Welcome to my blog :)

rss

Sunday, February 19, 2012

က်ား-လိင္အဂၤါ သန္မာျခင္းကို သက္ေရာက္ေစေသာေဆးမ်ား

၁။ Erectile Dysfunction က်ား-လိင္အဂၤါ မသန္မာျခင္းကို သက္သာေကာင္းမြန္ေစေသာေဆးမ်ား
၂။ Drugs that may cause impotence က်ား-လိင္အဂၤါ မသန္မာျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေဆးမ်ား

Erectile Dysfunction က်ား-လိင္အဂၤါ မသန္မာျခင္းကို သက္သာေကာင္းမြန္ေစေသာေဆးမ်ား
Generic name Sildenafil = Viagra
Generic name Tadalafil = Cialis
Generic name Vardenafil = Levitra, Staxyn
Generic name Alprostadil = Muse, Edex, Caverject, Caverject Impulse, Edex Refill
Generic name Yohimbine = Yohimbe, Yocon, Erex, Testomar, Yohimex, Aphrodyne, Yohimar

က်ား-လိင္အဂၤါ မသန္မာျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းတရား အမ်ားအျပားထဲက တခုကိုေရြးေရးပါမယ္။

Drugs that may cause impotence က်ား-လိင္အဂၤါ မသန္မာျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေဆးမ်ား
(၁) Antidepressants and other psychiatric medications စိတ္က်ေဆးမ်ား
- Amitriptyline (Elavil)
- Amoxapine (Asendin)
- Buspirone (Buspar)
- Chlordiazepoxide (Librium)
- Chlorpromazine (Thorazine)
- Clomipramine (Anafranil)
- Clorazepate (Tranxene)
- Desipramine (Norpramin)
- Diazepam (Valium)
- Doxepin (Sinequan)
- Fluoxetine (Prozac)
- Fluphenazine (Prolixin)
- Imipramine (Tofranil)
- Isocarboxazid (Marplan)
- Lorazepam (Ativan)
- Meprobamate (Equanil)
- Mesoridazine (Serentil)
- Nortriptyline (Pamelor)
- Oxazepam (Serax)
- Phenelzine (Nardil)
- Phenytoin (Dilantin)
- Sertraline (Zoloft)
- Thioridazine (Mellaril)
- Thiothixene (Navane)
- Tranylcypromine (Parnate)
- Trifluoperazine (Stelazine)
(၂) Antihistamine medications (အင္တီ-ဟစ္တမင္း) ေဆးမ်ား၊ (အခ်ိဳ႕ေဆးမ်ားကို ေလနာေရာဂါအတြက္လည္း သံုးသည္)
- Cimetidine (Tagamet)
- Dimenhydrinate (Dramamine)
- Diphenhydramine (Benadryl)
- Hydroxyzine (Vistaril)
- Meclizine (Antivert)
- Nizatidine (Axid)
- Promethazine (Phenergan)
- Ranitidine (Zantac)
(၃) High blood pressure medicines and diuretics ေသြးတိုးက်ေဆးမ်ား (ေသြးက်ေဆးမ်ားထဲတြင္ Thiazides ေဆးအုပ္စုသည္ ပဌမ၊ beta-blockers ဘီတာ-ဘေလာ့ကာမ်ားသည္ ဒုတိယ က်ား-လိင္အဂၤါ မသန္မာျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ Alpha-blockers အာလ္ဖါ-ဘေလာ့ကာမ်ားသည္ အျဖစ္အနည္းဆံုးျဖစ္သည္။)
- Atenolol (Tenormin)
- Bethanidine
- Bumetanide (Bumex)
- Captopril (Capoten)
- Chlorothiazide (Diuril)
- Chlorthalidone (Hygroton)
- Clonidine (Catapres)
- Enalapril (Vasotec)
- Furosemide (Lasix)
- Guanabenz (Wytensin)
- Guanethidine (Ismelin)
- Guanfacine (Tenex)
- Haloperidol (Haldol)
- Hydralazine (Apresoline)
- Hydrochlorothiazide (Esidrix)
- Labetalol (Normodyne)
- Methyldopa (Aldomet)
- Metoprolol (Lopressor)
- Nifedipine (Adalat, Procardia)
- Phenoxybenzamine (Dibenzyline)
- Phentolamine (Regitine)
- Prazosin (Minipress)
- Propranolol (Inderal)
- Reserpine (Serpasil)
- Spironolactone (Aldactone)
- Triamterene (Maxzide)
- Verapamil (Calan)
(၄) Parkinson's disease medications (ပါကင္ဆိုနဇင္) ေရာဂါေဆးမ်ား၊ - Benztropine (Cogentin)
- Biperiden (Akineton)
- Bromocriptine (Parlodel)
- Levodopa (Sinemet)
- Procyclidine (Kemadrin)
- Trihexyphenidyl (Artane)
(၅) Chemotherapy and hormonal medications ကင္ဆာေဆးမ်ား ႏွင့္ ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ား၊
- Antiandrogens (Casodex, Flutamide, Nilutamide) ေဟာ္မုန္းေဆး၊
- Busulfan (Myleran) ကင္ဆာေဆး၊
- Cyclophosphamide (Cytoxan) ကင္ဆာေဆး၊
- Ketoconazole မိႈေရာဂါေဆး၊
- LHRH agonists (Lupron, Zoladex) ေဟာ္မုန္းေဆး၊
(၆) Other medications တျခားေဆးမ်ား၊
- Aminocaproic acid (Amicar) ေသြးထြက္သက္သာေဆး၊
- Atropine ခြ်ဲ-အစာေျခရည္ နည္းေစသည့္ေဆး၊
- Clofibrate (Atromid-S) အဆီက်ေဆး၊
- Cyclobenzaprine (Flexeril) ၾကြက္သားေပ်ာ့ေဆး၊
- Cyproterone က်ား-ေဟာ္မုန္း ႏွိမ္ေဆး၊
- Digoxin (Lanoxin) ႏွလံုးေရာဂါေဆး၊
- Disopyramide (Norpace) ႏွလံုးခုန္မွန္ေဆး၊
- Estrogen (အီစထိုဂ်င္) ေဟာ္မုန္း၊
- Finasteride (Propecia, Proscar, Avodart) ဆီးက်တ္ေရာင္ သက္သာေဆး၊
- Furazolidone (Furoxone) ပိုးေသေဆး၊
- H2 blockers (Tagamet, Zantac, Pepcid) ေလနာသက္သာေဆး၊
- Indomethacin (Indocin) ေဂါက္ေရာဂါေဆး၊
- Lipid-lowering agents အဆီက်ေဆး၊
- Licorice ေလနာသက္သာေဆး၊
- Metoclopramide (Reglan) အအန္ေပ်ာက္ေဆး၊
- NSAIDs (Ibuprofen, etc.) အနာ-အကိုက္သက္သာေဆး၊
- Orphenadrine (Norflex) အနာသက္သာေဆး၊
- Prochlorperazine (Compazine) အအန္ေပ်ာက္ေဆး၊
- Pseudoephedrine (Sudafed) အေအးမိသက္သာေဆး၊
(၇) Opiate analgesics ဘိန္းပါသည့္ အနာ-အကိုက္သက္သာေဆးမ်ား၊
- Codeine
- Fentanyl (Innovar)
- Hydromorphone (Dilaudid)
- Meperidine (Demerol)
- Methadone
- Morphine
- Oxycodone (Oxycontin, Percodan)
(၈) Recreational drugs စိတ္ကိုသက္ေရာက္ေစေသာေဆးမ်ား၊
- Alcohol အရက္၊
- Amphetamines (အင္ဖတမင္း)၊
- Barbiturates (ဘာဘီက်ဴရိတ္)၊
- Cocaine (ကိုကင္း)၊
- Marijuana ေဆးေျခာက္၊
- Heroin ဘိန္းျဖဴ၊
- Nicotine (နီကိုတင္း)၊

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ (၁၇-၂-၂ဝ၁၂ )

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ - က်ား-လိင္အဂၤါ သန္မာျခင္းကို သက္ေရာက္ေစေသာေဆးမ်ား

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ