Welcome to my blog :)

rss

Saturday, October 30, 2010

လူသိနည္းေနေသာစကားပံုေလးမ်ား

တစ္ခ်ိဳ စာဖတ္တဲ့သူေတြေတာ့ သိေကာင္းသိႏိုင္လိမ့္မယ္လိုထင္ပါတယ္

စကားပုံ မွတ္စုအတြဲမ်ား (၂)
သင့္အသက္ကို သင္ခ်စ္ပါသလား၊ ခ်စ္လွ်င္ အခ်ိန္ကုိ အလဟႆ ျဖဳန္းတီးမပစ္ပါႏွင့္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သင္၏ အသက္ကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ ဖြဲ ့စည္းျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ [B](ဘင္ဂ်မင္ ဖရန္ကလင္)[/B]

တစ္ပါးသူ၏ အခ်ိန္ကုိ ဓားျပတုိက္ျခင္းသည္ ပစၥည္းဥစၥာကုိ ဓားျပတုိက္ ျခင္းထက္ပင္ ပုိ၍ ဆုံးရွဳံးနစ္နာသည္။
`လူ ့သမုိင္းဟူသည္မွာ ေအာင္ျမင္ႀကီးက်ယ္ေသာ ပုဂၢိလ္မ်ား၏ အတၳဳပၸတၲိ ျဖစ္၏။´ [B](ေသာမတ္ ကာလုိင္း)[/B]

သင့္စိတ္က အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနလွ်င္ အရာခပ္သမ္းလည္း သင့္အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ [B] ၀ီလ်ံရွတ္စပီးယား(၁၅၆၄-၁၆၈၆)[/B]

`ပညာဟူသမွ်ကုိ လြတ္လပ္စြာ သင္ယူႏုိင္၏´ ၾ[B]သဂတ္ဖရုိဘယ္(၁၇၈၂-၁၈၅၂) ဂ်ာမန္ ပညာေရးေခါင္းေဆာင္[/B]

လူတစ္ေယာက္အဖုိ ့ ဘ၀မွာရရွိလာေသာအဖုိးတန္ အရာဟူသမွ်အတြက္ တန္ရာတန္ဖုိးကုိေတာ့ မလႊဲမေသြေပးရလိမ့္မည္။ ယင္းတန္းဖုိးကား အျခားမဟုတ္၊ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ သည္းခံေစာင့္စားႏုိင္ျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးျခင္းႏွင့္ စြန္ ့လႊတ္ႏုိင္ျခင္း တုိ ့ျဖစ္၏။ ယင္းတန္ဖုိးကား စကၠဴေငြေၾကးမဟုတ္၊ ေပးပါမည္ ဟူေသာ ကတိစကားမဟုတ္၊ `လက္ေတြ ့လုပ္ျခင္း´ တည္းဟူေသာ `ေရႊ´ ပင္ျဖစ္၏။ [B]ဂၽြန္ဘားရုိး(၁၈၃၇-၁၉၂၁)[/B]

“စိတ္ကုိၿငိမ္ၿငိမ္ထားပါ၊ လူတုိင္းကုိ ထိန္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္” [B]စိန္ ့ဂ်ပ္စ္(၁၇၆၇-၁၇၉၄) ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္[/B]

`ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ထိန္ႏုိင္သူသာလွ်င္ စြမ္းအားအရွိဆုံးျဖစ္၏၊´ [B]ဆီနီကာ(၄ဘီစီ-၆၅ ေအဒီ) ေရာမေတြးေခၚရွင္[/B]

လူမ်ားတြင္ စိတ္ဓာတိႀကံ ့ခုိင္သူတုိ ့သည္ ဘယ္ေတာ့မွ အသံမက်ယ္။(ပင္လယ္ထဲသုိ ့ စီးဆင္းေသာျမစ္ႀကီး၏ ေရစီးကဲ့သုိ ့ပင္ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးၾကသည္)
`အာရုံစုိက္ျခင္းသည္၊ ေအာင္ျ့မင္မႈ၏ တန္ဖုိးျဖစ္၏´ [B]ေလာ့ဒ္ေနာ့သ္ကလစ္(၁၈၆၅-၁၉၂၂) ၿဗိတိသွ် စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး[/B]

`ကုိယ္က ယဥ္ေက်းမွ သူက ယဥ္ေက်းလိမ့္မည္။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့ျခင္းသည္ လူခ်စ္လူခင္ မ်ားေသာ`သွ်ိ´တစ္ပါးျဖစ္သည္။တစ္ခါတစ္ရံ ၀ထၳဳပစည္းမ်ားထက္ ယင္းတုိ ့ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္ဆံပုံ ဆက္ဆံနည္းက ပုိ၍ အေရးႀကီးသည္။´ [B]ေဂ်၊ အီ၊ စီ၊ ၀ယ္လ္တန္(အေမရိကန္ သင္းအုပ္ဆရာႀကီး)[/B]

၀ံပုေလြေတြႏွင့္ ေနလွ်င္ မၾကာမီတြင္ ၀ံပုေလြလုိပင္ အူတတ္ လာလိမ့္မည္။ [B](သုိးေဆာင္း စကားပုံ)[/B]

`တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ယဥ္ေက်းရည္မြန္ျခင္းဆုိတာ အေတြးအေခၚနဲ ့ ခံစားမႈမွာ ကိန္း၀ပ္ေနတဲ့ အရည္အေသြး ျဖစ္ပါတယ္။´ [B]ဂ်ဴလီယာ ၀ဒ္ဟုိး(အေမရိကန္ လူမႈေရးေစတနာရွင္ စာေရးဆရာ မ)[/B]

`စကားေျပာေကာင္းသူသည္ စာဖတ္သည္၊ စဥ္းစားသည္၊ နားေထာင္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ သူ ့
တြင္ ျပာစရာ အေၾကာင္းရပ္ တစ္ခုခု ရွိသည္။´ [B]ဆာေ၀ၚလ္တာ စေကာ့(၁၇၇၁-၁၈၃၂) အဂၤလိပ္ စာေရးဆရာ[/B]

စကားေျပာေကာင္းသူ တစ္ေယာက္သည္ ယဥ္ေက်းရမည္၊ ရည္မြန္ရမည္၊ ပြင့္လင္းရမည္၊ ရုိးသားရမည္။ စကားကုိ ရုိးသားမွန္ကန္စြာ ေစတနာျဖင့္ ေျပာဆုိျခင္းသည္ ေျမႇာက္ပင့္ျခင္းထက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။

[B]အလုပ္ရွိေသာ အလုပ္လက္မဲ့[/B]

` မ်ဳိးမႀကဲဘဲႏွင့္ သီးႏွံရုိက္သိပ္း၍ မရႏုိင္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ဆယ္ဆတုိးေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ငည့္ တစ္ခုတည္းေသာ မ်ဳိးေစ့မွာ သင္ကုိယ္တုိင္ျဖစ္သည္။ သင္၏ အသိဥာဏ္၊ သင္၏ ႀကဳိးစားမႈ ျဖစ္သည္။ ´ [B]ဂၽြန္ဘာရုိးစ္(၁၈၃၇-၁၉၂၁) အေမရိကန္ သဘာ၀တၳ ပညာရွင္[/B]

အခက္အခဲေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္မက်ျခင္း၊ ဇြဲျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္၏။ [B](ဂ်ိမ္းစ ၀ွစ္ကြမ္းဘဲရီေလး ( အေမရိကန္ ကဗ်ာဆရာ)
[/B]
လူသည္အလုပ္မလုပ္လွ်င္ တိရစာၧန္ႏွင့္ ဘာကြာျခားေတာ့မည္နည္း။

`စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးရွိလုိေသာ္ ႏွိမ္ခ်မႈ၊ ရုိးသားမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ ဖတ္ရ၏။ ပညာတတ္ သုခမိန္ႀကီး ျဖစ္ရန္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခက္ျဖင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ မဖတ္ရ။´ [B]ေသာမတ္၊ ေအ၊ ကင္မ္ပစ္(၁၃၈၀-၁၄၇၁) ဂ်ာမန္ သင္းအုပ္ဆရာႀကီး[/B]

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ