Welcome to my blog :)

rss

Friday, October 29, 2010

> အစၥလာမ့္ဖတ္စရာမွတ္စရာစာစုမ်ား

Sulaiman 75 days ago
ActivityRank: 16
ကဇြာရိုဇာဟ္ႏွင့္ ကဖာရဟ္ရိုဇာဟ္ Qazawah and Kaffarah

ကဇြာရိုဇာဟ္ႏွင့္ ကဖာရဟ္ရိုဇာဟ္မ်ားအေၾကာင္း

(၁) ရမ္ဇာမ္လျမတ္တြင္ ဖရဇ္အျဖစ္ေစာင့္ထိန္းသင့္သည့္ ရိုဇာဟ္မ်ားကို အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မထားႏုိင္လွ်င္၄င္း၊
(၂) ရက္လသတ္မွတ္ၿပီး ကုိးထားေသာ ရုိဇာဟ္ မ်ားကို သတ္မွန္အခ်ိန္အတြင္း မထားႏုိင္ခဲ့ေသာ္၄င္း၊
(၃) နဖိလ္ရိုဇာကို ေစာင့္ထိန္း ေနၿပီးမွ ဖ်က္လုိက္လွ်င္၄င္း၊
ထုိရိုဇာဟ္မ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ရမည္။ ကဇြာျဖည့္ စြက္ျခင္းကို ျမန္ႏုိင္သမွ်ျမန္ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ၄င္းရိုဇာဟ္မ်ားကို ရက္ဆက္၍ ၄င္း၊ ရက္ျခား၍၄င္းျဖည့္စြက္ႏုိင္သည္။

၄င္းကဇြာရိုဇာဟ္မ်ားကို မေစာင့္ထိန္းႏုိင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနလွ်င္၄င္း၊ အုိမင္းယင့္ ေယာ္လြန္းေနလွ်င္၄င္း၊ က်န္းမာလာလိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေတာ့လွ်င္၄င္း၊ ၄င္း တို႔၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားက ဖိဒ္ယာေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဖိဒ္ယာေပးရမည့္ အေျခ အေနသည္ ဂံ်ဳျဖစ္လွ်င္ ၁ ပိသာ ၁ဝ က်ပ္သား မုေယာဆန္ျဖစ္လွ်င္ ၃ ပိသာ ၂၀ က်ပ္သား၊ (သို႔) ၄င္းတို႔၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေငြကို၄င္း၊ သို႔ ၄င္းတို႔ႏွင့္ တန္ဖုိးညီမွ် ေသာ ဆီ၊ ဆန္၊ ဆား တို႔ကိုလည္းေပးႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ရိုဇာဟ္ကဇြာေစာင့္ထိန္း ရန္တာဝန္ရွိသူသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားလွ်င္ ၄င္း၏ ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းအတြက္ ဖိဒ္ယာ ေပးေပးရမည္။

ဖရဇ္ရိုဇာဟ္မ်ားကို တမင္ဖ်က္ပစ္လွ်င္ ကဖာရဟ္ထိုက္၏။ ကဖာရဟ္ေဆာင္ရြက္ နည္းႏွစ္မ်ဳိးရွိ၏။ တစ္မ်ဳိးမွာ ရက္ေပါင္း ၆၀ ဆက္တုိက္ ရိုဇာဟ္ေစာင့္ထိန္းရမည္။ အကယ္၍ ရက္ပ်က္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အစမွျပန္၍ ထားရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္မ်ဳိးမွာ ဆင္းရဲသား ၆၀ ဦးအား ထမင္း ၂ ႏွပ္ အ၀ ေကၽြး၇မည္။ ထမင္းမေၾကြးႏုိင္ျဖစ္လွ်င္ ဆင္းရဲသားတစ္ဦးအား ဂံ်ဳျဖစ္လွ်င္ ၁ ပိသာ ၁ဝ က်ပ္သား မုေယာဆန္ျဖစ္လွ်င္ ၃ ပိသာ ၂၀ က်ပ္သား (သို႔) ၄င္းတို႔၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေငြကို၄င္း၊ သို႔ ၄င္းတို႔ႏွင့္ တန္ဖုိးညီမွ် ေသာ ဆီ၊ ဆန္၊ ဆား တို႔ကိုလည္းေပးႏုိင္သည္။ ေပးႏုိင္သည္။ ဆင္းရဲ သားတစ္ဦးတည္းကို ၆၀ ဦးအတြက္ေပးရမည့္ ဂ်ဳံႏွင့္ ၄င္း၏တန္ဖုိးညီေသာ ေငြမ်ား အားလံုးကို တစ္ခ်ိန္တည္း မေပးအပ္ရပါ။ သို႔ေသာ္ ၄င္းဆင္းရဲသားတစ္ဦးကို တစ္ရက္လွ်င္ ထမင္း ၂ နပ္ ရက္ေပါင္း ၆၀ ေကၽြးလွ်င္လည္း ပိုင္ပါသည္။ ဆင္းရဲသား တစ္ဦးကို တစ္ရက္အတြက္ ထုိက္ေသာ ကဖာရဟ္ထက္ ပုိေပးခဲ့လွ်င္လည္း ပိုသမွ် သည္ အက်ဳံးမ၀င္ဘဲ တစ္ရက္အတြက္သာ ကဖာရဟ္ျဖစ္ေပမည္။ ကဖာရဟ္ သတ္ မွတ္ထားသည့္ တန္ဖိုး (သုိ႔) အေလးခ်ိန္ထက္ ေရာ့နည္းကာ ေပးအပ္လွ်င္လည္း ကဖာရဟ္မပိုင္ပါ။ ရမ္ဇာမ္လ၏ ရိုဇာဟ္အခ်ဳိ႕ပ်က္ခဲ့လွ်င္လည္း ကဖာရဟ္တစ္ခုသာ တာ၀န္ရွိပါသည္။
 

Sulaiman 75 days ago
ActivityRank: 16
ဒီႏွစ္မွ အရြယ္ေရာက္တဲ့လူေတြ သို႕ အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ ရုိဇာမထားႏုိင္တာ ႀကာၿပီျဖစ္တဲ့ လူေတြအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မယ့္ အခ်က္အလက္ေတြပါ။

မူရင္းေဆာင္းပါး >> http://www.iagd.net/LearnIslam/EidulFitrRamadan/Ramadantipsforfirst...

၁) ရက္ ၃၀ ဆက္တုိက္ ရုိဇာထားတာ လြယ္တဲ့ကိစၥေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕အကူအညီနဲ႕ ဒီ ရက္၃၀ ဟာ သင့္အတြက္ အဓိပၸာယ္အရွိဆံုး အေကာင္းဆံုးရက္ေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။

၂) ရမ္ဇာန္လဟာ ေနထြက္ခ်ိန္မွ ေနဝင္ခ်ိန္အထိ အစားအေသာက္ေရွာင္ၿပီး ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္ေစရံုသာမကပဲ မိမိ၏ ႏွလံုးသားကုိ အျပစ္ရွိတဲ့ အေတြး အလုပ္မ်ား အားလံုးမွ ေရွာင္ႀကဥ္ၿပီး ဘဝရဲ႕ အဓိပၸာယ္ ကိုရွာေဖြရမယ့္ အခ်ိန္တစ္ခုပါ။ ရမ္ဇာန္လကုိ သင့္အတြက္ အစားအေသာက္ ငတ္မြတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ပဲ ကန္႕သတ္မထားပါနဲ႕။

၃) ဥပုသ္ေစာင့္ရင္းနဲ႕ သင့္၏ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ ေတြကုိျမင္သာလာေအာင္လုပ္ပါ။ ရမ္ဇာန္လမွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ရႈိင္သြန္ အားလံုးကုိ ထိန္းသိမ္းထားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိရဲ႕အျပစ္ေတြဘယ္ေလာက္မ်ားေနလဲဆုိတာကုိ ဆန္းစစ္လို႕ရပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ရႈိင္သြန္ကုိ ပံုခ်လို႕မရေတာ့ဘူးေလ။ အကယ္၍ အျပစ္ရွိတဲ့အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ဖို႕ စိတ္ထဲမွာျပင္းျပေနရင္ တရားထုိင္သလိုမ်ိဳး စိတ္ကုိၿငိမ္ေအာင္ထားၿပီး အဲဒီအလုပ္ကိုမလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

၄) လူတုိင္းကုိ ေကာင္းေကာင္းဆက္ဆံပါ။ သင့္အေပၚအျပစ္လုပ္ခဲ့တဲ့လူေတြကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။ သူတို႕ကုိ အဆက္အသြယ္လုပ္ၿပီးေတာ့ သင္သူ႕ကုိခြင့္လႊတ္ေႀကာင္း နဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ ရမ္ဇာန္လျဖစ္ေအာင္ ဆုေတာင္းေပးပါ။

၅) ဝါေျဖခ်ိန္အတြက္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး သင္ရင္းႏွီးတဲ့လူေတြအားလံုးနဲ႕ အတူတူစားေသာက္ႏုိင္ေအာင္စီစဥ္ပါ။ ဒါဟာ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ နဲ႕ အဆက္အသြယ္လုပ္ဖို႕ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုပါ။

၆) ေန႕စဥ္စားေသာက္တဲ့ အစီအစဥ္ထဲမွာ ဆင္းရဲသားမ်ား မတတ္ႏုိင္သူမ်ား အတြက္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပါဝင္ပါေစ။

၇) မိမိရဲ႕ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ သရဝီ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ေခၚေဆာင္ပါ၊ တုိက္တြန္းပါ။

၈) ရမ္ဇာန္လမွာ သူတစ္ပါးအတြက္ အက်ိဳးျပဳႏုိင္မယ့္ အလုပ္မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္လုပ္ပါ။

၉) ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ရမ္ဇာန္လဟာ သင့္အတြက္ မေကာင္းမႈအားလံုးကုိဆင္ျခင္၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားမ်ားလုပ္ကာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္နဲ႕ အေႏွာက္အယွက္မရွိပဲ ဆက္သြယ္ႏုိင္မယ့္ လတစ္ပါ။ ဤ ရမ္ဇာန္လကုိေကာင္းမြန္စြာအသံုးခ်ပါ။ အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိတဲ့ လတစ္လျဖစ္ပါေစ။
Sulaiman 75 days ago
ActivityRank: 16

"အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ထံေတာ္ပါး၌ ရုိဇာဟ္ ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူ၏ ဂုဏ္အဆင့္သည္ အလြန္တရာပင္ ျမင့္မားလွေပသည္.. "

"အႀကင္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္ၿမိဳ႕မႈသက္သက္ကိုေရွးရႈ၍ အက်ိဳး ဆဝါဗ္ ကိုေမွ်ာ္ကုိးလ်က္ ရမသြာန္ ၏ ရိုဇာဟ္ကုိေစာင့္ထိန္း၏။ ထုိသူ၏ အတိတ္က အျပစ္မ်ားကုိ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မႈမည္ ျဖစ္၏ .. "

"ရုိဇာဟ္ေစာင့္ထိန္းသူ၏ ပါးစပ္မွထြက္ေသာ အနံ႕အသက္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါး၌ ကတိုးအနံ႕ထက္ပို၍ ျမတ္ႏုိးဖြယ္ရာ ျဖစ္ေပသည္ .. "

"ကိယာမတ္ ေန႕တြင္ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းသူတုိ႕သည္ ရုိဇဟ္ ၏ ႀကီးမားလွစြာေသာ အက်ိဳးဆုလာဘ္ေတာ္မ်ားကုိရရွိႀကမည္ ျဖစ္သည္.. "

ရမသြာန္ လ၏ပညတ္ခ်က္မ်ား

၁) လျမတ္ ရမသြာန္ ၏ ရုိဇဟ္ သည္ ရူးသြပ္သူ ႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမွအပ အျခား မူစလင္ တုိင္းအေပၚ၌ ဖရ္သြ္ မလုပ္မေနရ တာဝန္ျဖစ္သည္။

၂) ဖဂ်္ရ္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး အခ်ိန္မွစ၍ ေနဝင္သည္အခ််ိန္အထိ ရုိဇဟ္ ၏ နီယတ္ျဖင့္စားျခင္း၊ ေသာက္ျခင္း ႏွင့္ ကာမစပ္ယွက္မႈ စြန္႕လႊတ္ျခင္း ကုိ ယွရီအတ္ တြင္ ရိုဇာ ကုိေခၚသည္။

၃) ႏႈတ္ျဖင့္ နီယတ္ ျပဳျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ရာကုိ ျမြက္ဆုိျခင္းစသည္တုိ႕ျပဳလုပ္ရန္မလိုအပ္ေခ်။ စိတ္အတြင္း၌ "ယေန႕ငါသည္ ရုိဇာဟ္ ႏွင့္ျဖစ္သည္ " ဟု ရည္စူးလ်က္ တစ္ေန႕လံုး တစ္စံုတစ္ရာ မစားမေသာက္ ေမထံုမႈ မျပဳပဲ ေနလိုက္လွ်င္ ရုိဇာဟ္ အထေျမာက္ေလသည္။

၄) အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ နံနက္မွ မုိးခ်ဳပ္ သည္အထိ တစ္ေနကုန္ မစားမေသာက္ပဲ ေနခဲ့သည္။ စိတ္ထဲ၌ ရုိဇဟ္ ကုိ ရည္စူးျခင္းမရွိ။ မဆာသျဖင့္ သို႕မဟုတ္ အေႀကာင္းတစ္ခုခုေႀကာင့္ မစားမေသာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခါ ထိုသူ၏ ရုိဇဟ္ သည္ အထမေျမာက္ေခ်။ အကယ္၍ စိတ္ထဲ၌ ရုိဇာဟ္ ၏ နီယတ္ ျပဳလိုက္လွ်င္ သူ၏ ရုိဇဟ္ သည္ အထေျမာက္ေလသည္။

၅) ယွရီအတ္ တရားေတာ္အရ ရိုဇဟ္ ၏ အခ်ိန္သည္ နံနက္အရုဏ္တက္ခ်ိန္မွ စတင္ေလသည္။ ထုိ႕ေႀကာင့္ အရုဏ္တက္ခ်ိန္ မေရာက္မခ်င္း စားျခင္း ေသာက္ျခင္းစသည္တုိ႕ပိုင္ေလသည္။

၆) လျမတ္ရမသြာန္တြင္ ညဥ့္အခ်ိန္၌ ရိုဇဟ္ ၏ နီယတ္ ျပဳလွ်င္လည္း ဖရ္သြ္ တာဝန္ေက်သြားေလသည္။ အကယ္၍ ညဥ့္အခ်ိန္ ရုိဇဟ္ ထားရန္မရည္ရြယ္ နံနက္မိုးလင္းေသာအခါလည္း ယေန႕ရုိဇဟ္ မထားေတာ့ဘူးဟုႀကံရြယ္ခဲ့၏။ ေနအေတာ္ကေလးျမင့္လာေသာ အခါ (ေနမြန္းမတည့္ခင္ တစ္နာရီအလိုအထိ) ဖရ္သြ္ ရိုဇဟ္ လြတ္ျခင္းမေကာင္းဟု စဥ္းစားကာ နီယတ္ ခ်ည္လိုက္လွ်င္ ရုိဇဟ္အထေျမာက္ေလသည္။ သုိ႕ရာတြင္ နံနက္အခ်ိန္၌ တစ္စံုတစ္ရာစားေသာက္မိလွ်င္ နီယတ္ မျပဳအပ္၊ ရုိဇဟ္ မပိုင္ေတာ့ေခ်။

စဲဟ္ရီစားျခင္းႏွင့္ အိဖ့္တြာရ္ျပဳျခင္း (ဝါဝင္ ဝါထြက္ အစား စားေသာက္ျခင္း)

၁) စဲဟ္ရီ စားေသာက္ျခင္းသည္ စုႏၷတ္ျဖစ္ေလသည္။ အကယ္၍ စြံပလြံသီး ၂ လံုး ၃ လံုးခန္႕ျဖစ္ေစ၊ သို႕မဟုတ္ အျခားအစားအစာ တစ္ခုခု အနည္းငယ္ျဖစ္ေစ၊ သုိ႕မဟုတ္ ဘာတစ္ခုမွ် မစားေသာက္ခ်င္လွ်င္လည္း ေရအနည္းငယ္ျဖစ္ေစ စားေသာက္ရမည္။

၂) စဲဟ္ရီ စားေသာက္ရာတြင္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး အခ်ိန္ဆြဲဆုိင္းငံ့၍ စားလွ်င္ ေကာင္း၏ .. ။ သို႕ရာတြင္ အရုဏ္ တက္လာၿပီး ရုိဇဟ္ ပိုင္မည္ မပိုင္မည္ ဟု သံသယျဖစ္လာသည္အထိ ေနာက္က်မခံရ။

၃) အကယ္၍ ညဥ့္အခ်ိန္တြင္ စဲဟ္ရီ စားရန္ အိပ္ရာမွမႏုိးပဲ အားလံုးအိပ္ေပ်ာ္ေနႀကသျဖင့္ စဲဟ္ရီမစားျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း နံနက္တြင္ ရုိဇဟ္ ထားလုိက္ရေပမည္။ စဲဟ္ရီ လြတ္သြားသည့္အတြက္ ရုိဇဟ္ ကုိလႊတ္လုိက္ျခင္းသည္ ႀကီးေလးေသာ ဂုနာဟ္ ထုိက္ေလသည္။

၄) မိုးလင္းေလၿပီဟု သံသယဝင္ဖြယ္ရွိသည္ခန္႕မွ် အခ်ိန္ေနာက္က်သြားလွ်င္ စားေသာက္ျခင္းမပိုင္ေတာ့ေခ်။ မက္ရူးဟ္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႕ေသာအခ်ိန္၌ တစ္စံုတစ္ရာစားေသာက္မိလွ်င္ ဂုိနာဟ္ ျဖစ္ေလသည္။ တစ္ဖန္မုိးလင္းေနၿပီ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ထုိရုိဇဟ္ ၏ ကသြာ ကုိထားရမည္။

၅) ေနလံုးသည္ လံုးဝဝင္သြားေလၿပီဟု အတိအက်သိလွ်င္ သိခ်င္း ဝါေျဖလုိက္ျခင္း သည္ မုစ့္တဟဗ္ ျဖစ္ေလသည္။ ေနဝင္ၿပီးေနာက္ ဝါေျဖရာတြင္ အခ်ိန္ေနာက္က်ခံျခင္းသည္ မက္ရူးဟ္ ျဖစ္ေလသည္။

၆) စြံပလြံသီးျဖင့္ ဝါေျဖျခင္းသည္ မြန္ျမတ္လွေပသည္။ သုိ႕မဟုတ္ အျခား ခ်ိဳျမေသာ ပစၥည္းတစ္ခုခုျဖင့္ ဝါေျဖရမည္။ အကယ္၍မလြယ္က ေရႏွင့္ေျဖရမည္။ အခ်ိဳ႕ေယာက္်ား မိန္းမတုိ႕သည္ ဆားခဲျဖင့္ ဝါေျဖေလ့ရွိႀကသည္။ ထုိသုိ႕ဝါေျဖရာတြင္ အက်ိဳးဆဝါဗ္ ရွိသည္ ဟု ထင္မွတ္ယံုႀကည္ႀကသည္။ ဤကဲ့သို႕အယူထားျခင္းသည္ လံုးဝမွားယြင္းသည္။

၇) ေနဝင္ရာတြင္ သံသယရွိသမွ်ကာလပတ္လံုး ဝါေျဖျခင္း မပိုင္ေခ်။
Sulaiman 75 days ago
ActivityRank: 16
ဇကာသ
ဇကာသ္ ဟူသည္ မိမိတြင္ရွိေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအနက္မွ ရွရီအသ္တရားေတာ္က သတ္မွတ္ ထားေသာ အစိတ္အပုိင္းကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ပညာတ္ေတာ္အတုိင္း ဆင္းရဲသား မ်ားအား အပုိင္ေပးအပ္လႈဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဆြလာသ္ႏွင့္ ရိုဇာသည္ ကိုယ္ကာယအားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရေသာ အိဗါဒသ္ျဖစ္ၿပီး ဇကာသ္သည္ ဥစၥာပစၥည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ အိဗါဒသ္ျဖစ္ သည္။ ဇကာသ္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ( ၂း၂၇၇၊ ၆း၁၄၁၊ ၉း၅၊ ၄၁း၇၊ ၇၀း၂၄-၂၅၊ ၇၃း၂၀၊ ၉၈း၅) တြင္လာရွိပါသည္။ ဇကာသ္ေပးျခင္းသည္ အစၥလာမ္မ႑ိဳင္ႀကီး ၅ ခုတြင္တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး နိဆာဗ္ ရွိသူတို႔အဖို႔ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည္ ဖရဖ္ တာ၀န္ျဖစ္ သည္။ ဇကာသ္ေပးျခင္းကို ျငင္းဆန္သူသည္ ကာဖိရ္ျဖစ္သည္။ ဇကာသ္ေပးေဆာင္ရန္တာ၀န္ ရွိေသာသူတို႔မွာ- (၁) မြတ္စ္လင္မ္ျဖစ္ျခင္း၊ (၂) လြတ္လပ္သူျဖစ္ျခင္း (၃) အသိဥါဏ္ရွိသူျဖစ္ျခင္း၊ (၄) အရြယ္ေရာက္သူျဖစ္ျခင္း၊ (၅) နိဆာဗ္ပစၥည္းထက္ ပိုမိုေသာ ပစၥည္းဥစၥာကိုပုိင္ဆုိင္ၿပီး ေႂကြးၿမီကင္းသူျဖစ္ျခင္း၊ (၆) နိဆာဗ္ထက္ ပုိေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို တႏွစ္အနည္းဆံုး ပုိင္ဆုိင္သူျဖစ္ျခင္း။ လူတစ္ဦး တြင္ ေရႊ ၇ က်ပ္သားခြဲခန္႔ရွိလွ်င္ ထုိသူတြင္ နိဆာဗ္ပမာဏ ရွိေနၿပီဟု သတ္မွတ္ရမည္။ နိဆာဗ္ နိဆာဗ္ဆိုသည္မွာ ရွရီအသ္တရားေတာ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ဇကာသ္ေပးသင့္သည့္ လူတစ္ဦးပုိင္ဆုိင္ေသာ ေငြေၾကးပစၥည္း၏ ပုိင္ဆုိင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ လူတစ္ဦး ထံတြင္ ေခ်ာင္လည္စြာ စားေသာက္ ၀တ္စား ေနထုိင္ႏုိင္သည့္ အေနအထားသည္ နိဆာဗ္ ပမာဏ ပင္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးတြင္ ၄င္းပမာဏထက္ ပိုေသာေငြရွိၿပီး အေႂကြးလည္းကင္းသူ ျဖစ္က ထုိသူသည္ ဇကာသ္ေပးေဆာင္ရမည္။ ေငြေၾကးပမာဏအေနျဖင့္ လူတစ္ဦးတြင္ ေငြသား ၅၄ က်ပ္ခြဲသားခန္႔ သို႔ ေရႊ ၇ က်ပ္ခြဲသားခန္႔ သည္နိဆာဗ္၏ ပမာဏပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုလူသည္ ၄င္းေငြသား သို႔ ေရႊသား၏ တန္ဖိုးကို တြက္ခ်က္ယူၿပီး စုစုေပါင္းေငြသား ၏ ၄၀ ပုံ တစ္ပံုကို ဇကာသ္အျဖစ္ေပးရမည္။ တနည္းအားျဖင့္ ၁၀၀ က်ပ္လွ်င္ ၂က်ပ္ ၅၀ ျပား ေပးရမည္ကို ဆုိလိုသည္။ ဇကာသ္ေပးရန္မလိုသည့္ ပစၥည္းမ်ား နိဆာဗ္ အထက္ရွိေသာ မိမိပုိင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ မိမိေနထိုင္သည့္ အိမ္၊ အသံုးအ ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား မပါ၀င္ပါ။ ဥပမာ (၁) မိမိေနသည့္အိမ္၊ (၂) မိမိ ငွားရမ္းထားသည့္အိမ္မ်ား၊ (၃) အိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား မည္မွ် မ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊ (အ၀တ္အစား၊ အုိး၊ခြက္ေယာက္၊ ပုကန္၊ ဆုိင္၊ ကား၊ စက္ဘီး၊ ဆုိင္ကယ္) (၄) အေရာင္းအ၀ယ္အတြက္မဟုတ္သည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ (၅) လူတစ္ဦးထံတြင္ ေရႊ ၃ (သို႔) ၄ (သို႔) ၅ (သို႔) ၆ က်ပ္သားခန္႔သာရွိလွ်င္ နိဆာဗ္ ပမာဏျဖစ္သည့္ ၇ က်ပ္ခြဲ သားခန္႔ မရွိသျဖင့္ ဇကာသ္ေပးရန္မလိုပါ။ (၆) လူတစ္ဦးတြင္ ေရႊ ႏွင့္ ေငြသား ပမာဏ ႏွစ္ခုေပါင္းလွ်င္ ေရႊ ၇ က်ပ္ခြဲသား တန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်သြားလွ်င္မူ ဇကာသ္ေပးရမည္။ ဇကာသ္ေပးအပ္ရမည့္ ပစၥည္းမ်ား (၁) မိမိထံရွိ နိဆာဗ္ ပမာဏ ျပည့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ေရႊႏွင့္ ေငြမ်ား၊ ေရႊခြက္ ေငြခြက္မ်ား၊ (၂) ေရာင္း၀ယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၀ယ္ထားေသာပစၥည္းမ်ား၊ · အသီးအႏွံ၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ စပါး၊ မုေယာ၊ ဂ်ဳံ၊ · အ၀တ္အထည္၊ · စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ · အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ · အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ား၊ · အိမ္၊ · ဆုိင္၊ · ကား၊ · ဆုိင္ကယ္၊ · တိရိစာၦန္မ်ား၊ · ႏြား၊ · ကၽြဲ၊ · ကုလားအုပ္၊ · ဆိတ္၊ · သုိးႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား။ ဇကာသ္ေပးနည္း · ဇကာသ္ေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိသူသည္ ဇကာသ္စားထုိင္သူတစ္ဦးကုိ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ အဖို႔ ရည္စူးလွ်က္ အပုိင္ေပး အပ္လုိက္ရမည္။ဇကာသ္ရသူသည္ ၄င္းပစၥည္း (သို႔) ေငြေၾကးကို မိမိႏွစ္သက္သလို အသံုးျပဳ ႏုိင္သည္။ · ဇကာသ္ေငြကို လုပ္ခအျဖစ္၄င္း၊ အလုပ္တစ္ခုခု ခုိင္းသည့္ အတြက္ အသံုးမျပဳႏုိင္ပါ။ · သို႔ေသာ္ ဇကာသ္ေငြမွ ပစၥည္း၀ယ္ၿပီး ဆင္းရဲသားတို႔အား ေ၀ငွျခင္းသည္ ျပဳပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ · နိဆာဗ္ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ျခင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ေပးသင့္ေသာဇကာသ္ပစၥည္းကို ခ်က္ခ်င္းေပးသင့္သည္။ · ဇကာသ္ကို ႀကိဳတင္ေပးထားျခင္းသည္လည္းျပဳပုိင္သည္။ · ရမ္ဇာမ္လမေရာက္ ခင္ ရွာဘာန္လကတည္းက ႀကိဳတင္ေပးကေကာင္းသည္။အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လူတစ္ဦး အား (အလႈေငြျဖစ္ေစ) ေငြေပးၿပီးေနာက္ ၄င္းေငြကို ဇကာသ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပုိင္ခြင့္မရွိေပ။ · မိမိသိသူတစ္ဦးအား ဇကာသ္ေပးခ်ိန္တြင္ ဇကာသ္ဟု မေျပာဘဲ ခ်ီးျမွင့္ေငြအျဖစ္၄င္း၊ အီဒ္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ေျပာေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ · မသိသူမ်ားကိုမူ ဇကာသ္အျဖစ္ေျပာရမည္။ · နိဆာဗ္ပစၥည္းပုိင္ဆင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေနာက္ ဇကာသ္မေပးမီ ၄င္းပစၥမ်ား မီးေလာင္ ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးသြားလွ်င္ ထုိသူအေပၚ ဇကာသ္တာ၀န္မရွိေတာ့ပါ။ · တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္အခ်ိန္ မိမိပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို အလႅာဟ္လမ္းတြင္ ေပးလွဴလုိက္ လွ်င္ ဇကာသ္အတြက္ ခြင့္လႊတ္ခ်က္ရရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ ဇကာသ္မယူထုိင္သူမ်ား နိဆာဗ္ ပမာဏပစၥည္းပုိင္ဆုိင္သူ။ ဆုိင္ယဒ္ႏွင့္ ဗနီဟာရွင္အမ်ဳိးအႏြယ္မ်ား။ ဇကာသ္ေပးသူ၏ အမိ၊ အဖ၊ အဖိုး၊ အဖြား၊ အထက္ႏွင့္ ေအာက္ အဆက္ အႏြယ္မ်ား။ သားသမီး ေျမး ျမစ္ ႏွင့္ ၄င္းတို႔မွ ဆင္းသက္လာေသာသူမ်ား။ ဇနိး (သို႔) ခင္ပြန္း ကာဖိရ္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာသူတို႔၏ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ သားသမီးမ်ား။ ဇကာသ္ယူထုိက္သူမ်ား နိဆာဗ္ ပမာဏမွ် ပစၥည္းမရွိသူမ်ား။ သူဆင္းရဲမ်ား။ ပစၥည္းရွိေသာ္လည္း အေႂကြးေပးလုိက္လွ်င္ နိဆာဗ္ပမာဏမွ် တန္ဖိုပင္ မရွိေတာ့သူမ်ား။ လမ္းခရီးတြင္ ေငြေၾကးျပတ္လတ္ေနေသာ ခရီးသည္မ်ား။ ဆင္းရဲေသာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား။ ဆင္းရဲေသာ အိမ္နီးနာခ်င္း၊ ၿမိဳ႕ရြာရွိ လူမ်ား။ မိဘမဲ့မ်ား၊ အေစာင့္အေရွာက္ကင္းေသာ အဖုိးအိုမ်ား ေဆးကုသခံေနရသည့္ သူဆင္းရဲမ်ား။ ဇကာသ္ေငြမသံုးစြဲသင့္သည့္အေျခအေန ဗလီတည္ေဆာက္ျခင္း။ ဗလီအသံုးအေဆာင္ပစၥည္မ်ား ၀ယ္ေပးျခင္း။ ေသသူအတြက္ ကဖန္ပိတ္၀ယ္ေပးျခင္း။ နာေရးအတြက္သံုးျခင္း။ ေသသူ၏အေႂကြးကို ေပးဆပ္ျခင္း။ ဗလီအတြက္ေရ၀ယ္ေပးျခင္း။ ဇကာသ္မေပးထုိက္သူတစ္ဦးကို ဇကာသ္ေပးအပ္ၿပီးမွ ထုိသူမယူ ထုိက္မွန္းသိရလွ်င္လည္း မိမိဇကာသ္ အထေျမာက္ သြားပါမည္။ ေျမထြက္သီးႏွံမ်ား၏ဇကာသ္ · ေျမထြက္သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ သီးႏွံထြက္သည့္ေန႔တြင္ေပးရမည္။ · ေရသြင္းျခင္းမျပဳရဘဲ အေလ့ၾကေပါက္ေသာ သီးႏွံမ်ားအတြက္ ၁၀ ပံု ၁ ပံု။ · ေရသြင္းျခင္းျဖစ္ေပါက္ေသာ သီးႏွံမ်ားအတြက္ ၂၀ ပံု ၁ ပုံ။ · လယ္ယာတစ္ခုတြင္ တစ္ႏွစ္ ၂ ႀကိမ္၊ (သို႔) ၃ ႀကိမ္သီးလွ်င္ သီးတုိင္း ဇကာသ္ေပးရမည္။ · လယ္ယာတစ္ကြက္ကို လူတစ္ဦးက ငွားရမ္းသီးႏွံစုိက္ပ်ဳိး၏။ ငွားသူကသာ ဇကာသ္ေပးရမည္။ လယ္ရွင္ေပးရန္မလိုပါ။ · မိမိအိမ္၀န္းအတြင္း စုိက္ပ်ဳိးထားေသာ စားေသာက္ပင္မ်ားအတြက္ ေပးရန္ မလုိပါ။ ကၽြဲႏြားအတြက္ ဇကာသ္ေပးနည္း · ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြဲႏြားေကာင္းေရ ၅၀ ရွိလွ်င္ ဇကာသ္ေပးေဆာင္ရမည္။ · ေကာင္ေရ ၄၀ တြင္ ၂ ႏွစ္သား ၁ ေကာင္။ · ေကာင္ေရ ၆၀ တြင္ ၁ ႏွစ္သား ၂ ေကာင္။ · ေကာင္ေရ ၈၀ တြင္ ၂ ႏွစ္သား ၂ ေကာင္။ · ေကာင္ေရ ၉၀ တြင္ ၁ ႏွစ္သား ၃ ေကာင္။ · ေကာင္ေရ ၁၀၀တြင္ ၁ ႏွစ္သား ၂ ေကာင္ႏွင့္ ၁ ႏွစ္သား ၁ ေကာင္။ သိုးဆိတ္အတြက္ ဇကာသ္ေပးနည္း ဆိတ္ေကာင္ေရ ၄၀ တြင္ ၁ ေကာင္။ ဆိတ္ေကာင္ေရ ၁၂၀ တြင္ ၂ ေကာင္။ ဆိတ္ေကာင္ေရ ၂၀၀ တြင္ ၃ ေကာင္။ ဆိတ္ေကာင္ေရ ၄၀၀ တြင္ ၄ ကာင္။ ၄၀ အထက္ေကာင္ေရ ၁၀၀ မျပည့္မခ်င္း ၁ ေကာင္သာေပးရမည္။
Sulaiman 75 days ago
ActivityRank: 16
က်မ္းေတာ္ၿမတ္ကုရ္အာန္တြင္လာရွိေသာ(အလႅာဟ္ဂ်လႅာဂ်လာလူဟူး)၏အဆုိအမိန္႔မ်ား

မျပတ္မစဲသနားၾကင္နာ ၫွာတာေတာ္မူထေသာ အနႏၲက႐ုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏နာမံေတာ္ျဖင့္(အစျပဳပါ၏)


အုိ-လူသားအေပါင္းတုိ႔၊ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အားေမြးျမဴေတာ္မူထေသာ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္)ကုိ ခ၀ပ္ကုိးကြယ္ၾကကုန္။ ထုိအရွင္သည္ အသင္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊အသင္ တုိ႔အလ်င္ အထက္ထက္အဆက္ဆက္ ကရွိခဲ့ ဘူးေသာေရွးပေ၀ဏီ လူေဟာင္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ၾကမွသာလွ်င္အသင္တုိ႔သည္ (ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ားကုိ) ၾကဥ္ေရွာင္ေသာ သူေတာ္သူစင္မ်ား ျဖစ္တန္ၾကရာသတည္း။


အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ (ေနထိုင္သြားလာႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ) ဤပထ၀ီေျမျပင္ကုိ အခင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မုိးေကာင္းကင္ကုိ အမုိးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ျပဳလုပ္ေပးသနားေတာ္မူ၍ ယင္းမုိးေကာင္းကင္မွပင္မုိးရြာသြန္းေစၿပီး ထုိမုိးေရျဖင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိအသင္တုိ႔အဘုိ႔ ရိကၡာအျဖစ္ ေပါက္ေရာက္ေစေတာ္မူ၏၊သုိ႔ျဖစ္ရာ အသင္တုိ႔သည္ (အနႏၲေက်းဇူးေတာ္ရွင္ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ) အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ မည္သည့္အရာ ကုိမွ်တဲြဖက္၍ ခ၀ပ္ကုိးကြယ္ျခင္းကုိ အလွ်င္း မျပဳၾကလင့္၊ (သို႔အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တဲြဖက္၍ ခ၀ပ္ကုိးကြယ္ျခင္း မျပဳအပ္သည့္အေၾကာင္းကုိ) အသင္တုိ႔ကိုယ္တုိင္လည္း အသိ ပင္ျဖစ္ၾကသည္။

ငါ၏အေစေတာ္ နဗီတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြ)အထံသုိ႔ ငါအရွင္ထုတ္ျပန္ပုိ႔ခ်ေတာ္မူေသာ ကုရ္အာန္က်မ္းၿမတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အကယ္၍ အသင္တုိ႔(စိတ္၌) ယံုမွားသံသယ ဒိြဟရွိခဲ့ပါလွ်င္ ထုိက်မ္းျမတ္ႏွင့္အလားတူ က႑တစ္ခုမွ် (စီကုန္း ေရးသား၍) ယူေဆာင္လာၾကကုန္ေလာ့။အကယ္၍ အသင္တုိ႔သည္ (သစၥ၀ါဒီ) မွန္ကန္ေသာ စကားေျပာဆုိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါလွ်င္ သုိ႔စီကုန္းေရးသားရာ၌ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္၍ အသင္တုိ႔အားကူညီ ယုိင္းပင္းမည့္ သူမ်ားကုိလည္း ေခၚေဆာင္လာ ၾကကုန္ေလာ့။

အသင္တုိ႔သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမ်ားကုိ အတိတ္ကာလတြင္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾက၊ ယခုမ်က္ေမွာက္ပစၥဳပၸန္ကာလတြင္ လုပ္ႏုိင္ၾကသည္လည္းမဟုတ္၊ ေနာင္အနာဂတ္ကာလတြင္လည္း အလွ်င္းလုပ္ႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ၊ သုိ႔ျဖစ္ရာ အသင္တုိ႔သည္ ငရဲမီးေဘးမွေ၀းစြာေရွာင္ရွားစြာေရွာင္ရွားၾကကုန္၊ ထုိမီး၏မီးစာမွာ (အယူေမွာက္မွားေသာ)ကာဖိရ္ မိစၦာဒိ႒ိကမ်ားႏွင့္ (ထုိမိစၦာ ဒိ႒ိကမ်ား ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ၾကသည့္) ေက်ာက္တံုး မ်ား ျဖစ္ေခ်သည္။ ထုိမီးသည္ကာဖိရ္ မ်ားအဘုိ႔ အသင့္ျပဳလုပ္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ေပသည္ွ

အလံုးစံုေသာ ၿခီးမြမ္း ေထာမနာျပဳျခင္း တို႔သည္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ အဘို႔သာတည္း။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိုးမ်ားႏွင့္ ပထ၀ီေျမကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ၎ျပင္ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အေမွာင္မ်ားႏွင့္ အလင္းေရာင္ကို ျပဳလုပ္ေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ သို႔ပါလ်က္ႏွင့္ပင္ ကာဖိရ္ မယံုမၾကည္ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသူတို႔ကား (အျခားသူတို႔ကို) မိမိတို႔အားဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ႏွင့္တန္းတူ မွတ္ယူထားရွိၾကကုန္သတည္း။
 
Sulaiman 75 days ago
ActivityRank: 16
က်မ္းေတာ္ၿမတ္ကုရ္အာန္တြင္လာရွိေသာ(အလႅာဟ္ဂ်လႅာဂ်လာလူဟူး)၏အဆုိအမိန္႔မ်ား

မျပတ္မစဲသနားၾကင္နာ ၫွာတာေတာ္မူထေသာ အနႏၲက႐ုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏နာမံေတာ္ျဖင့္(အစျပဳပါ၏)


အုိ-လူသားအေပါင္းတုိ႔၊ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အားေမြးျမဴေတာ္မူထေသာ (အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္)ကုိ ခ၀ပ္ကုိးကြယ္ၾကကုန္။ ထုိအရွင္သည္ အသင္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊အသင္ တုိ႔အလ်င္ အထက္ထက္အဆက္ဆက္ ကရွိခဲ့ ဘူးေသာေရွးပေ၀ဏီ လူေဟာင္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ၾကမွသာလွ်င္အသင္တုိ႔သည္ (ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ားကုိ) ၾကဥ္ေရွာင္ေသာ သူေတာ္သူစင္မ်ား ျဖစ္တန္ၾကရာသတည္း။


အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ (ေနထိုင္သြားလာႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ) ဤပထ၀ီေျမျပင္ကုိ အခင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မုိးေကာင္းကင္ကုိ အမုိးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ျပဳလုပ္ေပးသနားေတာ္မူ၍ ယင္းမုိးေကာင္းကင္မွပင္မုိးရြာသြန္းေစၿပီး ထုိမုိးေရျဖင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိအသင္တုိ႔အဘုိ႔ ရိကၡာအျဖစ္ ေပါက္ေရာက္ေစေတာ္မူ၏၊သုိ႔ျဖစ္ရာ အသင္တုိ႔သည္ (အနႏၲေက်းဇူးေတာ္ရွင္ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ) အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ မည္သည့္အရာ ကုိမွ်တဲြဖက္၍ ခ၀ပ္ကုိးကြယ္ျခင္းကုိ အလွ်င္း မျပဳၾကလင့္၊ (သို႔အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တဲြဖက္၍ ခ၀ပ္ကုိးကြယ္ျခင္း မျပဳအပ္သည့္အေၾကာင္းကုိ) အသင္တုိ႔ကိုယ္တုိင္လည္း အသိ ပင္ျဖစ္ၾကသည္။

ငါ၏အေစေတာ္ နဗီတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြ)အထံသုိ႔ ငါအရွင္ထုတ္ျပန္ပုိ႔ခ်ေတာ္မူေသာ ကုရ္အာန္က်မ္းၿမတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အကယ္၍ အသင္တုိ႔(စိတ္၌) ယံုမွားသံသယ ဒိြဟရွိခဲ့ပါလွ်င္ ထုိက်မ္းျမတ္ႏွင့္အလားတူ က႑တစ္ခုမွ် (စီကုန္း ေရးသား၍) ယူေဆာင္လာၾကကုန္ေလာ့။အကယ္၍ အသင္တုိ႔သည္ (သစၥ၀ါဒီ) မွန္ကန္ေသာ စကားေျပာဆုိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါလွ်င္ သုိ႔စီကုန္းေရးသားရာ၌ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္၍ အသင္တုိ႔အားကူညီ ယုိင္းပင္းမည့္ သူမ်ားကုိလည္း ေခၚေဆာင္လာ ၾကကုန္ေလာ့။

အသင္တုိ႔သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမ်ားကုိ အတိတ္ကာလတြင္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾက၊ ယခုမ်က္ေမွာက္ပစၥဳပၸန္ကာလတြင္ လုပ္ႏုိင္ၾကသည္လည္းမဟုတ္၊ ေနာင္အနာဂတ္ကာလတြင္လည္း အလွ်င္းလုပ္ႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ၊ သုိ႔ျဖစ္ရာ အသင္တုိ႔သည္ ငရဲမီးေဘးမွေ၀းစြာေရွာင္ရွားစြာေရွာင္ရွားၾကကုန္၊ ထုိမီး၏မီးစာမွာ (အယူေမွာက္မွားေသာ)ကာဖိရ္ မိစၦာဒိ႒ိကမ်ားႏွင့္ (ထုိမိစၦာ ဒိ႒ိကမ်ား ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ၾကသည့္) ေက်ာက္တံုး မ်ား ျဖစ္ေခ်သည္။ ထုိမီးသည္ကာဖိရ္ မ်ားအဘုိ႔ အသင့္ျပဳလုပ္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ေပသည္ွ

အလံုးစံုေသာ ၿခီးမြမ္း ေထာမနာျပဳျခင္း တို႔သည္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ အဘို႔သာတည္း။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိုးမ်ားႏွင့္ ပထ၀ီေျမကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ၎ျပင္ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အေမွာင္မ်ားႏွင့္ အလင္းေရာင္ကို ျပဳလုပ္ေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ သို႔ပါလ်က္ႏွင့္ပင္ ကာဖိရ္ မယံုမၾကည္ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသူတို႔ကား (အျခားသူတို႔ကို) မိမိတို႔အားဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ႏွင့္တန္းတူ မွတ္ယူထားရွိၾကကုန္သတည္း။
 
Sulaiman 75 days ago
ActivityRank: 16
ဗစ္မိလႅားေဟ့၇္၇ဟ္မားနစ္ရ္၇ဟီးမ္

ဟဇ၇သ္ အြစ္မာန္း ဗင္န္ အဖ္ဖြာန္း (၇ေသြ ့)သခင္ဆင့္ျပန္ခဲ ့သည္။
သခင္သည္တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အားဂ်ႏၷသ္သုခဘံု၏ ေသာ့ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ေမးျမန္းခဲ့သည္။ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က ဟဇ၇သ္ အြစ္မာန္း(၇ေသြ ့)သခင္အား
“အို-အြစ္မာန္း အသင္သည္ကြ်ႏု္ပ္အား မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်
ေမးျမန္းျခင္းမရွိခဲ ့ေသာေမးခြန္းကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။
အို-အြစ္မာန္း အၾကင္သူသည္ (ေအာက္ပါဒိုအာကို တစ္ေန ့လွ်င္အျကိမ္ - ၁၀၀
ရြတ္ဖတ္ခဲ့လွ်င္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္)ေအာက္ပါ
အခြင့္အေ၇း(၁၀)ခုကိုေပးသနားေတာ္မူမည္။


လားအိလားဟာ အစ္လႅလ္လားဟု ၀လ္လားဟုိအက္ဗရ္ ၀စြဗ္ဟားနလ္လားဟိ
၀လ္ဟမ့္ဒိုေလ့လ္လားဟိ ၀ဆ္သဂ္ေဖရြလ္လားဟလ္လဇီး
လားအိလားဟာအစ္လႅား ဟို၀လ္ေအာင္၀္၀လို ၀လ္အားခိရို ၀ဇ္ဇြားဟိရို
၀လ္ဘားေသြႏို ယို ့ဟ္ယီး ၀ယိုမီးသို ၀ဟုိ၀ါ ဟုိင္းယ္ယြလ္လားယမူးသို
ေဘယေဒေဟ့လ္ခိုင္း၇္ ၀ဟို၀ါ အလားကြလ္ေလ ရႈိင္းအင္န္ကဒီး၇္

1. ယင္းဖတ္ရြတ္သူသည္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဂိုနာအျပစ္ငရဲမ်ားအားလံုးကို
ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံ၇မည္။
2. ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘံု၏မီးေဘးဒဏ္မွ လြတ္ကင္းမႈ၇ရွိမည္။
3. ဖရွီရ္တာေကာင္းကင္တမန္(၂)ပါးက ဆိုးရြားေသာေ၇ာဂါျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးေတာ္မူမည္။
4. ကုသိုလ္ အက်ဳိးစ၀ါးဗ္ ေျမာက္ျမားစြာေ၇းမွတ္ျခင္းခံ၇မည္။
5. ဟဇရသ္အိစ္မာအီးလ္(အလိုင္း)၏မ်ဳိးႏြယ္မွကြ်န္ေပါင္း(၁၀၀)ကိုသူေကာင္းျပဳသည့္
ကုသိုလ္ေ၇းမွတ္ျခင္းခံ၇မည္။
6. က်မ္းျကီး(၄)က်မ္းျဖစ္ေသာက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၊အင္ဂ်င္လ္က်မ္း
ဇဗူးရ္က်မ္း၊ ေသာင္ရသ္က်မ္းတို ့ကိုအာဂံုေဆာင္ရြတ္ဖတ္သည့္ကုသိုလ္
ကဲ့သို ့ေကာင္းမႈမ်ားေ၇းမွတ္ျခင္းခံ၇မည္။
7. ဂ်ႏၷသ္သုခဘံုတြင္ အေဆာင္တစ္ေဆာင္ခ်ီးျမင့္ျခင္းခံ၇မည္။
8. (ဂ်ႏၷသ္သုခဘံုရွိ)ဟူရ္ကညာပ်ဳိတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ေပး၇န္သတ္မွတ္ေတာ္မူမည္။
9. ယင္း၏ဦးေခါင္းထက္၌ရိုေသသမႈ၏သရဖူကိုဆင္ျမန္းေပးျခင္းခံ၇မည္။
10. (ကိယာမသ္ေန ့၌)ယင္း၏မိတ္ေဆြ(၇၀)ကို ၾကား၀င္အသနားခံေပးႏိုင္၍
(ထုိၾကား၀င္အသနားခံေပးမႈသည္) လက္ခံျခင္းခံ၇မည္။“အို-အြစ္မာန္း၊ အကယ္၍အသင္သည္ ယင္း(ဒိုအာ)ကို ေန ့စဥ္အျကိမ္ (၁၀၀)
ရြတ္ဖတ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအၾကားတြင္ပင္ ပိုသာ၍
ျကီးက်ယ္ေသာေအာင္ျမင္မႈကိုရရွိျပီး ယင္းေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ပင္
အသင္၏ေနာက္လိုက္မ်ားျဖစ္သြားၾကလိမ့္မည္။


အိဗ္ေန မာဒရ္၀ီ၊ အဗူယာလာ၊ အိဗ္ေနအဗီ အာစင္မ္၊ (အဗူဒူ ဟာစန္မ္း ကာတန္၊
(အဘူ ကာဇီ)၊ စူနန္က်မ္း၊ အိဗ္ေန မြန္ဇိ၇္၊ အိဗ္ေနအဗီဟာသင္မ္၊ အိဗ္ေန
စာနီ၊ ႏွင့္ဗိုင္ဟကီက်မ္း၏အတ္စ္မာအ္ႏွင့္ ဆြီဖသ္ တို ့မွ ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။
 
 

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ