Welcome to my blog :)

rss

Tuesday, May 3, 2011

ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ၿဗိတိန္ဗီဇာ ေလ်ွာက္ထားရမည့္ပံုစံေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း (Press release from British Embassy Rangoon) -

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံနယ္ျခားေအဂ်င္စီသည္ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံတြင္ ဗီဇာေလ်ွာက္ထားမႈပံုစံကို အဆင့္ျမႇင့္လ်ွက္ရွိျပီး ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာေလ်ွာက္ထားျခင္းမ်ားႏွင့္တကြ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမည့္ ရက္ခ်ိန္းႀကိဳတင္ရယူျခင္းမ်ားကို အင္တာနက္မွတဆင့္မၾကာမီ ျပဳလုပ္သြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႕မွစတင္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားအားလံုးသည္ အင္တာနက္မွ ျပည္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္သြင္းရန္လိုအပ္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္မွေလွ်ာက္လႊာကိုျဖည့္စြက္ျပီးသည္ႏွင့္ မိမိမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ခြြဲျခားေဖာ္ျပေပးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာတို႕ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျဗိ္တိသ်ွသံရံုးသို႕တင္သြင္းရန္အတြက္ ရက္ခ်ိန္းကိုလည္းအင္တာနက္မွ တဆင့္ပင္ ၾကိဳတင္စာရင္းသြင္းရယူထားၾကရန္ လိုအပ္ပါလိမ္႕မည္။

အင္တာနက္မွတဆင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ရက္ခ်ိန္းရယူထားျခင္းတို႕ကို မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမည့္ အေျပာင္းအလဲမွာ ၿဗိတိန္နယ္ျခားေအဂ်င္စီက ျပဳလုပ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏တစိတ္တပိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ရည္ရြယ္သည္မွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလွ်ာက္ထားေသာေလွ်ာက္လႊႊာမ်ားအတြက္ျပည္ဝင္ခြင့္အတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေသာလုပ္ငန္းတရပ္လံုးပါ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ၿဗိတိန္နယ္ၾကား ေအဂ်င္စီ၏ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ေဒသ  မန္ေနဂ်ာ အက္(ထ္) မက္ခီက ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ အာရွပစ္ဖိတ္ေဒသတခုလံုးမွာ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားပံုအေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္လိုက္တာဟာ ေလွ်ာက္ထားသူေတြအတြက္ ဗီဇာေလွ်ာက္ရတာပိုျပီးျမန္ဆန္ထိေရာက္လာေစပါလိမ္႕မယ္။ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပံုကိုအဆင့္ျမႇင္႕လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ကျဗိတိသွ်သံရံုးမွာေစာင့္ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြကိုေလ်ွာ့သြားေစမွာျဖစ္သလိ္ု ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာေတြကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရာမွာလည္း ေလွ်ာက္ထားသူေတြအတြက္ ပိုမိုျမန္ဆန္လာပါလိမ့္မယ္။”

လက္တေလာေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကိုအဆင့္ျမႇင့္ျပီး အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျဗိတိန္နယ္ျခားေအဂ်င္စီထံ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားႏွင့္ ဗီဇာထုတ္ေပးမႈမ်ားကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မတ္လ ၁၄ ရက္မွ ၂၅ ရက္အတြင္း ယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါရက္မ်ားအတြင္းရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျဗိတိသွ်သံရံုးသည္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာေလ်ွာက္ထားရန္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႕ယာယီပိတ္ထားခိုက္တြင္ က်န္းမာေရးအရျဖစ္ေစ၊ သာေရးနာေရးကိစၥေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႕အေဆာတလ်ွင္ သြားေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ရွိျဗိတိသ်ွသံရံုးသို႕ အီးေမး(လ္) ျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကၿပီး ဗီဇာစီစစ္ေရးတာဝန္ခံက လိုအပ္သလိုစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးပါလိမ့္မည္။

ၿဗိတိသွ်ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas တြင္ရယူႏိုင္ျပီး ျမန္္မာႏိုင္ငံ၌မည္သို႕မည္ပံု ေလွ်ာက္ထားရမည္ဆိုျခင္းႏွင့္တကြ ဗီဇာႏွင့္ပက္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား လမ္းညႊန္ခ်က္တို႕ကို www.ukinburma.fco.gov.uk/en/visiting-uk/visas တြင္္ၾကည့္႐ႈရယူႏိုင္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ