Welcome to my blog :)

rss

Friday, October 29, 2010

> ႏွလံုးသား သန္႕ရွင္းေရး (က်စၥတီရာအတြင္းက်င့့္စဥ္မ်ား)

ႏွလံုးသားသန္႕စင္ဖို႕ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္က တမန္ေတာ္မိုဟာမက္သခင္ကို လူ႕ၿပည္လူ႕ေလာကမွာ ေစလြတ္ၿပီး လုပ္ခိုင္းထားတဲ့
အလုပ္ (၄)ခုထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ပဲ....အင္မတန္မွအေရးၾကီးလို႕ ၿမတ္တမန္ေတာ္ကို တာဝန္တစ္ခုအေနနဲ႕ ေပးအပ္ေဆာင္ရြက္
ေစခဲ့တာပါ...

ၿမတ္တမန္ေတာ္ လူ႕ၿပည္လူ႕ေလာကမွာ အလႅဟ္အသွ်င္ရဲ႕ ေစလြတ္တာဝန္ေပအပ္မွဳကို အပိုင္း (၄)ပိုင္းခြဲၿပီး ၿပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႕
သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားတင္ၿပထားပါတယ္....တမန္ေတာ္လူ႕ၿပည္လူ႕ေလာကမွာ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္သြားခဲ့လည္းလို႕ေမးရင္ အဲ့ဒီအလုပ္
(၄) ခုကို လာေရာက္လုပ္ေဆာင္တယ္လို႕ ေတြ႕ရမွာၿဖစ္တယ္......အဲ့ဒီအလုပ္(၄) ခုကို ၿပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ
လူ႕ၿပည္လူ႕ေလာကရဲ႕ တာဝန္ေတြကေန ရပ္နားၿပီး (တနည္း) ေနာက္လိုက္မ်ားမ်ားကို ဒီတာဝန္ေတြလႊဲ ၿပီး လူ႕ၿပည့္လူ႕ေလာကကေန
ေအာင္ၿမင္ေသာလူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ထြက္ခြါသြားခဲ့ပါတယ္........

ၿမတ္တမန္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့တဲ့ ၿမင့္ၿမတ္တဲ့ အလုပ္(၄) ခုက


(၁) သာလင္မ္ေခၚ အလာအသွ်င့္ခ်ီးၿမင့္မွဳၿဖစ္တဲ့ အစၥလမ္သာသနာရဲ႕ အၿပင္ပိုင္းပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူစည္းပူးၿခင္း ၊ ၿပန္လည္ပို႕ခ်ၿခင္း

(၂) ဒါအ္ဝါ ေခၚ လူသားမ်ားကို ေကာင္းေသာဘက္သို႕ ဖိတ္ေခၚသမွဳၿပဳၿခင္း

(၃) သဇ္ေကအာေအနဖ္(စ)လို႕ ေခၚတဲ့ စိတ္ကို ၿဖဴစင္သန္႕ရွင္းေအာင္လုပ္ၿခင္း

(၄) ဂ်ီဟတ္လို႕ ေခၚတဲ့ ရွိၿပီးသားသာသနာ့ေနအ္မသ္ စည္းစီမ္းမ်ားကို ရန္အေပါင္းမွ ခုခံကာကြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း

ဒီ(၄) ခုစလံုးကို အလႅဟ္အသွ်င္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားမွဳနဲ႕ ၿမတ္တမန္ေတာ္ ၿပည့္စံုစြာ အေကာင္အထည္ေဖၚသြားခဲ့ပါတယ္....... min nyo Comment by min nyo on August 31, 2009 at 2:42pm
Delete Comment ေတာ္ ေတာ္ ေတာ့ ေရးႏုိင္ တာ ပဲ ။ ဘုိင္ 3 ရက္ ဂ်မာ အတ္ ထြက္ လုိက္ ပါ ဘုိင္ ။ ႏွလုံးသား သန္ ့ရွင္းသြားပါလိမ့္မယ္ ။ ။
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:29pm
Delete Comment ဗစားသ္က်င့္စဥ္ၿဖင့္ က်င့္ၾကံအားထုတ္နည္း.... ဆာလီက္သည္ အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း အသက္ကိုရွဴသြင္း၍ ဦးေခါင္းငယ္ထိပ္စီသို႕ ယူေဆာင္လွ်က္ ရပ္တည္ေစရမည္ ။ ထိုေနရာတြင္ ေလးဘက္ေလးတန္ အနီေရာင္စက္ဝိုင္း ေနလံုးပမာ ပံုေဖၚအာရံဳၿပဳရေပမည္ ။ ဆက္လက္၍ယင္းစက္ဝိုင္းသည္ တစ္ဆင္ၿပီးတစ္ဆင့္ ၿဖည္းၿဖည္းတစ္စီမ့္စီမ့္ တစ္ကိုယ္လံုးတြင္ ပ်ံႏွံ လြမ္းညခံုသြားၿပီဟူ၍ အာရံဳၿပဳရေပမည္ ။ ထို႕ၿပင္ သူ၏ခႏၵာကိုယ္တစ္ခုလံုးသည္ ၄င္းႏူရ္ေရာင္ၿခည္၏စက္ဝန္းတြင္ နစ္မြန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ဟူ၍ အာရံဳၿပဳရေပမည္ ။ ၄င္းစက္ဝန္းသည္ (ဟူ) ဆိုသည့္ အရပ္မ်က္ႏွာႏွင့္ အတိုင္းအဆမရွိေသာအဓိက ဇားသ္ အလႅဟ္ဇီဇေတာ္တြင္ တည္ၿမဲသြားၿပီးဟူ၍ အာရံဳၿပဳရေပမည္ ။ ဤအဆင့္တြင္ ဆာလီက္သည္ လာဟူေသမုဟမၼဒီ တမန္ေတာ္ၿမတ္၏မဴရီေတာ္စခန္းႏွင့္ သဂ်လီေယဇားသ္ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္ ဗီဇႏူရ္ေရာင္ၿခည္ေတာ္စခန္းဆီသို႕ ေပါက္ေရာက္သြားေပသည္ ။ အဆိုပါစခန္းမ်ားတြင္ မဴရ္ေရာင္ၿခည္ေတာ္မ်ားကို အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၿဖင့္ ဖူးၿမင္ရေပမည္ ။ အဝါေရာင္ၿမင္ရလွ်င္ နဴေရ နဖ္စိုနာစူးသ္ ေလာကီေရာင္ၿခည္ၿဖစ္ေပသည္ ။ အနီေရာင္ၿမင္လွ်င္ နဴေရမလကူးသ္ မလာေအကဟ္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၏ နဴရ္ေရာင္ၿခည္ေတာ္ၿဖစ္ေပသည္ ။ အစီမ္းေရာင္ၿမင္ရလွ်င္ နဴေရဂ်ဗရဴးသ္ ၿမင့္ၿမတ္ေသာစြမ္းအင္ (ေကာင္းကင္တမန္) ဂ်ဗ္ရာအီးလ္၏ မဴရ္ေရာင္ၿခည္ေတာ္ၿဖစ္သည္ ။ အနက္ေရာင္ၿမင္ရလွ်င္ နဴေရလာဟူးသ္ ၿမင့္ၿမတ္ေတာ္မူေသာ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္၏ နဴရ္ေရာင္ၿခည္ေတာ္ပင္တည္း ။
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:28pm
Delete Comment စရ္မဒီက်င့္စဥ္ၿဖင့္ ဇီကီရ္က်င့္ၾကံ အားထုတ္နည္း အထက္ပါက်င့္ၾကံအားထုတ္နည္းအတိုင္း ႏွာေခါင္း နားႏွင့္မ်က္စိမ်ားကိုမိတ္၍ စိတ္ထဲတြင္ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ဦးေခါင္းအထက္မွ ေတာင္က်ေရးမ်ား စီးက်ေနသည့္အသံကို ၾကားေနရသည္ဟူ၍ အာရံဳၿပဳေနရေပမည္ ။ ထိုအသံကို ဝိရီယရွိစြာၿဖင့္ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ပ်င္းရိပ်က္ကြင္ၿခင္းမရွိပဲ နားစြင့္ေနရမည္။ ဤကဲ့သို႕စဥ္စက္မပ်က္ မွန္မွန္ေလ့က်င့္ေပးၿခင္းအားၿဖင့္ ထိုအသံသည္မည္မွ် စြမ္းအားေကာင္းလာမည္ဆိုလွ်င္ နားကိုမပိတ္ပဲထားလွ်င္လည္း ေတာင္က်ေရမ်ားစီးက်ေနသည့္အသံကိုၾကားၿမဲ ၾကားေနရေပမည္ .ထိုမွတဆင့္ဤအသံသည္ တစ္ကိုယ္လံုးပ်ံႏွ့သြားကာ ခႏၵာကိုယ္အတြင္းအစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ တို႕မွပင္ေရစီးက်ေနသည့္အသံ ကိုၾကားေနရေပမည္ ။ ဤစခန္းတြင္စာလီက္သည္ အီလ္ဟာေမဆြဒရီး အၾကားဓါတ္ၿဖင့္ရရွိသည့္အသိတရားႏွင့္ အီလ္ဟာေမဟသဖြီ တို႕ရိဳက္အသံၿဖင့္ ၾကားရသည့္ အသိတရားတို႕ကို ပိုင္ဆိုင္သူၿဖစ္သြားေပမည္ ။ ဆူဇီသူေတာ္စဥ္မ်ား၏ ေဝါဟာရတြင္ ဤအသံကို (ေစာင္ေသဟမ္စ္) လွ်ိဳ႕ဝွက္သံ ဟူ၍သံုးႏွံဳးထားေပသည္ ။ ထိုသို႕ေသာအသံႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုရ္အန္က်မ္းေတာ္ၿမတ္တြင္ ဝခဆအသီလ္အစ္ဝါးသို႕ လီရ္ရဟ္မားေန ဖလာသစ္မအို အီလႅာဟမ္ဆ အဓိပယ္....၄င္းအၿပင္ ရဟ္မန္အနတၱဂရုဏာေတာ္ရွင္၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေၾကာက္ရြ႕ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႕၏အသံမ်ားမွာ ၿငီမ္ဆက္၍သြားၾကေပသည္ ။သို႕ၿဖစ္ေပရာအသင္တို႕သည္ တီးတိုးေၿပာဆိုခ်က္မွအပ မည္သည့္အသံကိုမွၾကားရလီမ့္မည္မဟုတ္ေပဟူ၍ ပါရွိေပသည္ ။ တမန္ေတာ္မူစာသည္ သြဴရ္ေတာင္ေပၚရွိ ဗရ္ကသ္မဂၤလာရွိေသာအပင္၏ အကြယ္မွၾကားသိ ခံစားရေသာအသံသည္လည္း ဤအသံမ်ိဳးကဲ့သို႕ပင္ၿဖစ္ေလသည္ ။ ဤစရ္မဒီဇိကီရ္ က်င့္စဥ္ကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ရတြင္ ေခါင္းေလာင္းမည္သံကိုလည္းေကာင္း တစ္ခါတစ္ရံ အသံတစ္မ်ိဳးစီကိုလည္းေကာင္း မိုးထစ္ခ်ံဳးသံ ညွ်ပ္စီးလွ်ပ္သံတို႕ကိုလည္းေကာင္းၾကားရေပမည္ .ဆာလီက္သည္မိမိကိုယ္မိမိ ရွိသည္ဟူ၍ပင္ မသိေတာ့္သည့္အေၿခအေနသို႕ ေရာက္သြားေပမည္ ။ ထို႕အၿပင္လေရာင္ၿခည္ ေနေရာင္ၿခည္ လွ်ပ္စီးေရာင္ၿခည္စသည္တို႕ကိုလည္ူသိၿမင္လာေပမည္ ။သို႕ရာတြင္အဆိုပါၿမင္ကြင္းမ်ားသည္ ထူးဆန္းအံၿသဖြယ္ရာမ်ားၿဖစ္ၾကေသာ္လည္း ထိုၿမင္ကြင္းမ်ားဘက္သို႕ ဦးလွည့္သြားၿခင္းမ်ိဳးမၿဖစ္ပါေစႏွင့္ ။အထိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္၏ဇားသ္ ဇၾတိေတာ္ကိုရရွိရန္သာၿဖစ္သည္ .မိမိ၏အာရံဳကို အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္ဘက္သို႕သာ ထားရွိရေပမည္။
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:28pm
Delete Comment ဇီက္ေရ ဆူလ္တာနူလ္ အဇ္ကဲရ္ က်င့္ၾကံအားထုတ္နည္း အာရံု ငါးပါးကိုခ်ဳပ္တည္း၍ နားႏွစ္ဘက္စလံုးကို လက္ေခ်ာင္း သို႕မဟုတ္ ဂြမ္း ၿဖင့္ပိတ္ဆို႕၍ အသက္ရွူရွိဳက္ၿခင္းကို အထက္ေဖၚၿပပါနည္းအတိုင္း ခ်က္မွစ၍ ဆြဲငင္ကာ ဦးေခါင္းငယ္ထိပ္တြင္ ရပ္တည္ေစရမည္ ။ ထိုမွတဆင့္ ႏွလံုးသား၏ဝန္းက်င္ဆီသို႕ ယူေဆာင္လွ်က္ အီစ္ေမဇားသ္ ဇီက္ေရကလ္ဘီ (အလႅဟ္ အလႅဟ္) ရြတ္ဆိုရေပမည္ ။ ထိုသို႕ရြတ္ဆိုေနစဥ္ စိတ္ထဲတြင္ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္၏ အခ်စ္ေတာ္ၿဖင့္ တည္ၿငီမ္ေနေသာႏွလံုးသားထဲမွ ၾကားသိရမည့္အသံတစ္ခုအား အဆက္အသြယ္ရယူကာ အမွီသဟဲၿပဳေနရမည္ ။ ထို႕ေနာက္ႏွလံုးသားဝန္းက်င္ႏွင့္ ဦးေခါင္းငယ္ထိပ္အတြင္း အတြင္းရွိေနေသာ ေတာ္က္ပ သည့္အလင္းေရာင္အစက္ကေလးကိုအာရံုၿပဳေနရမည္ ။ ဦးေခါင္းငယ္ထိပ္ကိုအခ်ိဳ႕က လသီဖြါေအအခ္ဖြါ ဟူ၍ေခၚဆိုၾကေလသည္ ။ ဤက်င့္စဥ္တြင္ အဆိုပါ အလင္းေရာင္အစက္ကေလးသည္ တၿဖည္းၿဖည္း တစီမ့္စီမ့္က်ယ္ၿပန္႕လာကာ တကိုယ္လံုးထြန္းေတာက္ကြန္႕ၿမဴးလာသည္အထိ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရေပမည္ ။ ၄င္းၿပင္ အရ္ရွ္ မိုးေကာင္းကင္မွေၿမၿပင္အထိ ႏူရ္ေရာင္ၿခည္မ်ား ကန္ၿမဴးလာသည္ကိုေတြ႕ၿမင္ရသည္အထိ ဆက္လက္ၾကင့္ၾကံ အားထုတ္ရေပမည္ ။ အဆိုပါႏဴရ္ေရာင္ၿခည္တြင္ အမွန္တရားႏွင့္ မလာေအကဟ္ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၏ နမိတ္လကၡဏာမ်ားကိုေတြ႕ၿမင္၇ေပမည္ ။ ဆာလီက္သည္ ဤအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိသြားသည့္အခါ မိမိ၏မူလဘူတၿဖစ္သည္မွဳသည္ အရာခပ္သီမ္းတို႕ကိုစီုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရသူၿဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသြားေလသည္။ ဤအဆင့္တြင္ ဆာလီက္တရားအားထုတ္သူ၏ ဂုဏ္သည္ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္၏ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ေၿပာင္းလည္းသြားေပသည္။ အင္းနီဂ်ာေအလို႕ ဖြီလ္အရ္ေဒြ ခလီးဖ ကမၻာေပၚဝယ္ လူသားသည္ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္၏ ခလီဖြါကိုယ္စားလွယ္ၿဖစ္ၿခင္း ဆိုသည့္အေထာက္အထားၿဖစ္သြားေလသည္ ဝလ္လားဟို ယရ္ဇိုကု မိုင္းယရွာအို အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္သည္ မိမိအလိုရွိသူကို ေနအ္မသ္ ဂရုဂာ ခ်ီးၿမင့္ေတာ္မူေသာစရင္းတြင္ ထိုတရားအားထုတ္သူပါဝင္သြားေလသည္ ။ ထို႕အၿပင္ အီလ္ဟာေမ ဆြာဒ္ရီး ရင္ဖြင့္၍အသွ်င္ၿမတ္ထံမွ အသိတရားႏွင့္ (အီလ္ဟာေမဟသဖြီး) တိုက္ရိဳက္အၾကားအသိတရားကို ရရွိ ပိုင္ဆိုင္သူ ၿဖစ္သြားေပသည္ ။
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:28pm
Delete Comment ဇီကီရ္မ်ား၏ထဋ္ေခါင္ (ရွ ူဂုလ္ ဆူလ္တာႏူလ္ အဇ္ကာရ္) က်င့္ၾကံအားထုတ္နည္း ဆာလီက္သည္ တကိုယ္ထဲအေမွာင္ထဲ တြင္း အရူးသ္ အီစ္သီဂ္ဖြါရ္ သေအာင္ဝုဇ္ (အာအူဇုဘိလႅဟ္) သစ္မီယာ (ဘီစၥမီလႅာ) တို႕ကိုရြတ္ဖတ္ၿပီးေနာက္ အလႅဟြမၼ အအ္သြိနီ ႏူးေရာင္ ဝဂ်္အလ္နီ ႏူးေရာင္ ေနာက္ဆံုးထိ ဒိုအာကိုေတာင္းဆို၍ ထိုင္လွ်င္ လွဲေလွ်ာင္းလွ်က္ သို႕မဟုတ္ မတ္တပ္ရပ္လွ်င္ မည္သည့္နည္းၿဖင့္ၿဖစ္ေစ မိမိကိုယ္ကို ကိုယ္ေဖါ့၍ ေသသူတစ္ေယာက္ပံုေဖၚ၍ အာရံုၿပဳကာ ဦးေခါင္းအစ ေၿခရင္းအဆံုး တစ္ကိုယ္လံုးသို႕ စိတ္အာရံဳစူးစိုက္ရေပမည္ ။ အသက္ရွူသြင္းခ်ိန္တြင္ အလႅဟ္ ႏွင့္ အသက္ရွူထုတ္ခ်ိန္တြင္ ဟူ ကိုစိတ္အာရံုၿဖင့္ ဖတ္ေနသည္ဟူ၍ မွတ္ယူထားရမည္ ။ အသက္ ရွူသြင္းရွူ ထုတ္ခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ခႏၵာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းအားလံုးသည္ ဟူ ကိုဖတ္လွ်က္ရွိသည္ဟုမွတ္ယူရေပမည္ ။ ဤသို႕ က်င့္ၾကံအားထုတ္ခ်ိန္တြင္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ သတိမရေတာ့္ေလာက္ေအာင္ (တနည္း) အသိေပ်ာက္သြားသည့္ တိုင္ေအာင္ ယင္းဇိကီရ္ တြင္ႏွစ္မြန္းသြားရေပမည္ ။ အင္ရွာအလႅဟ္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္ တစ္ကိုယ္လံုး ႏူရ္ေရာင္ခ်ည္ေတာ္ၿဖင့္ ထြန္းေတာက္ကြန္႕ၿမဴးလာ သည္ဟု ခံစားရေပမည္ ။
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:27pm
Delete Comment အစၥေမဇားသ္ ကလန္ဒရီဇီကီရ္ စီးၿဖန္းနည္း အလႅဟ္ဆိုသည့္ နာမေတာ္စကားလံုးကို အာရံဳၿဖင့္ လသီဖြါေအနဖ္ မွစတင္ဆြဲငင္ကာ လသီဖြါေအ အခ္ဖြါ ဦးေခါင္းငယ္ထိပ္ အတြင္းသို႕ ယူေဆာင္သြားရေပမည္ ။ ထိုေနရာတြင္ ဟူ ကိုထုတ္၍ ႏွလံုးသားေပၚသို႕ ရိဳက္သြင္းသြားရမည္ ။ဤဇိကီရ္စီးၿဖန္းၿခင္းအားၿဖင့္ ဆာလီက္ သည္ ေကာင္းမီန္ေသာအက်င့္သီလမ်ား ရရွိသည့္အၿပင္ ဒြိဟသံသယမ်ားႏွင့္ အေတြးၿပန္႕လြင့္ၿခင္းမ်ား ရပ္တန္႕သြားေပမည္။
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:27pm
Delete Comment အသက္ေအာင့္၍ (နဖီအီစ္ဘားသ္)ဇိကီရ္စီးၿဖန္းနည္း အီစ္သီဂ္ဖြါရ္ (အစၥသဂ္ေဖြရြလႅာ) (၁၁)ၾကီမ္ဖတ္၍ မုေအာက္ဝဇတိုင္းန္ ကြလ္အာအူးဇို ေဘရဗ္ဘီလ္ဖလက္ႏွင့္ ေဗရဗ္ဘီန္းနားစ္ (၃)ၾကီမ္စီ ဖတ္ရေပမည္ ။ ထို႕ေနာက္ဒရဴးဒ္ (၁၁)ၾကီမ္ဖတ္ၿပီး သြရီကာလမ္းစဥ္၏ မရွာအီခ္ နည္းေပးလမ္းၿပဆရာတို႕၏ ဝိညဥ္မ်ားအေပၚသို႕ အက်ိဳး စဝပ္ကိုပို႕သရင္း ဤဒိုအာကိုေတာင္းဆိုရေပမည္ ။ အလႅာဟြမၼ အအ္သြိနီ ႏဴးေရာင္ဝဂ်္အလ္လီ ႏဴးေရာင္ ဝအအ္ဇြမ္းလီ ႏဴးေရာင္ ဝဂ်္အလ္နီ ႏဴးရာ အဓိပယ္..........အိုးအလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား ႏဴးရ္အလင္းေရာင္ခ်ီးၿမွင္ေတာ္မူပါ ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအတြက္နဴရ္အလင္းေရင္ ဖန္တီး ေပးေတာ္မူပါ ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအတြက္နဴရ္အလင္းေရာင္ကို တိုးၿမွင့္ေပးသနားေတာ္မူပါ ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးအား နဴးရ္အလင္းေရာင္ၿပဳလုပ္ေပးသနား ေတာ္မူပါ . ထို႕ေနာက္ (လာမဟ္ဘူးဘအီလ္လလႅာ )ရြတ္ဆိုၿပီး မ်က္စိမွိတ္၍အသက္ရွဳကာ လသီဖြါေအ နဖ္စ္မွဆြဲယူ၍ ဦးေခါင္း၏ငယ္ထိပ္ (ယင္းေနရာကို လသီဖြါေအ အခ္ဖြါဟုလည္းေခၚဆိုေပသည္ ) သို႕ေရာက္ေသာ္အခါ အသက္ေအာင့္ထားရေပမည္ ။ ေန၊ လ၊ ၾကယ္ တာရာႏွင့္ မီးခြက္အလင္းေရာင္ပမာ အာရံဳၿပဳရေပမည္ ။ တဖန္လသီဖြါေအ နဖ္မွအာရံဳၿဖင့္ (လာ) ကိုဆြဲဆို၍ ရင္ဝဆီသို႕ဆြဲငင္ရ ေပမည္ ။ယင္းကို လသီဖြါေအစီရ္ဟုေခၚဆိုေပသည္ ။ ထိုမွတဆင့္ (အိလာ) ကို ညာဘက္ရင္ညႊန္႕၏ လက္ႏွလံုးေအာက္ (လသီဖြါေအရူးဟ္) အထိစြဲယူရရမည္ ။ ထိုေနရာတြင္ (ဟ)ကိုတစ္ဆက္ထဲစြဲယူကာ သြရဗ္တစ္ခ်က္ကို (မကာေမခဖိ) နာဖ်ားရွိနာနဳေနရာတြင္ရိဳက္ရမည္ ။ ေနာက္ထပ္တြရဗ္တစ္ခ်က္ကို ဥိးေခါင္းငယ္ထိပ္အတြင္း (လသီဖြါေအအခ္ဖါ) သို႕ရိဳက္ရမည္ ။ ထိုမွတဆင့္ (အိလလႅာကို)အာရံဳၿဖင့္စြဲ၍ ႏွလံုးသားေနရာ (လသီဖြါေအကလပ္တြင္) သြရဗ္တစ္ခ်က္ရိဳက္ရမည္ ။ အသက္တစ္ၾကီမ္ေအာင့္ထားနိဳင္သေရြ႕ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရမည္။ အသက္မေအာင့္နိဳင္ေတာ့္ပါက......... မုဟမၼဒူရ္ ရစူလြလႅာဟိ ဆြလလႅာဟုအလိုင္းဟီ ဝအားေလဟီ ဝအစ္ဟားေဘဟီ ဝဘားရီက္ ဝဆလ္လီမ္ ကိုရြတ္ဆိုလွ်က္ အသက္ရွဴထုတ္လိုက္ရေပမည္ ။ထို႕ေနာက္မ်က္စိဖြင္၍ အခ်ိန္အနည္းငယ္အနားယူရေပမည္ ။ ဤသို႕နားေနစဥ္ ဤဒိုအာကိုေတာင္းဆိုေနရေပမည္ ။ အလႅာဟြမၼ အအ္သြီနီ ႏဴးေရာင္ဝဂ်္အလႅီ ႏဴးေရာင္ဝအအ္ဇြမ္းလီ ႏဴးေရာင္ဝဂ်္အလ္နီ ႏဴးေရာင္ဝအန္ယမီးနီ ႏဴးေရာင္ဝအန္ရွီမားလီ ႏဴးေရာင္ဝဖီးအိုင္နီ ႏဴးေရာင္ဝဖီး ဝဂ်္ဟီ ႏဴးေရာင္ဝဖီးကလ္ဘီ ၽြဴးေရာင္ဝဆားအိရီ ဂ်စဒီႏဴးရာ လာမဟ္ဘူးဘအီလလႅာရြတ္ဆို၍ မ်က္စိမွတ္ခါ အသက္ရွဴၿခင္းကို လသီဖြါေအနဖ္ ခ်က္ေအာက္မွစြဲ၍ လသီဖြါေအအခ္ဖြါေခၚ ဦးေခါင္း ငယ္ထိပ္တြင္ရပ္တန္႕ေစရမည္ ။ ထို႕ေနာက္အထက္ေဖၚၿပပါ နည္းစနစ္အတိုင္း နဖီအစ္ဘားသ္ႏွင့္ က်င့္ၾကံအားထုတ္သြားရမည္ ။ ဤက်င့္စဥ္ကိုေန႕စဥ္ အသက္ေအာင့္ၿခင္း ရွဴထုတ္ၿခင္းတို႕ၿဖင့္ (၁၀)ၾကီမ္ထိ ဝမ္းဟာေနခ်ိန္တြင္ သီးသန္႕တစ္ေနရာ ၿငီမ္သက္စြာ အာရံဳၿပဳကာ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရေပမည္ ။
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:26pm
Delete Comment ဇီက္ေရ အရ္ရားဟ္စီးၿဖန္းနည္း ဤဇိကီရ္ကို လဖ္ေဇဇားသ္ နဖီးအစ္ဘားသ္ ဇိကီရ္စီးၿဖန္းနည္းအတိုင္းလည္းက်င့္ေဆာင္အားထုတ္နိဳင္ေပသည္။ လသီဖြါေအနဖ္စ္ (ခ်က္ေအာက္)သို႕ မဟုတ္ ႏွလံုးသားသို႕မဟုတ္ ဒူးေခါင္းမ်ားဘက္မွ လဖ္ဇ္အလႅာ သို႕မဟုတ္ လာအိလာဟကိုဆို၍ ညာ ဘက္ပခံုးဆီသို႕ဆြဲငင္ေနစဥ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ လႊဆြဲသူတစ္ဦးကဲ့သို႕ လႊကိုမတင္ေနသည္ဟူ၍ အာရံဳၿပဳရေပမည္ ။ ထို႕ေနာက္ ဟူသို႕မဟုတ္ အိလလႅာ သြရဗ္ရိဳက္ေနစဥ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ လႊကိုမိမိ၏ႏွလံုးသားေပၚဆြဲေနသည္။ လႊဆြဲသည့္အခါလႊ ေအာက္တြင္ လႊစာမွဳန္႕မ်ား က်ဘိသကဲ့သို႕ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ႏွလံုးသားထဲမွ ႏဴရ္အလင္းေရာင္အမွဳန္႕မ်ား ထြက္က်လွ်က္ရွိသည္ ။ ထိုသို႕အလင္းေရာင္အမွဳန္႕မ်ား က်ဆင္မွဳေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ စၾကာ၀ဠာအေပါင္း လင္း ၀င္းထြန္းေတာက္လွ်က္ရွိေပသည္ ဟူ၍အာရံဳၿပဳရေပမည္ ။ အထက္ပါၾကင့္ၾကံအားထုတ္နည္းအတိုင္း သစ္ဗီ (၁၂) မ်ိဳး၏ အီစ္ဘားသ္မုဂ်တ္ရဒ္ အီးစ္ေမဇားသ္ သြရဗ္ ႏွစ္ခ်က္ရိဳက္နည္းႏွင့္ တစ္ခ်က္ရိဳက္နည္းတို႕တြင္လည္း က်င့္ၾကံအားထုတ္စီးၿဖန္းနိဳင္ေပသည္။ အက်ိဳးအာနိသင္ ဆာလီးက္သည္ ေလးဖင့္ၿငီးေငြ႕ၿခင္း ၊အတားအစီးမ်ားၾကံဳလာၿခင္း ၊ဒုကၡတို႕ႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရေသာ္ အခါ လာအိလားဟအိလလႅာဇိကီရ္ကို (၁၀)ၾကီမ္ရြတ္ဆိုရေပမည္ ။ ဤကဲ့သို႕ (၁၀)ၾကီမ္ရြတ္ဆိုၿပီးတိုင္း ဒရဴးဒ္ (၁) ၾကီမ္ဖတ္ရေပမည္ ။ဤက်င့္စဥ္ကိုၾကီမ္ဖန္မ်ားစြာ က်င့္ၾကံအားထုတ္ၿခင္းအားၿဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ လာမည့္ဒုကၡအေပါင္း လြတ္ကင္းသြားေပမည္ ။ယင္းအၿပစ္အခက္အခဲမ်ား ကင္းစင္သြားေရးအတြက္လည္း ဤက်င့္စဥ္သည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရွိေလသည္ ။ ယင္းအၿပင္အေႏွာင့္အယွက္အေပါင္း ကင္းေ၀းေစရန္ အစၥေမဇားသ္ သြရဗ္တစ္ခ်က္ရိဳက္နည္းၿဖင့္ လည္းေကာင္း ၊တတ္နိဳင္လွ်င္သြရဗ္ (၇)ခ်က္ရိဳက္သည္အထိလည္းေကာင္း က်င့္ၾကံအားထုတ္မည္ ဆိုပါက အင္သွ်ာအလႅဟ္အက်ိဳးထူးရွိေပသည္ ။ အခ်ည္းအႏွီးမၿဖစ္နိဳင္ေပ ။
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:26pm
Delete Comment ဟတ္ဒါဒီဇိကီရ္ စီးၿဖန္းနည္း ဤဇိကီရ္၏ က်င့္စဥ္နည္းလမ္းမွာ ဇီက္ေရဂ်ာရူဘ္ က်င့္စဥ္နည္းလမ္းအတိုင္း ၿဖစ္ေပသည္ ။ ၿခားနားမွုမွာ ဤဇိကီရ္ စီးၿဖန္းရာတြင္ ပုဆစ္တုပ္၍ ထိုင္ရန္အေရးၾကီးေလသည္ ။ လာအိလာဟ ဆို၍ ညာဘက္ပခံုးထိဦးေခါင္းကိုစြဲငင္ကာ လက္ႏွစ္ဘက္ၿဖင့္ ဒူးေခါင္းႏွစ္ဘက္ကိုစုပ္ကိုင္ထားၿပီး ထူးေထာက္၍ မတ္တပ္ရပ္ရေပမည္ ။ အိလလႅဟ္၏တြရဗ္ကို ႏွလံုးသားေပၚသို႕ရိဳက္ရာတြင္ ညာဘက္လက္ကိုေၿမာက္တင္ကာ ဦးေခါင္းကိုညာ ဘက္လက္ညွိဳးႏွင့္ အတူ ေအာက္ဘက္သို႕ ပန္ပဲဆရာတစ္ဦး တူၿဖင့္တည့္မတ္စြာထုဘိသကဲ့သို႕ ႏွလံုးသားေပၚသို႕ ေၿဖညွင္းစြာရိဳက္ခ်လိုက္ရမည္ၿဖစ္ေပသည္ ။
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:25pm
Delete Comment ဇိကီရ္ဂ်ာရုးဘ္ ၿပဳလုပ္နည္း ဤက်င့္စဥ္၏နည္းလမ္းမွာ (လာအိလာဟ) ရြတ္ဆိုစဥ္ ဦးေခါင္းကိုဘယ္ဘက္ ဒူးဘက္မွတဆင့္ ညာဘက္ပခံုးစီသို႕ပင့္၍ လြဲလွ်က္ ၿပန္လည္တည့္မတ္ ကာ အနည္းငယ္ညြတ္၍ အီလ္လလႅာ၏ တြရဗ္ကို ႏွလံုးသားေပၚသို႕ ၇ိဳက္ခ်၇ေပမည္ ။
 Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:25pm
Delete Comment ဇီက္ေရကလ္ဘီ စီးၿဖန္းနည္း ႏွလံုးသားၿဖင့္ ဇီကီ၇္စီးၿဖန္းၿခင္းၿဖစ္ေပသည္ ။ အသက္ရွဴၿခင္းအားၿဖင့္ ႏွလံုးသားကိုလွဳပ္ရွားေစရမည္ ။စိတ္ထဲတြင္အာရံဳၿပဳရမည္မွာကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ႏွ လံုးသားသည္ အလႅဟ္ အလႅဟ္ဟူ၍ ဆိုလွ်က္ရွိသည္ ။နံနက္အခ်ိန္ႏွင့္ ညေနအခ်ိန္ (၂) ခ်ိန္ေလ့က်င့္ေပးရေပမည္ ။ အင္သွ်ာအလာႏွလံုးသားသည္ လည္းဇိကီရ္ ၿပဳလုပ္လာေပလီမ့္မည္ ။ ႏွလံုးသား၏ လွဳပ္ရွားမွဳသို႕မဟုတ္ ေႏြးေထြးမွဳကို သိရွိခံစားလာေပမည္ ... ဆာလီက္သည္ ဇိကီရ္ႏွင့္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ၿခင္းအားၿဖင့္ အထိုက္အေလွ်ာက္ နီးစပ္မွဳရလာေသာအခါ ဘာရဟ္သစ္ဗီဟ္က်င့္စဥ္တြင္ နဖိအစ္ဘားသ္ ဇိကီရ္စီးၿဖန္းနည္းအတိုင္း ဇိကီရ္ဂ်ာရူးသ္ ဘက္သို႕အာရံဳၿပဳရေပမည္ ။
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:25pm
Delete Comment အစၥေမးဇားေသခဖီ ဇိကီရ္စီးၿဖန္းနည္း (အလႅဟ္) ဆိုသည့္နာမေတာ္ စကားလံုးကို ႏွဳတ္ၿဖင့္ညွင္သာစြာ ရြတ္ဆိုသြားရေပမည္ ။ သတ္မွတ္ထားေသာအရည္အတြက္မွာ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ ၿဖစ္ေပသည္ ။ မစြမ္းေဆာင္နိဳင္ေသာသူမ်ားသည္ အၾကီမ္ေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ႏွင့္ အနည္းဆံုးမွာ အၾကီမ္ေပါင္း ေၿခာက္ေထာင္ ေန႕စဥ္စီးၿဖန္းရေပမည္ ။
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:25pm
Delete Comment ဘာရာသတ္စ္ဗီ ညအခ်ိန္ သဟ္ဂ်ြဒ္ဆြလာသ္ဝတ္ၿပဳၿပီးလွ်င္ သို႕မဟုတ္ အစာအီမ္တြင္အစာမရွိပဲ ဝမ္းဟာေနသည့္အေၿခအေနမ်ိဳးတြင္ သင့္ေတာ္ေသာ အားလပ္ ခ်ိန္၌ ဤသာစ္ဗီ တစ္ဆယ့္ႏွစ္မ်ိဳးကိုလည္း က်င့္ၾကံ အားထုတ္ရေပမည္ ။ လာအိလားဟ အိလ္လလႅာဟ္ အၾကီမ္ (၂၀၀) အိလလႅဟ္ အၾကီမ္ (၄၀၀) အလႅာဟု အလႅဟ္ အၾကီမ္ (၆၀၀) အလႅဟ္ အၾကီမ္ (၁၀၀) စုစုေပါင္းအၾကီမ္ (၁၃၀၀) ၿဖစ္ေပသည္ ။ေရွးသူေတာ္စဥ္တို႕သည္ ဤကဲ့သို႕ဇိကီရ္ စီးၿဖန္းၿခင္းကို ဘာရာသဇ္ဗီဟ္ ဟူ၍သတ္မွတ္ခဲ့ၾက၍ ကၽြန္ေတာ္လည္း ယင္းတို႕ဇိကီရ္စီးၿဖန္းၿခင္းကို ဘာရဟ္သဇ္ဗီဟ္ဟူ၍ပင္သံုးႏွံဳးလိုက္ေပသည္ ။
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:24pm
Delete Comment ပါးစ္ အန္ဖားစ္ ထြက္သက္ဝင္သက္ ဇိကီရ္ဘာဝနာ စီးၿဖန္းနည္း လူသားသည္တစ္ေန႕လွ်င္ ေန႕ည (၂၄) နာရီအခ်ိန္အတြင္ အၾကီမ္ေပါင္း (၂၄၀၀၀) အသက္ရွဴလွ်က္ရွိေပသည္ ။ထိုသို႕အသက္ရွဴရာတြင္ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္အားသတိရတသၿခင္းမၿပဳပဲ ကုန္လြန္သြားေသာအခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တမန္ေတာ္ၿမတ္၏ၿသဝါဒအရ ဘဝသက္တမ္းအခ်ိန္ကာလကို မည္ကဲ့သို႕ကုန္လြန္ေစခဲ့သနည္း ဟူ၍ေမးၿမန္းၿခင္းခံရေပမည္ ။ ထိုသို႕ေမးၿမန္းမွဳမွ လြတ္ကင္းေအာင္ၿမင့္ၿမတ္ေတာ္မူေသာအသွ်င္ၿမတ္မွ ရစူလ္ကိုေတာ္ၿမတ္မွတဆင့္ ဤ အမာနသ္တာဝန္ကို ကၽြန္နဳပ္တို႕ ေနာက္လိုက္မ်ားထံသို႕ အပ္ႏွံေတာ္မူခဲ့သည္ ။ ဝင္သက္တြင္ အလႅဟ္ ထြက္သက္တြင္ ဟူ ဆိုသည့္ဇိကီရ္ကို အသံၿဖင့္မဆိုပဲ ဝင္သက္ထြင္သက္အေပၚ အာရံဳ ၿပဳရေပမည္ ။ နံနက္အခ်ိန္ႏွင့္ ညေနအခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္အနည္းငယ္စီ ဤကဲ့သို႕ေလ့က်င့္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ အင္သွ်ာအလႅဟ္ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္၏အလိုေတာ္ၿဖင့္ အသက္ရွဴဘိသကဲ့သို႕ ဤဇိကီရ္သည္လည္း အလိုအေလွ်ာက္ ဝင္ထြက္လည္ပတ္လွ်က္ ရွိေနေပသည္ ။ ဤကဲ့သို႕ဇိကီရ္ၿပဳနည္းကို ဆူဖီ သူေတာ္စဥ္မ်ား၏ ေဝါဟာရတြင္ ပါးစ္အန္ဖါးစ္ ဟုေခၚေဝၚခဲ့ၾကပါသည္ ။ ဤဇိကီရ္ႏွင့္ အတူ (ဇာကီရ္) ဇိကီရ္ၿပဳသူသည္ ကိုရ္အန္က်မ္းေတာ္ၿမတ္ကို ဖတ္ရြတ္သူၿဖစ္ပါက ေန႕စဥ္ ကိုရ္အန္က်မ္းေတာ္ၿမတ္ ဖတ္ရြတ္နိဳင္သေရြ႕ ဖတ္ရြတ္သရစၥ်ယ္သြားရေပမည္ ။
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:24pm
Delete Comment မဂ္ရီဗ္ တြင္ အထက္ပါဇိကီရ္မ်ားအၿပင္ စြဗ္ဟာနလႅာဟိ ဝဗိဟမ္းေဒဟီး စြဗ္ဟာနလႅားဟီလ္ အဇီြးမ္ အၾကီမ္(၁၀၀) ဖတ္ရမည္ ။ ထို႕ေနာက္ ေအာက္ပါဒိုအာကို အဓီပၸါယ္နားလည္လွ်က္ (၄၁) ၾကီမ္ဖတ္မည္ဆိုပါက အက်ိဳးေက်းဇဴးမ်ားစြာ ရွိေပသည္။ သို႕မဟုတ္ (၁) ၾကီမ္ဖတ္လွ်င္လည္းလံုေလာက္ေပသည္ ။ လာအိလားဟ အိလႅအန္းသ အတ္စအလုက အန္းသြဟ္ယိယ ကလ္ဗီ ဘိနဴးရိ မအ္ရိဖသိက ယအီရွ္ကိက အဗဒန္ ယာအလႅဟ္ အဓိပၸါယ္ မွာ............... အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္မွတပါး ခဝပ္ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ အလွ်င္းမရွိပါ ၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ အသွ်င္ၿမတ္ထ့ေတာ္ပါး၌ သာလွ်င္ ဆုေတာင္းပတၱနာၿပဳပါ၏ ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ႏွလံုးသားကို အသွ်င္ၿမတ္၏ အခ်စ္ႏွင့္ မအ္ရိဖသ္ အသိတရား၏ နဴရ္ေရာင္ၿခည္ၿဖင့္ လင္းဝင္းေစေတာ္မူပါ ။ထို႕ၿပင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ႏွလံုးသားကို အသွ်င္ၿမတ္အၿပင္ အၿခားအရာမ်ားအေပၚ စြဲလမ္း တက္မက္ၿခင္းမွ စင္ၾကယ္ေစ ေတာ္မူပါ ။ ေအရွအ္ ဆြလာသ္ ဝတ္ၿပဳၿပီးေနာက္ မအိပ္စက္မွီ ဒရဴးဒ္ရွရီဖ္ (၁၁) ၾကီမ္ အဖြင့္အပိတ္ႏွင့္ ယားဟိုက္ယု ယားကိုက္ယူးမို ဘိရဟ္မသိက အစ္သဂီးစု အၾကီမ္ (၁၀၀) ဖတ္ရမည္ အိပ္စက္ရန္အိပ္ယာေပၚသို႕ေရာက္ေသာအခါ (မိုေအာက္ဝိဇသိုင္းန္) ကြလ္အအူးဇို ဘိရတ္ဘိလ္ ဖလက္ႏွင့္ ကြလ္အအူးဇို ေဘရဘ္ဘီင့္န္နားစ္ကို (၃) ၾကီမ္စီဖတ္၍ လက္ဖဝါးေပၚ မွုတ္ခါ တစ္ကိုယ္လံုး လက္လွမ္းမွီသေရြ႕ ပြတ္သပ္ရေပမည္ ...........
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:23pm
Delete Comment ေန႕စဥ္က်င့္စဥ္မ်ား ဖဂ်ရ္ဆြလာသ္ ၏စြႏၷသ္ႏွင္႔ဖရဇ္အၾကား စူရာဖာေတဟာကို (ဗိစ္မိလႅာ)ႏွင္႕တြဲ၍(၄၁) ဖတ္ရေပမည္။ ဖရဇ္ဆြလာသ္ဝတ္ၿပဳၿပီးေနာက္တြင္ သို႕မဟုတ္ စြႏၷသ္ႏွင့္ နေဖလ္ရွိလွ်င္ ဝတ္ၿပဳၿပီးေနာက္ သဇ္ဇီေဟဖြါေသမဟ္ (၁) ၾကီမ္ဖတ္ရေပမည္ ။ ဆိုလိုသည္မွာ .....စြဗ္ဟာနလႅဟ္ (၃၃) ၾကီမ္ ..အလ္ဟမ္းဒုလီလႅဟ္ (၃၃) ၾကီမ္ ....အလႅဟ္ဟုအကၠဘာရ္ (၃၄) ၾကီမ္ ဖတ္ရမည္ ။ ထို႕ေနာက္ ကေလမဟ္ေသာင္ဟီဒ္ (၁) ၾကီမ္ဖတ္ရေပမည္ ။ ကေလမဟ္ေသာင္ဟီဒ္ ....လာအိလားဟ အိလလႅာဟု ဝဟ္ဒဟူ လာရွရီကလာဟူ လဟုလ္မုလ္ကို ဝလဟုလ္ဟမ္းဒို ယြဟ္ယီ ဝယူမီးသူ ေဘယဒီဟီလ္ခိုင္းရ္ ဝဟုဝ အလာကြလ္ေလရွိဳင္းအင္ကဒီးရ္ ........... အထူးသၿဖင့္ ဖဂ်ရ္ႏွင့္မဂ္ရီဗ္တြင္ အထက္ပါဝဇီဖြါမ်ားကို ပံုမွန္ ဖတ္ရြတ္ရသည့္အၿပင္ .... အဆ္သဂ္ဖိရြလႅာဟလ္လဇီ လာအိလားဟ အိလႅာဟူဝလ္ ဟိုင္ယူလ္ ကိုင္ယူမို ဝအသူဘု ေအလိုင္းဟ္ အထက္ပါဒရဴးသ္ကို အၾကီမ္ (100) ဤသို႕ အာရံဳၿပဳရည္စူး၍ ဖတ္ရေပမည္။ အာရံဳၿပဳရမည္မွာ........... ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္သိလွ်က္ႏွင့္ၿဖစ္ေစ မသိ၍ၿဖစ္ေစ က်ဴးလြန္မိေသာဂိုနဟ္ အကုသိုလ္ဒုစရိဳက္မ်ားကို ခြင့္လြတ္ရန္ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္အား အလံုးစံုသိေတာ္မူေသာ္အသွ်င္ ၿဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း သက္ေသထူ၍ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပါ၏ ေနာင္တြင္လည္း မည္သည့္ အကုသိုလ္ဒုစရိဳက္ ဘက္ သို႕မွ ဦးလွည့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ခံပါ၏ ။ ထို႕ေနာက္ တမန္ေတာ္ၿမတ္ဆီ သို႕ ဒရဴးဒ္ရွရီဖ္ အၾကိမ္(၁၀၀) ဖတ္ပါ ။ အသံထြက္ .......... အလႅဟ္ဟြမၼ ဆြလႅိအလာ ဆိုက္ယိဒိနာ မုဟမၼဒင္ဝ္ ဝအလာအာလိ ဆိုဒ္ယိဒိနာ မုဟမၼဒင္ဝ္ ဝဘာရိက္ ဝဆလ္လိမ္ အၾကီမ္(၁၀၀) ကိုဤသို႕အာရံဳၿပဳ၍ ပို႕သရေပမည္ ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးသည္ တမန္ေတာ္ၿမတ္ထံေတာ္ပါးသို႕ ေရာက္ရွိေနၿပီး သန္႕ရွင္ေသာ ေရာင္သြါ ဂူဗိမာန္ေတာ္၏ ေခါင္းရင္းတြင္ ထိုင္လွ်က္ တမန္ ေတာ္ၿမတ္၏ ဝိဥာည္ေတာ္အေပၚသို႕ ဤဒရဴးသ္ကို ပို႕သလွ်က္ရွိပါသည္ ။ ထို႕ေနာက္ ကေလမဟ္ သမ္ဂ်ီးဒ္အၾကီမ္ (၁၀၀)ဖတ္ပါ ။ အသံထြက္ .......... စြဗ္ဟာနလႅာေဟ ဝလ္ဟမ္ဒုလိလႅာဟိ ဝလာအိလာဟ အိလလႅာဟု ဝလႅာဟု အကၠဘာရ္ ဤသို႕ အာရံဳၿပဳဖတ္ရေပမည္ ..... အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္သည္ ခ်ိဳ႕တဲ့ၿခင္းအေပါင္တို႕မွ သန္႕စင္ေတာ္မူပါ၏ ။ ထို႕အၿပင္အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္အား ခ်ီးမြမ္းေထာပနာၿပဳပါ၏ ။ အသွ်င္ၿမတ္မွတပါး အၿခားခဝပ္ ကိုးကြယ္ထိုက္ေသာအသွ်င္မရွိေခ် ။ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္သည္ ၾကီးက်ယ္ၿမင့္ၿမတ္ေတာ္မူေသာ အသွ်င္ၿဖစ္ေတာ္မူ၏ ။
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:23pm
Delete Comment တြရီကာအတြင္းလမ္းစဥ္၏ က်င့္စဥ္မ်ား ( က်စၥတီယာ ....ေမာ္လာနာဟိုစိုင္းအဟ္မဒ္ မဒနီသခင္) ဖန္းဆင္ရွင္အလႅဟ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ မွဳ နီးကပ္မွဳရရွိေစရန္အလို႕ငွါ အဖန္းဆင္းခံ လူသားတို႕သည္ စစ္မွန္ေသာယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ တက္ၾကြေသာ စိတ္ဓါတ္ ဇြဲ လံု႕လ ဝရိယတို႕ၿဖင့္ တရားအားထုတ္ က်င့္ၾကံေဆာင္ရြက္ရေပမည္ ။ သဟဂ်္ဂ်ဴဒ္ ဆြလာသ္ ဦးစြာပထမ သဟဂ်ဳဒ္ဆြလာသ္ စြလာသ္ (၁၂) ရကအသ္ ဝတ္ၿပဳနိဳင္ေရးအတြက္ စီစဥ္မွဳၿပဳရေပမည္ ။ ဝတ္ၿပဳနည္းမွာ ...... (က) ရကအသ္တိုင္းတြင္ စူရဟ္ဖြါေသဟာ ဖတ္ၿပီးေနာက္ စူရဟ္အီခ္လားစ္ (၃)ၾကီမ္စီဖတ္ရေပမည္ ။ အခ်ိန္ကိုခ်ိန္ဆ၍ စူရဟ္အီခ္လားစ္ကို (၁၂) ၾကီမ္စီမွ (၁) ၾကီမ္စီအထိေသာ္လည္းေကာင္း ၊ တိုးေလွ်ာ့္၍ဖတ္နိဳင္ေပသည္ ။ (ခ) ထိုသို႕မဖတ္နိဳင္လွ်င္ သဟ္ဂ်ဴဒ္ဆြလာသ္ကို (၄) ရကအသ္သာ ဝတ္ၿပဳလိုက္ရေပမည္ ။ (ဂ) ထိုသို႕မတတ္နိဳင္လွ်င္လည္း နံနက္ ေနထြက္ၿပီးေနာက္ ဆြလာသ္ဝတ္ၿပဳပိုင္ခြင့္ရွိေသာအခ်ိန္တြင္ ဆြလာသ္ (၄) ရကအသ္ကို ညအခ်ိန္ဝတ္ၿပဳသည့္ သဟ္ဂ်ဴဒ္နီယသ္ ရည္စူးခ်က္ၿဖင့္ ဝတ္ၿပဳရေပမည္ ။ ထိုသို႕ဝတ္ၿပဳၿခင္းကို အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္သည္ သဟ္ဂ်ဴဒ္ ဆြလာသ္အၿဖစ္ လက္ခံေတာ္မူလိမ့္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္၇ေပသည္ ။
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:22pm
Delete Comment တရားအားထုတ္ရန္နည္းလမ္းအမွန္ တရားလမ္းမွန္ကို ရွာေဖြလိုသူသည္ ဦးစြာပထမ မိမိ၏ အကီဒဟ္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ေၿဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေအာင္ ၿပဳၿပင္ရေပမည္ ။ စစ္မွန္ေသာ သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ား၏ က်င့္စဥ္မ်ားအေပၚ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လိုက္နာေဆာင္ရြက္၇ေပမည္ ။ ရွရီးက္ အသွ်င္ၿမတ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲကိုးကြယ္မွုႏွင့္ ဗီသ္အသ္သာသ နာတြင္တရားအသစ္အဆန္းတီထြင္မွုမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ရေပမည္ ။ အကသိုလ္ အၿပစ္ဒုစရိဳက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးရြံရွာေနရေပမည္ ။ ၿမင့္ၿမတ္ေသာ ရွရီအသ္ တရားေတာ္အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ၿခင္းကို မိမိအတြက္ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာဟု မွတ္ယူရေပမည္ ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ေၿမာက္ မ်ားစြာေသာက်င့္စဥ္က်င့္ရပ္မ်ားသည္ တရားေတာ္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အက်ိဳးမဲ့ အခ်ည္းအႏွီးၿဖစ္ရေပသည္ ။ သာဓကအားၿဖင့္ တလင္းနယ္ေသာႏြားသည္ တေနကုန္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားေနေသာ္လည္း ခရီးမတြင္ပဲ တလင္းနယ္သည့္ေနရာတြင္ပင္ ရွိေနေပသည္ အလားတူပင္ စီၾကီတ္ဆံုလွည့္ေသာႏြားသည္လည္း ခရီးအတိုင္းအတာအရည္အတြက္ေၿမာက္ၿမားစြာ သြားေနေသာ္လည္းသူေရာက္သည့္ခရီးမွာ စ ထြက္သည့္ ေနရာတြင္ပင္ရွိေခ်သည္ ။ ထို႕နည္းတူစြာ အစၥရာအီလ္မ်ိဳးႏြယ္တို႕သည္ ႏွစ္ေပါင္း(၄၀) တိတိ သြဴရ္ ေတာင္ေၿခတစ္ဝိုက္ တစ္ဝဲလည္လည္ ရွိေနခဲ့ေပသည္ ။တစ္ေနကုန္ခရီးထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း နံနက္လင္းေသာ္အခါ ခရီးစထြက္ခဲ့သည့္ မူလေနရာသို႕ပင္ ၿပန္လည္ေရာက္ရွိေနေပသည္။ အေၾကာင္းေသာ္ကား တမန္ေတာ္မူစာ ၏အမိန္႕ လမ္းညႊန္မွဳအတိုင္း လိုက္နာမွုမရွိၿခင္းေၾကာင့္ ခရီးမတြင္ခဲ့ရၿခင္း ၿဖစ္ေပသည္ ။ ယခုလည္း ကေဋႏွင့္ခ်ီ ၿပိးအမဲလ္က်င့္စဥ္မ်ားၿပဳလုပ္ပါမူ ထိုက်င့္စဥ္မ်ားသည္ ရွရာ တရားေတာ္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေနပါက အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုမည္သို႕မွ် ရွိမည္မဟုတ္ပါေပ ။ ရွရာ တရားေတာ္ႏွင့္ အညီ အမဲလ္က်င့္စဥ္ အနည္းငယ္မွ်က္ုမဆို က်င့္ ၾကံအားထုတ္ပါက ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ဌါနအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိနိဳင္ေပသည္ ။ သို႕ပါ၍ အမွန္တရားကိုရွာေဖြၿပီးႏွလံုးသားသန္႕စင္မွဳကိုၿပဳလုပ္လိုသူသည္ဦးစြာပထမ ရွရီအသ္ တရားေတာ္အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေသာ္သူေတာ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရေပမည္ ။ ရွရီအသ္တရားေတာ္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ေသာ ပီရ္ဆရာ သို႕မဟုတ္ တြရီကာ အတြင္းလမ္းစဥ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆပ္မွဳ မရွိပဲ မိမိဘာသာ ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္ၿဖင့္ တရားအားထုတ္သူထံပါးတြင္ ခစား ၿခင္းႏွင့္အကူညီေတာင္းၿခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အႏၱရယ္မရွိသည့္တိုင္ မုခ်ဆံုးရွံဳးမွု ၿဖစ္ေပသည္ ။ ထို႕အၿပင္ ကိုရ္အန္ ဟဒီးစ္ ႏွင့္သူေတာ္စဥ္မ်ားေရးသားေသာ္ စာအုပ္မ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရွဳ၍ အမဲလ္က်င့္ၾကံအားထုတ္ၿခင္းကိုလည္းမၿပဳအပ္ေပ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အတြင္းလမ္းစဥ္ အႏၱရယ္မ်ားစြာရွိသည့္အၿပင္ ေက်ာ္လႊားၿဖတ္သန္းသြားရန္ ခက္ခဲမွုမ်ားလည္း ရွိေနေပသည္ ။ ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ခုတြင္ ဗိုင္အသ္ၿပဳၿခင္းကို ဒီလိုေဖၚၿပထားတယ္ အၾကင္မည္သူမဆို အစၥလမ္သာသနာ့ၾကိဳးေတာ္ကို (ဗိုင္အသ္) ကိုမိမိ၏လည္ဂုတ္မွၿဖဳတ္ခ်လိုက္ပါက ထိုသူသည္ လမ္းမွားလမ္းလႊဲသို႕ မုခ်ေရာက္သြားေပမည္....... ေနာက္ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ခုတြင္ အၾကင္သူတြင္ လမ္းညႊန္ဆရာမရွိပါက ထိုသူ၏လမ္းညႊန္ဆရာမွာ ရွိဳင္တြာန္မာနတ္ ၿဖစ္သြားေပသည္ .....
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:22pm
Delete Comment အဖန္ဆင္းခံအားလံုးတြင္ အၿမင့္ၿမတ္ဆံုး ဂုဏ္ထူးကို ခ်ီးၿမင့္ခံရသူမွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားၿဖစ္သည္ ။ ထို႕ၿပင္လူသားမ်ားလိုက္နာက်င့္သံုးရေသာ ရွရီအသ္ အစၥလမ့္ပညတ္ခ်က္တရားေတာ္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ဖန္ဆင္းၿခင္းခံရသူမွာ ဂ်င္န္ မ်ိဳးႏြယ္မ်ား ၿဖစ္ၾကေပသည္ ။ သိုရာတြင္အဆိုပါဂ်င္န္ႏွင့္လူမ်ိဳးႏြယ္တို႕သည္ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္၏မရည္မတြက္နိဳင္ေအာင္ခ်ီးၿမင့္ထားေသာ သူခခ်မ္းသာ ဂုဏ္ေက်းဇဴးေတာ္မ်ားကို ရယူခံစားေနပါလွ်က္ အသွ်င္ၿမတ္အားသတိရ တသၿခင္းမွ ကင္းေဝးလွ်က္ရွိၾကေလသည္ ။ထိုသူတို႕သည္ ရွိဳင္တြန္မာနတ္ႏွင့္ ညီအစ္ကိုေတာ္စပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပံုစံ အဖံုဖံုၿဖင့္ ေတြ႕ၿမင္ေနရေပသည္။ ဤကဲ့သို႕တရားလမ္းမွန္ႏွင့္လႊဲေခ်ာေနရၿခင္းမွာ ထိုသူတို႕အား ေလာက၏ေလာဘရမက္ ေလာကီေရးရာတြင္နစ္မြန္းထား၍ေလာ ။သိုတည္း မဟုတ္ထိုသူတို႕၏ အေတြးအေခၚဆင္ၿခင္ထံုတရား မရင့္က်က္ေသး၍ေလာ ။ သိုတည္းမဟုတ္ ထိုသူတို႕အား စစ္မွန္ေသာ တရားႏွလံုးသား သန္႕ရွင္းမွဳကိုညႊန္ၿပရန္ နည္းေပးလမ္းၿပဆရာမေတြကေသး၍ေလာ ။ သို႕တည္းမဟုတ္ စစ္မွန္ေသာ တြရီကာ လမ္းစဥ္တစ္ရပ္ မရွိေသး၍ ေလာ ။ စဥၤးစားစရာကီစၥတစ္ရပ္ ၿဖစ္ေနေပမည္ ။ ထို႕ေၾကာင့္ယင္းသူတို႕၏ ဘဝသက္တမ္းတြင္ ရွည္လွ်ားေသာအခ်ိန္ကာလတစ္ခုသည္ တရားလမ္းမွန္ကိုရွာေဖြရာတြင္ ကုန္လြန္ေစခဲ့ေသာ္လည္း အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္၏ ႏွစ္လိုေတာ္မူၿခင္းကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ် မရရွိခဲ့သည့္အၿပင္ ထိုသူတို႕၏ၾကိဳးပမ္းမွဳမ်ားမွာ အခ်ည္းအႏွီးၿဖစ္သြားခဲ့ရ ေပသည္။ အခ်ိဳကေသာ လူမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ တက္ၾကြေသာစိတ္ဓါတ္ရွိပါလွ်က္ ၿပီးၿပည့္စံုေသာ နည္းေပးလမ္းၿပဆရာႏွင့္ စစ္မွန္ ေသာတြရီကာလမ္းစဥ္ မရွိမွုေၾကာင့္ ယင္းသူတို႕သည္မိမိတို႕၏ ဘဝသက္တမ္း၏ ၾကီးမားေသာ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို မွားယြင္းေသာ တရား အားထုတ္ရာလမ္းတြင္ ကုန္ဆံုးေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ၾကရမည္ၿဖစ္သည္ ။
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:21pm
Delete Comment ကဲအခုခ်ိန္ကေနစၿပီး တကယ့္အတြင္းလမ္းစဥ္ရဲ႕ ႏွလံုးသားသန္႕ရွင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရသလဲဆိုတာကို တင္ၿပေပးသြားပါ့မယ္.....အခုတင္ ၿပမယ့္႑က ကိုရ္အန္က်မ္းၿမတ္နဲ႕ ဟဒီေတာ္မ်ား႑ကို လက္လွမ္းမွိသေရႊ႕ စုစည္းတင္ၿပေပးလိုက္ပါ့မယ္.... "ဧကန္စင္စစ္ ဤသည့္ တြင္စိတ္ႏွလံဳးရွိေသာသူတို႕အဖို႕ ၊သို႕မဟုတ္ စိတ္ပါဝင္စားစြာ အသင့္ေရာက္ရွိ၍ နားစြင့္ေသာသူတို႕အဖို႕ အမွန္ ပင္သင္ခန္းစား ရွိေပသည္ (50:37) " သို႕ရာတြင္ ငါအသွ်င္ၿမတ္၏လမ္းေတာ္ တြင္ သက္စြန္႕ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကကုန္ေသာ သူတို႕မွာမူ ဧကန္မလႊဲ ငါအသွ်င္ၿမတ္သည္ ငါအသွ်င္ၿမတ္သည္ ၄င္းတို႕အား မိမိ၏ (ထံပါးသို႕ခ်ဥ္းကပ္နိဳင္ရန္ ) လမ္းမ်ားကိုၿပသေတာ္မူ၏ ။ ထို႕အၿပင္ဧကန္မုခ် အလႅဟ္အသွ်င္ ၿမတ္သည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႕ႏွင့္တကြ အမွန္ပင္ရွိေသာမူ၏ (29:69) " (စင္စစ္) အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္သည္ မိမိအလိုရွိေတာ္မူေသာ သူအား မိမိ၏ထံေတာ္သို႕ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူ၏ ။ ထို႕အၿပင္ မိမိ၏ဘက္ ေတာ္သို႕ၿပန္လွည့္ေတာ္မူေသာ္သူတို႕အား (မိမိထံသို႕ေရာက္ရွိရာ) ကိုလမ္းညႊန္ေတာ္မူ၏ ။ (42:13) အသွ်င္ၿမတ္၏ အခ်စ္နီးစပ္လိုလားသူတို႕အတြက္ လမ္း (၂)လမ္းရွိပါသည္ ။ တစ္လမ္းက အသွ်င္ၿမတ္ဘက္မွ ေရြးခ်ယ္ႏွစ္မ်ိဳ႕ၿခင္းခံရသူႏွင့္ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ မိမိ၏ၾကိဳးစားအားထုတ္မွဳ အတိုင္းအတာႏွင့္ အဆင့္အတန္းၿမင့္မားလာသူဟူ၍ ၿဖစ္ပါသည္ ။ (စကားခ်ပ္) ထိုအသွ်င္ၿမတ္သည္ပင္ ရဟ္မန္ အနႏၱ ကရဳဏာေတာ္ရွင္ ၿဖစ္ေတာ္မူေပရာ ၊ ထိုအသွ်င္ၿမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္သိရွိသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အား ေမးၿမန္းရာ၏ ။ (25:59)
 Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:21pm
Delete Comment ကဲႏွစ္လံုးသားသန္႕ရွင္းၿခင္းဆိုတဲ့ အပိုင္းကိုဆက္လိုက္ၾကဆို႕....... ယေန႕ တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီး အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲက တစ္ခုၿဖစ္တဲ့ ဒီႏွလံုးသား သန္႕ရွင္းေအာင္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္း ကို ကမၻာႏွင့္ခ်ီၿပီး လုပ္ကိုင္ရွင္သန္ေနတယ္လို႕ေၿပာရင္ တစ္ခ်ိဳ႕ အံၿသၾကလီမ့္မယ္လို႕ ထင္တယ္.....ဘာ့ေၾကာင္လည္းလို႕ေမးရင္ ဒီ လိုသာသနာံကီစၥေတြကို ကမၻာႏွင့္ခ်ီးၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ၾကမယ္လို႕ လူအေတာ္မ်ားမ်ား လက္မခံၾကလို႕ပါပဲ.....ဒီအၿပင္ႏွလံုးသား သန္႕ရွင္းစင္က်ယ္ေအာင္ ၿပဳလုပ္ၿခင္းကိုလည္း လူတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ပဲ လို႕ အထင္ေရာက္ေနၾကတာလည္းပါတယ္.....ကေလမဟ္ဖတ္ ထားတဲ့မည့္သည့္ မြစ္လင္မဆို ႏွလံုးသားသန္႕ရွင္းၿပီး ထိုသန္႕ရွင္းတဲ့ႏွလံုးသား ရဲ႕ ပလႅင္ေပၚမွာ အလႅဟ္အသွ်င္ထာဝရ တည္ရွိေနေအာင္ ၿပဳလုပ္ရမွာ ဖရဇ္ မလုပ္မေနရတာဝန္တစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္.....ဒါ့ေၾကာင့္ မိမိတို႕ရဲ႕ဘဝမွာ အခ်ိန္ေတြ မကုန္ဆံုးခင္ စစ္မွန္တဲ့ မြစ္လင္တစ္ ေယာက္ၿဖစ္ဖို႕ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္ကို တကယ္ပိုင္ဆိုင္တဲ့ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ၿဖစ္ဖို႕ နည္းစပ္ရာ ဆရာသခင္ေတြထံမွာ မိမိတို႕ရဲ႕ ညစ္ညမ္း ေနတဲ့ ႏွလံုးသားကို ေဆးေၾကာၾကပါလို႕ အၾကံၿပဳလိုက္ပါတယ္......... ယေန႕ကမၻာႏွင့္ခ်ီးၿပီး ၿပဳလုပ္ေနၾကတဲ့ ဒီႏွလံုးသားသန္႕စင္ၿခင္းအပိုင္းကို ၿမန္မာနိဳင္ငံရွိ မြစ္လင္ေတြလည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္လို႕ သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္.....မိမိကိုယ္တိုင္စစ္မွန္တဲ့ ဆရာသခင္ရွာဖို႕ အခက္အခဲ ရွိေနသူေတြ အခုကၽြန္ေတာ္ေဖၚၿပေပးမယ့္ သူေတြ ဆီမွာ မိမိတို႕ရဲ႕ႏွလံုးသားကို လံုၿခံဳစြာအပ္ႏွံ ႏွိဳင္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါတယ္......မြစ္လင္တစ္ေယာက္ မိမိရဲ႕ ႏွလံုးသားကိုသန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္လုပ္ဖို႕ အဲ့ဒီအတိုင္းအဝိုင္းဆီကိုေခ်ဆန္႕တာႏွင့္ ေၿမာက္မ်ားစြာေသာ အတုအေယာင္ ဆရာသမားေတြႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရမွာၿဖစ္တယ္.....ဒီေနရာမွာ အေတာမ်ားမ်ားေသာ ဘာသာတရားကိုင္းရွိဳင္းသူေတြက ဘာကိုဦးစားေပး ဆန္းစစ္ၾကသလဲဆိုရင္ ဆရာသမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ သဘာဝလြန္စြမ္းရည္ကို အရင္ဆံုးၾကည့္ၾကတယ္......ဒီလိုၾကည့္ၿပီး လူသာမန္ေဆာင္ရြက္နိဳင္ၿခင္းမရွိတဲ့ အရည္ အၿခင္းတစ္ခ်ိဳ႕ ကိုအေၾကာင္းၿပဳၿပီး အလႅဟအသွ်င္ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ေခလာဖသ္ရရွိထားသူလို႕ အထင္ေရာက္ၾကၿပီး မိမိတို႕ရဲ႕ တန္ဖိုးရွိတဲ့ႏွလံုးသား ကို ဒီလို မခိုင္လံုတဲ့ ဆရာေတြဆီမွာ ဖ်က္စီးၿပစ္မွန္းမသိ ဖ်က္ဆီးမိၾကတာပါပဲ.......လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ သဘာဝလြန္ ေဆာင္ရြက္နိဳင္မွဳကို ၾကည့္ ၿပီး ႏွလံုးသားအပ္ႏွံၿခင္းကို မၿပဳလုပ္ၾကဖို႕ သာသနာကတားၿမစ္ထားတယ္ ..... ဆရာသခင္ဆိုသူသည္ မိမိကို မိုးပ်ံၿပ ေၿမရွိဳးၿပလွ်င္လည္း သူ႕ မွာ စြႏၷဟ္ လိုအရာမ်ိဳးကို ကအစ တန္ဖိုးထားမွဳမရွိရင္ အဲ့ဒီလို ဆရာသမားအေနာက္ကို မလိုက္မိဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္....ဒီလိုမိုးပ်ံၿပ ေၿမရွိဳးၿပတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို အစၥလမ္မဟုတ္ပဲ ဘာသာၿခားေတြမွာလည္း အလႅဟ္အသွ်င္က ရွိဳက္တြန္ရဲ႕ေတာင္းဆိုမွဳေၾကာင့္ ေပးအပ္ထားလို႕ ပါပဲ.......... ဒီေနရာမွာ ၿမန္မာနိဳင္ငံတြင္အမွန္တကယ္ စစ္မွန္တဲ့ ေဆလ္ေစလာ ေရာ္ ရွရီအသ္ကိုမဆန္႕က်င္တဲ့ က်င့္စဥ္ေတြပါ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ကမၻာႏွင့္ ခ်ီးၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ စိတ္အပိုင္းကို ပိုင္ဆိုင္သူေတြ (တနည္း) ေခလာဖသ္လႊဲ အပ္ၿခင္းခံထားရသူေတြ ရွိပါတယ္..... ေမာ္လာနာ အရွ္ရဖ္အလီ ထာနဝီသခင္ရဲ႕ ေခလာဖသ္ၿဖစ္တဲ့ ေမာ္လာနာ ဟကီးမ္အခ္သဲရ္ (ပါကီစၥတန္) သခင္ဟာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကမၻာႏွင့္ခ်ီးၿပီး ႏွလံုးသားသန္႕စင္မွဳကို ၿပဳလုပ္ေနရာမွာ အေတာ္ၾကီးကိုေအာင္ၿမင္မွဳ ရေနတဲ့ လမ္းလႊဲမွုမ်ားကေနကင္းတဲ့ တြရီကာ ကို ေဖၚေဆာင္ပိုင္ဆိုင္သူတစ္ဦးၿဖစ္ပါတယ္....ဒီဆရာသခင္ရဲ႕ ေခလာဖသ္ကို ၿမန္မာနိဳင္ငံမွာ ဘာသာတရားကိုင္းရွိဳးသူေတြထဲက (၅) ဦးလက္ခံရရွိထားပါတယ္ ......(၅)ဦးမွာ (၄)ဦးက သာသနာ့ပညာစည္းပူးခြင့္ရခဲ့တဲ့ သာသနာံပညာရွင္ထဲကၿဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဦး က သာသနာကိုင္းရွိဳင္းသူ ထဲက ၿဖစ္ပါတယ္။။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ အာမခံေပးလို႕ရေလာက္ေအာင္ကို နီးနီးစပ္စပ္လည္း ရွိခဲ့တဲ့ သူ (၃) ေယာက္ကို ေဖၚၿပေပးလိုက္ပါ့မယ္....ဆရာသမား ရွာေဖြရအခက္အခဲရွိသူမ်ား အခုေဖၚၿပေပးမယ့္ သူမ်ားထံမွာ ေနာက္ေၾကာင္း ေအးေအးနဲ႕ မိမိတို႕ရဲ႕ ႏွလံုးသားကို အပ္ႏွံမွဳ ၿပဳလုပ္နိဳင္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္...... ေမာ္လာနာဟကီးမ္ အခ္သဲရ္ ရဲ႕ ေခလာဖသ္(၅) ဦးထဲက (၃)ဦးမွာ (၁) မြဖ္သီနဴးရ္မိုဟာမက္ (စူရတီဗလီ) (၂) ေမာ္လာနာ ေဟဒါယာသြလႅာ (ကိုကၠိုဳင္းဗလီ) (၃)မြဖ္သီ ဂ်လာလြဒၵီးန္း ( စဟီးကုမၸဏီလီမိတက္ ) တို႕ၿဖစ္ပါတယ္ ....ဒီလူေတြထဲမွာ အဲ့ဒီကမၻာႏွင့္ခ်ီးၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြ တည္ရွိေနပါတယ္...မည္သည့္ စိတ္ဝင္စားလိုက္စားလိုသူမွန္သမွ် လိုက္လုပ္နိဳင္ၾကပါတယ္လိဳ႕သတင္းေကင္းပါးလိုက္ပါတယ္....ဒီအၿပင္ ဒီလူေတြထံမွာ အတြင္းပညာ ရပ္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေမးၿမန္းစံုစမ္းမွဳမ်ားကိုလည္းၿပဳလုပ္နိဳင္ပါတယ္.....သူတို႕ေတြ တပတ္ကိုတစ္ၾကီမ္ ၃၇ လမ္း အလယ္ဘေလာက္ရဲ႕ ဗလီၾကီးမွာ ေသာၾကာညမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ....အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႕ခြဲၿပီး ေလ့လာလို႕ရေအာင္လုပ္ထားေပးပါတယ္... စိတ္ဝင္စားသူမည္သူမဆို သြားေရာက္ ေလ့လာလို႕ရပါတယ္။။။။အခ်ိန္က မဂ္ရီဗ္ရယ္ ေအရွာရယ္ (၂)ခ်ိန္ပါ.... ဒီေလာကမွာအလီမ္ေတြအမ်ားၾကီးရွိေနလို႕ အလီမ္မခံၾကရေလေအာင္ ခုလို ေဖၚၿပေပးလိုက္တာပါ....ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့္ ဒီဆရာသခင္ ေတြရဲ႕ ေနာက္လိုက္မဟုတ္ပါဘူး....ကၽြန္ေတာ္က ေတာ့္အီႏၵိယ လြတ္လပ္ေရးရဲ႕ဗိသုကာတစ္ဦးၿဖစ္တဲ့ တမန္ေတာ့္ ေၿမးေတာ္ ဟူစိန္သ ခင္ကေနတြက္ရင္ မ်ိဳးႏြယ္ဆက္ (၄၀) ဆက္ေၿမာက္ ေမာ္လာနာဟူစိန္းအဟ္မဒ္ မဒနီသခင္ရဲ႕ ၿမန္မာၿပည္အတြက္ ေနာက္ဆံုးေခလာ ဖသ္ၿဖစ္တဲ့ ေမာ္လာနာမိုဇဖဲရ္ အဟ္မဒ္ သခင္ထံမွာ ယူထားတာၿဖစ္ပါတယ္ ....ဆရာသခင္ၾကီး ဆံုးသြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ၿမန္မာနိဳင္ငံမွာ ေခလာဖသ္ (၃၆) ဦးထားခဲ့တယ္လို႕ သိရေပမယ့္ ဒီေခလာဖသ္ကိုရရွိသူေတြနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ နီးစပ္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ဘူးၿခင္းမရွိတဲ့အတြက္ အထက္ပါ ေဖၚၿပထားတဲ့ ဆရာသခင္ေတြထံမွာ ၿပဳၿပင္မွဳ ခံယူတာပိုေကာင္းမယ္လို႕ ၿမင္ပါတယ္.....အဲ့ဒီဆရာသခင္ (၃) ပါးစလံုးက ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ခင္မင္ၾကတဲ့ ဆရာေတြလည္းၿဖစ္ပါတယ္.......... ဆက္လက္ေဖၚၿပပါမည္.............hapmalaysia
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:20pm
Delete Comment ၿပီးၿပည့္ စံုသည့္ သာသနာတစ္ခုလံုး မိမိဘဝအတြင္းမွာ ေရာက္ရွိလာဖို႕ ဆိုတာ ေကာင္အထည္ေဖၚရမည့္ အဆင့္( ၄) ဆင့္ရွိၿပန္ပါတယ္.... ဒီအဆင့္ (၄) ဆင့္ကို ေဖၚၿပမွပဲ ႏွလဲုးသားသန္႕ရွင္းစင္က်ယ္ၿခင္းအမွဳဟာ မြစ္လင္မ္ တစ္ေယက္ အတြက္ဘယ္ေလာက္အေရးပါလည္း ဆိုတာစာဖတ္သူမ်ား ခန္႕မွန္းမိမွာၿဖစ္ပါတယ္......ဘဝတစ္ခုလံုး ကိုဒီအဆင့္ ( ၄) ဆင့္နဲ႕ ၿဖတ္သန္းၿပီး ၿပီးၿပည့္စံုတဲ့ သာသနာ တစ္ခုလံဳး မိမိပိုင္ဆိုင္ေအာင္လုပ္ရမွာၿဖစ္တယ္ ....... ဒီအဆင့္ (၄) ဆင့္ကေတာ့္ (၁) ရွရီအသ္ (၂) တြရီကသ္ (၃) ဟကီကသ္ (၄) မအ္ရီဖသ္ လို႕ေခၚတဲ့အဆင့္ေတြၿဖစ္ပါတယ္......ဒီအဆင့္ေတြကို ၿဖတ္သန္းပိုင္ဆိုင္မွပဲ စစ္မွန္တဲ့ ႏွလံုးသားသန္႕ရွင္းၿခင္းဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ အႏွစ္သာရရွိၿပီး သစ္လြင္တဲ့အေရာင္အေသြးမ်ားၿဖင့္ ၿပည့္စံုေနမွာၿဖစ္ပါတယ္..... ဆက္လက္ေဖၚၿပေပးသြားမည္..........hapmalaysia
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:20pm
Delete Comment ဒီေနရာကေန အေရးၾကီးတဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကိုညႊန္ၾကားထားပါေသးတယ္...... မိမိတို႕ လက္ခံက်င့္သံုးမယ့္လမ္းစဥ္ ကိုလည္းေသခ်ာသိဖို႕ ဆန္းစစ္မွဳကို အတိအက်ၿပဳရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္........ ၿမတ္တမန္ေတာ္ၾကီးကေန အခုလက္ရွိမိမိက်င့္သံုးေနာက္လိုက္မည့္ ဆရာသခင္ အထိ ဆီလ္ေစလာ ဘယ္ႏွစ္ဆက္ၿပီးဆိုတာရယ္.... အဲ့ဒီဆီလ္ေစလာ ထဲမွာရွိတဲ့ ပီရ္ ဆရာသခင္ေတြရဲ႕ နာမည္ ဂုဏ္ထူး အစရွိတာေတြကို သိဖို႕လည္းအရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္..... တစ္ခ်ိဳ႕ တြရီကာလမ္းစဥ္ေတြ ဟာ ၿမတ္တမန္ေတာ္လက္ထက္ကေန ဟဂ်္ရီ ၁၃၀၀ ေလာက္အထိ ၁၄၀၀ ေလာက္အထိ စသည္ အတိုင္းအတာေလာက္ထိသာ အဆက္အစပ္ရွိခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္း အဆပ္အစပ္ၿပတ္သြားတာမ်ိဳးရွိခဲ့ပါတယ္.....ဒီလိုဆီလ္ေစလာ မမွန္ကန္တဲ့ လမ္းစဥ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ေရွာင္ရွားမိဖို႕လည္းအေရးၾကီးပါတယ္.....ဆီလ္ေစလာတစ္ခုမွာ နာမည္ၾကီး ဝလီသူ ေတာ္စဥ္ေတြ ေခတ္တိုင္းမွာရွိေနတယ္ဆိုတာကို သိဖို႕အေရးၾကီးပါတယ္ ....ထို႕အၿပင္ ဒီဆီလ္ေစလာမွာ ပါရွိတဲ့ဝလီသူေတာ္စဥ္မ်ားရဲ႕ အထၳဳပတိအေသးစိတ္ကိုလည္းအဲ့ဒီ ပီရ္ဆရာသခင့္ထံမွာ ေမးၿမန္းစံုစမ္းေလ့လာၿပီးမွသာလွ်င္ မိမိရဲ႕ႏွလံုးသားကို သန္႕ရွင္းဖို႕ အဲ့ဒီလို ခိုင္မွာတဲ့ လမ္းစဥ္ ေပၚမွာရွိေနတဲ့ ပီရ္ဆရာသခင္ထံမွာ မိမိရဲ႕ႏွလံုးသားကို အပ္ႏွံၿပီး သန္႕ရွင္းစင္က်ယ္တဲ့ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ အၿဖစ္ ၿပဳက်င့္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္...............ဆက္လက္ေဖၚၿပေပးပါ့မည္.hapmalaysia
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:20pm
Delete Comment မိမိတို႕နဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ လမ္းစဥ္ ကိုေလ့လာၿပီး ေနာက္အဲ့ဒီလမ္းစဥ္ေပၚမွာ ထာဝ၇ပ္တည္ၿပီး ႏွလံုးသားသန္႕စင္ဖို႕ ခရီးသြား အၿဖစ္ခံယူရပါ့မယ္.... ဒီလိုခံယူၿပီးတဲ့ေနာက္ မိမိရဲ႕ ၂၄ နာရီမွာ က်င့္သံုးတဲ့မိမိရဲ႕ ေနထိုင္စားေသာက္မွဳ ႏွင့္ က်င့္စဥၤက်င့္ရပ္ေတြအားလံုးႏွင့္ အေတြးအေခၚပံုစံေတြကို ပါ ပီရ္ဆရာသခင္ (သို႕) ဝလီသူေတာ္စဥ္ထံမွာ နည္းနာခံယူ အပ္ႏွံလိုက္ရပါတယ္....ဒီလိုနဲ႕ ပီရ္ဆရာသခင္ရဲ႕ ဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီစြာေနထိုင္ ၿပီးပီ၇္ ဆရာသခင္ရဲ႕ ဆႏၵမွာမိမိရဲ႕ ဆႏၵခ်ဳပ္ၿငီမ္းသြားၿခင္းကို ( ဖြနာဖီလ္ရွိဳက္) လို႕ေခၚပါတယ္....အဲ့ဒီအဆင့္ကိုရဖို႕ အေတာ္ၾကိဳးစားရပါတယ္...လူ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆႏၵႏွင့္ မိမိရဲ႕ စားဝတ္ေနထိုင္ေရးကို ၿပဳၿပင္ရတာ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲသလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ သိနိဳင္မယ္ထင္ပါတယ္... အဲ့လို အဆင့္မ်ိဳးကို ေအာင္ၿမင္စြာ ၿဖတ္ေက်ာ္ဖို႕ အလႅဟ္အသွ်င္ရဲ႕ကူညီေဖးမမွဳမပါပဲ ဘယ္လိုမွဒီအဆင့္ကိုေအာင္ၿမင္နိဳင္မွာမဟုတ္ပါဘူး ဒါ့ ေၾကာင့္ အလႅဟ္အသွ်င္ရဲ႕ အကူညီကို ရယူဖို႕ရာ စာလီးက္ ခရီးသြားအတြက္ မၿဖစ္မေန လုပ္ရမယ့္တာဝန္တစ္ရပ္ၿဖစ္ပါတယ္...... ဒီေနရာမွာအနည္းအက်ဥ္း အေနနဲ႕ ပီရ္ ဆရာသခင္ရဲ႕႑ကို အနည္းငယ္တင္ၿပလိုပါတယ္ ......ပီရ္ဆရာသခင္ဟာ သာသနာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အေလးထားသူ စႏၷဟ္ေတြကို တန္ဖိုးထားေဖၚေဆာင္သူ အေရးေပးသူ မည္သူမဆိုသူ႕ ရဲ႕ညႊန္ၾကားမွဳကို ယူေဆာင္ၿပီး သူ႕ထံမွာ ဗိုင္အပ္ အပ္ႏွံ မွဳကို ၿပဳလုပ္လို႕ရပါတယ္ ...သို႕ေပမယ့္သူဟာ လမ္းစဥ္တစ္ခုခုရဲ႕ ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ ေခလာဖသ္ လြဲအပ္တာဝန္ေပးၿခင္း ခံရထား သူၿဖစ္ဖို႕လည္းလိုပါတယ္....ဘယ္လိုတြရီကာ ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ရွရီအသ္ ကိုမဆန္႕က်င္ဖို႕အေရးၾကီးပါတယ္....တစ္ခ်ိဳ႕တြရီကာမ်ားဟာ ရွရီအသ္ကို ဆန္႕က်င္ မွဳေတြရွိေနတာေတြ႕ရပါ့မယ့္ (ဥပမာ) ရွိဳက္ သခင္ရဲ႕ဖိုက္ဇ္ ရဖို႕ဆိုၿပီး ဇကီ၇္ ဘဝနာပြါးမ်ားမွဳေတြမွာ (ယာရွိဳက္) ဆိုၿပီး ဘယ္ႏွစ္ၾကီမ္ အရည္အတြက္ၿဖင့္ ဘဝနာပြါးမ်ားမွဳကို လုပ္ခိုင္းတာမ်ိဳး (သို႕မဟုတ္) သူေတာ္စဥ္တပါးပါးရဲ႕ နာမည္ကိုတမ္းတ ခိုင္းၿခင္း စသည္စသည္ လိုမ်ိဳး အဖန္းဆင္းခံေတြကို ကိုးကြယ္မွဳ ၿဖစ္ေစမယ့္ (ရွရီးက္) တုဖက္ႏွိဳင္းယွဥ္မွဳကို လုပ္ခိုင္းတာမ်ိဳးဟာ ရွရီအသ္နဲ႕ လံုးဝလမ္းလႊဲေနတဲ့က်င့္စဥ္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္....ဒါ့ေၾကာင့္အဲ့လိုဆရာေတြ ထံမွာ ႏွလံုးသားအပ္ႏွံ ၿခင္းကို မၿပဳမိဖို႕ အလြန္အင္မတန္မွအေရးၾကီးပါတယ္...... ဒီလို ေစ့ဆပ္ေသခ်ာေအာင္ သိထားၿပီးအေကာင္အထည္ေဖၚမွ ရွရီအသ္ကၿပဆိုတဲ့ တြရီကသ္ ၿဖစ္မွာၿဖစ္ပါတယ္...... ဆက္လက္ေဖၚၿပေပးပါမည္.............hapmalaysia
Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Comment by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on August 21, 2009 at 4:19pm
Delete Comment ႏွလံုးသားသန္႕ရွင္းေရးလို႕ ေခါင္းစီးတပ္ထားေပမယ့္ ဒီလိုႏွလံုးသားသန္႕ရွင္းေရးကို အတြင္းပညာရပ္အၿဖစ္ သာသနာမွာထားရွိထားတာကို ေတြ႕ရမွာၿဖစ္တယ္....အတြင္းပညာရပ္ေတြကို ေလ့လာစည္းပူးမွ ႏွလံုးသားသန္႕ရွင္းေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကိုၿပည့္စံုစြာအေကာင္အထည္ေဖၚတယ္ လို႕ေၿပာလို႕ရမွာၿဖစ္တယ္........ အတြင္းပညာရပ္ဆိုသည္မွာလည္း နားမလည္နိဳင္ေလာက္ေအာင္ခက္ခဲတဲ့အပိုင္းမဟုတ္ပါဘူး....ေယဘူယအားၿဖစ္ အတြင္းပညာရပ္ဆိုသည္မွာ သဘာဝလြန္ ကီစၥေတြအထိ အစြမ္းသတၱိေတြႏွင့္ ရဳပ္ေလာကကေန လက္စုပ္လက္ကိုင္ၿပလို႕မရတဲ့ ရဳပ္ေလာကကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ နမ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ စီမံခန္႕ခြဲမွဳ ပညာရပ္ၿဖစ္တယ္လို႕ ေယဘူယမွတ္ယူေစခ်င္တယ္....... ဒီအတြင္းပညာရပ္ကို နားလည္ဖို႕ လူသားတိုင္း မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္နိဳင္ေအင္ အလႅဟ္အသွ်င္က ေခတ္တိုင္းေခတ္တိုင္းမွာ ဒီနယ္ပယ္မွာ ထူးခၽြန္သူေတြကို သာဓကအၿဖစ္နဲ႕ ထားရွိေစခဲ့ပါတယ္.....တမန္ေတာ္ေရြးေကာက္တဲ့ ေခတ္မကုန္ခင္အထိ အလႅဟ္အသွ်င္က ဒီပညာရပ္ ေတြကို တမန္ေတာ္နဲ႕ တမန္ေတာ္ေတြေက်နပ္လက္ခံၿပီး ပညာပြါးယူဆက္ခံခြင့္ ရွိတဲ့ ေနာက္လိုက္သူေတာ္စဥ္ ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ပါ တယ္.... ကိုရ္အန္က်မ္းၿမတ္ထဲမွာ တပုဒ္လံုးနီးပါးေလာက္မွာ တမန္ေတာ္မူစာရဲ႕ အေၾကာင္းနဲ႕ ခီဇီရ္ အလိုင္းဟစ္စလမ္သခင္အေၾကာင္း ကိုေဖၚၿပထားတယ္....အလဟ္အသွ်င္က တမန္ေတာ္မူစာကို ရွရီအတ္ရဲ႕ ပညာပဲခ်ီးၿမင့္ခဲ့ၿပီး အတြင္းပညာရပ္ေတြကို သင္ယူဖို႕ တမန္ေတာ္ခီဇီရ္ သခင္ထံမွာ တပည့္အၿဖစ္ ခံယူဖို႕မိန္႕ၾကားခဲ့ၿပီး .....အတြင္းပညာရပ္ေတြကို သင္ယူေစခဲ့ပါတယ္.....ဒီအၿပင္ အလႅဟ္အသွ်င္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ တိုက္ရိဳက္ အတြင္ပညာရပ္ေတြကို တင္ၿပေပးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္... ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီပညာရပ္ကို က်ယ္ၿပန္႕စြာနားလည္ဖို႕ၾကိဳးစားမွ စိတ္ႏွလံုး သန္႕ရွင္းေရးဆိုတဲ့အပိုင္းကို ေအာင္ၿမင္စြာေဆာင္ရြက္နိဳင္မွာ ၿဖစ္တယ္လို႕ အၾကံၿပဳပရေစဗ်ာ...... အစၥလမ္သာသနာမွာ စိတ္ႏ်လံုးသန္႕ရွင္းေစဖို႕ လမ္းစဥ္ေတြ တမန္ေတာ့္လက္ထက္ကေန စၿပီး (၈)ခုရွိတယ္လို႕ၾကားသိရၿပီး ယေန႕အခ်ိန္ထိ လူေတြအားလံုး က်င့္သံုးဖို႕လြယ္ကူတဲ့ လမး္စဥ္ (၄) ခုရိွတယ္လို႕ သိရပါတယ္.....ဒီလမ္းစဥ္ေတြအားလံုးက လည္း တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ကို အလႅဟ္အသွ်င္ခ်ီးၿမင့္ခဲ့တာၿဖစ္ၿပီး တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးမွ တဆင့္ ဟဇရတ္ အဘူဘကဲရ္သခင္ ဟဇရတ္ အိုမဲရ္သခင္....ဟဇရတ္ အြစ္မန္သခင္ ဟဇရတ္ အလီသခင္မွတဆင့္ ဝလီသူေတာ္စဥ္မ်ားရဲ႕ ထိပ္ေခါင္တင္ ဟဇရတ္ ရွိ္က္အဘဒြလ္ကာဒဲရ္ေဂ်လာနီသခင္....ဒီေနာက္ ဆက္ခံသူဝလီသူေတြစဥ္ေတြမွတဆင့္ ယခုလက္ရွိ ေခတ္အထိ အဆက္အစပ္ တည္ရွိေနပါတယ္........ ဒီလိုခိုင္မွာတဲ့ သူေတာ္စဥ္ လမ္းလႊဲမွဳမွကင္းစင္တဲ့ သူေတာ္စဥ္ေတြထံမွာၿဖစ္ၿဖစ္ အဲ့ဒီသူေတာ္စဥ္ေတြရဲ႕ လႊဲအပ္ၿခင္းခံထားရတဲ့ ပီရ္ ဆရာသခင္ေတြမွာၿဖစ္ၿဖစ္ မိမိရဲ႕ စိတ္ကိုအပ္ႏွံၿပီး (တနည္း)ႏွလံုးသားကိုအပ္ႏွံၿပီး တမန္ေတာ္ရဲ႕ နည္းလမ္းႏွင့္ ႏွလံုးသားကို ၿပဳၿပင္မွဳ ၿပဳရပါတယ္.......အဲ့လိုၿပဳၿပင္ရာမွာလည္း ေလွ်ာက္လွန္းရမယ့္ အဆင့္ (၄) ဆင့္ရွိေနၿပန္ပါတယ္..... ( ၁) ဖြနာဖီလ္ ရွိဳက္ (၂) ဖြနာဖီလ္ မရွာအီခ္ (၃) ဖြနာဖီလ္ ရစူလ္ ( ၄) ဖြနာဖီလ္လဟ္ ဒီလိုၽြွလံုးသားသန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္လုပ္ရမွာ ၿပဳလုပ္သူဟာ အဲ့ဒၤအဆင့္ (၄) ဆင့္ကို ေရာက္သြားၿပီးမွ သန္႕ရွင္းတဲ့ ႏွလံုးသားပိုင္ ရွင္ၿဖစ္လာပါလီမ့္မယ္.....ဒီအဆင့္ေလးဆင့္ရဲ႕ အက်ယ္ကိုေတာ့္ေနာက္ အခ်ိန္ရရင္တင္ၿပေပးပါ့မယ္........ သာသနာမွာ မဇ္ဟဘ္ (၄)ခုရွိသလို အတြင္းလမ္းစဥ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာလည္း လမ္းစဥ္ (၄)ခုကေၾကာ္ၾကားပါတယ္ (၁) ကီိ်စ္တီယာ ( ဟနဖြီ မဇ္ဟဘ္ရွင္အမ်ားစုက်င့္သံုး) (၂) ကာဒရီယာ (၃) စဟဲရ္ ဝရ္ဒီယာ (၄) နရွ္သဗန္ဒီယာလို႕ ေခၚတဲ့ လမ္းစဥ္ (၄) ခုရွိပါတယ္. က်စ္တီယာဆိုတဲ့လမ္းစဥ္က က်င့္စဥ္က်င့္ရပ္ေတြက ၿပင္းထန္မွဳ တစ္ခ်ိဳ႕ရွိလို႕ မဇ္ဟဘ္ေလာကမွာ စဥ္းမွ်င္းတင္းက်ပ္မွဳ ရွိတဲ့ ဟနဖြီမဇ္ဟဘ္ ရွင္ေတြနဲ႕ ကိုက္ညီတယ္လို႕ ပညာရွင္အေတာ္မ်ားမ်ားက ေထာက္ခံမွဳၿပဳထားတယ္ဆိုတာသိရပါတယ္... ေနာက္ထပ္ဆက္ေရးေပးပါအံုးမည္......hapmalaysia
 

 

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ