Welcome to my blog :)

rss

Tuesday, July 26, 2011

လူျပိန္းၾကိဳက္ မီဒီယာသမားမ်ား၏ မစမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားၾကကုန္ေသာ ျမန္မာမႈနယ္ပယ္မ်ား ( ၂ )


အခ်က္အလက္မွန္တယ္ဆိုတိုင္း သတင္းမျဖစ္

သတင္းတစ္ခုသည္ အခ်က္အလက္မွန္ကန္ခိုင္မာရန္လိုအပ္သည္သာမက လူထုကိုအက်ိဳးျပဳရန္လည္းအထူး အေရးၾကီးလွေပသည္ ၊ ေအာက္ပါသတင္းေခါင္းစဥ္မ်ားကို ၾကည့္ပါ -

- မင္းေမာ္ကြန္း မုန္႕ဟင္းခါးမၾကိဳက္ဟုဆို
- အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ကိုယ္၀န္ ၄ လရွိျပီ
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပုဂံဘုရားဖူးထြက္၊ သူမ၏သားေခြးတစ္ေကာင္ႏွင့္အတူ ပုဂံသို႕ ၁ ရက္ၾကိဳေရာက္ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တမာပင္ေအာက္မွ နာမည္မရွိေသာ ထမင္းဆိုင္ေလးတြင္ထမင္းစားေလျပီ
- ေဒၚစု အင္ၾကင္းပင္သြားၾကည့္ ၊ ယခုသတင္းတင္ခ်ိန္တြင္ အင္ၾကင္းပင္ေအာက္ေရာက္ေနျပီ
- ေသာၾကာေန႕ေဒၚစု အဲမႏၱေလးေလေၾကာင္းျဖင့္ရန္ကုန္ျပန္မည္ ။ ေခြးႏွင့္သားက ကားႏွင့္ျပန္မည္ ။
- ခ်မ္းခ်မ္း ခ်စ္သူႏွင့္လမ္းခြဲျပီးမွ ပိုမိုလြတ္လပ္လာ
- ေကာ္ဖီေၾကာ္ျငာျဖင့္ နာမည္ၾကီးလာေသာ္လည္း ေကာ္ဖီမၾကိဳက္ေသာမင္းသား

အထက္ပါသတင္းမ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ၾကပါသည္ ဆိုေသာ္လည္း လူထုကိုေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္းျပည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း မည္သို႔ အက်ိဳးျပဳပါသနည္း ။မည္သို႔မွ်အက်ိဳးျပဳမည္ဟုမထင္ပါ..သို႔ရာတြင္အဆိုပါသတင္းမ်ားသည္ အက်ိဳးမျပဳေသာ္လည္း ဒုကၡမေပးေသာသတင္းမ်ားသာျဖစ္ၾက၍ေတာ္ေသးသည္ဟုဆိုရေပမည္ ။


ျမန္မာမႈနယ္ပယ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးၾကသူမ်ား

အဆိုးတကာ့အဆိုးဆံုး သတင္းမ်ားမွာ မည္သည့္ေကာင္းက်ိဳးမွမျပဳသည့္ အျပင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္တြင္ ဘာသာေရးအရ၄င္း ၊ ေရွးရိုးအစဥ္အလာမ်ားအရ၄င္း အခိုင္အမာ တည္ရွိျပီးသား ျမန္မာမႈ နယ္ပယ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ၾကသည့္ သတင္းမ်ား ၊ ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ားျဖစ္သည္ ။ ဥပမာဆိုရေသာ္-
- မိဘ ၊ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ဆရာမ်ားအၾကားဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္
- ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု လူနာမ်ားၾကားဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္
- တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကား ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္
- ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကားဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္
- တရားေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကားဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္
- ရပ္ကြက္ ၊ ျမိဳ႕နယ္ စေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကားဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္

စသည္..စသည္တို႕ျဖစ္ၾကေလသသည္ ၊ ယခုေဖၚျပခဲ့သည့္ ျမန္မာမႈနယ္ပယ္မ်ားမွာ ဥပမာမွ်သာျဖစ္ပါသည္ လူျပိန္းၾကိဳက္တို႔၏ ေစာင္မမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားၾကကုန္ေသာ အျခားျမန္မာမႈနယ္ပယ္မ်ား မ်ားစြာက်န္ရွိပါေသးသည္ ။


မိဘ ၊ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ဆရာမ်ားအၾကားဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္

ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္ ဆရာသည္ မိဘႏွင့္တစ္ဂိုဏ္းတည္းထား ေလးစားရိုေသၾကရေသာ အနေႏၱာအနႏၱ ငါးပါး၀င္ ျဖစ္ေလသည္ ၊ ဆရာကလည္း ဆရာ႔၀တ္ ၊ ေက်ာင္းသားကလည္း ေက်ာင္းသား၀တ္မ်ားျဖင့္ တစ္ဦးေပၚ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစားယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ကာ ၾကည္ႏူးဘြယ္ ပီတိျဖစ္ဘြယ္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေလသည္။ဘာေၾကာင့္မိဘႏွင့္တစ္ဂိုဏ္းထဲထားရတာလဲ
တိရိစၦာန္မ်ားတြင္လည္း ပညာသင္ၾကားေရးရွိေလသည္ ၊ ထိုပညာသင္ၾကားေရးကို မိဘမ်ားက ကိုယ္တိုင္တာ၀န္ ယူၾကရေလသည္ ၊ ေၾကာင္ကေလးမ်ားကို ေၾကာင္မၾကီးက ၾကြက္ခုတ္နည္း ၊ ၾကြက္ေခ်ာင္းနည္း တိတ္တဆိတ္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းစသည္တို႔ကို ကိုယ္တိုင္သင္ၾကားေပး၏ ၊ ထို႔နည္းတူစြာပင္ ဗ်ိဳင္းကေလးမ်ားကို ဗ်ိဳင္းမၾကီးက ကတြတ္ေပါက္တြင္ငါးေစာင့္နည္း ၊ ဖမ္းနည္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္သင္ေပး၏ ၊ စြန္ရဲတစ္ေကာင္က သားေကာင္ရွာေဖြနည္း ၊ ထိုးသုတ္နည္း ၊ တို႕ကို ၄င္းတို႕၏သားသမီးမ်ားအား ကိုယ္တိုင္ သင္ၾကားေပးၾကရေလသည္ ၊ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ လူတို႔တြင္ကား ထိုသို႕ မဟုတ္ အေျပာက်ယ္လွေသာ လူမႈနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လူသားဆန္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားအျပင္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ပညာသင္ၾကားျခင္းမွာ က်ယ္၀န္းနက္ရိႈင္းလွသည္ ျဖစ္ရာ ထိုတာ၀န္ကို မိဘ ႏွစ္ဦးတည္းက တာ၀န္ယူ၍ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ အရပ္ရပ္ေသာပညာတို႔ကို သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ ဆရာတို႔သည္ မိဘမ်ားကိုယ္စား တာ၀န္ယူၾကရေလသည္ ၊ မိဘရဲ႕တာ၀န္ေတြကို ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးေနရသူမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ မိဘနဲ႕ တစ္ဂိုဏ္းထဲထားကာ ရိုေသ အေလးအျမတ္ထားေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဒီေန႕ေခတ္မွာေရာ ဆရာေတြဆရာစိတ္မရွိၾကေတာ့ဘူးလား

ဤေမးခြန္း၏ အေျဖကို ေပၚလြင္သြားေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ၁၀တန္းေအာင္သူတိုင္း ဆရာလုပ္ၾကရမည္ ဟု အမိန္႔တပ္ရပ္ထုတ္ျပန္လိုက္ေစလိုသည္ ၊ ထိုသို႔ထုတ္ျပန္လိုက္ပါက ဤျမန္မာျပည္တြင္ ဆရာမလုပ္လိုသူ အေျမာက္အမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ကို သင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္ ၊ "ကၽြန္မသားေလးကိုမိဘ လက္ငုတ္စီးပြားေရးပဲလုပ္ခိုင္းမွာေပါ့ ဘာလို႔ဆရာလုပ္ရမွာလည္း" ၊ " ေအာင္မေလး လစာေလးသံုးေလးေသာင္းနဲ႕ ငါ့ကေလးေတြကို ဆရာေတာ့မလုပ္ခိုင္းႏိုင္ပါဘူး" ၊ " ထီးျဖဴ ဘိနပ္ပါး အလုပ္ပါေအ...ဘာမွျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး " စေသာ စေသာ အသံေတြကို သင္ေသခ်ာေပါက္ ၾကားရပါလိမ့္မည္ ၊ ဒီလိုဆိုရင္ အခုလက္ရွိဆရာလုပ္ေနသူမ်ားကို မေလးစားသင့္ေပဘူးလား ၊ သူမ်ားသားသမီးကို မိမိသားသမီးကဲ့သို႔သေဘာထား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရေသာ ေစတနာ၊ အထူးစိတ္ရွည္ရေသာ သင္ၾကားေရးကိုမွ စိတ္၀င္စားေသာ ၀ါသနာ ၊ ဘာစီးပြားမွ မျဖစ္ႏိုင္မွန္းသိလွ်က္ႏွင့္ ဘ၀၏ အခ်ိန္အေျမာက္အမ်ားကို ေပးဆပ္ေနရေသာ အနစ္နာခံမႈမ်ိဳး ကို လြယ္သည္ဟုသင္ ထင္ပါသလား ၊ ထိုသို႔ေပးဆပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေပးဆပ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ဆရာမ်ားသည္ ဘာမ်ားျပန္ရပါရဲ႕လဲ ၊ မိမိျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့သည့္ ပန္းပြင့္ေလးမ်ား ေလာကအလယ္တြင္ ဖူးပြင့္လာေသာအခါတြင္ ရေသာ ဥယ်ာဥ္မွဴး ၏ ပိတိမ်ိဳးမွ တစ္ပါး ဆရာတို႕သည္ ဘာမ်ားရေနသည္ဟု သင္ထင္ပါသလည္း ၊ေသခ်ာသည္မွာ ယခင္ေခတ္ အဆက္ဆက္က ဆရာမ်ားမွသည္ ယေန႔ေခတ္ဆရာဆရာမ မ်ားအထိ အားလံုးေသာဆရာတို႔သည္ ထိုနာ ၃ နာႏွင့္ ျပည့္စံုၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္ ။ေလးစားထိုက္သူမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္ ၊ ယေန႔ေခတ္တြင္ နာမည္ေက်ာ္က်ဴရွင္ဆရာမ်ား၏ ၀င္ေငြေကာင္းမွဳကို သင္ေထာက္ျပေကာင္းေထာက္ျပေပလိမ့္မည္ ၊ ထိုနာမည္ေက်ာ္ဆရာမ်ားသည္ မူလ နာ ၃ နာအျပင္ သင္ၾကားေရးတြင္ ပါရမီထူးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ၊သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုဆရာတို႔ကို ၾကည့္၍ မုဒိတာပြားေနျခင္းသည္သာ အမွန္ဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟုသာ ဆိုခ်င္ပါသည္ ။

က်ဴရွင္သင္တာအျပစ္လား....

သင္ၾကားေရးအလုပ္သည္ ဆရာတစ္ေယာက္၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္ျဖစ္သည္ ၊ က်ဴရွင္သင္သည္ဆိုသည္မွာလည္း စာသင္သည့္အလုပ္ပင္ျဖစ္သည္ ၊ သင္ၾကားေရးအလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးသူက စာသင္တာအျပစ္ဟု ဆိုၾကပါမည္လား..ဆိုလွ်င္ေကာ တရားပါမည္လား ၊ဆရာ၀န္က ေဆးကုသည္ ၊ အင္ဂ်င္နီယာက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္သည္ ၊ ဆရာကစာသင္သည္ ဘာမ်ား ဆန္းပါသလည္း ဘာမွမဆန္းပါ ၊ အထက္တန္းျပဆရာတစ္ေယာက္၏လစာသည္ ၄၀၀၀၀ က်ပ္မွ်သာျဖစ္သည္ ၊ ေက်ာင္းကိုအသြားအျပန္လုပ္ရသည့္ ခရီးစရိတ္မွ်သာရွိသည္ ၊ ဆရာတို႔ဘ၀စား၀တ္ေနေရးအတြက္ မေလာက္ငွၾက ၊ ဒီေတာ့ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ စာသင္ျပီး အပို၀င္ေငြရွာၾကရင္း ဘ၀ရပ္တည္ေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္ ။ က်ဴရွင္သင္ေသာဆရာသည္ မနက္ ၅နာရီမတိုင္ခင္အိပ္ယာမွထရသည္ ၊ မနက္ ၆နာရီမွ ၈ နာရီအထိ က်ဴရွင္တြင္စာသင္ရသည္ ၊ ၈ နာရီႏွင့္ ၉ နာရီအၾကားတြင္ ေက်ာင္းကို အေျပးသြားၾကရသည္ ၊ ေက်ာင္းတြင္ ညေန ၄နာရီအထိ စာသင္ၾကရသည္ ၊ ညေန၅နာရီမွ ည ၈နာရီခန့္ထိက်ဴရွင္တြင္တစ္ဖန္ စာသင္ၾကရျပန္သည္ ၊ အိမ္အေရာက္တြင္မနားရေသး ေက်ာင္းမွကေလးမ်ား၏ အိမ္စာမ်ားကို စစ္ရေဆးရျပန္သည္ ၊ ၁၀နာရီေက်ာ္မွနားရသည္ ၊ မနက္ ၅နာရီျပန္ထရသည္ ၊စေန၊ တနဂၤေႏြဟူ၍ မရွိ သင္ၾကားေနရသည္ ၊ ထိုသို႕ေန႔မအိပ္ညမအိပ္ၾကိဳးစား ရုန္းကန္ေနၾကရေသာ ဆရာတို႕ကို လူျပိန္းၾကိဳက္ တို႕က အသျပာဆရာ ဟု ကင္ပြန္းတပ္ ရုပ္လံုးေဖၚေရးသားေနၾကသည္မွာ တရားမွ်တပါရဲ႕လား ၊ တရားေတာ္နဲ႔ေရာ ညီပါရဲ႕လား ၊ဒီလိုလူျပိန္းၾကိဳက္စာမ်ားေရးျပီးရတဲ့၀င္ေငြျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳျခင္းကို သမၼာအာဇီ၀ ဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္လား ။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဘာလို႔ ေက်ာင္းဆရာေတြက်ဴရွင္မသင္ရဘူးလို႔အမိန္႔ထုတ္ရတာလည္း

ဤအမိန္႔ထုတ္ျပန္ရျခင္းမွာလည္း ထိုလူျပိန္းၾကိဳက္မီဒီယာသမားမ်ား၏ မစမႈသသည္ အဓိက အခန္းမွပါ၀င္ေလသည္ ။ထိုသူတို႕သည္ ဆရာတို႕က ေက်ာင္းတြင္ေသခ်ာမသင္ ၊ က်ဴရွင္တြင္သာ ေသခ်ာသင္ၾကသည္ ၊ က်ဴရွင္တက္ေသာကေလးကို အမွတ္ပိုေပးသည္ ၊ မတက္ေသာခေလးကို အမွတ္ေလ်ာ့သည္ ၊ ထိုေၾကာင့္ ထိုအသျပာဆရာမ်ားသည္ ျမန္မာ့ပညာေရးေလာက ကိုအရုပ္ဆိုးေအာင္ လုပ္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေနသေယာင္ေယာင္ ေရးသားကာ အမွားကိုေထာက္ျပသလိုလိုႏွင့္ ဆရာႏွင့္တပည္႕ ၊ ဆရာႏွင့္မိဘအၾကား ခေလာက္ဆန္ကာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရးသားၾကသည္ ၊ ထိုသို႔လုပ္ေသာနည္းျဖင့္ သားသမီးမ်ားအား က်ဳရွင္မထားႏိုင္သူမိဘမ်ား ၊ ထားႏိုင္ေသာ္လည္းမထားၾကသူ မိဘမ်ား ကဆရာမ်ားအေပၚ တျဖည္းျဖည္း အျမင္ ေစာင္းလာသည္ ၾကာလာေတာ့ အထက္ဌာနမ်ားသို႕ မၾကာခဏဆိုသလို တိုင္ၾက ေတာၾက ျဖစ္လာသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ဆရာမ်ားက်ဴရွင္မသင္ရ ဟူေသာအမိန္႔ ကိုထုတ္ျပန္ရသည္အထိ ဒုကၡေပးခဲ့ၾကသည္ ။သို႕ေသာ္လည္း မိမိကေလးကို ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေစလိုေသာမိဘမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ဆရာတို႔၏၀င္ေငြမေလာက္ငွမႈ တို႕ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အနႏၱဂိုဏ္း၀င္ ဆရာမ်ားသည္ မိမိတို႕ ခင္မင္နီးစပ္ရာအိမ္မ်ားတြင္ စာသင္သည့္ အလုပ္ကိုပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္သကဲ့သို႔ တိတ္တိတ္ပုန္း ခိုးလုပ္ရေသာ အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိသြားေလေတာ့သည္ ။

အထက္ပါျဖစ္ရပ္ကို ရိုးရိုးကေလးစဥ္းစားၾကည့္လ်င္ပင္ အေျဖကရွင္းေနပါသည္ စာတစ္ပုဒ္ကို က်ဴရွင္မွာတစ္ခါသင္ ေက်ာင္းမွာတစ္ခါသင္ ေသာကေလးက ေက်ာင္းတြင္ တစ္ခါသာသင္ေသာသူထက္ ပို၍ ေတာ္ေန ၊ ပို၍တတ္ေနမည္မွာ ေယဘူယ် အမွန္တရားျဖစ္သည္ ၊ က်ဴရွင္သင္ေသာကေလးသည္ အထက္တြင္ဆိုခဲ့ေသာ ဆရာမ်ားနည္းတူ မနက္ ၅ နာရီမွသည္ ည ၁၀ နာရီေက်ာ္ထိ သူတို႕၏ ဘ၀ကို ပညာေရးတြင္ ျမႈတ္ႏွံထားရသည္ ၊ ထိုသို႔ပညာေရးကို အခ်ိန္မ်ားစြာေပးထားေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားသည္ ၊ ေက်ာင္းသြားခါနီးမွအိပ္ယာထ အေမအဆင္သင့္လုပ္ထားေသာထမင္းကိုစား ထမင္းခ်ိဳင့္ကိုဆြဲ ေက်ာင္းကိုသြား၊ ညေနေက်ာင္းဆင္းလ်င္ ေဆာ့ ၊ ညၾကေတာ့ေမာျပီး အေစာၾကီးအိပ္ သြားၾကကုန္ေသာ သူမ်ားထက္ စာေပအရာတြင္ အစစသာၾကသည္မွာ ဘာမ်ားဆန္းပါသနည္း ၊ ထိုစာညံေသာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ လူငယ္သဘာ၀ ညံ႕သည္ဟု ၀န္မခံ ၾက ၊ အေမတို႕ကသားတို႔ကို က်ဴရွင္မွမထားတာကိုး ...က်ဴရွင္ထားရင္သားလဲေတာ္မွာေပါ့ ၊ ဆရာမက ေမးခြန္းကို က်ဴရွင္မွာသင္ထားတာေနမွေပါ့ စေသာစကားမ်ားကို ခံတပ္သဖြယ္အသံုးျပဳကာ မိဘတို႕ကိုစိတ္ဆင္း ရဲေအာင္လုပ္ရင္း မိမိတို႔ အျပစ္ကို ဖံုးကြယ္ၾကသည္မွာ ထိုစာညံ႕ၾကသူမ်ား၏ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ အလုပ္မ်ိဳးသာျဖစ္ေလသည္ ။ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ တစ္ခါသင္ယံုမွ်ျဖင့္ပင္ ႏွစ္ခါသင္ထားသူအခ်ိဳ႕ထက္ ပိုျပီးသိလြယ္ တတ္လြယ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးလဲရွိတတ္ေပရာ ဆရာတို႔သည္ ထိုေက်ာင္းသားမ်ိဳးကို မိမိထံတြင္က်ဳရွင္ယူသူမ်ားထက္ပင္ ခ်ီးမြမ္းခန္းထုတ္ကာ မိမိတို႔က်ဴရွင္သင္ရာေနရာ မ်ားသို႔ ေခၚေဆာင္သြားျပီး အခမဲ့သင္ၾကားေပးရင္းေျမေတာင္ေျမွာက္ေပး မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္သြားၾကသူမ်ား မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ပင္ ရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္ ။ ဒီလို ရိုးရွင္းေသာ အေျဖမွန္ေတြရွိေနပါလွ်က္ မိမိတို႕သားသမီး ညံ႕တိုင္း ဆရာမ်ားကို ပံုခ် လက္ညိုးထိုးေနၾကမည္ ၊ အျပစ္ဆိုေနၾကမည္ဆိုပါလ်င္ တရားနည္းလမ္း က်ႏိုင္ပါမည္လား ဟုေမးစရာ ျဖစ္လာပါသည္ ။ဆံုးရႈံးမႈမ်ားစြာ

အထက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ဆရာမ်ားၾကား ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ဆရာမ်ားၾကား အခိုင္အမာတည္ရွိျပီးသား ဆက္ဆံေရးတြင္ အက္ေၾကာင္းထင္လာပါသည္ ။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဆရာမ်ား က်ဴရွင္မသင္ရဟု အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္သျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းေနထိုင္လိုေသာ အေတြ႕အၾကံဳရွိ လုပ္သက္ရင့္ ဆရာမ်ား ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ခ်စ္ခင္လွစြာေသာ ေက်ာင္းစာသင္ခန္း မ်ားကို ေက်ာခိုင္း၍ အျငိမ္းစားယူကာ ျပင္ပစာသင္ခန္း မ်ားသို႕ ေရာက္သြားကုန္ၾကပါသည္ ၊ ယခင္ကအစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ရႏိုင္ေနေသာ ဆရာတို႔၏ သင္ၾကားမႈကို ျပင္ပေဘာ္ဒါ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ အခေၾကးေငြမ်ားစြာေပးမွရႏိုင္ေတာ့သည့္ အျဖစ္ကိုေန႕ခ်င္းညခ်င္း ေရာက္သြားၾကေလသည္ ။ ဆရာမ်ားဘက္ ၊ မိဘမ်ားဘက္ ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္ စသည္႔အဘက္ဘက္မွ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကပါသည္ ။

ဤသို႔ အဘက္ဘက္မွဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသြားျခင္းအေပၚတြင္ အသင္ မီဒီယာေလာကသားတို႕ေရာ ေပ်ာ္ေနႏိုင္ပါ၏ေလာ ၊ ေအာင္ပြဲေရာ ခံထိုက္ပါ၏ေလာ ၊ ထိုသို႕သူတပါးတို႔ဆံုးရံႈးမႈအေပၚ ေမြ႕ေလ်ာ္အာင္ပြဲခံေနၾကသည့္ အျဖစ္ကို အျပစ္ဟုဆိုပါလ်င္ ထိုအျပစ္တို႔ ကို ျပင္ဆင္ရန္သည္ အခ်ိန္သည္ ေနာက္က်သည္ဟူ၍ ရွိမည္မထင္ပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္ ။

(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားhttp://doctorsatephwar.blogspot.com/2011/07/blog-post_16.html#more

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ