Welcome to my blog :)

rss

Friday, October 29, 2010

သကၠလီးဒ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍...မဇ္ဟဘ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ဤေတာ့္ပစ္ကို မေရးခင္အနဴးအညြတ္ပန္ၾကားလိုသည္မွာ ဤေတာ့္ပစ္ေရးရၿခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သာသနာအတြင္းရွိမည္သည့္ အသင္းအဖြဲ႕
မ်ားကိုမွ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားေနၿခင္း မဟုတ္ပါ...မည္ကဲ့သို႕ေသာ္ နစ္နာေစမွဳကိုဦးတည္ ၍ေရးသားၿခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးစြာပလႅင္ခံပရေစ။
အထူးသၿဖင့္ ဆလဖီ ေရွးသူေတာ္စဥ္လမ္းစဥ္က်င့္သံုးသူေတြကို မရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဦးစြာစကားဦးသန္းပရေစ ။ ဆလဖီဆိုသည္မွာ မဇ္ဟဗ္အား
လံုးကို လက္ခံၿပီး မဇ္ဟဗ္ရွင္ေတြရဲ႕ လမ္းစဥ္အတိုင္းက်င့္ေစာင့္တည္မွုၿပဳလုပ္သူေတြဟု သိထားရသည့္အတြက္ ထိုဆလဖီ ဂိဳင္းဝင္မ်ားအတြက္
မဟုတ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းတင္ၿပပရေစဗ်ာ.........

ဤေတာ့္ပစ္ကို အထိကေရးသားရၿခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သာသနာအတြင္း သကၠလီးဒ္ လုပ္ၿခင္းကို ေက်ာ္ၿပီးလူတိုင္းလုပ္လို႕ရတယ္လို႕အထင္ရွိသူတစ္ခ်ိဳ႕
ႏွင့္ တကၠလီးဒ္လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ေရွးသူေတာ္စဥ္ ဆလဖီ ဂိဳင္းဝင္ မဇ္ဟဗ္ ရွင္ေတြကို သာမန္အဆင့္ရွိသူေတြေလာက္ပဲလက္ခံၿပီး သူတို႕ေတာင္ေက်ာ္လုပ္လို႕
ရေသးတယ္လို႕တလြဲေကာက္ၿပီး ခုေခတ္လူေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ေက်ာ္လုပ္လို႕မရသလဲဆိုတဲ့ ေစာ္ဒကရွင္တစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ရည္ရြယ္ပါတယ္....

ဤေတာ့္ပစ္ရဲ႕ ေနာက္ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုက သာသနာအတြင္း ေခတ္နဲ႕တေၿပးညီ ၿဖစ္ေပၚေနမွုမ်ားကို လူတိုင္းသိရွိၿပီး စဥ္းစားေတြးေခၚ
နိဳင္ရန္ႏွင့္ မြစ္လင္တိုင္း အေထြေထြ ဗဟုသုတ ၿမင့္မားသူေတြၿဖစ္ရန္ရည္သန္ပါတယ္....ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခ်င္သူေတြၤကို ဝမ္းေၿပာက္စြာ
ၾကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္ အထူးသၿဖင့္အစၥလမ္သာသနာအတြက္ အက်ိဳးၿဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးသမွဳ ၿပဳလုပ္ေပးပါရန္ ဤေတာ့္
ပစ္ရွင္ အၿဖစ္ကၽြန္ေတာ္မွ ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚသမွဳၿပဳလုပ္လိုက္ပါတယ္......

ဤေတာ့္ပစ္ကို ကၽြန္ေတာ့္အၿမင္ၿဖင့္ေရးသားၿခင္းမဟုတ္ပါ ...အာဖရိကတိုက္ရွိ ပညာရွင္တပါးရဲ႕ တင္ၿပမွဳကို ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း
လက္ခံၿပီး အားလံုးေသာမြစ္လင္ေတြအတြက္လည္း အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းနိဳင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္သည့္အတြက္.........hapmalaysia

8 comments:

အစၥလမ္မစ္မီဒီယာ said...

ဟာဂ်ီသန္းလွဦး@hapmala 81 days ago
ActivityRank: 5074

Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on September 7, 2009 at 2:38am
Send Message
Delete
သကၠလီးဒ္ကို လက္မခံ ေဝဖန္ေနသူမ်ားအေပၚ ေတာင္အာဖရိကကပညာရွင္တစ္ပါး ကေဝဖန္ၿခင္း။

သကၠလီးဒ္၏ရန္သူမ်ားႏွင့္ သူတို႕၏သကၠဝါခ်ိဳ႕တဲ့မွဳ

အစၥလမ္သာသနာေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္သကၠလီးဒ္ (အီးမန္ၾကီးေလးပါး၏ လမ္းစဥ္းအေပၚလိုက္နာၿခင္း) အေပၚမလိုတမာစိတ္ထားၿဖင့္
မႏွစ္သက္သူမ်ား၏အထိကလကၡဏာမွာ ထိုသူတို႕သည္ သကၠဝါခ်ိနဲ႕သူမ်ားၿဖစ္ၿခင္းပင္ ။

သာသနာအေပၚ ကိုင္းရွိဳင္းရိဳေသမွဳ အစၥလမ့္ကိုက်င့္တရား ထားရွိရမွဳတို႕မွာ ထိုသူတို႕အဖို႕ ဦးစားေပ ေရွ႕တန္းတင္ရမည့္ သာသနာ့ေရးရာကီစၥ
ရပ္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ ။

ထိုသူမ်ားကိုအနီးကပ္ ေလ့လာၾကည့္ရွဳမည္ဆိုပါက သာသနာစိတ္ဓါတ္ၿမံဳေနသူမ်ား သည္းခံစိတ္မရွိသူမ်ား ၿဖစ္ၿပီး စိတ္ဝိညာည္ပိုင္းဆိုင္ရာ
စင္ၾကယ္မွုမရွိသည့္အၿပင္ ဆလဖီစြာေလဟီးန္း (ေရွးပညာရွင္သူေတာ္စင္) မ်ား၏ က်င့္စဥ္က်င့္ရပ္မ်ားကို ၿပဳလုပ္ရန္မသင့္ဟူေသာ စိတ္ထားရွိ
သူမ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေတြ႕ရွိရပါမည္ ။

▶ Reply to This

Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) Permalink Reply by Hajee Tha

အစၥလမ္မစ္မီဒီယာ said...

Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on September 7, 2009 at 2:39am
Send Message
Delete
သကၠလီးဒ္၏ရန္သူမ်ားႏွင့္ သူတို႕၏သကၠဝါခ်ိဳ႕တဲ့မွဳ။
ထိုသူတို႕သည္ စိတ္အလိုဆႏၵ၏ ကၽြန္မ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး ႏွလံုးသားမည္းေမွာင္ ညာည့္နက္ေနသူမ်ားၿဖစ္ၾကသည္ ။
သူတို႕သည္ ဆြဟာဗဟ္မ်ား သာေဗအီးန္မ်ားထံမွ ရွရီအတ္သာသနာေတာ္ႏွင့္ ရွရီအတ္၏ ပညတ္ခ်က္မ်ား ဒီးန္
၏အႏွစ္သာရမ်ားကို ဆည္းပူးေလ့လာခဲ့သူမ်ားၿဖစ္ၾကသည့္ ထင္ရွားေသာသာသနာ့ပညာရွင္ၾကီးမ်ား၏ လမ္းညႊန္
မွဳကို လိုက္နာမွဳမရွိသူမ်ား (သကၠလီးဒ္ကို စြန္႕လြတ္သူမ်ား) ၿဖစ္ၾကေပသည္ ။ ထိုသူမ်ားသည္ က်မ္းၿမတ္ကုိရ္အန္ႏွင့္
ဟဒီးစ္၏ အဓီပၸါယ္မ်ားကို မိမိတို႕၏အေတြးအၿမင္ ယူဆခ်က္မ်ားအတိုင္းဖြင့္ဆိုၾကသူမ်ားၿဖစ္ၾကေပသည္။ မိမိတိဳ႕၏
ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္နိဳင္လွေသာ္ ယူဆခ်က္ေတြႏွင့္ (ကိုက္ညီေသာ) စိတ္တိုင္းက်သည့္ အယူအဆကိုသာလွ်င္
အမွန္ဟု ယူဆၾက လက္ခံၾကသည္ ။

▶ Reply to This

အစၥလမ္မစ္မီဒီယာ said...

Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on September 7, 2009 at 2:39am
Send Message
Delete
သာသနာ့အလင္းေရာင္ထြန္းေၿပာင္မွဳ ။

သကၠလီးဒ္အား တစ္ဆင့္ခံ ထားရွိၿပီးမွသာလွ်င္ မိုအ္မင္တို႕၏ႏွလံုးသားအေပၚသို႕လည္းေကာင္း အေတြးအေခၚညဏ္ပညာအေပၚသို႕လည္းေကာင္း
အလႅဟ္အသွ်င့္ထံမွ အလင္းေရာင္ သက္ဆင္းက်ေရာက္နိဳင္ပါသည္ ။

အစၥလမ့္သကၠလီးဒ္သည္ (ဆင္ကန္းေတာ္တိုးသကၠလီးဒ္မဟုတ္) ထက္ၿမက္ေသာ ဂုဏ္ရည္ဂုဏ္ေသြးမ်ားႏွင့္လြမ္းၿခံဳလွ်က္ရွိသည့္ သကၠလီးဒ္
ၿဖစ္သည္ ။


(၁) ဆြဟာဗဟ္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးအား သကၠလီးဒ္လုပ္၍ က်င့္သံုးလိုက္နာ ခဲ့ၾကသည္ ။ ဤသို႕လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့သည့္အတြက္ လည္း
ထိုပိုဂၢိဳလ္မြန္ ၾကီးမ်ားသည္ အလႅဟ္အသွ်င့္ထံမွ သက္ဆင္းက်ေရာက္သည့္ လင္းဝင္းေတာက္ပါသည့္လမ္းညႊန္မွဳကို ဦးစြာပထမ လက္ခံရယူခဲ့သူ
မ်ားၿဖစ္ခဲ့ၾကသည္ ။


(၂) တစ္ဖန္သာေဗအီးန္းမ်ားသည္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားအား သကၠလီးဒ္လုပ္၍လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္ ။ ဤသို႕လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည့္အတြက္
စိတ္ဝိညာဥ္ပိုင္းအရလည္းေကာင္း က်မ္းဂန္မ်ား သင္ၾကားဆည္းပူး ရယူခဲ့ရာတြင္လည္းေကာင္း အသိညဏ္အရည္အေသြးၿမင့္မားကာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းၿပီး အက်ိဳးမ်ားသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရရွိခဲ့ၾကသည္ ။


(၃) သဗအ္သာေဗအီးန္းမ်ားသည္ သာေဗအီးန္းမ်ားအား သကၠလီးဒ္လုပ္၍ လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္ ။ ဤသို႕လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည့္အတြက္လည္း ထိုပိုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားအားလံုးကို အိလင္ႏွင့္သကၠဝါလင္းဝင္း
ေတာက္ပေသာ္ သာသနာ့ၾကယ္ပြင့္ၾကီးမ်ားသဖြယ္ ကၽြန္နဳပ္တို႕ၿမင္ေတြ႕ရၿခင္းၿဖစ္သည္ ။
သကၠလီးဒ္စြန္႕လြတ္သူမ်ားသည္ တမန္ေတာ္ႏွင့္ မိမိတိုအၾကားရွိ အထိန္းအကြပ္သဖြယ္ ရွိသည့္အဆက္အသြယ္
(သံၾကိုးပမာရွိေနသည့္ ကြင္းဆက္ၾကီး )ၿဖစ္ေသာ သာေဗအီးန္း သဗသာေဗအီးန္မ်ား ႏွင့္ ဆြဟာဗဟ္မ်ား၏ ဆက္သြယ္မွု
မ်ားကိုၿဖတ္ေတာက္လိုက္သည္ ႏွင့္ အမိုက္အေမွာင္ရြံႏြံထဲတြင္ ယက္ကန္ယက္ကန္ၿဖစ္ေနသူမ်ားလွိဳင္းေလထန္ေသာ ေရ
ၿပင္တြင္ ဘယ္ညာလူးလီမ့္ေနေသာ ေလွငယ္သဖြယ္ မိမိတိုကစိတ္ဆႏၵေတြးေခၚမွဳ၏လွိဳင္းဂယက္တြင္ လူးလွီမ့္ေနရရွာသည္ ။
သူတို႕သည္ ဆလဖီ စာေလဟီးန္း (ေရွးပညာရွင္ သူေတာ္စင္မ်ား)၏ မူလအေၾကာင္းရင္ၾကီးၿဖစ္ေသာသာသနာ့ေရာင္ၿခည္မွ
အလင္းကင္းမဲ့သူမ်ားၿဖစ္သြားရေလသည္ ။

▶ Reply to This

အစၥလမ္မစ္မီဒီယာ said...

Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on September 7, 2009 at 2:39am
Send Message
Delete
မုအ္မင္ဤအထိကပန္းတိုင္

ကမၻာေလာကသို႕ေရာက္ရွိလာေသာ မိုအ္မင္တစ္ဦး၏အထိကပန္းတိုင္ၿဖစ္သည့္ အလႅဟ္အသွ်င္၏ေက်နပ္ႏွစ္သက္မွုရရွိေရးမွာ စင္ၾကယ္လွေသာ
သကၠလီးဒ္ကြင္းစက္ၾကီးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေပသည္ ။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ကို မိမိတို႕၏ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚမ်ားၿဖင့္ တူးဆြေဖၚယူၿခင္းၿဖင့္
မရနိဳင္ ။ သကၠလီးဒ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဟန္ခ်က္ညီညီလိုက္ပါမွသာလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿပည့္ဝမည္ၿဖစ္သည္ ။ ဒီးန္သာသနာတစ္ခုလံုးသည္
သကၠလီးဒ္၏ဗဟိုခ်က္မတိုင္တြင္ အခိုင္အမာအထိုင္က်ကာ မွန္မွန္ၾကီးလည္ပတ္လွ်က္ရွိသည္

▶ Reply to This

အစၥလမ္မစ္မီဒီယာ said...

Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on September 7, 2009 at 2:40am
Send Message
Delete
ကမၻာေက်ာ္ဒသနပညာရွင္တို႕၏နိဂံုး

ေရွးေခတ္အခါက ဒသနပညာရွင္းၾကီးမ်ား တနည္းအားၿဖင့္ ယုတၱိေဗဒပညာရွင္မ်ားဟု ေခးေဝၚသမုတ္ခ်င္းခံရသူမ်ားသည္ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားအားသကၠလီးဒ္လုပ္ၿခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ကာ မ်က္ႏွာလြဲခဲ့ၾကသည္ ။ ဤသို႕မ်က္ႏွာလြဲခဲ့ၾကသည့္အခ်ိန္မွစ၍
သာသနာ့လူမွဳက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းကြဲ ထြက္ၿပီး ကိုယ္က်င့္သီလ စာရိတၱ ပိုင္း ခ်ြတ္ၿခံဳက်ကာ ပ်က္စီးၿခင္းမလွပ်က္
စီးၿပီး ကာဖီရ္ဘဝသို႕သက္ဆင္းက်ေရာက္သြားရေလေတာ့္သည္ ။

သူတို႕၏တတ္သိေတြးေခၚမွဳမွာ အဆံုးစြန္ဆံုးေသာအမွန္တရား (အလႅဟ္) ရွိၿခင္းအေပၚ ထိုးထြင္းသိၿမင္သည့္အဆင့္အထိ ေပါက္
ေရာက္နိဳင္ဖြယ္ရွိသည့္ အသိညဏ္ထူးၿဖစ္သည္ဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ပင္လွည့္စားလီမ္ညာခဲ့ၾကသည္ ။သို႕ေသာ္အဆံုးသတ္တြင္မူ သူတို႕
၏စိတ္ကူးဒသနမ်ားမွာ ထင္ရာၿမင္ရာ နဖ္စိတ္ရိဳင္း၏ အေစအပါးေက်းကၽြန္မ်ားသဖြယ္ၿဖစ္သြား ခဲ့ရသည္ ။ သူတို႕၏စိတ္ကူးအေတြးအေခၚ
မ်ားမွာ အေၿခအၿမစ္မဲ့ အဆိုသေဘာ္တရားမ်ားၿဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္အဆံုးသတ္ခဲ့ရၾကသည္ ။ အလႅဟ္၏လမ္းညြန္သေဘာတရားအေပၚမွန္းဆ
ေၿပာဆိုၾကသည့္ သူတို႕၏အေတြးအေခၚကို ညဏ္ရည္နီမ့္က်ေသာသူမ်ားသည္ပင္ ေကာင္းစြာသိရွိခဲ့ၾကၿပီး လိုလားႏွစ္သက္မွဳမရွိခဲ့ၾကပါ ။
နဂိဳမူလထဲကပင္ တမ္ေတာ္မ်ားအားသကလီးဒ္လုပ္ရန္ခါးခါးသီးသီးၿငင္းဆန္ၿခင္းႏွင့္ မုန္းတီးစိတ္ရွိၿခင္းက သူတို႕ကို ရွိဳင္တြန္၏ ေနာက္
ေတာ္ပါးမ်ား ၿဖစ္ေစခဲ့သည္

▶ Reply to This

အစၥလမ္မစ္မီဒီယာ said...

Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on September 7, 2009 at 2:40am
Send Message
Delete
မဇ္ဟဗ္ၾကီးေလးရပ္

ယခုကဲ့သို႕အခ်ိန္မ်ိဳး ေခတ္ၾကီးမ်ိဳးတြင္ အီမန္ၾကီးေလးပါး၏ သကၠလီးဒ္ (သို႕မဟုတ္) အိမာေမမုဂ်္သဟိဒီးန္မ်ား အား သကၠလီးဒ္ၿပဳလုပ္ၿခင္းအေပၚ
မ်က္ကြယ္ၿပဳ လြဲဖယ္သူမ်ားသည္လည္း ဤကဲ့သို႕ေသာကံၾကမၼာအတိုင္း ပင္ၿဖစ္ေနသည္ ။ ထိုပိုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လွိဳင္းတံပိုးၿပင္းထန္သည့္ သမုဒၵရာအတြင္း ပဲ့ကိုင္မရွိေသာေလွပမာ မိမိတို႕၏ရွဳပ္ေထြးလွ်က္ ရွိေသာယူဆခ်က္မ်ားတြင္ ေမွ်ာ္ပါလွ်က္ရွိသည္ ။ ထိုသူတို႕အားလမ္းညႊန္မွဳ
ၿပဳသူမွဳ သူတို႕၏ နဖ္စိတ္ရိဳင္းပင္ၿဖစ္ေလသတည္း ။ ထိုသူတို႕သည္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိဳက္ေႏွာင္ဖြဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အီမန္ေမ မြဂ်္
သေဟဒီးန္ (အီးမန္ၾကီးေလးပါးတို႕အား) အမိုက္မဲဆံုးေသာ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားၿဖင့္ မတံုးမဆိုင္းၿပင္းထန္စြာေဝဖန္တတ္ၾကသည္ ။
သူတို႕သည္ သာသနာေရးအသိပညာ အလြန္နဲပါးသူမ်ားအား လမ္းမွားသိုေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ရန္အတြက္ ဂ်ပ္စီမ်ားကဲ့သို႕အရပ္
တကာလွည့္လွည္ကာစကားဖ်ဥ္းမ်ားၿဖင့္ မဇ္ဟဗ္မ်ားသည္ ကိုရ္အန္ဟဒီးစ္ႏွင့္ကြဲလြဲေနသည္ဟု ေၿပာၾကသည္ ။ သို႕ေသာ္စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္သည့္
ညဏ္အနဲအက်ဥ္းရွိသူမ်ားသည္ပင္လွ်င္ မဇ္ဟဗ္ၾကီး ၄ ခုကၿပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ က်မ္းၿမတ္ကိုရ္အန္ႏွင့္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားတြင္
စြႏၷဟ္ေတာ္မ်ားတြင္ အေၿခခံထားသည္ဟုနားလည္ သေဘာေပါက္ၾကသည္ ။ မဇ္ဟဗ္မ်ား၏အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရွဳေထာင့္မွ ရွဳၿမင္သံုးသတ္၍ သင္ၾကားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုၿခင္းစီသည္ က်မ္းၿမတ္ကိုရ္အန္ႏွင့္ စႏၷသ္အေပၚခိုင္ၿမဲစြာအေၿခခံလွ်က္ရွိသည္ ။

▶ Reply to This

အစၥလမ္မစ္မီဒီယာ said...

Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on September 7, 2009 at 2:40am
Send Message
Delete
တတ္ေယာင္ကားမ်ား

အစၥလမ္သာသနာ၏ သကၠလီးဒ္ (အီမန္ေလးပါအနက္ တစ္ပါးပါး၏လမ္းစဥ္အား နာခံလိုက္နာၿခင္း) အားစြန္႕လြတ္ထားသူ (တတ္ေယာင္ကား)မ်ားသည္ တတ္နိင္သမွ် နည္းလမ္းေပါင္းစံုႏွင့္ အၿပင္းအထန္ၾကိဳးပန္းအားထုတ္ကာ သူတို႕၏အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကို အရပ္တကာလွည့္လည္ၿပီးတင္ၿပၾကသည္ ။
သူတို႕ကစလ္ဖီစြာေလဟီးန္ (ေရွးပညာရွင္သူေတာ္စဥ္မ်ား) လက္ထက္မွယေန႕အထိ အစၥလမ္သာသနာဝင္ အြမၼသ္ထုတစ္ရပ္လံုး မွားယြင္းေသြဖီေနသည့္ ဤအမွန္တရားကို လြန္ခဲ့သည့္ရာစုႏွစ္ကမွသာရွာေဖြေတြ႕ရွိလာသည္ဟုယူဆၾကသည္ ။ သူတို႕၏ညဏ္ရည္သည္ စႏၷီမဟုတ္သူမ်ား စဥ္းစားေတြးေခၚပံုအတိုင္းၿဖစ္ေနသည္ ။
စႏၷီမဟုတ္သူမ်ားက အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚ ဦးစကထဲကပင္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ မြစ္လင္အြမၼသ္ထုတစ္ရပ္လံုသည္ လမ္းလြဲခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည့္အၿပင္ အစၥလမ္သာသနာႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းေသြဖီ၍ ေရႊ႕လွ်ားေနၿခင္းတာၿဖစ္သည္ဟု ယူဆေၿပာဆိုၾကသည္ ။ ဤသို႕အရိပ္အမြက္ေၿပာဆိုၿခင္းသည္ကပင္ တမန္ေတာ္ၿမတ္အား အလႅာက အစၥလမ္သာသနာၿဖန္ခ်ီရန္အတြက္ အထူးတာဝန္ၿဖင့္ေစလြတ္ၿခင္းကို ေအာင္ၿမင္ေအာင္မေဆာင္ရြက္နိဳင္ဟုေၿပာဆိုရာေရာက္သည္ ။
ညဏ္ရည္ထက္ၿမက္ေသာ သူတို႕အေနၿဖင့္ အစၥလမ္သာသနာေခတ္ဦးအခ်ိန္မွစ၍ သကၠလီးဒ္ကို သေဘာတူလက္ခံသည့္အြမၼသ္ထုတစ္ရပ္လံုးမွာ မွားယြင္းၿပီး ေသြဖီေနၿခင္း လံုးဝၿဖစ္ဖြယ္ မရွိ ဟုတိက်စြာခြဲၿခားေၿပာဆိုနိဳင္သည္ ။ ထို႕အၿပင္ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာမွသာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာလည္း လံုးဝၿဖစ္နိဳင္ေခ်မရွိပါ ။ (ဆြိရာသြလ္မြစ္တကီးမ္) ဟူေသာ ေၿဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္း (သို႕မဟုတ္) စြႏၷသ္ေတာ္၏လမ္းေၾကာင္းသည္ အဲဟ္ေလစြနၷသ္ဝလ္ဂ်မာအတ္၏ မဇ္ဟဗ္ၾကီးမ်ားအား သကၠလီးဒ္လုပ္ၿခင္းအီမန္ၾကီးေလးပါးအနက္တစ္ပါးပါး၏လမ္းစဥ္အား နာခံလိုက္နာၿခင္း လမ္းသြယ္မွ တစ္ဆင့္ဝင္ေရာက္ရာၿဖစ္၏ ။ သကၠလီးဒ္လုပ္ၿခင္းမွလြဲ၍ မည္သို႕ေသာ္လမ္းအသြယ္သြယ္မွသြားသြား ေဆြရာသြလ္မြစ္တကီးမ္ ဟူေသာလမ္းေၾကာင္းသို႕ ဝင္ေရာက္နိဳင္မည္မဟုတ္၍ အရာရာသည္လမ္းလြဲမွဳ ေသြဖီမွဳ ေဖာက္ၿပန္မွဳ စည္းေဘာင္ေက်ာ္သူသာၿဖစ္သည့္အၿပင္ အမွိဳက္အေမွာင္အတြင္း က်ေရာက္မွုသာၿဖစ္ပါလီမ္မည္ ။

▶ Reply to This

အစၥလမ္မစ္မီဒီယာ said...

Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on September 7, 2009 at 2:41am
Send Message
Delete
ဂိုင္းရ္မုကၠလီဒ္ေတြဟာ (ဟနဖီက်မ္းၿဖစ္တဲ့ ) ဟိဒါယဟ္က်မ္း အတြဲ-၁ စာ ၂၉၁ မွာ (ဟဒီးစ္ထက္ အီမမ္ရဲ႕အဆိုကို ဦးစားေပးရမယ္ဆိုၿပီး ေရးထားသေယာင္) အလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီးစြပ္စြဲထားတယ္ ။အမွန္မွာ ေဟဒါယဟ္က်မ္းရဲ႕မူရင္းက်မ္းအရေရာ္ ဘာသာၿပန္က်မ္းမွာပါ ဒီလိုေရးထားတာလံုးဝမပါဘူး ။ ေဟဒါယဟ္က်မ္းကိုထပ္ဆင့္ရွင္းၿပတဲ့ က်မ္းၿဖစ္တဲ့ အိုင္နဴလ္ေဟဒါယဟ္က်မ္းရွင္က သူ႕ရဲ႕ဘာသာၿပန္က်မ္းမွာ သရွ္ဟူးဒ္ထိုင္ခ်ိန္မွာ လက္ညွိဳးညြန္တာ ဟဒီးစ္မွၾအေထာက္အထားရွိတဲ့အတြက္ အီမမ္အဘူဟာနီဖြါ(ရဟ) ကလက္ညွိဳးညြန္တာမြစ္သဟဗ္ၿဖစ္တယ္လို႕ညြန္ထားတယ္ ။ အကယ္လို႕ဟဒီးစ္မွာလက္ညွိဳးညြန္တာပါၿပီး အီမန္အဘူဟနီဖြါ(ရဟ) ကလက္ညွိဳးမညြန္ရဘူးဆိုရင္ေတာ့္ အီမမ္ရဲ႕အဆိုထက္ ဟဒီးစ္ကိုဦးစားေပးရမယ္ ဆိုတဲ့ မြလႅာအလီကာရီ(ရဟ) ရဲ႕အဆိုကိုဆင့္ၿပန္ထားတာၿဖစ္တယ္ ။
မြလႅာအလီကာရီ(ရဟ)ဆိုလိုတာက အီမမ္အဘူဟနီဖြါ ရဲ႕အဆိုဟာ ဟဒီးစ္ေတာ္နဲ႕လံုးဝဆန္႕က်င္းၿခင္းမရွိဘူးဆိုလိုတာၿဖစ္တယ္ ။ ဂိဳရ္မုကၠလီဒ္ေတြက ဒီစာေက်ာင္းကို လီမ္လည္ၿပီး အၿမတ္ထုတ္ဖို႕ၾကိဳးစားသာၿဖစ္တယ္ဆိုတာကိုစာဖတ္သူေတြခန္႕မွန္းမိပါလီမ့္မယ္ ။
အမွန္ေတာ့္ အီမာေမ့မုဂ်္သဟီဒ္ေတြ အီမမ္အဘူအဘူဟနီဖြါ(ရဟ) အီမမ္မာလီက္ (ရဟ) အီမမ္ရွာေဖြအီ(ရဟ) အီမမ္အဟ္မဒ္ဘငါဟမ္ဘလ္ (ရဟ) တိုု႕ဟာ ဆြဟီးဟဒီးစ္ေတြနဲ႕ဆန္႕က်င္ၿပီး မိမိအယူအဆကိုဦးစားမေပးခဲ့ၾကဘူး ဒါတင္မကဒီပိုဂၢိဳလ္မြန္ေတြ ေဖၚထုတ္ထားတဲ့ မစာအီလ္ေတြဟာ ကိုုရ္အန္ဟဒီးစ္အေထာက္အထားရွိကိုရွိတာေတြခ်ည္းပဲၿဖစ္တယ္ ။
ဒါ့ေၾကာင့္မို႕အီမမ္တစ္ပါးပါးေဖၚထုတ္ခဲ့တဲ့ မဆ္အာလာနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ဒီမဆ္အာလာနဲ႕ကုိက္ညီတဲ့ကိုရ္အန္အာယတ္ ဟဒီးစ္အေထာက္အထားမေတြ႕တာနဲ႕ ဒီမဆ္အာလာဟာ ကိုရ္အန္ဟဒီးစ္မွာ အေထာက္အထားမရွိဘူးဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး ။ အေထာက္အထားရွိကိုရွိတယ္ ၊ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ပညာနဲမွုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕မသိတာလွ်င္ၿဖစ္တယ္ ။ တစ္ခါတစ္ေလကီစၥတစ္ခုနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးကြဲလြဲစြာေဖၚၿပထားတာေတြလည္းရွိတယ္ ။ဒီလိုကြဲလြဲရၿခင္းဟာဆင့္ၿပန္ထ်က္ ၂မ်ိဳးရွိေနလို႕ပဲ ။ တစ္ဦးကဆင့္ၿပန္ခ်က္တစ္ခုကိုကိုးကားတယ္ ေနာက္တစ္ဦးကေနာက္ဆင့္ၿပန္ခ်က္တစ္ခုကိုကိုးကားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ။ ၂ဦးစလံုးထံမွာခိုင္လံုတဲ့ဦးစားေပးရတဲ့အေၾကာင္းၿပခ်က္ေတြရွိတယ္ ။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ပဲအီမမ္အဘူဟနီဖြါက ငါဟာဟဒီးစ္နဲ႕ဆန္႕က်င္ၿပီး ဘာစကားမွမေၿပာဘူး ။ သင္တို႕ရွာၾကည့္ပါ .ငါေၿပာတဲ့စကားဟာ ဟဒီးစ္နဲ႕ဆန္႕က်င္ေနတာကိုေတြ႕ရမွာမဟုတ္ဘူး အကယ္၍ငါေဖၚထုတ္ထားတဲ့ မဆ္အာလာ ပညတ္ခ်က္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ဆန္႕က်င္တဲ့ဟဒီးစ္ကိုေတြ႕ရင္ ငါ့ရဲ႕လမ္းစဥ္ဟာငါေရးထားတဲ့အတိုင္းမဟုတ္ဘူး ။ဆြဟီးဟဒီးစ္ေတာ္အတိုင္းသာငါ့ရဲ႕လမ္းစဥ္ၿဖစ္တယ္ ။ ဒါေပမယ့္အဲ့ဒီဆြဟီးဟဒီးစ္ဟာ (၁) မန္ဆူးခ္ (ရဳပ္သီမ္းၿပီးသား)မၿဖစ္ေစရဘူး ။ (၂)ကိုရ္အန္အာယတ္တစ္ခုခု (သို႕) အၿခားစြဟီးဟဒီးစ္တစ္ခုနဲ႕ ဆန္႕က်င္ဘက္ၿဖစ္မေနရဘူး ။
ဟနဖီေတြရဲ႕ခံယူခ်က္လမ္းစဥ္ကဒီအတိုင္းရွိတယ္ .ဒီမူနဲ႕ဆန္႕က်င္ၿပီး ဟႏၷဖီရဲ႕ ခံယူခ်က္တစ္ၿခားမရွိဘူး ။ ဒီေလာက္ရွင္းေနပါလွ်က္ ဂိဳရ္မုကလီဒ္ေတြ ဟာအထက္ပါေဖၚၿပတဲ့စာပိုက္နဲ႕ ဟႏၷဖီေတြကိုစြပ္စြဲေၿပာဆိုေနတာကအံၿသစရာတစ္ခုပဲ …အီမမ္အဘူဟနီဖြက ( ေအဇာစြဟ္ဟလ္ဟဒီးဆို ဖြဟိုဝဖဇ္ဟေဘ) ဆြဟီးဟဒီးစ္ဟာ ငါ့ရဲ႕လမ္းစဥ္ပဲဆိုတာဒီသေဘာပဲ ဆြဟီးဟဒီးစ္မွန္ရင္ငါ့ရဲ႕လမ္းစဥ္ပဲလို႕ေၾကြးေၾကာ္စီန္ေခၚထားတာက အီမမ္အဘူဟနီဖြါရဲ႕ မဆ္အလဟ္တိုင္းဟာ ကိုရ္အန္ဆြဟီးဟဒီးစ္နဲ႕ကြက္တိၿဖစ္ေနလို႕ပဲ .
အလားတူပဲ အီမမ္အဘူဟနီဖြဟ္ေဖၚထုတ္ထားတဲ့ ပညတ္ခ်က္နဲ႕ကိုက္ညီတဲ့ဟဒီးစ္ဟာ စနဒ္(ဆင့္ၿပန္သူကြင္းစက္ရွိသူမ်ား) အားၿဖင့္ ဇြအီးဖ္ (သတ္မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းႏ်င့္မညီညြတ္သူ) ၿဖစ္ရင္လည္း ခင္ဗ်ားတို႕ကၽြန္ေတာ္တိုကအတြက္ပဲဇြအီးဖ္ၿဖစ္တာ ။ အီမမ္အဘူဟနီဖြါအတြက္ ဇြအီးဖ္မဟုတ္ဘူး . ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုရင္အီမမ္အဘူဟနီဖြဟ္ (ရဟ) သာေဗအီန္း (ဆြဟဗဟ္ေတြကိုၿမင္ေတြ႕ၾကားနာခဲ့သူ) ၿဖစ္လို႕ပဲ ။ ဆင့္ၿပန္သူေတြမွာ ဇြအီးဖ္ၿဖစ္သူဟာ အီမမ္အဘူဟနီဖြဟ္ရဲ႕ေနာက္ပိုင္းမွဝင္လာတဲ့အတြက္ေၾကင့္ၿဖစ္တယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္အီမမ္အဘူဟနီဖြဟ္အေပၚမွၾအစြန္းအထင္းမရွိဘူး ။အဲ့ဒီဇြအီးဖ္ ရာဝီ ဝင္လာၿပီးေနာက္မွသာ ဒီဟဒီးစ္ေတြကိုဆင့္ၿပန္သူအေပၚမွာပဲ အစြန္းအထင္းရွိမယ္။။။။။။။။။။။။။ကိုင္းဒီေလာက္ဆိုရင္ သကၠလီးဒ္လုပ္စရာမလိုဘူးေၿပာသူေတြရဲ႕ ဇာတိရဳပ္ကိုေတြနိဳင္ေလာက္ပါတယ္ေနာ္…..မြစ္လင္ထုတစ္ရပ္လံုး ဆြဟဗဟ္ေခတ္ကေန ၿပီးခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္ေလာက္အထိမွားေနတယ္လို႕ ေၿပာခ်င္ေနၾကတဲ့ပံုပဲ ….ၿပီးခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္ေလာက္မွ ကမၻာမွာလွဳပ္ရွားသက္ဝင္လာတဲ့ အီမမ္ေတြေပၚသကၠလီးဒ္လုပ္စရာမလိုဘူးကိုရ္အန္နဲ႕ စြဟီးဟဒီးစ္ကို တိုက္ရိဳက္ ေဖၚေဆာင္က်င့္သံုးလို႕ ရတယ္လို႕ခံယူခ်င္သူလက္ခံဖို႕ၾကိဳးစားသူေတြဟာ အီမမ္ေတြထက္ကိုပိုနားလည္သူ အီမမ္ေတြထက္မညံပါဘူးလို႕ေၿပာဆိုဝန္ခံေနၾကမွန္း ဦးေႏွာက္အသိညဏ္ရွိသူေတြ စဥ္းစားမိၾကမွာထင္တယ္..
ကိုင္းဒီေန႕ေတာ့္ဒီေလာက္ပဲ ေရးမယ္ဗ်ာ……ဆက္စရာထပ္လိုေတာ့္လည္း ထပ္ဆက္ၿဖစ္တာေပၚ့ hapmalaysia

▶ Reply to This

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ