Welcome to my blog :)

rss

Friday, October 29, 2010

> အစၥလမ္သာသနာ၏မုတိဆိတ္ရွည္ထားၿခင္း႑

မုတ္ဆိတ္ရွည္ထားၿခင္းသည္ရွရီအတ္တရာေတာ္အတြင္းအေရးပါပံု


အစၥလမ္ဘာသာဝင္မြစ္လင္မ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ အၿခားတစ္ပါးမွ အတုခိုးကူးခ်စရာမလိုေသာ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားၿဖစ္ၿပီး အမ်ား
ႏွင့္သီးသန္႕ အယူဝါဒႏွင့္ က်င့္ၾကံ ေနထိုင္နိုင္ေသာ္ အရာမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္သူမ်ားၿဖစ္ပါတယ္။ခိုဒါအသွ်င္ၿမတ္သည္ မြစ္လင္မ္တို႕အား တစ္ကမၻာလံုးအတြက္
တရားမွ်သမွဳ သက္ေသခံသူမ်ားအၿဖစ္ႏွင့္ ေစလြတ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

အာယတ္ေတာ္ .........(ကၽြန္ေတာ္အာရဗီလက္ကြက္ေရးလို႕မရလို႕ အာယတ္ေတာ္ကိုမေရးၿပနိဳင္သလို ဆကင္နာလည္းမရွိတဲ့အတြက္ စကင္ဖတ္ၿပီး
တင္ေပးဖိုလည္းအခက္အခဲရွိပါတယ္.....ေနာက္ၿပီး အရင္တံုးကေရးခဲ့တဲံ့စာအုပ္ၿဖစ္တဲ့အတြက္ အာယတ္ေတာ္ရဲ႕ နံပါတ္ ေနရာကိုထညိ့မေရးထားလို႕
ေဖၚၿပေပးဖို႕လည္းအခက္အခဲၿဖစ္ေနပါတယ္...ဒါ့ေၾကာင့္အာယတ္ေတာ္လို႕ဖဲေရးလိုက္ပါ့မယ္....

အဓိပါယ္ " ငါအသွ်င္ၿမတ္သည္ အသင္တို႕အားအလြန္တရာမွ်သေသာ္ အုပ္စုတစ္စုအၿဖစ္ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့သည္။ သို႔မွတာ အသင္တို႕သည္ လူသားအားလံုး၏
သက္ေသခံသူမ်ားၿဖစ္ၿပီး အသင္တို႕အတြက္မူကား ရစူလ္ကိုေတာ္ၿမတ္သည္သက္ေသခံသူၿဖစ္လီမ့္မည္။ အသင္တို႕သည္ အမြန္ၿမတ္ဆံုး အြမၼသ္မ်ားၿဖစ္လူသား
တို႕အက်ိဳးရွိရန္အတြက္ ထင္ေပၚေစခဲ့ၿခင္းၿဖစ္၏ (ကိုရ္အန္က်မ္းၿမတ္)

သို႕ေသာ္လည္းဝမ္းနဲစရာေကာင္းသည္မွာ-သည္အြမၼသ္သားတို႕သည္ မိမိတို႕၏ဘာသာေရးႏွင့္ လူေနမွဳတို႕၏ ထူးၿခားခ်က္မ်ားကို ဥပခါၿပဳထားခဲ့သည္မွာ
ၾကာခဲ့ေပၿပီး...ယေန႕မိမိတို႕ယဥ္ေက်းမွဳ လူေနမွဳတို႕၏ လကၡဏာဝိေသသမ်ားကို မိမတို႕၏လက္ေတာ္ၿဖင့္ဖ်က္စီးေနၾကၿပီး ထံးတမ္းစဥ္လာတြင္ အိႏၵိယ
ယဥ္ေက်းမွဳ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမွဳမ်ားေနာက္ကိုေကာက္ေကာက္ပါေအာင္လိုက္ေနၾကပါတယ္။

ယေန႕မ်က္ေမွာက္ကမၻာၾကီးအတြင္း ကမၻာ့လူတန္းစားတိုင္းသည္ မိမိတို႕ကိုယ္ပိုင္ဘဝႏွင့္ မိမိတို႕အမ်ိဳးသားတို႕၏ ထူးၿခားခ်က္ နမိတ္လက္ခဏာမ်ား
မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ထိန္းသီမ္းေစာင့္ေရွာက္ နိဳင္ဖို႕ အပူတၿပင္း ၾကိုးစားလွ်က္ရွိၾကေပသည္။မြစ္လင္တို႕မူကား အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမွဳကို အတုခိုးလွ်က္
မိမိတို႕ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ လူေနမွဳတို႕ကို စေတးလွ်က္ရွိၾကေပသည္။
အလြန္အံေပစြတကား အၾကင္အမ်ိဳးသားတို႕သည္ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ္ အတိတ္ကာလ တစ္ခ်ိန္က မိမိတို႕၏ယဥ္ေက်းမွဳၿဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးကိုလင္းဝင္းေစခဲ့ၿပီး
အမ်ားတကာအတုယူစရာၿဖစ္ေစခဲ့ေသာ္ၿငားလည္း ယေန႕အလြန္လွ်င္ၿမန္စြာၿဖင့္ တစ္ပါးသူတို႕၏ယဥ္ေက်းမွဳတြင္းသာ စီမ့္ဝင္ေနၾကေပသည္။
ထို႕ထက္မက ထိုကဲ့သိဳ႕ၿပဳမူၿခင္းကိုပဲ ေခတ္မွီ တိုးတက္သည္ဟုမွတ္ယူ ခံယူက်င့္သံုးေနၾကေပသည္။

ဧကန္အမွန္ အေၿမွာ္ရွိသူတိုင္း၏အၿမင္တြင္ ယင္းၿဖစ္ရပ္မွာ အဆံုးအစြန္ထိ ေခတ္ေနာက္က်မွဳႏွင့္ မိမိတို႕၏အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္အဆိပ္ပင္ေရေလာင္း
သကဲ့သို႕ၿဖစ္ေနေပသည္။ဖါရစီကဗ်ာတစ္ပုတ္တြင္.......
ကဗ်ာ...............အိုေတာ္သား အသင္သည္အဘယ္ကဲ့သို႕ ကအ္ဘာေက်ာင္းေတာ္သို႕ေရာက္နိဳင္မည္နည္း ......အသင္သြားေနသည့္ဖက္မွာ တူ
ရကီနိဳင္ငံဖက္ၿဖစ္ေနေသာ္ေၾကာင့္ၿဖစ္သည္.....။

မုတိဆိတ္ထားၿခင္းသည္အစၥလမ္သာသနာေတာ္တြင္ ထင္ရွားေသာ္ နမိတ္လက္ခဏာတစ္ရပ္ၿဖစ္ရံဳတင္မကပဲ လူသားပင္ကို၏ လွပသင့္တယ္ၿခင္းလည္းၿဖစ္ပါတယ္။သို႕ေသာ္ဝမ္းနဲစရာေကာင္းသည္မွာ သူမ်ားတစ္ကာထက္ပို၍ မြစ္လင္တို႕သည္ မြစ္လင္အမ်ိဳးသားတို႕၏
ဝိေသသလက္ခဏာေတာ္ၿဖစ္ေသာ္ မုတ္ဆိတ္ကိုရိတ္ရန္ပင္ေဆာ္ၿသလွ်က္ရွိၾကေပသည္။
ဤနည္းၿဖင့္ မြစ္လင္အမ်ိဳးသားတို႕၏ ဝိေသသလက္ခဏာကိုမ်က္ႏွာလႊဲေစၿပီး လူမွဳေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ားက်ီးစယ္စရာၿဖစ္ရန္အေၾကာင္းၿဖစ္ေန
ေပေတာ့္သည္။

လတ္တေလာ္အေနၿဖင့္ အီႏၵိယနိဳင္ငံ ေမထရီၿမိဳ႕မွ ပညာတတ္ ေကာ္လိပ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ေပးစာတစ္ေစာင္ ေမာ္လာနာဆိုင္ယဒ္ဟူဆိုင္းအဟ္
မဒ္ (မဒနီ )သခင္ထံကိုေရာက္လာခဲ့ၿပီး ဖတ္ဝါႏွင့္ ယင္းအၿပင္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ အစၥလမ့္ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ လူေနမွဳတို႕ကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းၿခင္းႏွင့္
အထူးသၿဖင့္မုတ္ဆိတ္ရွည္ထားၿခင္းတြင္ ေတြ႕ၾကံုရေသာ္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဖြင့္လွ်က္ မုတ္ဆိတ္ထားၿခင္းဆိုင္ရာ ေလာ္ကီ ေလာ္ကုတ္တရာ ေကာင္းက်ိဳး
ေကာင္း၇ာမ်ားႏွင့္ ပညတ္ခ်က္မ်ားကိုေမးၿမန္းထားပါသည္။။။
ဆရာသခင္ၾကီးကေတာ့္ တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးရဲ႕ ဟူစိန္သခင္မွရည္တြက္လွ်င္ အဆက္ ၄၀ ေၿမာက္တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီး၏ မ်ိဳးႏြယ္ေတာ္ထဲကၿဖစ္ၿပီး
ဝိညင္ဆိုင္ရာအစြမ္းသတၱိႏွင့္ပညာရပ္နယ္ပယ္မွာ ထိပ္ေခါင္ဆရာတစ္စူၿဖစ္ၿပီး ၿမန္မာနိဳင္ငံအတြက္ ဝိညည္ေရးရာကိုယ္စားလည္ ၿဖစ္တဲ့ ေမာ္လာနာ
ဇဖဲရ္အဟ္မဒ္ (ေမာင္းေတာ္) ဟာလည္းသူေတာ္စင္ၾကီးတစ္ပါးၿဖစ္သလို ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာလည္း ထိုသူေတာ္စင္ၾကီးရဲ႕ ဝိညည္ေရး ဆိုင္ရာ ေနာက္
လိုက္တပည့္ေတြၿဖစ္ပါတယ္...(စကားခ်ပ္)

ဆရာသခင္ၾကီးအေနၿဖင့္ အလုပ္မအားတဲ့ၾကားက အေၿဖခ်ီးၿမွင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ယင္းအေၿဖတြင္ မုတ္ဆိတ္၏ ယုတၱိေဗဒဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခရယ္
ေစ့တြင္းက်သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ တင္ၿပေပးသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္......အားလံုးေသာ္ မြစ္လင္မ်ား သေဘာ္ေပါက္နိဳင္ၿပီး က်င့္သံုးနိဳင္ၾကပါေစေမးခြန္း===(ေလးစားအပ္ပါေသာ္ဆရာသခင္ ခင္ဗ်ာ)
ရိဳေသစြာပန္ၾကားလိုသည္မွာ ကၽြန္နဳပ္ ဆရာအား ဒုကၡေပးသလိုၿဖစ္မည္ကိုသိေသာ္လည္း ကၽြန္နဳပ္အား ေမတၱာေရွ႕အေၿဖၿပန္ၾကားေပးမည္ကိုေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္သည္ အိႏၵိယၿပည္ ေမထရီၿမိဳ႕ရွိ ေကာ္လိပ္ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိပါသည္။ကၽြန္ေတာ္သည္အစၥလမ့္ရွရီအတ္အတိုင္း ေန
ထိုင္သူတစ္ဦးၿဖစ္ပါသည္ ။ ယင္းတို႕ေနထိုင္ရာတြင္ မုတ္ဆိတ္ထားၿခင္းသည္လည္းပါရွိေလရာ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း မုတ္ဆိတ္ထားလွ်က္ရွိပါတယ္ ။သို႕ေသာ္
လည္းမုတ္ဆိတ္ထားၿခင္းမွ အလြန္ေသာကေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေကာ္လိပ္ေက်ာင္းနယ္ပယ္တြင္ မုတ္ဆိတ္ထားၿခင္းမွာအပါင္းအသင္းမ်ားကို ေနာက္ေၿပာင္သကဲ့သို႕ေသာ္လည္းေကာင္း
စိတ္ထိခိုက္စရာၿဖစ္ေပၚေစသကဲ့သို႕ေသာ္လည္းေကာင္းၿဖစ္ေနပါသည္။ အေပါင္းအသင္းမ်ားကေၿပာေနၾကသည္မွာ

(၁) မုတ္ဆိတ္ထားတဲ့သူဟာ လူဆိုးႏွင့္ေတာ္သားႏွင့္တူပါတယ္ကြာ
(၂) ကၽြႏ္နဳပ္တို႕ရဲ႕ နဗီတမန္ေတာ္မုတ္ဆိတ္ထားခဲ့ပါတယ္၊ဒါေပမယ့္အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက အာရဗ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဓေလ့ၿဖစ္လို႕ထားခဲ့တာ
အခုဓေလ့မဟုတ္ေတာ့္ဘူး ဒါ့ေၾကာင့္ မုတ္ဆိတ္ထားရန္ အခုမလိုအပ္ေတာ့္ဘူး။
(၃) ယေန႕ေခတ္သမယမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္ေၿဖဆိုရသည့္ စာေမးပြဲမ်ားမွာလဲ မုတ္ဆိတ္ထားၿခင္းေၾကာင့္ ဆံုးရွံဳးမွဳ ေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္စာစစ္ဆရာက မုတ္ဆိတ္ထားတဲ့လူကို အသက္ၾကီးၿပီးလို႕ထင္တယ္ ၊ဒါမွမဟုတ္ေခတ္ေနာက္က်တဲံ့ တဖက္စြန္းေရာက္
သူလို႕ယူဆေလ့ရွိပါတယ္။

သို႕ရွီရာ ေစာ္ဒကတက္သူမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးေဝဖန္ၾကတာကို ေၿခပေၿပာဆိုရန္အတြက္ တမန္ေတာ္ၿမတ္ထားလို႕ ငါလည္းထားတယ္ဆိုတဲ့အေၿဖမ်ိဳးနဲ႕တင္
မေက်နပ္သည့္အတြက္ ဆရာသခင္ထံအကူအညီ ေတာင္းခံၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ဆရာသခင္သည္သာသနာ့ပညာတြင္သာမက ေလာ္ကဓါတ္သိပ္ပံ ပညာရပ္မ်ားကို
ပါႏွံစပ္ကၽြမ္းက်င္သည့္အတြက္ မုတ္ဆိတ္ထားၿခင္းသည္ ရွရီအတ္တရားေတာ္တြင္ အေရးပါပံုႏွင့္ ယင္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုအေၾကာင္းကို ရွင္းၿပေပးပါရန္
သို႕မွသာကၽြန္နဳပ္သည္လည္းကၽြန္နဳပ္သည္လည္း တစ္ပါးသူမ်ားကိုၿပန္လည္ေညခပေၿပာဆိုနိဳင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။

ၿဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာေမာ္လဝီဆပ္တစ္ပါးအား ေမးၿမန္းၾကည့္ရာ မုတ္ဆိတ္ထားၿခင္းမွာ စႏၷသ္ေတာ္ၿဖစ္ခဲ့တယ္ၿငားလည္း ယခုအေရးမၾကီးေတာ့္ပါဟု
ေၿဖၾကားထားရာ ဆရာသခင္၏ ဖသိဝါ ဓမသတ္ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္ ယင္းအတိုင္းသာ က်င့္ၾကံေနထိုင္သြားမည္ဟု ဆံုးၿဖတ္ထားပါသည္


ရိဳေသစြာၿဖင့္
ေကာ္လိပ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး
အိႏၵိယၿပည္ ၊ ေမထရီၿမိဳ႕


အေၿဖ=ဟဇရတ္ေမာ္လာနာ ဆိုင္ယဒ္ဟိုဆိုင္းန္ အဟ္မဒ္ (မဒနီ) ရွိဳင္ခြလ္အစၥလမ္ ေနာင္ဝရလႅာဟု သခင္ၾကီး၏ေၿဖၾကားခ်က္


ေလးစားအပါပေသာ္ ေကာ္လိပ္ေက်ာင္းသားခင္ဗ်ာ...
ပို႕လိုက္သာ္စာေစာင္ကိုလက္ခံရရွိၿပီး ဝမ္းေညမွာက္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္....ကၽြနနဳပ္မွာအလုပ္အလြန္မ်ားၿပီး မအားလပ္သည္ကတစ္ေၾကာင္း အသက္အရြယ္
အိုမင္းသည္ကတစ္ေၾကာင္း က်မ္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္း ထိခိုက္ၿပီး စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေၿဖၾကားရန္ၾကန္႕ၾကာခဲ့ပါတယ္။ယေန႕ေရာ္ဂါဘယအနည္းငယ္
သက္တာလာတဲ့အတြက္ အက်ဥ္းခ်ံဳးၿပီး ေၿဖသြားေပးပါ့မယ္။ သိုေသာ္လိုရင္းကိုမတင္ၿပမွီအလွ်င္ အေရးၾကီေးသာ္ နိဒါန္းတစ္ခုကို လူၾကီးမင္း ေတြးဆနိဳင္၇န္
တင္ၿပလိုက္ပါတယ္။


ကမၻာ့ဥပေဒ၏ရွဳေဒါင့္မွ ယူနီေဖါင္း၏အေရးပါပံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုင္း၏စီမံကိန္း ႏွင့္ နိုင္ငံတိုင္းတြင္ ယူနီေဖါင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး သတ္မွတ္ၿပဌါန္းေလ့ရွိပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲံ႕၏ယူနီေဖါင္း စစ္တပ္၏ယူနီေဖါင္း
အစီးအနင္း၏ယူနီေဖါင္းႏွင့္ ေၿခလွ်င္တပ္၏ ဝတ္စံု ၊တဖန္ကုန္းတပ္ႏွင့္ ေရတပ္၏ဝတ္စံု ၊စာတိုက္ႏွင့္ မီးရထားဌါန၏ဝတ္စံု အၾကီးအကဲေခါင္းေဆာင္
မ်ား၏ဝတ္စံု မ်ား အမွဳထမ္းအရာထမ္း လက္ေအာက္ငယ္သား တို႕၏ ဝတ္စံူဆိုၿပီး ခြဲၿခားၿပထါန္းေလ့ရွိပါတယ္။
ယင္းဝတ္စံုမ်ားကို သတ္မွတ္ထားရံဳမက ယင္းတို႕အားေလးစားရန္တင္က်ပ္မွဳမ်ားလည္း ၿပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ဆိုလိုသည္မွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္
အတြင္း ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အားယူနီေဖာင္းမပါရွိပါက ယင္းအားၿပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူလို႕သတ္မွတ္ၿပီး ဒဏ္ခတ္အၿပစ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ အထူးသၿဖင့္
ဘုရင့္တပ္မေတာ္၏ ယူနီေဖာင္းႏွင့္ ဝန္ၾကီး မွဳးမတ္ မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ယူနီေဖာင္း၏ဥပေဒမ်ားကိုတင္းက်ပ္စြာလိုက္နာရေပသည္။
ေဖၚၿပပါအေၿခအေနမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ခုတည္း၏ သာဓကၿဖစ္ပါတယ္။အမွန္တကယ္ဌါနဆိုင္ရာတိုင္းတြင္သက္ဆိုင္ရာယူနီေဖါင္းမ်ား
ထားရွိပါတယ္။ဤကဲ့သို႕ပင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ယူနီေဖါင္းမဲ့စြာ ရွိေနသူအားအၿပစ္ရွိသူအၿဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည့္အၿပင္ ဌါနတစ္ခုက တစ္ၿခားဌါ
နတစ္ခု၏ ယူနီေဖါင္းကိုဝတ္ဆင္ပါက ထိုသူသည္ ေယာင္ေဆာင္သူ အလႊဲသံုးစားၿပဳလုပ္သူဟု သတ္မွတ္ၿပီး ၿပင္းထန္ေသာ္ၿပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူ တရားခံအ
ၾကီးစားၿဖစ္သည္ဟူ၍သတ္မွတ္ပါတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီမံကိန္းတိုင္းႏွင့္ တရားဥပေဒတိုင္းတြင္ ယူနီေဖါင္းသည္ အေရးပါေၾကာင္းခံယူက်င့္သံုးသကဲ့သို႕ပင္ လူမ်ိဳးစုတိုင္းႏွင့္ တိုင္းၿပည္တိုင္းတြင္လည္း ယူနီေဖါင္းမ်ား တိုင္းရင္းသားဝတ္စံုမ်ား ဟူ၍ ဂရဳတစိုက္သတ္မွတ္က်င့္သံုးၾကပါတယ္။အကယ္၍လူၾကီးမင္း စိစစ္ေလ့လာပါက အဂၤလိပ္ ၿပင္သစ္ ဂ်ာမန္
အီတလီ ၿသစေတးလွ်ႏွင့္ အေမရီကန္တို႕တြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားဝတ္စံုမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါလီမ့္မည္။
၄င္းတို႕သည္မိမိတို႕၏နမိတ္လက္ခဏာမ်ား ကိုယ္ပိုင္အလံမ်ားႏွင့္ ကြဲၿပားၿခားနားေသာ္ဝတ္စံုမ်ားကို ကိုယ္စီထားရွိၾကပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ပုဂၢိဳလ္က ယူနီေဖာင္းႏွင့္ သေကၤတကိုၾကည့္ရံဳၿဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္နိဳင္ငံႏွင့္အၿခားနိဳင္ငံဟူ၍ ခြဲၿခားနိဳင္ပါတယ္။ယင္းၿဖစ္ပင္
စစ္တပ္ နိဳင္ငံႏွင့္ အဆင့္အတန္းမ်ားကိုခြဲၿခားသိရွိနိဳင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားတိုင္းႏွင့္ နိဳင္ငံတိုင္းသည္လည္းမိမိတို႕၏ယူနီေဖာင္းႏွင့္ သေကၤတလက္ဏာမ်ားကို
ထိန္းသီမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အထူးအေရးၾကီးေၾကာင္း ခံယူထားတတ္ၾကပါတယ္။
တစ္ခါတစ္ရံယင္းတို႕၏သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုထိပါးလာပါက သို႕) ေစာ္ကားခံရပါက ၾကီးမားၿပင္းထန္ေသာ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားၿပဳလုပ္ၾကပါတယ္။
အုပ္စုတစ္စု၏အလံေတာ္အား မရိဳမေသညဖစ္ေစ လွဲခ်သည္ၿဖစ္ေစ ေၿမမွစြဲႏွဳတ္သည္ၿဖစ္ေစ ၿဖစ္ခဲ့ေသာ္ စစ္တိုက္ရန္အတြက္ အသင့္ၿဖစ္သြားၾကေလသည္။
ယူနီေဖါင္းကို အဝတ္အထည္တြင္မဆိုထားႏွင့္ လူသား၏ကိုယ္ခႏၵာပင္လွ်င္ အခ်ိဳ႕အမွတ္အသားကိုေသရာပါ အမာရြတ္မ်ားအၿဖစ္ၿပဳလုပ္လွ်က္ ထားရွိၾကပါေသးတယ္။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မိမိတို႕၏လက္ႏွင့္ ခႏၵာကိုယ္မ်ားတြင္ ေဆးမွင္ေၾကာင္မ်ား ထိုးၾကပါေသးတယ္။အခ်ိဳ႕သည္နားရြက္ႏွင့္
ႏွာေခါင္းမ်ားတြင္ အေပါက္ေဖါက္၍ကြင္းမ်ားကိုဝတ္ဆင္ၾကသည္။အခ်ိဳ႕သည္ဆံပင္ကိုကြက္၍ တေနရာတည္းအရွည္ထားၿခင္းၿဖင့္ အခ်ိဳ႕သည္ဆံပင္ကို တီ
က်စ္၍ထားၿခင္းမ်ားလည္းရွိၾကပါသည္..........


လကၡဏာသေကၤတမ်ားအား စြန္႕လြတ္ၿခင္း၏ရလဒ္
အခ်ဳပ္အားၿဖင့္ဆိုရေသာ တင္ၿပခဲ့သည့္အတိုင္း လူမ်ိဳးစုမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေနရာေဒသအသီးသီး တြင္ ကြဲၿပားၿခားနားမွဳ ထင္ေပၚေစရန္ လကၡဏာသေကၤတမ်ား
ထားရွိၾကညသည့္အစဥ္အလာရွိခဲ့ၾကေပသည္။ အထက္ပါအတိုင္းက်င့္သံုးမွဳမရွိပါက တစ္မ်ိဳးသားႏွင့္တစ္မ်ိဳးသား တစ္ဖြဲံ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ တစ္နိဳင္ငံႏွင့္တစ္နိဳင္င္ငံ
ခြဲၿခား၍ရနိဳင္ေတာ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ကၽြန္နဳပ္သို႕ဘယ္လိုခြဲၿခားသိရွိနိဳင္ေတာ့္မည္နည္း။ဒီလူသည္ စစ္သားလား ၿပည္သူလား ၿပည္သူ႕ရဲလား စာပို႕သမားလား
မီးရထားဝန္ထမ္းလား သေဘၤသားလား အရာရွိလား လက္ေအာက္ငယ္သားလား ဗိုလ္ခ်ဳပ္လား မန္ေနဂ်ာလား စသည္ၿဖင့္ ခြဲၿခားရန္ၿဖစ္နိဳင္မည္မဟုတ္ပါ။
ဤနည္းအတိုင္းပဲ နိဳင္ငံတိုင္းသည္လည္း မိမိတို႕၏အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာႏွင့္ ေနရာေဒသတို႕၏ နမိတ္လကၡဏာသေကၤတမ်ားကို ထိန္းသီမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿခင္းအေရးပါေၾကာင္း ခံယူထားၾကသည္ခ်ည္းၿဖစ္သည္။
အၾကင္လူမ်ိဳးတို႕သည္မိမိတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ယူနီေဖါင္းႏွင့္ အမွတ္သေကၤသမ်ားကို ထိန္းသီမ္းမွဳမရွိပါက မ်ားမၾကာေသာ္ကာလတြင္
အၿခားတစ္ပါးေသာ္လူမ်ိဳးမ်ားလက္ေအာက္သို႕က်ေရာက္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ထို႕ထက္မက ရာဇဝင္သမိုင္းမွာပင္လွ်င္ အမည္တင္က်န္ရစ္ေတာ့္မည္မဟုတ္ပါ။
အီႏၵိယနိဳင္ငံအားေလ့လာၾကည့္ပါက ယူနန္လူမ်ိဳးမ်ားခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္ခဲ့ဘူးသည္။ ဆင္းလူမ်ိဳးမ်ားလက္ေအာက္ေရာက္ခဲ့ဘူးသည္။ အာဖဂန္၏ကို
လိုနီၿဖစ္ခဲ့ဘူးသည္။ အာရီယာႏွင့္ မြန္ဂိုတာတာမ်ား၏သီမ္းပိုက္ၿခင္းႏွင့္ တူရကီႏွင့္ အီဂ်စ္တို႕၏လြမ္းမိုးမွဳကိုခံခဲ့ရသည္။ဆူဒန္၏လက္ေဝခံလည္းၿဖစ္ခဲ့ဘူးသည္။
မြစ္လင္မ်ားသည္လည္းအိႏၵိယသို႕ လာေရာက္ေနထိုင္ခဲ့သည့္အၿပင္ ယင္းထက္ဦးစြာလာေရာက္ခ႕ဲ့ေသာ္ အမ်ိဳးသားမ်ားလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။ သိုေသာ္လည္းယေန႕
အခါသမယတြင္ အိႏၵိယၿပည္တြင္ ယင္းက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႕၏အမ်ိဳးသား ေရးလက္ဏာမ်ားက်န္ရစ္ခဲ့ပါသေလာ္။ မက်န္ရွိခဲ့ပါ။ အားလံုးအားလံုးသည္
ဟိႏဒဴစတန္ ေခၚ အိႏၵိယ ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ လူေနမွဳစနစ္၏ နမိတ္သေကၤတမ်ားအၿဖစ္တာ ကမၻာကသိရွိအသိအမွတ္ၿပဳၾက ရပါသည္။
အေၾကာင္းမွာ သူတို႕သည္ အမ်ားစု၏ယူနီေဖါင္းကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾက ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားဝတိစံုၿဖစ္ေသာ္ ဒိုတီႏွင့္ ဦးေခါင္းဆံပင္အား
က်ိဳတီအၿဖစ္ထားခဲံၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဆာရီဝတ္စံုႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားတြင္ အိႏၵိယယဥ္ေက်းမွဳ၏အစဥအလာကိုဦးစားေပးခဲ့ၾကၿပီး အၿခားလူမ်ိဳး
မ်ားကိုပါ စီမ့္ဝင္လိုက္နာက်င့္သံုး ေစေသာ္လိမၼာပါနပ္မွဳေၾကာင့္ၿဖစ္ပါတယ္။သို႕ပါေသာ္လည္းက်ဴးေက်ာ္သူတို႕၏ မ်ိဳးဆက္ရွိခဲ့ေသာ္ၿငားလည္း ၄င္းတို႕၏ယဥ္
ေက်းမွဳမ်ားသည္ အီႏၵိယယဥ္ေက်းမွဳအားလြမ္းမိုးမနိဳင္ခဲ့ၾကပါ။
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မွဳႏွင့္ ဘာသာ သာသနာကြဲၿပာပေစ အားလံုးကိုဟင္ဒီအမ်ိဳးသား ဟူ၍သာ မွတ္ယူခံယူၾကပါတာကိုေတြ႕ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။
အၿခားအမ်ိဳးသားတို႕အား ကြဲၿပားစြာ နားလည္သိရွိရေသာ္ နမိတ္လက္ဏာဟူ၍လံုးဝမက်န္ရစ္ပါ။
သတိခ်ပ္ရန္အေရးၾကီးသည္မွာ အဘယ္အဘယ္ေသာ္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မိမိတို႕၏အမ်ိဳးသားယူနီေဖာင္းႏွင့္ အမွတ္သေကၤသမ်ားကိုေစာင့္ထိန္းရိဳေသပါက ယဖန႕တိုင္ မိမိအမိ်ဳးသား မိမိထီးနန္း မိမိနိဳင္ငံဟူ၍ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ဝင့္ထည္စြာတည္ရွိေနမည္ၿဖစ္ပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ္တစ္ခ်ိန္က ပါရွန္းပင္လည္ေကြ႕မွ ပါရွင္းဖါရစီလူမ်ိဳးမ်ား အိႏၵိယသို႕ဝင္ခဲ့ၾကသည္။ဟင္ဒီအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႕၏ေစာ္ဘြားမ်ားက ၄င္းတို႕အားဝါးမ်ိဳ၇န္ၾကံစည္ခဲ့ၾကေလသည္ ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ယူနီေဖါင္းဝတ္စားဆင္ယင္မွဳ အသြင္ေၿပာင္းခဲ့ၾကသည္။ လူေနမွဳႏွင့္ဘာသာစကားကိုလည္းေၿပာင္းလဲခဲ့ၾကေပသည္။သို႕ေသာ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ဦးထုတ္ေဆာင္းေသာ္ဓေလ့ကို မေၿပာင္းလဲခဲ့ေပ ။အဆံုးဆိုရေသာ္
ယေန႕ကမၻာ့အလယ္တြင္ယင္းပါရွင္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ရွင္သန္လွ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားဂုဏ္သိကၡါ ဝင့္ထည္ေသာ္ လူမ်ိဳးစုအၿဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေပသည္။
ဆီးခ္ပန္ခ်ာပီမ်ားလည္း မိမိတို႕အမ်ိဳးသားပိုင္ ယူနီေဖါင္းဝတ္စားဆင္ယင္မွဳကိုတည္ထြင္ခဲ့ေလသည္။ဦးေခါင္း ဆံပင္ႏွင့္ မုတ္ဆိတ္မ်ားကို
မရိပ္မညွပ္ပဲ အရွည္ထားၾကသည္။ထို႕ေၾကာင့္ ၄င္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္လည္းအမ်ားအသိအမွတ္ၿပဳေသာ္ ဂရဳစိုက္ခံရေသာ္ လူမ်ိဳးစုအၿဖစ္ ထင္ရွားစြာရွိေနသည္
ရွင္သန္ေသာ္လူမ်ိဳးစုအၿဖစ္ သတ္မွတ္ခံေနရပါသည္။
အဂၤလိပၿဗိသိသွ်မ်ားသည္ ဆယ့္ေၿခာက္ရာစုအဆံုးပိုင္းတြင္အိႏၵိယသို႕ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရၾ့င္းဆယ္ခန္႕ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္ ၄င္းတို႕၏ေမြးရပ္ဌါေနမွာအလြန္ေအးမွ်ပါသည္။သို႕ေသာ္ ၄င္းတို႕သည္ မိမိတို႕၏အမ်ိဳးသားယူနီေဖါင္းၿဖစ္ေသာ္ ကုတ္အကၤ်ီ ေဘာင္းဘီရွည္ ဦးထုတ္ ေကာ္လံ
ႏွင့္ နက္တိုင္လ္မ်ားကိုအင္မတန္ပူပ်င္းေသာ္ ရာသီဥတုပိုင္ အိႏၵိယတြင္ဝတ္ဆင္ခဲ့ၾကပါသည္။ထိုကဲ့သို႕ေသာ္ဇြဲသတၱိၿဖင့္ မိမိတို႕၏ယူနီေဖာင္းကို ေစာင့္သိရိဳေသ
ၿခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၃၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္အိႏၵိယယဥ္ေက်းမွဳက ယင္းတို႕အားမေၿပာင္းလဲနိဳင္ခဲ့ပါ။ ၄င္းတို႕သည္ကမၻာ့အလည္တြင္တသီးတစ္ၿခား
အမ်ိဳးသားမ်ားအၿဖစ္တည္ရွိေနပါသည္။ ၄င္းတို႕၏ထိုေစာင့္ထိန္းသတ္မွဳဂဳဏ္ဒါပ္သည္လည္းဂဳဏ္ယူ ေလးစားထိုက္ေပသည္။
မြစ္လင္မ်ားသည္လည္း အိႏၵိယၿပည္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အကယ္လို႕ထိုသူမ်ားလည္း မိမိတို႕၏ယူနီေဖါင္းကို
ထိန္းသီမ္းေစာင့္ေရွာက္မွၾမရွိခဲ့ပါက ယေန႕အခါသမယတြင္ ဟင္ဒီအမ်ိဳးသားမ်ားအသြင္ေတြ႕ၿမင္ရမည္ၿဖစ္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႕ မြစ္လင္မ်ားထက္ ဦးစြာအိႏၵိယသို႕ ေရာက္ခဲ့သူမ်ား ဝါးမ်ိဳခံရသကဲ့သို႕ ၿဖစ္သြားေပလီမ့္မည္ ။ယင္းတို႕သည္ မိမိတို႕၏ကိုယ္ပိုင္နမိတ္လက္ဏာမ်ား ပင္လွ်င္ ကမၻာ့ရာဇဝင္တြင္မက်န္ရွိနိဳင္ေတာ့္ေပ။ယေန႕ကမၻာ့ေၿမပံုတြင္လည္း ယင္းတို႕၏သမိုင္းေၾကာင္းမက်န္ရစ္ေတာ့္ေပ။
မြစ္လင္မ်ားသည္မိမိတို႕၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပိုင္ဂ်မာေဘာင္းဘီ ကိုရ္သာအကၤ်ီ အဘာ ကဗာခ်ံဳထည္မ်ားႏွင့္ အမာမဟ္ေခါင္းေပါင္းမ်ားကိုလည္း ထိန္းသီမ္းခဲ့ၾကသည္။အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အမည္မည့္ေခၚၿခင္ႏွင့္ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္စကားေၿပာၿခင္းဆိုင္ရာမ်ား ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကား
အိမ္ယာမ်ားေစာင့္လုပ္ၿခင္း ဗိသုကာပံုစံမ်ားပါမက်န္ထိန္းသီမ္းခဲ့ၾကေၾကာင္းကမၻာ့သမိုင္းတြင္ အထင္အရွားေတြ႕ရမည္ၿဖစ္ေပသည္။ထို႕ေၾကာင့္ ယင္းတို႕၏ဂုဏ္ၿဒပ္သည္ အိႏၵိယနိဳင္ငံမွာပင္လွ်င္ တစ္သီးတစ္ၿခားရပ္တည္က်န္ရစ္လွ်က္ ၇ွိေနေပသည္။အဘယ္အခ်ိန္ထိထိန္းသီမ္းမည္ ထိုအခ်ိန္ထိက်န္ရစ္ေနမည္ၿဖစ္ၿပီး ဘယ္အခါစြန္႕လြတ္မည္ ထိုအခါပေပ်ာက္သြားမည္ၿဖစ္ေပသည္။


လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ နိဳင္ငံမ်ား၏ တိုးတက္ၿခင္းဆိုင္ရာလွ်ိဳ႕ဝက္ခ်က္


ကမၻာတြင္တိုးတက္သည္ဆိုေသာ အမ်ိဳးသားတိုင္းသည္ မိမိ တို႕၏ယူနီေဖာင္း ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ဘာသာစကားမ်ားကို တိုင္းတစ္ပါးလူမ်ိဳးၿခားမ်ားထံ လြမ္းမိုးရန္ ပ်ံႏွံေရပန္းစားရန္ ၾကိုးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပလီမ့္မည္။ အာရိယာ အမ်ိဳးသားသမိုင္းကိုၾကည့္ပါ။ ဖာရစီမ်ားရဲ႕ရာဇဝင္ကိုၾကည့္ပါ။ ကုလ္ဒါနီႏွင့္ အီဗရာနီသမိုင္းကိုၾကည့္ပါ။ ယဟူဒီမ်ားႏွင့္ခရစ္ယန္မ်ားအေၾကာင္းေတြးၾကည့္ပါ။ အေဝးၾကီးကိုထားပါအံုး အာရဗ္မ်ားႏွင့္မြစ္လင္မ်ား၏ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ကၽြန္နဳပ္တို႕၏လက္တစ္ကမ္းတြင္မ်က္ဝါးထင္ထင္ရွိေန၏။ အာရဗ္ဘာသာစကားသည္
အာရဗ္နိဳင္ငံပိုင္စကားသက္သက္ၿဖစ္ပါသည္။ အီရတ္ဆီးရီးယား ပါလက္စတိုင္း အီဂ်စ္ ဆူဒန္ အလ္ဂ်ီးရီးယား တူနီးရွား
ဖာရစီ၏ေတာ္အရပ္ၿဖစ္ေသာ လီဗီးယားႏွင့္ စီနီေဂါလ္ တစိတ္တစ္ေဒသ စေသာ နိဳင္ငံမ်ားရွိ လူပိုဂၢိဳလ္တိုင္းသည္ အာရဗ္စကားမေၿပာတတ္ပါ။ အစၥလမ့္ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ ထံုးထမ္းစဥ္လာမ်ားသည္လည္းမသိရွိၾကပါ။ သို႕ေသာ္လည္းအာရဗ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယင္းနိဳင္ငံမ်ားတြင္ မိမိတို႕၏ဘာသာစကား ယဥ္ေက်းမွဳ လူေနမွဳႏွင့္ သာသနာကို
ပါထြန္းကားၿပန္႕ပြါးရန္ၾကိုးစားခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းနိဳင္ငံမ်ားရွိဘာသာၿခားမ်ားပင္လွ်င္ ယေန႕တိုင္အာရဗီစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားကို မိမိတို႕ပိုင္ဟူ၍ ခံယူလွ်က္ ရွိၾကေပသည္။

အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား ကုလ္ဒါနီမ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ တူရကီသားခ်င္းမ်ား၏ မ်ိဳးႏြယ္စုအေၿမာက္အမ်ားသည္ မိမိေမြးရပ္ဌါနမွာပင္လွ်င္ အာရဗ္ယသ္ေက်းမွဳ၏ လြမ္းမိုးၾကီးစိုးမွဳကို ခံယူရေပသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကမိမိတို႕၏
ဇာတိဇစ္ၿမစ္အမွန္ကို သိရွိေဖၚထုတ္ေၿပာၾကားပါက ထိုလုပ္ရပ္ကို ကဲ့ရဲ႕ရွဳတ္ခ်ေလ့ရွိၿပီး မိမိတို႕ကို မိမိတို႕ အာရဗ္ဟူ၍
သာ မွတ္ထင္ၾကၿပီး အာရဗ္ၿဖစ္ေၾကာင္းေၾကြးေက်ာ္ဂုဏ္ယူၾကေပသည္။

တဖန္အဂၤလီပ္မ်ားကိုၾကည့္မည္ဆိုပါက ၄င္းတို႕သည္ မိမိတို႕ကၽြန္းဆြယ္မွထြက္၍ ကေနဒါ ၿသစေတးလွ် အေမရိက
နယူးဇီလန္ ကိစ္ပ္ေတာင္းႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက အစရွိေသာ္နိုင္ငံမ်ားတြင္ အလြန္ဒုက္ခခံကာ ၾကိုးပမ္းအားထုတ္၍
မိမိတို႕၏ဘာသာစကား ယဥ္ေက်းမွဳ သာသနာႏွင့္ဝတ္စားဆင္ယဥ္မွဳမ်ားကို ပါမက်န္ ၿဖန္ခ်ီထြန္းကားေစခဲ့ပါသည္။
ခရစ္ယန္ဘာသာမဟုတ္သူမ်ား၌ပင္လွ်င္ အဂၤလိပ္ယဥေက်းမွဳႏွင့္ ဖက္ရွင္ ဝတ္စားဆင္ယဥ္မွဳမ်ား စီမ့္ဝင္ေနေပသည္။

ထိုစီမ့္ဝင္မွုသည္ တစ္ေန႕တစ္ၿခား အီႏၵိယနိဳင္ငံတြင္လည္း တိုးတက္ၿပန္႕ပြါးလွ်က္ရွိပါသည္။ ဟိႏၵဳဝံသာနဳရကၡိတရွင္မ်ားက
လွိဳင္းတံပိုးကိုၾကည့္၍ မိမိတို႕၏ ေပ်ာက္ကြယ္သီမ္ၿမွဳပ္လွ်က္ရွိၿပီးသမိုင္းအေထာက္အထားအရ အမ်ားသံုးစကားလည္းမၿဖစ္ခဲ့ အိႏၵိယႏြယ္ဖြါး တိုင္းရင္းသား အာရိယာမ်ိဳးႏြယ္၏ စကားဟုလည္း အခိုင္အမာေကာက္
ခ်က္ခ်၍မရနိဳင္ေသာ္ စန္ကရစ္ ဘာသာစကားကို ၿဖန့္ခ်ီလွ်က္ရိွေပသည္။ေဟာ္ေၿပာမွဳမ်ားတြင္ စန္ကရစ္ဘာသာစကား
ရာိုင္နွဳန္း 50 ခန္႕ထည့္သြင္းၿပီး လူအမ်ားနားမလည္ေအာင္ၿပဳလုပ္သကဲ့သို႕ရွိေနေပသည္။ ၄င္းတို႕အမ်ိဳးသားမ်ားကိုတိုင္
ထိုစကားကို နားလည္သိရွိၿခင္းမရွိေပ။ ၄င္းၿပင္ဘာသာေရးစကားေဟာဆရာမ်ားက ၄င္းတို႕၏ေဟာၾကားခ်က္မ်ားတြင္
80 ႏွင့္ 90 ၇ာခိုင္ႏွုန္းခန့္အထက္ပါဘာသာစကားႏွင့္ ဘာရွားဘာသာစကားကို ေရာ္ေႏွာ္ေၿပာဆိုၾကသည္။
သိုကေသာ္လူအမ်ားသည္ ယင္းဘာသာစကားကိုနဝင္ပီယံ နားေထာင္ၿခင္းမွလႊဲ၍ သိ၇ွိနားလည္းၿခင္းမရွိၾကပါ။
အနဳပညာေက်ာင္းမ်ား ဘာသာစကားပညာရွင္မ်ား ထားရွိ၍ေငြကုန္ေက်းက်ခံကာ ၿဖန္႕ခ်ီလွ်က္ရွိၿပီး ဆုႏွင္းသဘင္မ်ားက်င္းပၿခင္းကိုလည္း ၿပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။သို႕ေသာ္လည္းတစ္ကမၻာလံုးတြင္ တီမ္ညမွဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ သိသူမရွိသေလာက္ရွားပါးေသာ္စကားၿဖစ္သကဲ့သို႕ စတင္ေပၚေပါက္စဥ္ကလည္းအမ်ားၿပည္သူသံုးစကားမဟုတ္ေပ။

သို႕ေသာလည္းအားတြန္ခြန္စိုက္ ၾကိဳးပမ္းလွ်က္ ထိုစကားႏွင့္ထံုးတမ္းစဥ္လာကို အီႏၵိယတစ္ၿပည္ေထာင္လံု၌ ထြန္းကားၿပန္႔
ပြါးေအာင္အားတြန္ခြန္စိုက္ၾကိုးပမ္းေနၾကေပသည္။အမွန္တကယ္တြင္လည္း အေၿခမခိုင္ ယိုင္နဲ႕မၿပည့္စံုေသာ ယဥ္ေက်း
မွဳတာလွ်င္ၿဖစ္သည္။ ဒိုဘီဝတ္ၿခင္းကိုမစြန္႕လြတ္ရန္ M.L.C ႏွင့္ M.L.A အစည္းအရံုးမ်ား၏ ဆုတံဆိပ္မ်ား ေကာင္စီ၏ဆုတံဆိပ္မ်ားသတ္မွတ္ၿခင္းႏွင့္ ထိုအမ်ိဳးသား၏ဝန္ၾကီးမ်ား အရာရွိၾကီးမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဒိုဘီ
ဝတ္၍ ကမီးစ္အက်ၤ ီၿခံုကာဦးထုတ္မေဆာင္းပဲ လူပံုအလည္တြင္ လူထုအစည္းအေဝးပြဲမ်ားကိုတက္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။
မွန္တကယ္၌ ဒိုဘီဝတ္ၿခင္းမွာ ပါဂ်မာေဘာင္းဘီထက္ အဝတ္အထည္ပိုမိုကုန္က်ၿပီး ခႏၶာကိုယ္လည္း လံုၿခံုေအာင္ဖံုးဖံုးဖိဖိ
မရွိသလို အပူအေအးဒါဏ္ကိုလည္း ကာကြယ္နိဳင္ၿခင္းမရွိ ေသာအဝတ္အစားၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေပေသာ္ၿငားလည္း ပါဂ်မာေဘာင္းဘီကို မေရြးခ်ယ္ပါ။ ဆံပင္က်ိဳတီက်စ္ၿခင္း လည္ပင္းတြင္ ၾကိဳးထံုးဝတိၿခင္းကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ဒါေတြအားလံုးဟာဘာ့အတြက္ေၾကာင့္ပါသလဲ။ ဒါေတြဟာကိုယ္အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ဝိေသတလကၡဏာၾကီးေတြမဟုတ္ပါလား။ အမ်ိဳးသားယူနီေဖာင္းမဟုတ္ပါလား ယင္းအတြက္ေၾကင့္ပင္ သူတို႕သည္
မိမိတို႕၏ဂုဏ္ၿဒပ္ကို ထိန္းသီမ္းရန္ ပံုစံမ်ားထုတ္ယူ ေဆာင္ရြက္ၿခင္းမ်ား မဟုတ္ပါလား။

ဂုရဳနာနတ္ႏွင့္ ၄င္း၏ေနာက္ိုက္မ်ားသည္ မိမိတို႕၏တစ္သီးတစ္ၿခားဂုဏ္ၿဒပ္ကို တည္ေဆာက္ၾကပါသည္။ ဆံပင္မညွပ္မရိတ္ပဲ အရွည္ထားၿခင္း မုတ္ဆိတ္ထားၿခင္း သံကြင္းမ်ားဝတ္ဆင္ၿခင္းႏွင့္ ကြမ္းယာစားၿခင္းကို အမ်ိဳးသား
ယူနီေဖါင္းအၿဖစ္ၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ယေန႕ထိုယူနီေဖါင္းေၾကာင့္ ဆ(ခ္) ပန္ခ်ာပီ လူမ်ိဳးမ်ားအသက္ေပးရန္ဝန္မေလးေပ။ပူၿပင္းေသာ္နိဳင္ငံတြင္ပင္ဒက္ခအမ်ိဳး
မ်ိဳးခံခဲ့ၾကေပသည္။ သိုကေသာ္ဆံပင္ရိပ္ၿခင္းႏွင့္ ညွပ္ၿခင္းကိုလက္သင့္မခံခဲ့ေပ။
အကယ္လို႕ထိုအရာမ်ားကိုစြန္ကလြတ္လိုက္ပါက ကမၻာ့အလယ္တြင္ ၄င္းတို႕၏သီးၿခားဆန္းသစ္ေသာဂုဏ္ၿဒပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးတည္ရွိမွဳကိုသၿဂၤ ိဳလ္သကဲ့သို႕ၿဖစ္သြားေပလီမ့္မည္။


မုတ္ဆိတ္ထားၿခင္းသည္ အစၥလမ့္ဝိေသသလကၡဏာရပ္ၾကီးၿဖစ္ၿခင္း

အထက္တြင္ေဖၚၿပခဲ့ၿပီးေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားၿဖင့္ ထင္ရွားေနသည္မွာ ေလာကကမၻာ၌ သီးၿခားကိုယ္ပိုင္ဘဝၿဖင့္ရပ္တည္နိဳင္ရန္ႏွင့္ သမိုင္းတြင္ရစ္ရန္မွာ မိမိတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ထူးၿခားဆန္းသစ္ေသာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားၿဖစ္ေသာ အေနအထိုင္ ယဥ္ေက်းမွဳ လူမွဳဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားၿဖင့္ ကြျကြဲၿပားၿပားက်င့္သံုး ၾကရေပမည္။

သို႕ပါေသာေၾကာင့္ အထူးအေရးၾကီးသည္မွာ အစၥလမ္ဘာသာ သာသနာသည္ ယံုၾကည္ခ်က္ စာရိတၱ အက်င့္သီလႏွင့္
အေရးကိစၥတိုင္းတြင္ ေလာ္ကရွိ အၿခားဘာသာမ်ားႏွင့္ တူညီမွဳမရွိေစရပဲ တမူထူးၿခား သီးသန္႕ၿဖစ္ၿပီး ကြဲၿပားေနေစရမည္။
ထူးၿခားေသာလကၡဏာဝိေသတမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိၿခင္းႏွင့္ ယင္းတို႕ကိုရိဳေသကိုင္းရွိဳင္းအေရးထားလွ်က္ ထိန္းသီမ္းၿခင္းကို အမ်ိဳးသားေရး ဘာသာေရးထိန္းသီမ္းမွဳဟူ၍ ခံယူထားၾကရေပမည္။ယင္းအတြက္အသက္စေတးရမည္ဆိုလည္း စေတးရမည္။ ထို႕ထက္ပိုအေရးၾကီးသည္မွာ အစၥလမ္၏ ဝိေသတလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ယူနီေဖါင္းသည္ အလႅဟ္အမိန္႕နာခံသူမ်ား အလႅဟ္အသွ်င့္ေက်းကၽြန္မ်ား၏ယူနီေဖါင္းလည္းၿဖစ္
သည္။ ယင္းကိုလိုက္နာက်င့္သံုးၿခင္းၿဖင့္၊ အလႅဟ္အမိန္ကဖီဆန္သူ ဓမၼအႏၱ၇ယ္မ်ားႏွင့္ ကြဲၿပားၿခားနားေအာင္ ေနထိုင္ၾက
ရမည္ ထိုကဲ့သို႕ေနထိုင္ၿခင္းၿဖင့္ ေသြဖီညင္းဆန္သူမ်ားႏွင့္ မိမိ၏ၾကားၿခားနားၿပစ္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။

မမာဆိုရေသာ္.......
မည္သူမဆိုတစ္ပါးသူ၏ အတုယူခဲ့ေသာ ထိုသူသည္အတုယူခံရသူမ်ားအနက္မွၿဖစ္သည္ဟု ဟဒီးစ္ေတာ္ၿမတ္လာရွိထားေပသည္။မုတ္ဆိတ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလူငယ္မ်ားကိုေၿပာပါက စိတ္ဆိုးသြားတတ္ၾကေပသည္။
ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရစူလြလႅဟ္ (ဆြ) က မိမိအႏြံတာခံ ေနာက္လိုက္မ်ားကို ၿခားနားေသာယူနီေဖါင္းမ်ားသတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ တေနရာ၌ မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ မြတ္ရွ္ရိက္ တုပကိုးကြယ္သူမ်ားႏွင့္
မြစ္လင္မ်ားအၾကား ၿခားနားမွုမွာ မြစ္လင္မ်ားသည္ ဦးထုတ္ေဆာင္းၿပီးမွ ေခါင္းေပါင္းကို စည္းေႏွင္ၾကသည္ဟူ၏။

ယင္းကိစၥႏွင့္သက္၍ စံပင္အလည္ခြဲၿခင္းကိုလည္း ညြန္းၾကားခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ေၿခမ်က္စိေပၚေအာင္ ဝတ္စားၾကရမည္ဟူ
၍လည္း ဘာသာၿခားမ်ားႏွင့္ၿခားနားရန္မိတ္ၾကားခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ မာနေထာင္လႊားသူမ်ား ဟန္ၾကီးပန္ၾကီးသူမ်ား၏
ဓေလ့ၿဖစ္ေသာ္ ေၿခဒရြတ္တိုက္ဝတ္ဆင္ၿခင္းကို ဆန္႕က်င္ေစရန္အတြက္မိန္႕က်ားခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး သာသနာေတာ္၏ပညတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဤကဲ့သို႕ေသာ ပံုစံမ်ားအေၿမာက္အမ်ားပါရွိပါသည္။စာရွည္သြၾးမည္ကိုစိုးရေသာေၾကာင့္အခ်ဳပ္သေဘာ္တင္ၿပပါအံ။ရဟူဒီမ်ား၊နဆြာရာမ်ား၊
မဂ်ဴဆီမီးပူေဇာ္သူမ်ား မြတ္ရွ္ရိက္တုပကိုးကြယ္သူမ်ားႏွင့္ ၿခားနားစြာေနထိုင္ရန္ အမိန္႕ေပးထားခဲ့ပါသည္။
ထိုအမိန္႕နာခံၿခင္းကိုပင္လွ်င္ သူတို႕ႏွင့္ မိမိတို႕၏ ၿခားနားေသာဝိေသသလကၡဏာရပ္ၾကီးမ်ားအၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေပသည္။

ထိုအတြက္ေၾကာင့္ပင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားၾကား၌လည္း ၿခားနားေသာယူနီေဖါင္းမ်ားသတ္မွတ္ထားၿပီး လိုက္နာရန္အေရးတယူတင္းက်ပ္ထားသည္။ အမ်ိဳးသမီးယူနီေဖါင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားကိုေသာ္၄င္း အမ်ိဳးသားယူနီေဖါင္းႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးကိုေသာ္၄င္း ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္(ဆြ)က လအ္နသ္ၿပဳ ၾကီမ္ဆဲေတာ္မူထားခဲ့ပါသည္။

ထိုကိစၥမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ပင္ အာရဗီဘာသာၿဖင့္ ခြသ္ဗဟ္ဖတ္ၿခင္းလည္းပါဝင္သည္။ ႏွဳတ္ခမ္းေမႊၚညွပ္ၿခင္း ရိတ္ၿခင္းႏွင့္ မုတ္ဆိတ္ေမြးလက္တစ္ဆုတ္ခန္႕ထိရွည္ေအာင္ထားေစၿခင္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။


(၁) "မြတ္ရွ္ရွိက္ တုပကိုးကြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ၾက ၊မုတ္ဆိတ္ရွည္ထားၾက ၊နဳတ္ခမ္းေမႊးၿဖတ္ၾက "(မြတ္စလင္မ္က်မ္းတြဲ
(၁)စာ-227-ဘူခါရီ-စာ-78) ေနာက္ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ပါး၌ လာရွိသည္မွာ---------

(၂) "ႏွဳတ္ခမ္းေမႊး ရိတ္ၿခင္းႏွင့္ မုတ္ဆိတ္ေမႊးထားၿခင္းၿဖင့္ မဂ်ဴဆီမီးပူေဇာ္သူမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ၾက"(မြစ္လင္မ္က်မ္း၊ စာ-327)

(3) ႏွဳတ္ခမ္းေမႊးမရိတ္မညွပ္သူသည္ငါ၏အသင္းသားမဟုတ္။(သီရ္ေမဇီႏွင့္ နစာအီက်မ္း)

အထက္ပါဟဒီးစ္ဆင့္ၿပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ဆင့္ၿပန္ခ်က္အေၿမွာက္အၿမား ဟဒီးစ္က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ပါရွိေသးသည္။ ယင္းၿဖင့္သိရသည္မွာ ထိုေခတ္သမယက မြတ္ရွ္ရိက္မ်ားႏွင့္ မဂ်ဴဆီမ်ားသည္ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ၾကသည္။ႏွဳတ္ခမ္းေမႊးထားၾကသည္။ ယင္းကိုယေန႕ခရစ္ယန္မ်ားႏွင့္ ဟင္ဒီမ်ားလက္ဆင့္ကမ္းက်င့္သံုးလွ်က္ရွိၾကေပသည္။ ဤသို႕ၿပဳလုပ္ၿခင္းသည္ပင္လွ်င္ ၄င္းတို႕၏ ထူးၿခားေသာဝိေသတလကၡဏာမ်ားႏွင့္ယူနီေဖါင္းၿဖစ္သည္။ ထိုသို႕ေသာေၾကာင့္ မြစ္လ 

 

1 comments:

Unknown said...

ကိုသန္ ့ 17 days ago
ActivityRank: 8
စလာမ္ပါ
(ႏွဳတ္ခမ္းေမႊၚညွပ္ၿခင္း ရိတ္ၿခင္းႏွင့္ မုတ္ဆိတ္ေမြးလက္တစ္ဆုတ္ခန္႕ထိရွည္ေအာင္ထားေစၿခင္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။)
မုတ္ဆိတ္ထားျခင္း၊ မထားျခင္းထက္ အေရးၾကီးတာက အီမာန္သက္၀င္ယံုၾကည္မူ ့ခိုင္ျမဲဖို ့လို ့ပါတယ္လို ့ထင္ပါတယ္။
မုတ္ဆိတ္မေပါက္ေသာအစၥလာမ္အသက္၀င္ယံုၾကည္သူေတြအတြက္မွ်တမူ ့ဆိုတာျဖင့္နိုင္ပါအံုးမလား။

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ