ္ေထြးရဲ႕ဘာသာၿခားမ်ားအပါအဝင္ အစၥလမ္သာသနာေတာ္ၿမတ္ကိုေလ့လာသူအားလံုးသို႕လိပ္မူလွ်က္တင္ၿပမွဳ
မ်ားထဲကၿဖစ္ပါတယ္...တစ္စုတစ္စည္းတည္းေလ့လာနိဳင္ေအာင္ တင္ၿပေပးတာပါ...


In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. The Gracious God.
( Chapter 55: Al-Rahman 1 - 2 )


All that is on earth will pass away; And there will abide for ever only the Person of thy Lord, Master of Glory and Honour. Which, then, of the favours of your Lord will ye twain, deny? (Chapter 55: Al-Rahman 27 - 29)


ယင္းပထ၀ီေျမေပၚ၌ ရွိရွိသမွ်တို႔သည္ (မၿမဲ) ပ်က္စီးဆိတ္သုဥ္းအံ့ေသာအရာမ်ားပင္ ျဖစ္ကုန္၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား အသင့္အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာ၊ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊အရွင္ျမတ္(တစ္ပါး တည္း)သာလွ်င္ (ထာ၀ရ)က်န္ရွိေတာ္မူေပမည္။ သို႔ပါလ်က္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူ ေသာ အရွင္ျမတ္၏ မည္သည့္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ ျငင္းပယ္ၾကအံ့နည္း။(Chapter 55: Al-Rahman 27 - 29)

ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျခင္း ဟူဟူသမွ်သည္ စၾကာ၀ဠာ အေပါင္းတို႔ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူထေသာ အလ'ာဟ္အသွ်င္ျမတ္ အဘို႔သာတည္း။ (အလ္လ'ာဟ္အရွင္ျမတ္သည္) မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာညႇာတာ ေတာ္မူေသာ အနႏၲက႐ုဏာေတာ ္ ရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (အလ္လ'ာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ ခပ္သိမ္း ကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔ကို ရွင္ျပန္ထေစေတာ္မူ၍ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူမည္႔ေန႔ေတာ္ႀကီးကို အစိုးရေတာ္မူေသာအသွ်င္ျဖစ္သည္။ (Chapter 1: Al Fatihah 1 - 4)

(ငါအရွင္ျမတ္သည္) ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ (ဤ)ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို သက္ေသ ထူေထာင္ေတာ္မူသည္။ မလြဲဧကန္ အသင္(မုဟမ္မဒ္)သည္ ရစူလ္တမန္ေတာ္ အေပါင္းတို႔တြင္ အမွန္ပင္ တစ္ပါး အပါအ
၀င္ ျဖစ္သည္။ေျဖာင့္မတ္ေသာ တရားလမ္းေပၚ၌ တည္ရွိ ေနေပသည္။ (Chapter 36: YaSin 1 - 5)

ဤသည္႔က်မ္းေတာ္သည္ကား အလြန္တရာႏိုင္နင္းလႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာ၊ အလြန္တရာ သနားၾကင္နာညွာတာေတာ္မူေသာ (အလ္လာဟ္) အရွင္၏ ထံေတာ္မွ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္တည္း။
(Chapter 36: YaSin 6)

၎ျပင္ ထုိသူတုိ႔အဖို႔ သက္ေသလကၡဏာ တစ္ရပ္မွာ ညဥ့္ပင္ျဖစ္၏။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုညဥ့္ မွ ေန႔ကို ခၽြတ္ခြာ၍ယူေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ ၎တုိ႔ သည္ အေမွာင္ထဲ၌ ရွိေနၾကရကုန္၏။ ၎ျပင္ ေနသည္(လည္း သက္ေသလကၡဏာ တစ္ရပ္)ပင္။ ထုိေနသည္ မိမိ(သြားလာရာ)လမ္း အတိုင္း သြား(လာ)လ်က္ ရွိေနေလ၏။ ဤသည္ကား အလြန္တရာ ႏုိင္နင္း လႊမ္းမုိးေတာ္မူေသာ အႂကြင္းမဲ့ သိရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ တိုင္းတာ သတ္မွတ္ ခ်က္ပင္ ျဖစ္၏။ ထုိနည္းတူစြာ လသည္(လည္း သက္ေသ လကၡဏာတစ္ရပ္)ပင္။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိလ၏ အဖို႔ ခရီးစခန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေတာ္မူခဲ့ရာ ေနာက္ဆုံး တြင္မူ ထိုလမွာ ေျခာက္ေသြ႕လ်က္ရွိေသာ စြန္ပလြံကုိင္း ကဲ့သုိ႔ ျပန္၍ျဖစ္လာေလ၏။ ေနသည္ လကို မမီႏုိင္ေပရာ ထိုနည္းတူစြာ ညဥ့္သည္လည္း ေန႔ကုိ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္သည္မဟုတ္ေပ။ စင္စစ္မွာကား အသီးသီးတို႔သည္ၿဂိဳဟ္နကၡတ္ သြားလာရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုစီ၌ ကူးခတ္သြားလာ၍ ေနၾကကုန္သတည္း။
(Chapter 36: YaSin 38 - 41)

Which, then, of the favours of your Lord will ye twain, deny?

Which, then, of the favours of your Lord will ye twain, deny?

Which, then, of the favours of your Lord will ye twain, deny?


ယေန႔ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူအႀကီးအကဲတခ်ိဳ႕နဲ႔ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးမီဒီယာမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က မြတ္စလင္အမည္ ခံအစြန္းေရာက္သမားတစ္စုရဲ႕ ဂ်ီဟဒ္ဆိုတဲ့နာမည္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ၊ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူအမ်ားအျပားကို ေသေၾကပ်က္ဆီးေအာင္ျပဳမႈ ေတြနဲ႔ လူသတ္ဗံုးမ်ားေထာင္မႈ၊ အေသခံဗံုးခြဲမႈ အစရွိတဲ့ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈေတြကို ဒရစပ္ျပဳမူေနၾကတာေၾကာင့္ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ ” လို႔အမည္ရတဲ့ အစၥလာမ္ကို တည္ေထာင္သူအရွင္သူျမတ္ႀကီးျဖစ္တဲ့ တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္(sa)သခင္ကို မဟုတ္မတရားလုပ္ႀကံမႈေတြ ျပဳလုပ္လာၾကၿပီး မုဟမၼဒ္ဟာ အစၥလာမ္၀ါဒကို ဓားမိုးၿပီး ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တယ္၊ အစၥလာမ္ဆိုတာ ဓားမိုး၀ါဒျဖစ္တယ္ ၊ မုဟမၼဒ္ဟာ အၾကမ္းဖက္သမား၊ လက္တစ္ဖက္မွာ ကိုအာန္က်မး္ကိုကိုင္ၿပီး က်န္တဲ့လက္တစ္ဖက္မွာ ဓားကိုကိုင္လ်က္ အစၥလာမ္ကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တယ္စသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံေလာကမွ အႀကီးအက်ယ္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိပါတယ္။

အခုလို အစၥလာမ္သာသနာေတာ္နဲ႔ သာသနာေတာ္ကို လက္မြန္မဆြ အုတ္ျမစ္ခ်တည္ေထာင္ခဲ့သူ အရွင္သူျမတ္(sa)ကိုပါ အတိုင္းထက္အလြန္ မဟုတ္မတရားစြပ္စြဲခဲ့ၾကရံု မည္ကာမတၱမွ်မဟုတ္ဘဲ သာသနာေတာ္ကို တည္ေထာင္သူ အရွင္သူျမတ္ႀကီးျဖစ္တဲ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္(sa)ကို ရုပ္ေျပာင္မ်ား ၊ ကာတြန္းမ်ားေရးဆြဲၿပီး အႏၱရာယ္အရွိဆံုးသူတစ္ ေယာက္အျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

ဒါကို “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ ” လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ “ အစၥလာမ္ ” သာသနာေတာ္ရဲ႕ အုပ္ထိန္းသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ သာသနာ့ပညာရွင္ အမည္ခံပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႔သည္ ထိေရာက္တဲ့အေျဖကို ေပးၾကရမယ့္အစား မိမိတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ထိပါးလာရင္ ေစာ္ကားလာရင္ စပ္စပ္ထိမခံၾကဘဲ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူမ်ားရဲ႕ မ်က္ရိပ္ကေလးတစ္ခ်က္မွ်နဲ႔ဘဲ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ဥစၥာ ဂုဏ္သိကၡာအားလံုးကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ၾကဖို႔ အသင့္ရွိေနၾကတဲ့ ရိုးသားျဖဴစင္လွစြာေသာ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားဟာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းမွေနၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံအလံေတြကို မီးရႈိ႔ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အေနာက္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မဟုတ္မတရားပုတ္ခတ္္စြပ္စြဲအမနာပစကားတင္းဆိုလာၾကသူ မ်ား၏ ရုပ္ပံုမ်ား၊ ရုပ္တုမ်ားကို မီးရိႈ႕နင္းေခ်ျခင္းေတြနဲ႔ မိမိတို႔တိုင္းျပည္မ်ားအတြင္း ဆူပူေသာင္းက်န္းအံုၾကြမႈေတြလုပ္ၾကကာ မိမိတို႔သာသနာကို တည္ေထာင္သူကို မဟုတ္မတရား လုပ္ႀကံစြပ္စြဲေဖာ္ျပမႈေတြအတြက္ မိမိတို႔ရင္ထဲမွ မခံခ်င္စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး ေတာက္ေလာင္္လာခဲ့ရတဲ့ စိတ္ဓာတ္အားမာန္ေတြကို တလြဲအသံုးခ်ကာ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ရယူလိုက္ၾကပါတယ္။

ဒါေတြကို အခြင့္ေကာင္းေစာင့္ေနတဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံမီဒီယာမ်ားက ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားနဲ႔ စာနယ္ဇင္းမ်ားမွာ တခမ္းတနားေဖာ္ျပၾကၿပီး မြတ္စလင္ဆိုတဲ့ သူေတြဟာ တကယ့္လူဆိုးေတြ လူရမ္းကားေတြ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားေတြပါလားဆိုၿပီး ကမၻာ့လူထုႀကီးက အထင္အျမင္မွားရေလေအာင္ အကြက္က်က် ကစားသြားၾကပါတယ္။

မသိနားမလည္ၾကတဲ့ ရိုးသားလွေသာ မြတ္စလင္လူထုႀကီးချမာ တစ္ဖက္က မိမိတို႔သာသနာနဲ႔ သာသနာတည္ေထာင္သူ အရွင္သူျမတ္ကို အေစာ္ကားခံရတယ္၊ ၿပီးေတာ့ မိမိတို႔ကို ေစာ္ကားၾကလို႔ တုန္႔ျပန္လုပ္ရပ္ေတြကို ရုပ္ရွင္မ်ားရိုက္ကူးၿပီး ကမၻာ့ပရိသတ္ႀကီး ေရွ႕ေမွာက္ကို တကယ့္လူရိုင္းေတြ အစြန္းေရာက္သမားေတြ ဆူပူေသာင္းက်န္းခိုက္ရန္ပြားလိုသူ ေတြအျဖစ္နဲ႔ တခမ္းတနားျပသျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရျပန္ပါတယ္။ မြတ္စလင္မ်ားဟာ ေျမြ ပါလည္းဆံုး သားလည္းဆံုးဘ၀ကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါေတာ့တယ္။

လက္သည္တရားခံ

ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြက ခုကာလမွာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ေတြ ႏိုင္ငံအရပ္ရပ္ကို သိမ္းပိုက္နယ္ခ်ဲ႔ၿပီး အမ္သံုးလံုးစီမံကိန္းနဲ႔ ကမၻာအရပ္ရပ္ကို မိမိတို႔လက္ေအာက္က်ေရာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ကာလကတည္းက လုပ္ၿမဲလုပ္လာခဲ့ၾကတဲ့ မိမိတို႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ကတည္းက ေရလဲသံုးစြဲခဲ့ၾကတဲ့ ေဆးၿမီးတိုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခုလို အျမစ္လွန္တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါတဲ့ ဇတ္လမ္းရွည္ႀကီး တင္ျပရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြ ညီရင္းအစ္ကို ေမာင္ရင္းႏွမမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ဖာသာ ေလ့လာႏိုင္ၾကေစရန္အတြက္ အခ်က္ျပမီးကို ထြန္းျပလိုက္သလို အဓိကအေရးပါတဲ့ အခ်က္အခ်ိဳ႔ကို တင္ျပသြားပါ့မယ္။

ၿဗိတိသွ်နန္းရင္း၀န္ ၀ီလ်ံအက္ဒြပ္ဂလက္စတုန္း(၁၈၀၉ - ၁၈၉၈) ဆိုသူက မိမိရဲ႕ ပါလီမန္တစ္ရပ္မွာ မြတ္စလင္တို႔အေပၚတြင္ ထာ၀စဥ္ေအာင္ႏိုင္ေရး သုေတသန စာတမ္းတစ္ေစာင္ဖတ္ၾကားတင္သြင္းၿပီး ၁၈၈၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္မွ ျပဌာန္းခ်က္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အညီ မြတ္စလင္ေတြကို ေရာက္ေလရာအရပ္တိုင္း အထူးသျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အာဖရိကတိုက္ အိႏၵိယတိုက္ငယ္နဲ႔ ျမန္မာျပည္တို႔မွာ စနစ္တက် ေဟာေျပာစည္းရံုးျခင္းမ်ား စာေပပရိယတၱိမ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား စသျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အိႏၵိယတိုက္ငယ္မွာ ဆိုရင္ အစၥလာမ္နဲ႔ အစၥလာမ့္တမန္ေတာ္ကို ယုတ္ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာေစာ္ကားတဲ့ စာအုပ္စာေပမ်ားဟာ အဲ’ဒီီကာလတုန္းက အိႏၵိယတိုက္ငယ္တ၀ွမ္းလံုးမွာ မွီတင္းေနထိုင္ လ်က္ရွိခဲ့ၾကတဲ့ မြတ္စလင္ဦးေရနဲ႔အညီ စာအုပ္စာတမ္းေပါင္း ၆ ကုေဋေက်ာ္မွ် ထုတ္ေ၀လ်က္ အခမဲ့ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ လူတစ္ေယာက္ကို တစ္အုပ္နႈန္းနဲ႔ ထုတ္ေ၀ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၁၈၃၅ ခုႏွစ္၊ Basel (ေဘဆယ္လ္) သာသနာျပဳအဖြဲ႔မွ နာမည္ႀကီး သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ Rev. C.G P.Fander ဆိုသူက ရုရွႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွ ျပည္ႏွင္ဏ္ေပးျခင္းကို ခံရၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ အာဂရာ ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဒ‘ီၿမိဳ႔ကို မေရာက္ေသးမီကာလ ထိုခရစ္ယာန္အမည္ခံသာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ဟာ အိီရန္ႏိုင္ငံ ကရာမန္ရွားဆိုတဲ့အရပ္မွာ အစၥလာမ္သာသနာနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ “ မီဇာႏြလ္ဟတ္က္ “ ဆိုတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ဘာသာစကားစာေပေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ျပန္ဆိုျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါတယ္။
(www.eruditor.com/books/name/revcg_pfander.1325088.html.en - 26k -)

Sir William Muir ဆိုတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ကလည္း ဘဂၤလားမွာ Civil Service ျဖင့္ရွိေနစဥ္ ၁၈၆၁ ခုႏွစ္မွာ Life of Mohamet ဆိုတဲ့က်မ္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာ(စာေပ)နဲ႔ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒ’ီက်မ္းမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (sa) ဆန္႔က်င္ၿပီး ဆင့္ျပန္ထားတဲ့ “ ၀ါကဒ’ီ ” ဆိုသူရဲ႕ ဆင့္ျပန္ခ်က္ လုတ္ဇတ္သမိုင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပလ်က္ မဟုတ္တမ္းတရားေတြ ေရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ ဒ‘ီက်မ္းကို ခရစ္ယာန္ရဟန္း Fander ဆိုသူရဲ႕ ဖိအားေပးမႈနဲ႔ဘဲ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
(www.answering-islam.de/Main/Books/Muir/index.htm - 2k -)


ခုလိုပဲ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းမ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ခရစ္ယာန္ရဟန္းအမ်ားအျပားတို႔ဟာ မြတ္စလင္ေတြကို တိုက္ခိုက္ေစာ္ကားေရးသားထားတဲ့ စာအုပ္စာေပအေျမာက္အျမားကို အူရဒူ(ပါကစၥတန္ဘာသာစကား၊ အိႏၵိယႏွင့္ ကမၻာအ၀န္းမြတ္စလင္ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာဆိုသံုးစြဲသည္႔ ဘာသာစကား )၊ ဖာရစီ(အီရန္ဘာသာစကား)၊ အာရဗီနဲ႔ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အေရအတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအားျဖင့္ ေဖာ္ျပလို႔ မရေလာက္ေအာင္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၾကပါတယ္။

ေခတ္သစ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိမႈအေနနဲ႔ေတာ့ ဒီခရစ္ယာန္အမည္ခံ ကန္႔လန္႔ကာအကြယ္က အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟာ မြတ္စလင္သာသနာ၀င္မ်ားထဲမွ အတြင္းစိတ္သေဘာမေကာင္းသူမ်ား၊ ု မိမိတို႔၏ စိတ္တြင္း မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ ယံုၾကည္ခ်က္ကိုမွ် ထဲထဲ၀င္၀င္နားမလည္ၾက၊ သေဘာမေပါက္ၾကေသးသျဖင့္ ေငြေၾကးရမက္ေလာကီစည္းစိမ္ကို ငမ္းငမ္းတက္ လိုခ်င္သူ အမည္ခံ မြတ္စလင္မ်ားကို ခုတံုးလုပ္ အသံုးခ်ကာ ကမၻာ့စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား လွည္႔ဖ်ားၾကျပန္ပါတယ္။

အနီးစပ္ဆံုး ဥပမာျပစရာ စာအုပ္ကေတာ့ ဆလ္မာန္ရပ္ရွ္ဒီရဲ႕ မတရားပုတ္ခတ္ထားတဲ့ ၀တၴဳ အမည္ခံထားတဲ့ စာအုပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သူဟာ ရိုးသားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ၊ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးကို လွည္႔စားဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕အမနာပစာအုပ္ကို Fiction Series ထဲ ထည္႔မျပစ္ဘဲ “ က်ဳပ္ေရးတာ အမွန္အကန္ေတြဗ်၊ ဘာေၾကာင့္ Fiction လို႔ေျပာရမွာလဲ ” လို႔ ဆိုရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ အင္တာဗ်ဴးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးရဲ႕ “ ခင္ဗ်ားဟာ မြတ္စလင္ကမၻာကို ဒီစာအုပ္နဲ႔ အုံၾကြေစခဲ့သူလို႔ ေဖာ္ျပရင္ ခင္ဗ်ားဘယ္လိုတုန္႔ျပန္မလဲ“ လို႔ေမးျမန္းခဲ့စဥ္ သူက ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ စာအုပ္က Fiction တစ္ခုပါ၊ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဒီလိုတုန္႔ျပန္ခဲ့သလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္နားမလည္ပါလို႔ ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။ ယုတ္ညံ့သိမ္ဖ်င္းတဲ့ စိတ္ဓာတ္ပုိင္ရွင္ ရပ္ရွ္ဒီဟာ လူေကာင္းေယာင္ေဆာင္ကာ လွည္႔ထြက္သြားၿပီး သူကတရားခံမဟုတ္ပါလို႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရပ္ရွ္ဒီရဲ႕ ေစတန္နစ္ဗားစက္ထြက္ေပၚလာခဲ့အၿပီးမွာ အီရန္ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ အယာတိုလာခိုေမနီရဲ႕ ရပ္ရွ္ဒီအေပၚဓမၼသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္းတစ္ခုလံုးနီးပါး တုန္လႈပ္သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီဓမၼသတ္ကိစၥကေတာ့ ရွီးယိုက္ေလာကရဲ႕ ဂရက္ရိုက္မႈကေန ထြက္ေပၚလာတာေၾကာင့္ ဘယ္လိုမွသံုးသပ္ျပစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

ရပ္ရွ္ဒီစခဲ့တဲ့ ဒီျပႆနာကေတာ့ မြတ္စလင္ကမၻာကို တိုက္ခိုက္ေစာ္ကားရံႈခ်မႈအျဖစ္ကေန
`` လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပပိုင္ခြင့္ ´´ ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အလြဲသံုးမႈဆီသို႔ ရိုးရွင္းစြာ အသြင္ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ အေနာက္တိုငး္မီဒီယာေတြကေတာ့ အခြင့္အေရးကို ေခ်ာင္းေျမာင္းေနတဲ့နည္းတူ ဒီကိစၥကိုပဲ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ကားခဲ့ၾကကာ အေဟာင္းကို အသစ္ျဖစ္ေစခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ ေခတၱျမဳပ္ကြယ္ေနတဲ့ အႏၱီအစၥလာမ္မီးေတာက္ႀကီးကို ျပန္ထြန္းညွိၾကကာ အစၥလာမ္နဲ႕ အေနာက္တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အအက္အကြဲႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာမယ့္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာအျဖစ္ ဆြဲငင္ယူကာ အရံသင့္ အသံုးေတာ္ခံခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္။

ရပ္ရွ္ဒီရဲ႕ ေဖာ္ျပပါစာအုပ္ကပဲ ေမးခြန္းအေျမာက္အျမားကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

- ကမၻာေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးအား ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအလံေအာက္ဆြဲယူသြားႏိုင္မယ့္ အကြက္အကြင္းကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြကို အျပစ္တင္မွာလဲ၊ ဘယ္သူေတြက အဲသလိုလုပ္ေနၾကတာလဲ၊ ဘယ္သူေတြက လက္သည္တရားခံမ်ားျဖစ္ၾကပါသလဲ။

- ရိုသားျဖဴစင္လွတဲ့ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြကို ထိခိုက္နာၾကင္ခံစားေစဖို႔အတြက္ လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပပိုင္ခြင့္ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီအလြဲသံုးမႈႀကီးကို လိုင္စင္အျဖစ္ အကြက္က်က်အခ်ိန္ကိုက္ထုတ္ေပးလိုက္ျခင္းက သင့္ေတာ္မွန္ကန္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသလား။

- ေလ်ာ္ကန္သင့္ေတာ္ျခင္းေဘာင္အျပင္ဘက္ကေန ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေျခထိုးျခင္းကို ``Fiction´´ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန လႈပ္ရွားသြားခဲ့ျခင္းအား ဒီမိုကေရစီလို႔ ကင္ပြန္းတပ္ၾကအုန္းမွာလား။

- ရပ္ရွ္ဒီတတ္ကၽြမ္းတဲ့ အစၥလာမ္ဆိုင္ရာ ပညာအေရအခ်င္းက ဘာလဲ၊ အစၥလာမ္ေလာကအတြက္ သူအမွန္တကယ္ခံစားသိျမင္ခဲ့တာကဘာလဲ၊ သူက ဒီလိုစာအုပ္မ်ိဳးကို ေရးသားလိုက္တာေၾကာင့္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါ့မလဲ။ မြတ္စလင္ေလာကအတြင္း မြတ္စလင္ဘယ္ႏွစ္ဦးေလာက္က သူ႕စာအုပ္ကိုဖတ္ၿပီး မိမိတို႔သာသနာအျပင္ဘက္ကို ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါသလဲ။

- ရပ္ရွ္ဒီစာအုပ္က ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡရဲ႕ တရားခံလား၊ ဒါမွမဟုတ္ မြတ္စလင္ေလာကအတြင္းသို႔ ျပစ္သြင္းလိုက္တဲ့ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးတစ္လံုးရဲ႕ အစပ်ိဳးေပါက္ကြဲမႈလား။

ဒါေပမယ့္ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ သူ႕စာအုပ္ကို အေရးေပးေဆြးေႏြးဖို႔ လံုး၀မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုက ထြက္ေပၚလာတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ႏိုင္ငံတကာက ၀ိုင္းဖြေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္တိုင္က ဘာမွမသိခဲ့ဘဲ၊ အခုမွ ဟိုဟိုဒီဒီကေန ၾကားဖူးနား၀နဲ႕ သိလာခဲ့တဲ့ ေစတန္နစ္ဗားစက္ကို ဟုတ္လွၿပီ၊ ပိုင္ၿပီဆိုၿပီး ေကာ္ပီကူးခ်တင္ျပၾကတာေၾကာင့္လညး္ေကာင္း၊ အစၥလာမ္အရင္းခံတရားမ်ားနဲ႔ယွဥ္ၾကည္႔ရင္ အလြဲႀကီးလြဲေနတာကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေတြ႔ႏိုင္ေနတာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အစၥလာမ္အရင္းခံတရားမ်ားကို အတြင္းက်က်သိခ်င္သူမ်ားက တိုက္ရိုက္ေလ့လာၿပီး အက်ိဳးခံစားသိရွိေနၾကေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း လိုအပ္သည္ဟု ယူဆသည္႔ အေၾကာင္းးအခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုသာ တင္ျပသြားပါမည္။

ရပ္ရွ္ဒီ၏ ပံုမွားရိုက္မႈႀကီး

ရပ္ရွ္ဒီရဲ႕ ပံုမွားရုိက္အျမတ္ ထုတ္မႈကိုေတာ့ ေဖာ္ျပဖို႔ထိုက္တန္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မြတ္စလင္မ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ေလာကီေလာကုတ္ တိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းကို တစိုက္မတ္မတ္သြားေနၾကတဲ့အထဲမွာ အရုူးေတြကို ကရုစိုက္စရာမလိုေပမယ့္ အရူးအရူးနဲ႔ အိမ္ဦးတက္ မစင္စြန္႔မည္႔အေရးရွိေနသျဖင့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ရပ္ရွ္ဒီဟာ ေစတန္နစ္ဗားစက္ကို မေရးမီ Grimus, Midnights Children, Shame စတဲ့ စာအုပ္ေတြကိုေရးၿပီး လုပ္စားေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုျပဳမူေနတာေတြကို ေနာက္ကြယ္ႀကိဳးဆြဲ တရားခံမ်ားျဖစ္တဲ့ အေနာက္တိုင္း အစိုးရမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးမ်ားက သူ႔ကို ဆုေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ီးျမင့္ျခင္း၊ သို႔ခ်ီးျမင့္ဖို႔ ေထာက္ခံေပးၾကျခင္းေတြလုပ္ၿပီး ထံုးစံအတိုင္း အစၥလာမ္မုန္းတီးေရးအရင္းခံအေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္။ ေမာင္ေမာင္ေခၚေလေလ ဘ၀င္ခိုက္ၿပီး ထီးရိုးကို ရွည္ရွည္လုပ္ေဆာင္းတဲ့ ရပ္ရွ္ဒီတစ္ေယာက္ ခရစ္ယာန္စာေရးဆရာေတြရဲ႕ မုန္းတီးမႈအေျခခံစာအုပ္မ်ားကို လိုသလိုျဖတ္ယူကူးခ်ကာ အဆံုးမွာေတာ့ ေဖာ္ျပပါ အမနာပ ``Fiction´´ အမည္ခံစာအုပ္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အေနာက္တိုင္းခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးမ်ားကေတာ့ သူ႔ကို လိုသလို အကူအညီေပးကာ အခြင့္ထူးေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အေရးအသားက လိုတာထက္ပိုတယ္လို႔ ထင္ၾကရင္ေတာ့ ဗာတီကန္မွာ သတင္းသံုးေနတဲ့ ပုပ္ဘနဒစ္ရဲ႕ လြန္ခဲ့တစ္ႏွစ္ခန္႔က ေဟာေျပာခဲ့တဲ့ အစၥလာမ္ပုတ္ခတ္ေရးတရားအေၾကာင္းက သက္ေသအျဖစ္တင္ျပဖို႔ လံုေလာက္ပါတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္က ဆိုခ်င္ပါတယ္။

ရပ္ရွ္ဒီရဲ႕ ေဖာ္ျပပါစာအုပ္မွာ ခိုးခ်ထားပံုေတြက ယခင္ဘယ္သူေတြေရးထားၿပီး ေျပာထားၿပီးျဖစ္တယ္ဆိုတာကို တင္ျပေပးရင္လည္း သက္ေသအေထာက္အပံ့တစ္ခုျဖစ္ေစမွာပါ။ Maximan Rodinson လို႔ေခၚတဲ့ ခရစ္ယာန္အမည္ခံဆရာႀကီးက ``Mohammed´´ လို႔အမည္ေပးထားတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ေရးၿပီး မြတ္စလင္အမ်ားစု ၾကားဖူးရံုမွ်မရွိေသာ Tabari ေရးသမိုင္းမ်ားကို အေျခခံကာ စာအုပ္ရဲ႕ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၆ မွာ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားကိုးကြယ္ရာ ထာ၀ရဘုရားရွင္ေတာ္အား မဟုတ္မတရားပုတ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ထပ္တူညီစြာ ကူးခ်တာက မစၥတာရပ္ရွ္ဒီပဲျဖစ္ၿပီး သူကလည္း သူ႔စာအုပ္ေရွ႔ပိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားမွာပဲ အဲဒီအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေဒါက္တာနဇီးရ္အလီဆိုတဲ့ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးဆီကေန ရပ္ရွ္ဒီဘာေတြရခဲ့ပါသလဲဆိုတာလည္း ဆက္လက္ဆန္းစစ္ရမွာပါ။ အစၥလာမ္ပတ္သက္လာရင္ နကန္းတစ္လံုးေတာင္သူမသိပါလို႔ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ၀န္ခံဖူးတဲ့ ရပ္ရွ္ဒီချမာ မစင္တြင္းထဲက်တဲ့ ေခြးတစ္ေကာင္လို ၿမိန္ရွက္စြာ အသံုးေတာ္ခံရင္း ေလာကီစည္းစိမ္တိုးပြားေအာင္ျပဳလုပ္လိုက္ပံုက နဇီးရ္အလီရဲ႕ စာအုပ္ ``Islam: A Christian Perspective´´ စာမ်က္ႏွာ ၂၄ - ၂၅ ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို တိုက္ရိုက္မဟုတ္ယံုတမယ္ ကူးယူခဲ့ပါတယ္။

အျခားထင္ရွားတဲ့ အမည္ခံခရစ္ယာန္စာေရးဆရာ Montgomery Watt ၊ ခရစ္ယာန္ သီလရွင္ Karen Armstrong တို႔ဆီကလည္း same to same ပံုတူကူးယူကာ သူ(ရပ္ရွ္ဒီ)ကပဲ အေသးစိတ္ေလ့လာထားေလဟန္ တင္ျပထားပါတယ္။

ေမာင္ဂိုမာရီ၀ပ္ရဲ႕ ``Mohammed at Medina ´´ စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၆မွလည္းေကာင္း၊ ``Islamic Fundamentalism and Modernity´´ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၇ - ၁၈ - ၁၁၄ - ၁၁၅ မ်ားမွလည္းေကာင္း တိုက္ရိုက္ခိုးခ်ထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ Karen Armstrong ရဲ႕ ``Muhammad A Western Attempt to Understand Islam´´ ဆိုတဲ့စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၉ - ၁၁၃ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ကူးယူၿပီး ပံုႀကီးခ်ဲ႕ျပသြားခဲ့ပါတယ္။

ရပ္ရွ္ဒီက အဲဒါေတြကို အရင္းတည္ၿပီး ပံုႀကီးခ်ဲ႔လုပ္စားသြားေၾကာင္းကို ေပၚလြင္ေစတာက သူ႔စာအုပ္ စာ ၃၇၃ - ၃၆၇ - ၉၃ - ၁၁၁ - ၁၂၄ - ၂၃၉ - ၃၆၅ စတဲ့ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ သူကပဲ အေသးစိတ္ေလ့လာထားသလိုလိုနဲ႔ ကူးယူေကာ္ပီလုပ္မႈေတြကို ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အမုန္းတီးခံျပစ္မွတ္ျဖစ္ေနတဲ့ မြတ္စလင္ေတြအေပၚ ေခါင္းတံုးေပၚထိပ္ကြက္သလို အျမတ္ထုတ္သြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။ (ရပ္ရွ္ဒီစာအုပ္ထဲမွ ေဖာ္ျပပါစာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ အနည္းငယ္မွ်ျဖစ္ၿပီး စာရႈသူအေနျဖင့္ အေသးစိတ္ကို ဖတ္ရႈေလ့လာခ်င္ပါေသာ္ -
http://www.alislam.org/books/rushdie/RUSHDIE_Haunted_by_his_unholy_ghosts.pdf တြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

ဒါ့ေၾကာင့္ ရပ္ရွ္ဒီစာအုပ္ရဲ႔ အဓိကတရားခံေတြကေတာ့ အမည္ခံခရစ္ယာန္ အေနာက္တိုင္းသားမ်ားနဲ႔ အမည္ခံခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးနဲ႔ သီလရွင္မ်ားသာျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပရင္ လြဲမွားမႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိႏိုင္ပါဘူး။

ကရူးဆိတ္

မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ ဥေရာပနယ္ေျမတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာတာနဲပအမွ် ဥေရာပသားေတြဟာ အာရပ္ေတြရဲ႕ ဓေလ့စရိုက္၊ ဒႆန၊ သိပၸံနဲ႔ ေဆးပညာေတြရဲ႕ ထူးကဲသာလြန္မႈေတြ၊ စီးပြားေရးနဲ႔ စစ္အင္အားရဲ႕ ထူးကဲသာလြန္မႈေတြကို အံ့ၾသမင္သက္ျခင္းမက အံ့ၾသခဲ့ အထင္ႀကီးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါကၽြန္ေတာ္ေျပာတာမဟုတ္ပါ။ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ဘာသာေဗဒပညာရွင္ ``Hans Kung´´ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္မူကို တိုက္ရိုက္တင္ျပေပးပါ့မယ္။

Muslims had begun to make territorial progress throughout Europe and it is true to say that the ‘Europeans had felt great admiration for the superior state of Arab culture, philosophy, science, and medicine, as well as for the economic and military power of Islam.’ ( Hans Kung, Christianity and the World Religions, p. 20 ).

(http://books.google.com/books?id=z9U9JgAACAAJ&dq=Hans+Kung,+Christianity+and+the+World+Religions,)

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းခ်င္းရာကပဲ ကရူးဆိတ္ရဲ႕ ျဖစ္ပြားရျခင္းအရင္းခံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို သက္ေသခံေနတာက ကရူးဆိတ္ေနာက္ပိုငး္ ဥေရာပႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာမႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကရူးဆိတ္ကို ခရစ္ယာန္ဂ်ီဟဒ္လို႕ အခ်ိဳ႕ေသာ ခရစ္ယာန္သမိုင္းဆရာမ်ားကပဲ ကင္ပြန္းတပ္ၾကပါတယ္။၁၈ ရာစုရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ သမိုင္းဆရာ David Hume ကေတာ့ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ ကရူးဆိတ္က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို `` Universal Frenzy ´´ ၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေဒါသပုန္ထမႈႀကီးအျဖစ္ ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ပါတယ္။
(THE RISE OF CHRISTIAN EUROPE, Hugh Trevor-Roper,Thames and Hudson, London 1965., page 28) (http://books.google.com/books?q=the+rise+of+christian+europe&btnG=Search+Books)

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၊ Claremont Colleges ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးပါေမာကၡ Leonard W. Levy က သူ႕ရဲ႕ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့
`` Treason Against God ´´ စာအုပ္မွာလည္း ခရစ္ယာန္ကရူးဆိတ္စစ္သားေတြက ဂ်ဴးေတြ၊ မြတ္စလင္ေတြကို အေရာေရာအေထြးေထြးသတ္ျဖတ္ျပစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သူတို႔ေတြဟာ အဲဒီလိုသတ္ျဖတ္မႈေတြကို ျမင့္ျမတ္ေသာ နယ္ေျမေပၚမွာတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ေတြဟာ ကေလးေတြ မိန္းမေတြကိုပါမက်န္ သုတ္သင္ျပစ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၅ - ၁၁၆ မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

`` The Crusades indiscriminately massacred Moslems and Jews in the Holy Land, not sparing women and children. ´´ (TREASON AGAINST GOD, Leonard W Levy, SchockenBooks, London 1981., page 115 - 116)
(http://books.google.com/books?q=TREASON+AGAINST+GOD&btnG=Search+Books)

ဒါနဲ႔ဆန္႔က်င္ၿပီး ျပင္သစ္နာမည္ႀကီးစာေရးဆရာ Voltaire က မြတ္စလင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆလာဒင္ကို ေအာက္ပါအတိုငး္မွတ္ ခ်က္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

``The great enemy of the crusades, Saladin, who having beaten the Christians in battle, bequeathed his wealth impartially to the Moslem, Jewish and Christian poor.´´ (The Rise of Christian Europe, Page 104)

`` ကရူးဆိတ္စစ္သားေတြရဲ႕ မဟာရန္သူႀကီး ဆလာဒင္က ခရစ္ယာန္ေတြကို စစ္ပြဲမွာတင္ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ သူက သူ႕ရဲ႕ခ်မ္းသာမႈအေမြေတြကို မြတ္စလင္ေတြ၊ ဂ်ဴးေတြနဲ႔ ခရစ္ယာန္သူဆင္းရဲေတြကို အညီအမွ်ေ၀ေပးသြားခဲ့ပါ ေသးတယ္။ ´´ (THE RISE OF CHRISTIAN EUROPE, Hugh Trevor-Roper,Thames and Hudson, London 1965., Page 104)(http://books.google.com/books?q=the+rise+of+christian+europe&btnG=Search+Books)အစၥလာမ္အတြက္ မုန္းတီးျခင္းတရား

ဒီမုန္းတီးျခင္းဟာ ဘာကို အေျခခံၿပီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသလဲ။ ႏွစ္ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး စပိန္ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ခရစ္ယာန္စာေရးဆရာကမွ မေကာင္းတင္ျပတာမ်ိဳးမရွိခဲ့သလို၊ မြတ္စလင္ေတြက လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ခြင့္ နဲ႔ people of the Book အျဖစ္ တေျပးညီဆက္ဆံမႈေတြပဲရွိခဲ့တာေၾကာင့္ တင္ျပႏိုင္ဖို႔ အေၾကာင္းလည္းမရွိခ ဲ့ပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ မနာလို၀န္တိုမႈကိုေတာ့ စပိန္ကို သူတို႔သိမ္းပိုက္ႏိုင္အၿပီးမွာ ေၾကညာခဲ့တဲ့ ေၾကညာခ်က္ ေၾကာင့္ ေပၚလြင္စြာေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔က စပိန္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိမြတ္စလင္ေတြဟာ ႏိုင္ငံတြင္းမွာပဲဆက္လက္ေနထိုင္ လိုၾက တယ္ ဆိုရင္ ေတာ့ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာရမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္းက ခ်က္ခ်င္းထြက္သြားရမယ္၊ ဒီနည္းလမ္းႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုမွမလုပ္ႏိုင္ၾကရင္ေတာ့ အဆံုးစီရင္ခံရမယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကိုေတာ့ ဘယ္ခရစ္ယာန္စာေရးဆရာကမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မေဖာ္ျပၾကေပမယ့္ တခ်ိဳ႔ ပင္ကိုယ္ရိုးသားမႈရွိတဲ့သူေတြကေတာ့ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ေရးသားေဖာ္ျပၾကပါ တယ္။ ဒါကလည္းလိမ္လည္လို႔မရတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အေသအခ်ာေလ့လာစူးစမ္းေလေလ ပိုမိုထင္ရွားစြာ သိရွိရေလေလျဖစ္ပါတယ္။

အမည္ခံခရစ္ယာန္စာေရးဆရာေတြကိုယ္တိုင္ သူတို႔အေနနဲ႔ မြတ္စလင္ေတြအေပၚ ဘာေၾကာင့္မုန္းတီးမနာလိုၾကသလဲဆို တာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၀န္ခံခဲ့ၾကတာကို အနည္းငယ္တင္ျပဖို႔ ထိုက္တန္ေၾကာင္း ယူဆမိပါတယ္။

`` မုဟမၼဒ္သည္ အာေရဗ်တြင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ရွိေနသည္႔ အယူ၀ါဒအမွားမ်ားကိုရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး မိမိပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုးကို စိမ္းလန္းစိုေျပသာယာေအာင္ သူ၏သာသနာက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရံုမက တျခားမည္သည္႔သာသနာတြင္မွာမွမရွိေသာ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းတရားကို သူ၏သာသနာတြင္ရွိေနသည္ျဖစ္သျဖင့္ သူ၏သာသနာသည္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ပင္။ ´´ (The Life of Muhammad by Sir William Muir, Vol IV, Page 534, Kessinger Publishing - First published 1878, this edition 2003)

``မြတ္စလင္မ်ားအတြင္း ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳျခင္း ခ်စ္ခင္မႈစိတ္ဓာတ္ေပါက္ပြားေစႏိုင္ခဲ့ကာ အခ်င္းခ်င္းအက်ိဳးျပဳရိုင္းပင္းၾက ဖို႔ လမ္းညႊန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္တုန္႔ျပန္လိုတဲ့စိတ္၊ မုဆိုးမမ်ားနဲ႔ မိဘမဲ့မ်ားအေပၚ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္းမ်ားကို မုဟမၼဒ္က မိမိရဲ႕ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ားျဖင့္ အျပတ္ပင္ႏွိမ္နင္းခဲ့ေၾကာင္း.... သူ(မုဟမၼဒ္)သာအလိုရွိလွ်င္ အဲဒီႏိုင္ငံမ်ားမွာရွိတဲ့ ရုပ္တုဆင္းတုကိုးကြယ္သူမ်ားကို အေျမာက္အျမားေခ်မႈန္းသုတ္သင္ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္သူသည္ တရားမွ်တမႈကို က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ေၾကာင္း....´´(The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Vol V, page 231 - 315, Penguins Classics, First publised 1788, this edition 1996)
(http://books.google.com/books?q=The+History+of+the+Decline+and+Fall+of+the+Roman+Empire&btnG
=Search+Books)

ခရစ္ယာန္စာေရးဆရာေတြက ဒီလိုေရးေလေလ မလိုမုန္းထားစိတ္အရင္းခံရွိၾကတဲ့ ခရစ္ယာန္သာသနာပိုင္ေတြ အစိုးရေတြက မနာလို၀န္တိုေလေလပါပဲ။

အစၥလာမ့္သြန္သင္ခ်က္မ်ားက လက္ေတြ႔မက်င့္သံုးႏိုင္ေသာ အံ့ၾသမင္သက္ဖြယ္သက္သက္ က်မ္းစာထဲမွာသာ ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ သြန္သင္ခ်က္မ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ပါးတစ္ဖက္အရိုက္ခံရရင္ အျခားတစ္ဖက္ထိုးေပးလိုက္ပါလို႔ သြန္သင္ခ်က္ရွိတဲ့သာသနာက အဲဒါကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာသူအေရအတြက္ လက္ခ်ိဳးေရလို႔ရေလာက္ေအာင္ေတာင္ ရွိပါေသးရဲ႕လား။ အဲဒီသြန္သင္ခ်က္ကို ခပ္ၾကြားၾကြားကေလးေဖာ္ထုတ္ျပခဲ့တဲ့ ေပါလုေတာင္ မလိုက္နာႏိုင္ပါဘူး။

၆ယုဒလူတို႔သည္ ျငင္းခံုဆဲေရးျခင္းကို ျပဳသည္ရွိေသာ္း ေပါလုသည္ မိမိအ၀တ္ကိုခါလိုက္လ်က္ သင္တို႔၏အေသြးသည္ သင္တို႔၏ေခါင္းေပၚ၌တည္ေစ၊ ငါမူကားကင္းလြတ္၏၊ ယခုမွစ၍ တပါးအမ်ိဳး သားတို႔ဆီသို႔ သြားမည္ဟုဆိုၿပီးလွ်င္္ ၇ထိုအရပ္မွထြက္၍ ဘုရားသခင္ကိုကိုးကြယ္ေသာ ယုတၱဳအမည္ရွိေသာ သူ၏အိမ္သို႕သြား၏(တ ၁၈း၆ - ၇)

Monotheism တစ္ပါးတည္း၀ါဒစစ္စစ္ကို က်စ္လစ္ခိုင္မာစြာတင္ျပတဲ့ အစၥလာမ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၊ ေလာကီကို မပယ္ဘဲ ေလာကုတၱရာအက်ိဳးကို ညႊန္ျပၿပီး အဟုတ္အမွန္လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္ေသာ ဥပေဒသြန္သင္ခ်က္မ်ိဳးကို တင္ျပတဲ့ အစၥလာမ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ တစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန္႔တည္းဟူေသာ စနစ္ကို အခိုင္အမာတင္ျပေသာ ကမၻာေပၚရွိတစ္ခုတည္းေသာ သာသနာ အစၥလာမ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ထိုသူတို႔၏ မိစၧရိယစိတ္မ်ား တိုးပြားလာျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာ မရွိေပ။

စာေပေရးရာ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား

ခရစ္ယာန္ေတြဟာ စာေပေရးရာအားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမွာလည္း လံုလဥသဟမ်ားခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ အထက္မွာလည္း အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႔ကို တင္ျပေပးထားၿပီး ရပ္ရွ္ဒီရဲ႕ ရွက္ဖြယ္လုပ္ရပ္ကိုလည္း တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အမ္သံုးလံုးနယ္ခ်ဲ႕စီမံကိန္းအေၾကာင္း ျပန္ဆက္ရရင္ျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီး Fander ရဲ႕ `` မီဇာႏြလ္ဟတ္က္ ´´ စာအုပ္မွ ခနဲ႔တဲ့တဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ကို တင္ျပျခင္းျဖင့္ ၄င္းတု႔ိ၏ စတင္မႈမ်ားကို သိရွိသြားႏိုင္ေစလိုပါတယ္။

ဖာသာဖန္ဒါတင္ျပခဲ့တာက -
`` ယခုတြင္ တမန္ေတာ္မုိဟာမက္ဟာ ၁၃ ႏွစ္တိုင္ေအာင္ ေမတၱာကရုဏာကိုျပသသည္႔အသြင္ျဖင့္ မိမိသာသနာကို ျဖန္႔ခ်ိမႈ၌ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ေပၿပီ။ .... သို႔ျဖစ္ရာ ယခုအခ်ိန္မွအစျပဳၿပီး မိုဟာမက္သည္ ` အန္နဗီယာ ဘိစ္ဆုိက္ဖ္ ´ ၊ ဆိုလိုသည္မွာ ဓားခုတ္သမားတမန္ေတာ္ျဖစ္လာခဲ့ေပေတာ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဤသည္႔အခ်ိန္မွစ၍ အစၥလာမ္၏ အခိုင္မာဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးေသာ အားကိုးစရာအမွီအေထာက္သည္ကား ဓားလက္နက္သာျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရေပေတာ့သည္။ ´´ (မီဇာႏြလ္ဟတ္က္ ၊ စာ - ၄၆၈)

ဒိုဇီဆိုသူကလည္း -

``မိုဟာမက္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားမွာ လက္တစ္ဖက္တြင္ ဓားလြတ္ကို ဆြဲကိုင္ထားၿပီး အျခားတစ္ဖက္တြင္ ကိုရာန္ကို ကိုင္၍ တရားျပသေဟာေျပာခဲ့ၾက၏။´´ လို႔ တစ္မ်ိဳး -

စမစ္သ္ ဆိုသူကတစ္ဖန္ -

`` ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို မဆိုထားနဲ႔ မိုဟာမက္ကိုယ္တိုင္သည္ပင္ လက္တစ္ဖက္တြင္ ဓား၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ကိုရာန္ကို ကိုင္လ်က္ လူမ်ိဳးအသီးအသီးတို႔ထံသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ ´´ လို႔ ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ထို႔အတူ ေဂ်ာ့ဂ်္ေဆးလ္ ဆိုသူကလည္း -

``သူ(တမန္ေတာ္မိုဟမဒ္)၏ အဖြဲ႕အစည္းေတာင့္တင္းခိုင္မာလာခဲ့ေသာအခါ သူက ကၽြႏ္ုပ္သည္ ယင္းတို႔အား တိုက္ခိုက္ရန္ႏွင့္ ရုပ္တုကိုးကြယ္ျခင္းကို ဓားလက္နက္ျဖင့္ ခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး မွန္ကန္ေသာသာသနာကိုတည္ေထာင္ရန္ အခြင့္ကို အလ္လာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ ရရွိၿပီဟု ေၾကညာေလေတာ့သည္။´´ လို႔ေဖာ္ျပခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ဒါေတြကို အေထာက္အထားနဲ႔ တိုက္ရိုက္ေဖာ္ျပေနရတာကေတာ့ ယေန႔ပလဲနက္ဖိုရမ္အတြင္းျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိေနခဲ့ေသာ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရး မုန္းတီးမႈအရင္းခံအေၾကာင္းမ်ားမွာ ဤသို႔ဤပံု ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ပလဲနက္ရွိ ခရစ္ယာန္မွလြဲ၍ အျခားသာသနာအမည္ခံ ၊ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရး အဓမၼ၀ါဒီမ်ားမွာ ထိုခရစ္ယာန္မ်ား၏ ေက်ာင္းေတာ္ကရန္စ ဒႆနမ်ားကို လံုး၀အေျခခံကာလည္းေကာင္း၊ ထိုသူမ်ားမွတဆင့္ သူတို႔၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့ၾကတဲ့ အစၥလာမ္အတြက္ မုန္းတီးျခင္းစာေပမ်ား၊ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားကိုလည္း ကူးယူေဖာ္ျပၾကျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာျပည္ဖြား တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကို အျမင္မွားအထင္မွားေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွ်ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာျ္ပလို၍သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ႏွင့္ အစၥလာမ္သြန္သင္ခ်က္အစစ္အမွန္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ေလ့လာျခင္းလံုး၀မရွိေသာ ခရစ္ယာန္၀ါဒီတစ္ဦးကလည္း မုဟမၼဒ္(sa) သည္ ေယရႈလုပ္ရပ္မ်ား၏ ေျခဖ်ားမွ်ပင္မမွီေၾကာင္းကို ေက်ာင္းေတာ္ဒႆနအတိုင္း ၊ နာယူရရွိထားရသည္႔ မုန္းတီးေရးအေျခခံအ

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ