Welcome to my blog :)

rss

Monday, July 25, 2011

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ လစာအေကာင္းဆုံးအလုပ္မ်ား

လူေတြရဲ႕ အနာဂတ္ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြကဘာေတြလဲ၊
အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေကာင္း
ရာထူးေကာင္းေကာင္း
လစာေကာင္းေကာင္းဆိုတာ ေျပာစရာေတာင္မလို ဘူးထင္တယ္။

          အလုပ္အကိုင္ေကာင္းတစ္ခုဆိုတာ လြယ္လြယ္ နဲ႔ ရႏိုင္မွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေနရာတစ္ေနရာဆိုတာ တကယ္ရွာၾကည့္မွ တကယ္မလြယ္တာေတြ႕ရလိမ့္ မယ္။ အလုပ္အတြက္ ပညာလိုတယ္။ အေတြ႕အႀကဳံ ေတြလိုတယ္။ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေလၽွာက္လာခဲ့ဖို႔လို တယ္။ ဒီခရီးကိုေရာက္ဖို႔ သူလည္းသြား၊ ငါလည္းသြား ေနၾကတာပဲ။ ျဖတ္လမ္းကိုသိၿပီး အရင္ေရာက္သြား သူေတြလည္း ရွိလိမ့္မယ္။ လမ္းမွားၿပီး လိုရာမေရာက္ တာေတြလည္းရွိႏိုင္တယ္။ လမ္းလြဲၿပီး ေလွာ္ရင္းနစ္ သြားတာေတြလည္း ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္တာပဲ။

          အေမရိကန္ အလုပ္သမားဌာနက သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အေကာင္းဆုံးအလုပ္ ၂၅ ခုကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ တယ္။ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ မက္ေလာက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္း မွန္ေတြေပါ့။ အဲဒီအထဲက ထိပ္ဆုံး ၁ဝ ခုကိုပဲၾကည့္ ရေအာင္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းေလၽွာက္ရင္ ကိုယ္ လည္း တစ္ေနရာရာေတာ့ ေရာက္ႏိုင္လိမ့္မယ္ထင္ တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အေျဖေတြ႕ႏိုင္ေကာင္းပါရဲ႕။

          ထိပ္ဆုံးလုပ္ငန္း ၁ဝ ခုမွာ ၈ ခုက ေဆးပညာ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လိုင္းေတြျဖစ္ေနတာေတြ႕ရတယ္။ ဒီေတာ့ အိုင္တီေခတ္လို႔ေျပာေနေပမယ့္ အိုင္တီထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ေခတ္စားတဲ့လုပ္ငန္းေတြရွိေနတာကို အသိအမွတ္ျပဳရလိမ့္မယ္။

10.     Natural Sciences Manager

အျမင့္ဆုံးလစာ - $97,560
ရင္းႏွီးရမည့္ကာလ     - ၆ ႏွစ္

သဘာဝသိပၬံမန္ေနဂ်ာလို႔ေျပာရမယ္ထင္တယ္။ အျခား သိပၬံပညာရွင္ေတြကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရလိမ့္ မယ္။ ဥပမာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ သိပၬံပညာရွင္၊ ဓာတုေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒနဲ႔ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ေတြကို ႀကီး ၾကပ္ကြပ္ကဲရလိမ့္မယ္။ သုေတသနနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းေတြမွာ ေဆးဝါးနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္း၊ ေဒသအလိုက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အတြင္း အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေတြ ကို လုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မယ္။ သူတို႔ကို ကိုယ္ပိုင္စမ္းသပ္ ခန္းေတြ ေပးထားလိမ့္မယ္။ ဥပေဒေရးရာေတြမွာ လည္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္အႀကံေပးရတာမ်ိဳးေတြ လုပ္ေပးရလိမ့္ မယ္။

          သူတို႔ပိုင္ဆိုင္ထားရမယ့္ ဘြဲ႕နဲ႔ လုပ္ငန္းအေတြ႕ အႀကဳံေတြရွိတယ္။ MBA ဘြဲ႕လိုမ်ိဳး၊ သက္ဆိုင္ရာနယ္ ပယ္အလိုက္ ေဒါက္တာဘြဲ႕လိုဟာမ်ိဳး ရရွိထားဖို႔လို တယ္။ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ အလုပ္ရွင္ေတြက ပညာေရးဘြဲ႕အတြက္ သီးျခားခံစားခြင့္ေတြ ေပးတတ္ တာမ်ိဳးလည္းရွိတယ္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံေတြ အေနနဲ႔ marketing အပိုင္း၊ sale အပိုင္း၊ finance အပိုင္းေတြ ကၽြမ္းက်င္ခဲ့ဖို႔လိုလိမ့္၏မယ္။ အျမင္ထက္ ျမင္ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ သုံးသပ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ ရာ ဗဟုသုတျပည့္ဝျခင္း၊ ေဈးကြက္ကိုေကာင္းေကာင္း နားလည္ၿပီး အေရာင္းပိုင္းကိုနားလည္အႀကံျပဳႏိုင္သူ ေတြဟာ ဒီအလုပ္အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

9.       Marketing Manager

အျမင့္ဆုံးလစာ - $100,020
ရင္းႏွီးရမည့္ကာလ     - ၄ ႏွစ္မွ ၆ ႏွစ္

ေဈးကြက္မန္ေနဂ်ာေတြဆိုတာ CEO ေတြလိုပါပဲ။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို တာဝန္ယူရပါ တယ္။ လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြမွာလည္း ေဈးကြက္မန္ ေနဂ်ာေတြဟာ မီဒီယာနဲ႔မဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ အနည္းဆုံး Yellow Page ေလာက္မွာ ေၾကာ္ျငာက႑ ေတြအတြက္ တာဝန္ယူေပးရတယ္။ ေဈးကြက္ အတြက္ ေၾကာ္ျငာဘယ္ေလာက္သုံးမလဲ၊ ဘယ္လို ေၾကာ္ျငာရင္ထိေရာက္မလဲ၊ ဘယ္သူေတြနဲ႔ေၾကာ္ျငာ မလဲကအစ သူ႕တာဝန္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ သူဟာ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးသေဘာတရားေတြ၊ ကိုယ့္တံဆိပ္ (brand) ကို ဘယ္လိုေပါက္ေအာင္ ေဖာက္ရမယ္ဆို တာေတြ၊ မီဒီယာကို ဘယ္လိုဝယ္ရမလဲ၊ လုပ္ငန္းတိုး တက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘယ္သူ႕ေတြကိုေပါင္း၊ ဘယ္ လိုအလွည့္အေျပာင္းလုပ္ရမယ္ဆိုတာေတြကအစ ကၽြမ္းက်င္ေနသူျဖစ္ရမယ္။ အဓိက ဘ႑ာေရးနဲ႔ ရေငြ၊ သုံးေငြပိုင္းျဖတ္ႏိုင္စြမ္းဟာ သူ႕အတြက္ အေရး ႀကီးတယ္။

          သူတာဝန္ယူရမယ့္အပိုင္းက ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္း ရဲ႕ အတိုင္းအတာ၊ ပမာဏ၊ အနာဂတ္အားလုံးကို အက်ိဳးရွိေအာင္ ပိုင္းျဖတ္လုပ္ေဆာင္တတ္ဖို႔လို တယ္။ ဥပမာ ကိုယ့္အလုပ္ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ကိုယ့္ တာဝန္လို႔သေဘာထားၿပီး အႀကံျပဳႏိုင္တဲ့ အရည္ အခ်င္းမ်ိဳးေတြရွိရမယ္။

          အျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေပါင္းစည္း ႏိုင္စြမ္း၊ ေဈးကြက္အတြက္ အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်ႏိုင္ စြမ္း၊ အေျခခံ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ရွိျခင္းက သူ႕လုပ္ငန္းကို အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျပဳ လိမ့္မယ္။ အနည္းဆုံး ေလးႏွစ္တက္ ဘြဲ႕တစ္ခုခုေတာ့ ရွိၿပီးသားျဖစ္ရမယ္။ MBA ဘြဲ႕ရထားသူဆိုရင္ ပိုၿပီး ေတာ့ သင့္ေလ်ာ္တယ္။ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ့္ဂုဏ္နဲ႔ လည္း MBA ဘြဲ႕ရၿပီးသားဆိုတာက စကားေျပာပါလိမ့္ မယ္။

8.       Computer and Information Systems Manager

အျမင့္ဆုံးလစာ - $100,110
ရင္းႏွီးရမည့္ကာလ     - ၄ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ့ ရာထူးဟာ ကုမၬဏီတစ္ခုရဲ႕ အိုင္တီ (information technology) ဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္း၊ လမ္း ေၾကာင္းေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ယူရ တယ္။ System ေတြအတြက္ စီမံကိန္း (plan) ေတြကို ခ်မွတ္ေပးရတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းအတြက္ တာဝန္ယူရသူ ေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိုင္တီေလာကရဲ႕ programmer ေတြ၊ analyst ေတြျဖစ္တတ္တယ္။ သူတို႔မွာ ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံဗဟုသုတ ေတြရွိေနဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ကုမၬဏီႀကီးတစ္ခုလုံးအတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္နဲ႔ စနစ္အားလုံးကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑ကေန တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေခတ္မွာ ရာထူးေနရာေကာင္းေကာင္း၊ လစာ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထား ၾကတယ္။ ကုမၬဏီရဲ႕အိုင္တီဆိုင္ရာကိစၥေတြမွာ တာဝန္ယူထားရသူျဖစ္လို႔ security အပိုင္းလည္း သူ႕ ေခါင္းေပၚပဲက်လာတယ္။ ကုမၬဏီတစ္ခုရဲ႕ အိုင္တီ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ထိေရာက္စြာအသုံးခ်ႏိုင္မႈ၊ အသုံးျပဳမယ့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲနဲ႔ application ေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္မႈ၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေၾကာင္း အာမခံႏိုင္မႈ၊ ကုမၬဏီအေပၚေလးစားတာဝန္ခံႏိုင္မႈေတြအားလုံး လုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မယ္။

          ဒီလုပ္ငန္းေတြ တာဝန္ေတြဆိုတာ အိုင္တီနယ္ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာဌာနေတြ၊ ကုမၬဏီ ေတြမွာ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလုံးကို တာဝန္ယူရမယ့္သူတစ္ ေယာက္ဟာ သာမန္ပညာ၊ သာမန္အေတြ႕အႀကဳံ ေလာက္ရွိတဲ့ ပ႐ိုဂရမ္မာဆိုတာေလာက္နဲ႔ မလုံ ေလာက္ပါဘူး။ ဒီဘက္ပိုင္းမွာ အိုင္တီကို ေနရာတိုင္း လိုလို အေလးေပးလာတာနဲ႔အညီ ကိုယ့္ဘက္ကခိုင္ မာတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာနယ္က အနည္းဆုံးေလးႏွစ္ဘြဲ႕ တစ္ဘြဲ႕၊ ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕၊ ကြန္ပ်ဴတာ သခ်င္္ာပညာရွင္ဘြဲ႕စတာေတြေလာက္ေတာ့ ပိုင္ဆိုင္ ထားမွ ကိုယ့္ရာထူးအတြက္ စိတ္ခ်ရလိမ့္မယ္။

7.       Air Traffic Controller

အျမင့္ဆုံးလစာ          - $100,430
ရင္းႏွီးရမည့္ကာလ     - ၉ ႏွစ္

ဒီလုပ္ငန္းအတြက္ FAA (Federal Aviation Administration) ေလာက္မွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းဟာ ပုဂၢလိကေလေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းႀကီးေတြအတြက္ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းေတြအတြက္ပါ အေရးပါတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာတယ္။ သူတို႔တာဝန္ယူရတဲ့ အပိုင္းဟာ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးအတြက္ လုံၿခဳံ ေရး၊ ထြက္ခြာေရး၊ ခရီးစဥ္ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိေစေရးအားလုံးတာဝန္ယူရတယ္။ လုပ္ငန္းသေဘာတရားအရ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး၊ ေလယာဥ္ထြက္ခြာေရး၊ ဆင္းသက္ေရး၊ ဂိတ္ မွာ အႀကိဳယာဥ္ တကၠဆီေတြထားရွိေရး၊ ေလယာဥ္ ေမာင္မ်ားနဲ႔ဆက္သြယ္ၿပီး ရာသီဥတုအေနအထား ကိစၥရပ္မ်ား သတိေပးေရးေတြကအစ တာဝန္ယူေပး ရတယ္။

          ေလေၾကာင္း ထိန္းသမ္းေရးမႉးတာဝန္ယူထား ရသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ FAA ကထုတ္ေပးတဲ့ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိဖို႔လိုပါတယ္။ သူတို႔ထုတ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးတဲ့ စစ္ေဆးမႈကို ေအာင္ျမင္ရပါ တယ္။ တကယ္လို႔ စစ္ဘက္မွာ ေလေၾကာင္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္လာခဲ့သူေတြအတြက္ကေတာ့ စစ္ေဆး စမ္းသပ္မႈက ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ေလးႏွစ္တက္ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရွိရပါလိမ့္မယ္။ သုံးႏွစ္ လုပ္ငန္းအေတြ႕ အႀကဳံရွိရပါမယ္။ စာေမးပြဲစစ္ေဆးတာကို ေျဖဆို ေအာင္ျမင္မွလက္ခံပါတယ္။ စာေမးပြဲေအာင္လို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းခံရရင္ လုပ္ငန္းခြင္မဝင္မီ ၁၂ ပတ္ သင္တန္းတစ္ခုတက္ရပါတယ္။ လုပ္ခြင္ကိုလည္း အလုပ္သင္အျဖစ္ ၂ ႏွစ္ကေန ၄ ႏွစ္ေလာက္အထိ ဆက္လုပ္ရတယ္။ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္သတ္မွတ္မွ ဒီရာထူးအတြက္ တရားဝင္ငွားရမ္းခန္႔အပ္ျခင္းခံရ တယ္။

6.       Lawyer       

အျမင့္ဆုံးလစာ - $110,590
ရင္းႏွီးရမည့္ကာလ     - ရ ႏွစ္

အသက္ ၁ဝဝ မေနရ၊ အမႈ ၁ဝဝ ေပြတတ္တဲ့ေလာက ႀကီးမွာ ေရွ႕ေနေတြေရွ႕တန္းေရာက္လာတာ မဆန္း ပါဘူး။ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ ျဖတ္လမ္းနည္း မရွိပါဘူး။ ဥပေဒေရးရာေတြကို ႏွံ႔စပ္ကၽြမ္းဝင္ေအာင္ အခ်ိန္အမ်ားႀကီးေပးရတယ္။ ဥပေဒဆိုတဲ့ေနရာမွာ လည္း တရားမမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈအားလုံးပိုင္ႏိုင္ဖို႔လို တယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ဟာ ပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ မိသားစုဥပေဒ၊ အိမ္ၿခံေျမဆိုင္ရာဥပေဒ၊ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ၊ တရားမဥပေဒေတြကအစ ဥပေဒေၾကာင္းကို အေတာ္ေလး ပိုင္ႏိုင္သိရွိထားဖို႔လိုပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ေရွ႕ေနေတြကေတာ့ တစ္လိုင္းလိုင္းကို သီးျခားေ႐ြး ၿပီး အထူးျပဳလိုက္ၾကတယ္။ ဥပမာ ေဆာက္လုပ္ေရး၊  ထိန္းသိမ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ အသက္အာမခံစသျဖင့္ သီးျခားရပ္တည္ၾကသူေတြလည္းရွိတယ္။ အခ်ိဳ႕က လည္း ပုဂၢလိကအႀကံေပးလုပ္ၾကသလို၊ အစိုးရ ေရွ႕ေန၊ တရား႐ုံးေရွ႕ေန၊ အမႈလိုက္ေရွ႕ေနစသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။

          လုပ္ငန္းေတြက ႀကီးမားေလ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊ အဆင္ေျပစြာ လည္ပတ္ႏိုင္မႈေတြအတြက္ အေရးႀကီး လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမာသမတ္က်မႈ၊ ေျဖာင့္မတ္ မႈစတဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာကိစၥေတြကလည္း ဒီလုပ္ငန္းမွာ အေရးပါလာရတယ္။ ေရွ႕ေနတစ္ ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ ေရွ႕ေနဘားေကာင္စီက က်င္းပတဲ့ စာေမးပြဲကိုေအာင္ျမင္ရတယ္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ အတြက္ ႀကိဳက္တဲ့ဆီမွာ အလုပ္သင္ေရွ႕ေနအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိတယ္။ တရား႐ုံးအေတြ႕အႀကဳံေတြ အျပင္ ေလးႏွစ္တက္ ဥပေဒဘြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ေက်ာင္းကေပးတဲ့ ABA ဘြဲ႕ေတာ့ရထားဖို႔လိုတယ္။ ဒီဘြဲ႕ရဖို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာင္ သုံးႏွစ္ေလာက္တက္ရ တယ္။

5.       Dentist

အျမင့္ဆုံးလစာ - $132,660
ရင္းႏွီးရမည့္ကာလ     - ၈ ႏွစ္

တကယ့္ အထူးအလုပ္လို႔ဆိုရမယ္။ သြားနဲ႔ ေမး႐ိုး ဆိုင္ရာအထူးကု၊ ပါးစပ္နဲ႔ ခံတြင္းအထူးကု၊ ကေလး အထူးကုဆိုတာေတြက တကယ့္ကိုရွားပါးပစၥည္းျဖစ္ ကုန္ၿပီ။ သြားဆရာဝန္ဆိုတာ တကယ္ကၽြမ္းက်င္ရင္ ကၽြမ္းက်င္သေလာက္ လက္ျဖားေငြသီးႏိုင္သူေတြပါ။

          သြားဆရာဝန္လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ လိုင္စင္လို တယ္။ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ သြားပညာေက်ာင္း ၅၆ ေက်ာင္းအနက္ တစ္ေက်ာင္းေက်ာင္းကေန ADA  လက္မွတ္ရမွ လိုင္စင္ထုတ္ေပးတယ္။ လိုင္စင္ အတြက္ ေရးေျဖနဲ႔ လက္ေတြ႕စာေမးပြဲ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ေအာင္မွရတယ္။ ေက်ာင္းဆိုေပမယ့္  ၂ ႏွစ္တက္ရၿပီး ေကာလိပ္အဆင့္နဲ႔ညီတဲ့ လက္မွတ္ထုတ္ေပးတာ။ ၿပီး ေတာ့မွ ေနာက္ထပ္ေက်ာင္းဆက္တက္ ဘြဲ႕ရတယ္။  သြားပညာေက်ာင္းတက္သူေတြဟာ အနည္းဆုံး သုံး ေလးႏွစ္ေလာက္ လက္ေတြ႕ဆင္းၾကရတယ္။ စပယ္ ရွယ္လစ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္လည္း ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္ကေန ၅ ႏွစ္ေလာက္အထိထပ္ၿပီး ေလ့လာၾက ရတယ္။

4.       Airline Pilot

အျမင့္ဆုံးလစာ - $134,090
ရင္းႏွီးရမည့္ကာလ     - ၅ ႏွစ္မွ ၁ဝ ႏွစ္

ေလယာဥ္မႉးတစ္ေယာက္ဟာ ပုဂၢလိကေလေၾကာင္း လိုင္းတစ္လိုင္းလိုင္းမွာ ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ ေမာင္းဖူး႐ုံမက၊ ဟယ္လီေကာ္ပတာ၊  ကုန္တင္ ေလယာဥ္၊ အေပ်ာ္စီးယာဥ္အားလုံးေမာင္းဖူး (ေမာင္းႏိုင္) တဲ့သူျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္ဆုံး ခရီး သည္တင္ေလယာဥ္ေမာင္းတဲ့ ေလယာဥ္မႉးဘဝမွာ ေတာ့ တကယ့္စတိုင္က်က်၊ စမတ္က်က်နဲ႔ ဟန္က် သြားတာေပါ့။

          တစ္လကို နာရီ ၁ဝဝ ပဲေမာင္းရမယ္ဆိုတဲ့ FAA (Federal Aviation Administration) ရဲ႕ဥပေဒကို လိုက္ နာရတယ္။ ေလယာဥ္မႉးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ လက္မွတ္ရဖို႔ဆိုတာကေတာ့ သိပ္မလြယ္ဘူး။ အနည္းဆုံး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ရတယ္။ ေလ ယာဥ္ေမာင္းနာရီစုစုေပါင္း အနည္းဆုံး နာရီ ၂၅ဝ အေတြ႕အႀကဳံရွိရတယ္။ ဒါမွ အေျခခံလိုင္စင္စရတယ္။ ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုခုမွာ ေလယာဥ္ေမာင္းဖို႔ဆို တာ အနည္းဆုံး အသက္ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ရတယ္။  နာရီ ၁၅ဝဝ ေမာင္းသက္အေတြ႕အႀကဳံရွိရမယ္။ FAA ကစမ္းသပ္စစ္ေဆးတဲ့ စစ္ေဆးမႈကို ေအာင္ျမင္ရ မယ္။ အဲဒီစာေမးပြဲက ေရးေျဖေရာ၊ ပ်ံသန္းမႈေရာ၊ ပစၥည္းေတြနဲ႔ လက္ေတြ႕စစ္ေဆးမႈေရာပါတယ္။

          ေလယာဥ္မႉးတစ္ေယာက္မွာ ေလးႏွစ္တက္ ဘြဲ႕ တစ္ခုေလာက္နဲ႔ မလုံေလာက္ဘူး။ ေလေၾကာင္းလိုင္း ေတြက တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၿပိဳင္ေနတာဆိုေတာ့ အရည္ အခ်င္းဘြဲ႕ေတြလည္း ၿပိဳင္ေနတာကို သတိျပဳရမယ္။  ပ်ံသန္းမႈအေတြ႕အႀကဳံအတြက္ လက္ေတြ႕နာရီရဖို႔ဆို တာ ေငြေတြအမ်ားႀကီးေပးရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလယာဥ္မႉးအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စစ္ထဲဝင္ၿပီး တပ္ထဲက ေလယာဥ္ပ်ံသန္းခ်ိန္နဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံေတြ ယူခဲ့ၾကတာမ်ားတယ္။ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြက ငွား လိုက္ၿပီဆိုရင္လည္း ၅ ႏွစ္ကေန ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ေလယာဥ္မႉးျဖစ္လာၿပီး ဘဝအာမခံခ်က္ရသြားႏိုင္ တယ္။

3.       Engineering Manager

အျမင့္ဆုံးလစာ - $140,210
ရင္းႏွီးရမည့္ကာလ     - ၆ ႏွစ္မွ ရ ႏွစ္

အင္ဂ်င္နီယာမန္ေနဂ်ာဆိုတာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း၊ သုေတသနလုပ္ငန္း၊ ပုံစံခ်ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းစတဲ့လုပ္ငန္းေတြအတြက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးရသူေတြျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ natural science  မန္ေနဂ်ာေတြ၊ information system မန္ေန ဂ်ာေတြကိုပါ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရသူေတြျဖစ္တယ္။

          အင္ဂ်င္နီယာမန္ေနဂ်ာေတြဟာ တိက်တဲ့နည္း ပညာဆိုင္ရာနယ္ပယ္တစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ သိပၬံ နည္းက်က် ပန္းတိုင္တစ္ခုခုေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးႏိုင္ စြမ္းရွိရတယ္။ ပေရာဂ်က္တစ္ခုလုံးအတြက္ ျဖစ္လာ ႏိုင္တဲ့အလားအလာ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာျပႆနာေတြ ကအစ အားလုံးတာဝန္ယူရတယ္။ လက္ေတြ႕ျပႆနာ အားလုံးကို နည္းပညာပိုင္း၊ အတတ္ပညာပိုင္းေတြ အားလုံးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေပးရတယ္။ အထူးသျဖင့္  အင္ဂ်င္နီယာမန္ေနဂ်ာအပိုင္းမွာ အိုင္တီဆိုင္ရာ ဆီမီးကြန္ဒပ္တာထုတ္လုပ္ေရးအပိုင္း၊ အီလက္ထေရာ နစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းေတြမွာ တာဝန္ယူရတဲ့  အင္ဂ်င္နီယာေတြက လစာပိုေကာင္းၾကတယ္။

          အနည္းဆုံး အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရရွိထားဖို႔လိုတယ္။ အခ်ိဳ႕လည္း ဘြဲ႕လြန္ေတြေတာင္ ရထားၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ေတြ အျပင္ MBA ဘြဲ႕ေတြကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတယ္။ သိပၬံဘြဲ႕ဆိုရင္လည္း မာစတာဘြဲ႕ေတြ၊ ေဒါက္တာဘြဲ႕ ေတြေတာင္ပါတယ္။

2.       Chief Executive Officer (CEO)

အျမင့္ဆုံးလစာ - $140,880
ရင္းႏွီးရမည့္ကာလ     - အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္

CEO ဆိုတာ ကုမၬဏီတစ္ခုရဲ႕ အျမင့္ဆုံးရာထူးလို႔ ေတာင္ေျပာႏိုင္တယ္။ လစာလည္းေကာင္းတယ္။ သူတို႔ဟာ လုပ္ငန္းရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ ဗ်ဴဟာကိုခ်မွတ္ ႏိုင္စြမ္းရွိသူေတြျဖစ္ရမယ္။ ကုမၬဏီရဲ႕ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းကိုလည္း လမ္းျပေခၚသြားႏိုင္သူ ေတြျဖစ္ရမယ္။ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ကို CEO တစ္ ေယာက္ဟာ အၿမဲတန္းတာဝန္ခံၿပီး ေျပာေပးေနရ တယ္။ အားလုံးဟာ လုပ္ငန္းရဲ႕ ရွယ္ယာရွင္ေတြျဖစ္ေန ၿပီး သူတို႔လက္ခံႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ျပႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိရတယ္။ လုပ္ငန္းေသးကုမၬဏီေလးေတြဆိုရင္ CEO တစ္ေယာက္ဟာ ဘုတ္အဖြဲ႕ရဲ႕ ဥကၠ႒ရာထူးကိုပါ တာဝန္ယူထားရသူေတြ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ဒါ႐ိုက္ တာဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

          CEO တစ္ေယာက္ျဖစ္လာစရာ လမ္းေၾကာင္း ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ေအာက္ေျခကတက္လာတဲ့ CEO တစ္ေယာက္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေလာက္ၾကာမွ ဒီရာထူးကို ရလာတတ္ တာေတြ႕ရပါတယ္။ ကိုယ့္ကုမၬဏီကိုယ္ေထာင္၊ ကိုယ့္ ကိုယ္ကို CEO ရာထူးေပးထားတဲ့သူေတြလည္းရွိပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္လုပ္၊ ကိုယ္မလုပ္ရင္ျပဳတ္မွာဆိုေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ကုမၬဏီရဲ႕ CEO ဘြဲ႕ခံေတြလည္း  တာဝန္ရွိ မွာ အမွန္ပါပဲ။

          ဒီေခတ္မွာ သာမန္ဘြဲ႕ေလာက္ဆိုတာေတြကို ထည့္ေတာင္တြက္ၾကေတာ့တာမဟုတ္ဘူး။ CEO တစ္ေယာက္အတြက္ အနည္းဆုံးထိုက္တန္တဲ့ဘြဲ႕က MBA ေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဘီလ္ဂိတ္စ္ဆိုတဲ့ သူ CEO သာျဖစ္သြားတယ္ ေက်ာင္းေတာင္ၿပီးတာ မဟုတ္ဘူး။

1.       Surgeon

အျမင္ဆုံးလစာ - $181,850
ရင္းႏွီးရမည့္ကာလ     - ၁ဝ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ လစာအေကာင္းဆုံးအလုပ္ဟာ ဆရာဝန္အလုပ္ပါတဲ့။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္ေတြထဲမွာ အခိုင္ဆုံးျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ အထူးကုသမားေတာ္ႀကီးေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္သူေတြမ်ားလာပါတယ္။ သာမန္ဖ်ားနာကု ႐ိုး႐ိုးေဒါက္တာေတြထက္ ခြဲစိတ္ကုေဒါက္တာေတြက ပိုၿပီးလစာေကာင္းၾကတယ္။ ခြဲစိတ္ကုဆိုတဲ့ေနရာမွာ လည္း ႏွလုံးလား ဦးေႏွာက္လား လိုင္းကြဲသြားေသး တယ္။

          သာမန္အေထြေထြခြဲစိတ္ကုဆရာဝန္ေတြက ေတာ့ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားလာတာနဲ႔အမၽွ ရပ္တည္ႏိုင္ ဖို႔ မခက္ပါဘူး။ သူတို႔ဆီမွာ ေဆးပညာအတြက္ သာမန္ ေလးႏွစ္ဘြဲ႕တစ္ခုခုကိုအရင္ယူရတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဇီဝေဗဒတြဲနဲ႔ သိပၬံဘာသာတြဲေတြ ကို ယူထားသူေတြကေတာ့ ေဆးေက်ာင္းဆက္တက္ ဖို႔ အဆင္ေျပတယ္။ ေကာလိပ္အဆင့္ ေလးႏွစ္ တက္ရတယ္။ ပထမ ၂ ႏွစ္က စာေတြ႕၊ ေနာက္ ၂ ႏွစ္က လက္ေတြ႕ဆင္းရတယ္။ လက္ေတြ႕ဆင္းတဲ့အခါ ဒီမွာ ေဟာက္စ္ဆင္းသလိုပဲ ဆရာေတြနဲ႔ အနီးကပ္ ထိေတြ႕ၿပီး လမ္းၫႊန္သင္ယူမႈကို တိုက္႐ိုက္ခံယူၾကရ တယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္က အလုပ္သင္အဆင့္။ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံမွာ ၃ ႏွစ္ကေန ရ ႏွစ္အထိလက္ေတြ႕ လုပ္ကိုင္ၾကရတယ္။ ေဆး႐ုံမွာ အလုပ္လုပ္ေနတုန္း ကိုယ္ႀကိဳက္ရာဘာသာရပ္ကို အထူးျပဳေလ့လာ သင္ယူခြင့္ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ ေဆးကု သခြင့္အတြက္ လိုင္စင္ယူဖို႔ စာေမးပြဲေျဖရတယ္။ ေအာင္မွ အျပင္ထြက္ၿပီး ေဆးကုသစားခြင့္ရွိတယ္။

          ဆရာဝန္အလုပ္ဆိုတာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားတဲ့ အလုပ္ျဖစ္ေနလို႔ ခပ္ေပါ့ေပါ့၊ ခပ္ေပါေပါနဲ႔ေတာ့ ျဖစ္ လာလိမ့္မယ္ မထင္ပါနဲ႔။ ေဆးေက်ာင္းကထြက္လာတဲ့ ဘြဲ႕ရ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ အျပင္မွာ ေႂကြးပတ္ ခ်ာလည္ဝိုင္းၿပီး ျပႆနာတက္ေနရတယ္လို႔ သိရ တယ္။

ဂဏန္းေျခာက္လုံးေလာက္ရတဲ့အလုပ္ေတြ
          အထက္ကစာရင္းအတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ ဆရာဝန္ အလုပ္ဟာ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ ျဖစ္ဖို႔လည္း  အခက္ဆုံး ဆိုတာ သေဘာေပါက္လိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဘယ္ အလုပ္မဆို သူ႕ေနရာနဲ႔သူ ရင္ႏွီးေပးဆပ္ရမႈေတြ ရွိ ပါလိမ့္မယ္။

          အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အေကာင္းဆုံး လုပ္ငန္း ၂၄ မ်ိဳးဆို တာ တစ္ႏွစ္လစာ ဂဏန္းေျခာက္လုံးေလာက္ရတဲ့ အလုပ္ေတြကိုေျပာတာပါ။ အလုပ္ေတြကို ျပန္ၿပီး ဆန္းစစ္ၾကည့္ရရင္

   1. Surgeon: $181,850
   2. Anesthesiologist: $174,610
   3. OB/GYN: $174,610
   4. Oral and maxillofacial surgeon: $169,600
   5. Internist: $156,790
   6. Prosthodontist: $156,710
   7. Orthodontist: $153,240
   8. Psychiatrist: $151,380
   9. Chief Executive Officer: $140,880
  10. Engineering Manager: $140,210
  11. Pediatrician: $140,000
  12. Family or general practitioner: $137,980
  13. Physician/surgeon, all other: $137,100
  14. Airline Pilot: $134,090
  15. Dentist: $132,660
  16. Podiatrist: $111,130
  17. Lawyer: $110,590
  18. Dentist, any other specialist: $106,040
  19. Air Traffic Controller: $100,430
  20. Computer and Information Systems Manager: $100,110
  21. Marketing Manager: $100,020
  22. Natural Sciences Manager: $97,560
  23. Sales Manager: $96,950
  24. Astronomer: $96,780

ကဲ ဒီစာရင္းကိုၾကည့္ၿပီး၊ စာေတြကိုဖတ္ၿပီး ကိုယ္ဘာ ေတြ ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုၿပီလဲဆိုတာ သေဘာေပါက္မယ္ ထင္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ