Welcome to my blog :)

rss

Friday, October 29, 2010

> ငယ္စဥ္ကာလ၏ဇဝနညဏ္

* ငယ္စဥ္ကာလ၏ ဇ၀နဥာဏ္
* ေမာ္လာနာ ဆုိင္ယဒ္အဆြ္ဂရ္ဟုစိုင္န္ (ဟဇရသ္ၿမားဆပ္) ေရသည္မွာ ေရာမဘုရင္သည္ပညာရွိပါဒရီးတစ္ဦး
* ဥစၥာပစၥည္းမ်ားႏွင့္တကြ ဘဂၢဒက္သို႔ ေစလႊတ္ကာေရာက္သည္ႏွင့္ဤသို႔ေၾကၿငာေလသည္။
* ကြၽႏု္ပ္ရဲ႕ေမးခြန္းေလးခြန္းကို ေၿဖၾကားၿမည္ဆုိပါက ၎ရဲ႕ ဒီးန္သာသနာကို လက္ခံမည့္အၿပင္ယူေဆာင္လာေသာ
* ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းခ်ီးၿမွင့္မည္။အကယ္၍ ကြၽႏု္ပ္ရဲ႕ ေမးခြန္းကိုမေၿဖၾကားႏုိင္ပါကကြၽႏု္ပ္ရဲ႕သာသနာကိုလက္ခံရမည္အၿပင္ ကြၽန္ပ္တုိ့ကိုအခြန္းေဆာင္၍ေနထုိင္ရမည္။
* ဤေၾကၿငာခ်က္သည္ ဘဂၢဒက္ေနၿပည္ေတာ္အတြက္ ရာဇသံသဖြယ္
* ပ်ံ႕ႏွသြား၏။ံ၎ပါဒရီသည္လမ္းေလးခြစုံတြင္ ပလႅင္ခင္း၍ သုံးရက္တုိင္ထုိင္ကာ ဆက္တုိက္ဟစ္ေၾကြးေနေသာ္လည္းၿပည့္စုံသဘာ၀က်ေသာ အေၿဖကို မည္သူမွ်မတင္ၿပႏုိင္ေခ်။၀င္လာမစဲ ပရိသတ္တြင္ အသက္အားၿဖင့္ (၇)ႏွစ္အရြယ္သာရွိသည့္ ကေလးငယ္က မိိမိဖခင္အား ကြၽန္ေတာ္ကို ခြင့္ၿပဳပါ။ ကြၽန္ေတာ္သြား၍ေၿဖၾကားပါမည္ဟု ေၿပာေသာလည္း ဖခင္က ဘယ္သူမွမေၿဖႏုိင္တာ၊မင္းကဘာေၿဖတတ္မွာလဲဟု ေၿပာလုိက္၏။ ကေလးငယ္မွာအတန္းတန္းခြင့္ေတာင္းေနသည္။ ဖခင္ကမူတိတ္တိတ္ေနပါ အာလင္မ္မ်ားေရွ႕မွာ မင္းဘာအဆင့္ရွိလုိ႔လဲ။
* စသၿဖင့္ ေၿပာၾကားေန၏။
* ကေလးသည္ ဖခင္ခြင့္မၿပဳေသာ္လည္း ဖခင္၏အလစ္တြင္ ထြက္လာၿပီး ပါဒရီ ေရွ႕သိုေရာက္သြားသၿဖင့္ အ့ံၾသမဆုံးၿဖစ္သြားေလသည္။ပါဒရီက သူငယ္ေလး အေၿဖေပးမွာလား ကေလးငယ္ကဟုတ္ပါတယ္။တကယ္ေၿဖမွာပါ။ဒါေပမယ့္ေမးၿမန္းသူထက္ေၿဖၾကားသူက အဆင့္ၿမင့္ပါတယ္။ဒီးေတာ့ခင္ဗ်ားေအာက္ဆင္း၍မတ္တတ္ရပ္ေပးပါ။
* ကြၽန္ေတာ္ကပလႅင္ေပၚထုိင္ၿပီး ေၿဖၾကားပါမည္ေၿပာၾကား၏။ပါဒရီက ေကာင္းပါၿပီး က်ဳပ္ဆင္းၿပီးေတာ့ မတ္တတ္ရပ္ေမးပါမယ္။ ေမာင္ရင္ကပလႅင္ေပၚတက္ထုိင္၍ ေၿဖးၾကားပါ။
* ပါဒရီ - အလႅဟ္ထက္အလ်င္ ဘာရွိခဲ့သလဲ။
* ကေလးငယ္ - ဂဏန္းစဥ္ေရတြက္တတ္သလား၊တတ္ရင္ရြတ္ၿပပါ။
* ပါဒရီ - တစ္၊ႏွစ္၊သုံး၊ေလး၊ငါး
* ကေလးငယ္ - ၿပန္ရြတ္စမ္း
* ပါဒရီ - တစ္၊ႏွစ္၊သုံး၊ေလး၊ငါး
* ကေလးငယ္ -တစ္ထက္အလ်င္ ဘာရွိသလဲ
* ပါဒရီ - တစ္ထက္အလ်င္ ဘာမွမရွိပါ၊တစ္မွ စတင္ေရတြက္ရပါတယ္။
* ကေလးငယ္ --- လူသုံးတဲ့အေရအတြက္မွာေတာင္တစ္ထက္အလ်င္ ဘာမွမရွိရင္
* ေသာင္ဟိဒ္၊အရွင္ၿမတ္ထက္ အလ်င္ ဘာရွိႏုိင္မွာလဲ။
* ပါဒရီ --- ( အေၿဖသည္ ၿပည့္စုံေနသၿဖင့္ ) မွန္ပါတယ္။ ေကာင္းၿပီ ဒုတိယ ေမးခြန္း
* က ယခုအလႅာဟ္ ဘယ္မွာလဲ။
* ကေလးငယ္ --- အသင့္ခႏၶာကိုယ္ထဲ၌ ရူဟ္၀ိညာဥ္ဘယ္မွရွိသလဲ
* ပါဒရီ --- ၀ိညာဥ္ဆုိတာ တစ္ေနရာထဲမရွိပါ။ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕
* ေနရာအႏွံ႔မွာရွိပါတယ္။
* ကေလးငယ္--- ရူဟ္၀ိညာဥ္ဆုိတာ အရွင္ၿမတ္ရဲ႕အမိန္႔ေတာ္အရၿဖစ္ပါတယ။သက္ရွိတုိင္းမွာ
* ၀ိညာဥ္ရွိပါတယ္။ဒါကိုဘယ္ေနရာရွိမွန္းအသင္မသိရင္ရူဟ္ရဲ႕ပိုင္ရွင္ၿဖစ္တဲ့အလႅာဟ္ကိုသိးၿခားတစ္ေနရာမွာရွိတယ္လုိ႔ ဘယ္လုိၿပႏုိင္မလဲ။အရွင္ၿမတ္ကေတာ့ ေနရာအႏွံ႔မွာရွိေနပါတယ္။
* ပါဒရီ -------- (မေၿဖၾကားႏိုင္သၿဖင့္) အသင္ေၿပာတာမွန္ပါတယ္၊ေကာင္းၿပီး တတိယ ေမးခြန္း အရွင္းၿမတ္က ဘယ္ဘက္ကိုမ်က္ႏွာမူေနသလဲ။
* ကေလးငယ္--- ဆီမီးလင္းလာရင္ ဘယ္ဘက္ကို မ်က္ႏွာမူသလဲ။
* ပါဒရီ --- ဘက္တုိင္းကို မ်က္ႏွာမူပါတယ္။တစ္ဘက္ဘက္ကို လွည့္တာမရွိပါ။
* ကေလးငယ္- သခၤ ါရၿဖစ္တဲ့ ဆီမီးေတာင္ ဘက္တုိင္းကို အလင္းေဆာင္တယ္ဆုိရင္
* မိုးေၿမတုိ႔ရဲ႕ အလင္းဟာ ၎အရွင္ၿမတ္ရဲ႕ အလင္းသာၿဖစ္ေၾကာင္း
* အစဥ္ထာ၀ရ တည္ရွိေတာ္မူေသာ အရွင္ၿမတ္သည္လည္းမည္သည့္
* ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာလည့္ထားသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါ့မလား။
* ပါဒရီ - ႏႈတ္ပိတ္သြားသည့္ အေၿဖၿဖစ္သၿဖင့္ ေမးခြန္းမထုတ္ႏုိင္ဘဲ ဆုိင္းငံ့ေတြေ၀သြား၏။
* ထုိးအခါ ကေလးငယ္ကပင္ စတုတၳေမးခြန္းလည္း ေမးပါဟုဆုိေနရာ
* ၎ကအလႅာယခု ဘာလုပ္ေနလဲ။
* ကေလးငယ္ - အသင္ကဲ့သို႔ သက္ရြယ္ၾကီး၊ေသာင္၀္ရသ္၊အင္န္ဂ်ီလ္ရဲ႕ ပညာရွင္ ခုိဒါသုံးပါးလက္
* ခံ့သူကို ပလႅင္ေပၚမွေအာက္ခ်ကာကြၽန္ေတာ္ကဲ့ေသာ္ ငယ္ရြယ္သူ အရွင္တစ္ပါး
* တည္းကို လက္ခ့ံသူ၊ေက်ာင္းသာ အဆင့္ရွိသူကို ပလႅင္ေပၚတင္ေတာ္မူတယ္။
* ရူမီပါဒရီသည္ မိမိကတိအတုိင္း ကလိမဟ္ဖတ္လုိက္သည္။ပရိသတ္လည္း တစ္ၿမီဳ႕လုံးရဲ႕သိကၡာကိုိ ဆယ္ခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္ရဲ႕ အေၿမာ္အၿမင္ ညဏ္ရည္ထက္ၿမက္မႈ အရည္အခ်င္းၿပည့္၀မႈမ်ားေၾကာင့္ အ့ံၾသမဆုံးၿဖစ္ကာ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးသြားၾကာေလသည္။
* ယင္းကေလးငယ္ကား မည္သူနည္း၊ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ မုဟဒ္ဒီစ္မ်ား၏ ေခၚင္ေဆာင္ အိမာမ္အအ္ဇြမ္ အဗူဟနီဖဟ္ သာဗိအီပင္ ၿဖစ္ေပသည္။
* ေကာက္ႏႈုတ္တင္ၿပသူ
* အလ္ဟာဂ်္် ေမာ္လနာ ဟာဖိဇ္ အဗ္ဒြလ္ကာဒိရ္ (မဟ္မူဒီ)

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ