Welcome to my blog :)

rss

Friday, October 29, 2010

> တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီး၏သဘာဝလြန္တန္ခိုးနမိတ္မ်ား

တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးရဲ႕ သဘာဝလြန္ တန္ခိုးနမိတ္ေတြထဲမွာ အၾကီးဆံုးက ကိုရ္အန္က်မ္းၿမတ္ၿဖစ္တယ္လို႕ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ေတြ ေရးၿပဘူးပါတယ္....
ဒီေန႕ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ ၁၅၀၀ ထဲဝင္ေနပါၿပီးဘယ္သူမွ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ အဲ့ဒီလိုက်မ္းမ်ိဳးကို တုပၿပီးလုပ္နိဳင္ခဲ့တာမရွိေသးပါဘူး.....မလုပ္နိဳင္တာက
ဘယ္သူေတြကစၿပီးမလုပ္နိဳင္လဲ ဆိုတာ ကိုထူးလည္းသိပါတယ္.......အာ၇ပ္ေတြအပါအဝင္ ကမၻာေပၚမွာ မည္သည့္လူမ်ိဳးစုကမွ အဲ့ဒီလိုက်မ္းမ်ိဳးကို ဒီေန႕အ
ထိမလုပ္နိဳင္ေသးပါဘူး.....က်မ္းတစ္အုပ္မေၿပာနဲ႕ဗ်ာ.....အဲဒီက်မ္းထဲမွာရွိေနတဲ့ စာတစ္ပိုဒ္ေတာင္မလုပ္နိဳင္ေသးပါဘူး.....ဒါကေတာ့္ပကတိ အမွန္တရားတစ္ခုပါ..
ဒီက်မ္းေတာ္ၿမတ္ထဲမွာ တန္ခိုးနမိတ္ေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ရွိပါတယ္...ဒီထဲမွာမွ အတိုဆံုးႏွင့္ စာလံုး ၁၀ လံုးသာပါရွိတဲံ့ စူရဟ္ေကာင္စဲရ္ နဲ႕ပတ္သက္တဲ့
ၾကိုတင္နမိတ္ကိုေတာင္ ဆန္႕က်င္ေနသူမ်ား ယေန႕အထိအေၿဖမေပးနိဳင္ေသးပါဘူး.....ဒီဟာကထာဝရဘုရားသခင္က တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ကို ခ်ီးၿမွင့္တဲ့
တန္ခိုးနမိတ္ေတြထဲကတစ္ခုပါ....ဒါကသေဘာ္တရားပိုင္းဆိုင္ရာ တန္ခိုးနမိတ္ၿဖစ္တယ္......

ဒီကိုရ္အန္က်မ္းထဲမွာပဲ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားတန္ခိုးနမိတ္ကေတာ့္...ေနာင္တြင္ၿဖစ္ေပၚလာမည့္ သတင္းေပးခ်က္မ်ား....လက္ေတြ႕ၿဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ မၿဖစ္မွီက
ၾကိုတင္ေဟာ္ၾကားခဲ့သည့္အရာမ်ားၿဖစ္တယ္..ေအာက္တြင္ဆက္လက္ရွဳစား ပါ.....အမွတ္စဥ္ေလးေတြသတ္မွတ္ၿပီးေဖၚၿပေပးမယ္ေနာ္......

တန္ခိုးနမိတ္ (၁)

က်မ္းေတာ္ၿမတ္ကိုရ္အန္သည္ တန္ခိုးနမိတ္ေတြထဲက တန္ခိုးနမိတ္ အၾကီးဆံုးၿဖစ္ၿပီး အမွတ္စဥ္ ၁ အၿဖစ္တင္ၿပေပးပါတယ္...

တန္ခိုးနမိတ္ (၂)

လာမည့္ႏွစ္တြင္ အြမ္ရဟ္ ၿပဳရမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ခိုင္ဗဲရ္ဆိုေသာ ခုခံစစ္ကိုေအာင္နိဳင္မည့္အေၾကာင္း တင္ၾကိုနမိတ္
မြစ္လင္တို႕သည္ ဟိုဒိုင္ဗီယဟ္ ကြင္းၿပင္ရွိသစ္ပင္တစ္ပင္၏ေအာက္တြင္ တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီး၏လက္ေတာ္မွာ ကတိသစၥာ
ခံယူခ်ိန္ထဲက ထာဝရဘုရားက တင္ၾကိုနမိတ္ကို တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးကိုေပးခဲ့ပါတယ္.....
ဤသို႕ၿဖင့္ေနာက္ႏွစ္တြင္ အမွန္တကယ္ပဲ အြမ္၇ဟ္ေခၚဝတ္ၿပဳမွဳကို ၿပဳခြင့္ရခဲ့ၿပီး ခိုင္ဗဲရ္လို႕ေခၚတဲ့ ခုခံစစ္ကိုလည္းေအာင္နိဳင္ခဲ့ပါတယ္..

တန္ခိုးနမိတ္ (၃)

တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးသည္ဆိုရာကဟ္ မည္ေသာသခင္အား တင္ၾကိုနမိတ္ေဟာသည္မွာ.....
အို..ဆိုရာကဟ္ ပါရွန္းဘုရင္၏လက္ေကာက္၂ခုသင့္အားဝတ္ဆင္ေပးမည့္ေန႕တြင္သင္အဘယါကဲ့သို႕ရွိမည္နည္း...
အိုမၼရ္သခင္ရဲ႕ေခာတ္ကာလတြင္ပါရွန္းကို ေအာင္နိဳင္ၿပီးစစ္ေအာင္နိဳင္ၿပီး ရရွိေသာ္ခြဲတမ္းတြင္ အာရပ္ေက်းေတာသား
ဆိုရာကဟ္အတြက္ခြဲတမ္း တြင္ပါရွန္းဘုရင္၏လက္ေကာက္ ၂ခုရရွိခဲ့သည္..ႏွစ္ေပါင္းဆယိစုအလွ်င္က ၾကိုတင္ေဟာၾကား
ခဲ့သည့္တန္ခိုးနိတ္ေတာ္တစ္ခုၿဖစ္သည္


တန္ခိုးနမိတ္(၄)

တမန္ေတာ္ၿမတ္ဖြါးၿမင္သည့္ေန႕တြင္အီရန္နိဳင္ငံ တြင္းၿဖစ္ေပၚခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား
တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးဖြါးၿမင္သည့္ညတြင္ အီ၇န္နိဳင္ငံရွိ ဘုရင္မင္းၿမတ္၏ နန္းေတာ္တြင္ ငလွ်င္လွဳပ္၍ေက်ာက္ခဲ(၁၄)လံုးေၾကြက်ခဲ့၏ ။
အီရန္နိဳင္ငံတြင္ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ အထိေမႊးၿပီးမိမိတို႕၏ကိုးကြယ္ရာအၿဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ မီးဘုရာေက်ာင္းမွမီးမွာ ေလမတိုက္ခတ္ပဲ
ၿငိမ္းသြားခဲ့ေလသည္။ အီရန္နိဳင္ငံတြင္ရွိေသာစာဝဟ္မည္သည့္ ေရအိဳင္မွာလည္းေၿခာက္ခန္းသြားခဲ့သည္။။။

နံနက္မိုးလင္းေသာ္အခါ အီရန္နိဳင္ငံရဲ႕ဘု၇င္မင္းၿမတ္ကီစ္ရာဘု၇င္သည္ဤအေၾကာင္းအရာကိုၾကားသိၿပီးအလြန္စိတ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္။။
ထို႕ေနာက္ဘုရင္မင္းၿမတ္သည္ မူးၾကီးမတ္၇ာမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၇န္ေခၚေသာအခါ မူဗဇန္း အမည္ရွိမူးမတ္က ဘုရင္ၾကီးအားဤညတြင္
ကၽြန္ေတာ္အိမ္က္ၿမင္မက္သည္မွာ ကုလားအုတ္မ်ားသည္ အာရဗီၿမင္းမ်ားကိုဆြဲၿပီး ဒဂ်လာၿမစ္ကို ေက်ာ္ၿဖတ္သြားေနသည္ဟုတင္ေလွ်ာက္
ခဲ့ေလသည္။။ဘုရင္ၾကီးကဤအိမ္မက္၏သေဘာ္ကိုေမးၿမန္းေသာအခါ မူးမတ္ၾကီးက အာရဗ္ဘက္မွာၾကီးက်ယ္ေသာၿပသ္နာတစ္ခုခုေပၚေပါက္
ခဲ့မည္ဟုေလွ်ာက္တင္ခဲ့ေလသည္.....

ဘုရင္က ဆီးရီးယားရွိပညရွိအမတ္မစီးဟ္ဂတ္စာနီ၏ဦးရီးေတာ္သူစတြီးပညာရွင္ၾကီးကိုေမးၿမန္းရန္ ဆီးရီးယားကိုေစလြတ္ရာ ပညာရွိအမတ္၏
ဦးရီးေတာ္သူမွာ ေနာက္ဆံုူးအခ်ိန္ကိုေရာက္ေနၿပီးၿဖစ္တယ္....ဒါေပမယ့္လာရင္းအေၾကာင္းကို ဦးေလးေတာ္သူက အၾကမ္းဖ်င္းေၿပာၿပခဲ့တယ္။
ထာဝရဘု၇ားရဲ႕မုဒ္ခပတ္ေတာ္ေတြကိုေၿမာက္မ်ားစြာဖတ္ရြတ္ၾကလိမ့္မည္။။၄င္းေနာက္ေတာင္းေဝွးကိုင္ေဆာင္သူ တမန္ေတာ္တစ္ပါးပြင့္လီမ့္မည္။
စမာဝဟ္ကြင္းၿပင္တြင္ေရစီးသြားလီမ့္မည့္။စာဝဟ္ အိုင္ေရခန္းေၿခာက္သြားမည္။ ၄င္းေနာက္မီးကိုးကြယ္သူေတြရဲ႕မီးပံုၾကီး အလိုအေလွ်ာက္ၿငိမ္းသြားမယ္။
အဲဒီအညဖစ္အပ်က္ေတြအၿပင္ နန္းေတာ္တြင္ၿပိဳက်ခဲ့တဲံ့ ေက်ာက္တံုးမ်ားနဲ႕အညီ နန္းဆက္ရွိၿပီး ဘု၇င္တစ္ခ်ိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ဆက္ခံခြင့္ရလိမ့္မည္ဟုေၿပာၿပၿပီး
ပညာရွိၾကီး၏ဦးေလးမွာကြယ္လြန္ခဲ့ေလသည္။

ပညာ၇ွိၾကီးသည္အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုဘုရင္မင္းၿမတ္ထံေတာ္ကို ၿပန္လည္ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ၿပီး ဘုရင္မင္းၿမတ္ကအထက္ပါ နန္းဆက္
၁၄ ဆက္ ရွိမည္ကို အခ်ိန္ၾကာမည္ဟုထင္မတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရင္ ၁၀ ပါး၏အုပ္ခ်ဳပ္မွဳကာလသည္ ေလးႏွစ္သက္တမ္းတာရွည္ခဲ့ၿပီး က်န္ဘုရင္
ေလးပါ၏သက္တမ္းသည္ ဟဇရတ္အြစ္မန္းသခင္လက္ထက္ေတာ္တြင္ကုန္ဆံုးခဲ့ပါတယ္။။။။

ဒါေတြကတမန္ေတာ္ေမႊးဖြါးစဥ္ကာလကၿဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲံ့ထာဝရဘုရားသခင္၏တမန္ေတာ္ေမြးဖြါးစဥ္တန္ခိုးနမိတ္ေတြၿဖစ္ပါတယ္။။။။။


တန္ခိုးနမိတ္ (၅)


တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးတြင္ တစ္ၿခားေသာ တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္မတူတဲ့သဘာဝလြန္တန္ခိုးနမိတ္ေတြထဲမွာ
ဒီအခ်က္ကလည္းပါဝင္ခဲ့ပါတယ္....
ထာဝရဘုရားသခင္ရဲ႕ အမိန္႕ေတာ္မ်ားကို လူသားေတြထံပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ ဂ်ဗ္ရာအီးလ္ (ခ)ဂါေဗလ ေကာင္းကင္တမန္ၾကီးက
ေခာတ္ကာလတိုင္းရဲ႕ တမန္ေတာ္ေတြထံ ထာဝရဘုရားသခင္ရဲ႕အမိန္႕ေတာ္မ်ားကို ပို႕ခ်မွဳအေခါက္အရည္အတြက္မွာ
(၁) လူသားတို႕ရဲ႕ဖခင္လို႕ ေၿပာတဲ့ တမန္ေတာ္ အာဒမ္ထံသို႕ ဝဟီ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်ေရာက္မွဳ အၾကိမ္အရည္အတြက္မွာ
(၄၈)ၾကိမ္ၿဖစ္ၿပီး
(၂) တမန္ေတာ္နဴးဟ္ ရဲ႕ထံသို႕ ဝဟီဗ်ာဒိတ္ေတာ္ က်ေရာက္မွဳအၾကိမ္အရည္အတြက္မွာ
(၅၀) ၾကိမ္ၿဖစ္ၿပီး
(၃)တမန္ေတာ္အီဗရာဟင္ ရဲ႕ထံသို႕ ဝဟီဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်ေရာက္မွဳအၾကိမ္အရည္အတြက္မွာ
(၄၈) ၾကီမ္ၿဖစ္ၿပီး
(၄)တမန္ေတာ္အီစာ သခင္ေယရွဳထံကို ဝဟီဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်ေရာက္မွဳအၾကိမ္အရည္အတြက္မွာ
(၁၀) ၾကီမ္ၿဖစ္ၿပီး
(၅) တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ ရဲ႕ထံပါးသို႕ ဝဟီဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်ေရာက္မွဳအၾကိမ္အရည္အတြက္မွာ
(24000) အၾကီမ္အရည္အတြက္ရွိခဲ့ပါတယ္.....
လူသားတမန္ေတာ္ေတြထံ ထာဝရဘုရားသခင္ရဲ႕ ဝဟီအမိန္႕ေတာ္ အၾကီမ္အရည္အတြက္စုစုေပါင္း
(24118)ၾကီမ္က်ေရာက္ခဲ့မွဳတြင္ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ထံကို အၾကီမ္ရည္အမ်ားဆံုး က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္...
ဒါဟာလည္း တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ရဲ႕ သဘာဝလြန္တန္ခိုးနမိတ္ေတြထဲက ထာဝရဘုရားသခင္ခ်ီးၿမွင့္မွဳတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္....တန္ခိုးနမိတ္ (၆)ဆင္ႏွစ္ (the year of the elephant)

ေအဒီ ၆ရာစုႏွစ္တြင္ ယီမင္နိဳင္ငံသည္အဘီစီးနီးယားနိဳင္ငံ၏ လက္ေအာက္ခံနိဳင္ငံအၿဖစ္တည္ရွိေလသည္။ (abrahah) အဘ္ရဟဟ္ (အဘီစီးနီးယားအမည္) ယီမင္နိဳင္ငံ၏
ဘုရင္ခံၿဖစ္တယ္။ သူသည္ယီမင္နိဳင္ငံဆာနာၿမိဳ႕တြင္ အလြန္မွၾကီးက်ယ္ခန္းနား အံၿသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ လွပေသာ ခရစ္ယန္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတစ္ေစာင္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။ သူေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့္ အာေရးဗ်ကၽြန္းဆြယ္မွ မကၠာၿမိဳ႕ရွိ ကအ္ဘာ ေက်ာင္းေတာ္သို႕ သြားေရာက္ ဟဂ်္ၿပဳလုပ္ၿခင္းမွ
ရပ္တန္ကာ သူေစာက္လုပ္တဲ့ ေက်ာင္းေတာ္သို႕လာေရာက္ ၾကရန္ရည္ရြယ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုၿဖစ္လာေစရန္လည္း လွပခန္႕ညား စြဲေစာင္မွဳရွိေစရန္ ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဘ္ရဟဟ္ သည္သူ၏ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတည္ေဆာက္ဖို႕အတြက္ လိုအပ္တဲ့ေက်ာက္ေတြကို (queen of the sheba )ရွိဘာ ဘုရင္မရဲ႕ ပ်က္စီးေနတဲ့နန္းေတာ္မွထုတ္ယူၿပီး
တည္ေဆာက္ပါတယ္။ ရွိဘာဘုရင္မရဲ႕နန္းေတာ္ကိုအလြန္အဖိုးထိုက္တဲ့ အရာမ်ားၿဖင့္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ပါတယ္။

အဘ္ရဟဟ္သည္ ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕လက္ဝါးကပ္တိုင္ကို ေရႊမ်ားၿဖင့္တစ္ဖံု ေငြမ်ားၿဖင့္တစ္မ်ိဳး တန္ဆာဆင္သလို တရားေဟာစင္ၿမင့္ကိုလည္း ဆင္စြယ္မ်ား သစ္နက္မ်ား
စသည္ၿဖင့္တန္ဖိုးရွိစြာတန္ဆာဆင္ထားတယ္။

အဲဒီလို တည္ေဆာက္ၿပီးေတာ့္ အဘ္ရဟဟ္ က အဘီစီးနီးယားဘုရင္ (negus) ထံကို စာေရးအေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ ဘုရင္ၾကီးရဲ႕အရင္ဘု၇င္ေတြေတာင္မလုပ္နိဳင္တဲ့
အလုပ္ကိုကၽြန္ေတာ္ဘုရင္ၾကီးအတြက္လုပ္ထားတယ္။ အာေရးဗ်ကၽြန္းစြယ္ မကၠာၿမိဳ႕ရွိ ကာဘာေက်ာင္းေတာ္ထက္ အခုတည္ေဆာက္ထားတဲံ့ေက်ာင္းေတာ္ကို ဘုရားဖူး
လာေရာက္ၾကရန္ လုပ္ပါမွဘုရင္ၾကီးရဲ႕ ဂုဏ္ၾကီးၿမွင္မွုကို ေလာကသားေတြသိမယ္လို႕ တင္ေလွ်ာက္ၿပီး တဖက္မွာလည္း ဒီသတင္းကို အာေရးဗ်ကၽြန္းစြယ္တစ္ခုလံုးကို
ၿဖန္႕လိုက္တယ္။

ဒီသတင္းဟာအာရပ္ကၽြန္းစြယ္တစ္ခုလံုးၿပန္႕ႏွံသြားၿပီး အာရပ္ေတြရဲ႕ စိတ္ဆိုးမွဳႏွင့္ ေဒၚဒတၾကီးတုန္႕ၿပန္မွဳကိုၿဖစ္ေစခဲ့တယ္။အဲဒီ တံုန္႕ၿပန္မွဳကေတာ့္ အာရဗ္မ်ိဳးႏြယ္စုထဲက
(kinna)ကိနာနာ မ်ိဳးႏြယ္စုထဲက မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ အာရဗ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဦးေဆာင္ၿပီး ၊ အဘ္ရဟဟ္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ထိုေက်ာင္းေတာ္ထဲဝင္ၿပီး အေတာ္ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ဖ်က္စီးလိုက္ၿပီး ထြက္ေၿပးလြတ္ေၿမွာက္သြၤားတယ္။ ဒီအၿဖစ္ပ်က္ေၾကာင့္အဘ္ရဟဟ္ ဘုရင္ခံကသူ႕ေက်ာင္းဖ်က္စီးခံရသလို အာရဗ္ေတြ
အထြက္အၿမတ္ထားတဲ့ ကာအ္ဘာေက်ာင္းေတာ္ကိုလည္းဖ်က္စီးဖို႕အေၾကာင္းေပၚခဲ့ပါတယ္။။

ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ အဘ္ရဟဟ္ ဟာ စစ္ခ်ီခဲ့တယ္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးရွိ အာရဗ္ေတြရဲ႕ ေက်းရြာေတြကိုတိုက္ခိုက္သီမ္းပိုက္ၿပီး လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ေတြကိုဖမ္းစီးေခၚေဆာင္သြားတယ္။ ဒီတပ္ရဲ႕ထူးၿခားမွဳကေတာ့္ ဆင္တပ္ၿဖစ္ၿပီး ထူးၿခားတဲ့ ဆင္ၾကီးတစ္ေကာင္
ကဦးေဆာင္ပါဝင္ပါတယ္။

ဖမ္းစီးမိတဲ့ေခါင္းေဆာင္ထဲမွာ (khettan)ခက္တမ္မ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္ (nufayl) ႏိဳေဖလ္ကို မကၠာၿမိဳ႕သြားလမ္းၿပအၿဖစ္သံုးခဲ့ပါတယ္။
မကၠာၿမိဳ႕ေရာက္ခါနီး (taif) ၿမိဳကသိုေရာက္ ေသာ္ၿမိဳကသူၿမိဳ႕သားေတြက စစ္တပ္ၾကီးကိုၾကိုဆိုခဲ့တယ္။အေၾကာင္းရင္းက အဲ့ဒီၿမိဳ႕မွာ
တည္ထားကိုးကြယ္တဲ့ နတ္ဘုရားေက်ာင္း( Al Lart) အလ္လသ္ ဘုရားေက်ာင္းကို ကအ္ဘာေက်ာင္းအမွတ္နဲ႕ဖ်က္စီးခံရမွာဆိုးလို႕ၿဖစ္တယ္။
အဲဒီၿမိဳ႕မွ လမ္းညႊန္တစ္ခ်ိဳ႕ ကို မကၠာၿမိဳကလမ္းၿပေတြအၿဖစ္ သံုးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီၿမိဳ႕မွ လမ္းၿပအကူအားလံုး မကၠာၿမိဳ႕ မေရာက္ခင္ ၂မိုင္ခန္႕အ
လိုမွာဘာၿဖစ္မွန္းမသိပဲ အားလံုးေသဆ့ုးကုန္တယ္။

အဲဒီလမ္းၿပေတြေသဆံုးတဲ့ေနရာမွာပဲ စခန္းခ်ဖို႕စီစဥ္ၿပီး ၿမင္းတပ္ ၂၀၀ နီးပါးေလာက္ကို မကၠာၿမိဳ႕ရဲ႕ အေၿခအေနေလ့လာဖို႕ေစလြတ္ခဲ့တယ္။
အဲဒီ ၿမင္းတပ္ေတြက မကၠာၿမိဳ႕ရဲ႕ ဆင္ေခ်ဖုန္းရွိ ၾကက္ငွက္ က်ႊဲ ႏြား စတာေတြကို ဖမ္းယူသြားၿပီး အာရဗ္ေတြကိုလာေရာက္ရန္ ရာဇသံေပးလိုက္တယ္
ကိုရိဳရွ္ႏွင့္တစ္ၿခားမ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္ေတြ ညွိႏွိဳင္းတိုင္ပင္ၿပီး ယွည္ၿပိဳင္မတိုက္ခိုက္ရန္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးသြားတဲ့အရာေတြကို ၿပန္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုသူအၿဇစ္ တမန္ေတာ္ၿမတ္ရဲ႕ဘေထြးေတာ္ေတာ္ဆပ္သူကို သြားေၿပာေပးဖို႕ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်တယ္။။။အဲဒီဖမ္းသြားတဲ့ အရာေတြထဲမွာ
အဲဒီဘေထြးေတာ္ေတာ္ဆပ္သူ အဗဒုမြတၱလဗ္ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ကုလားအုပ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္ၿပီးဖမ္းခံရမွဳမွာ အမ်ားဆံုးပါဝင္သူလည္းၿဖစ္တယ္။

ဒီေနရာမွာမကၠာၿမိဳ႕ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မွာပိုင္းကို နဲနဲရွင္းၿပမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာအုပမ္ခ်ဳပ္မွဳ တာယန္ ၂မ်ိဳးခြဲထားတယ္။ ကိုရိရွ္တို႕ရဲ႕ေဘးေတာ္ၿဖစ္တဲ့ (qusaay)
ကူေဆး ၏သားၿဖစ္တဲ့(Abad Dar) အဘ္ဒဒၵါႏွင့္ (manaf)မနဖ္ တို႕အုပ္ခ်ဳပ္မွဳကိုတာယန္ခြဲေဝယူထားတယ္။ မနဖ္ရဲ႕ သားေတာ္အုပ္စုက အခြန္ေကာက္ခံၿခင္း
နဲ႕ ေက်ာင္းေတာ္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္မွဳတာဝန္ယူတယ္။ ဟဂ်္လုပ္ရန္လာသူေတြကို ဝတ္ၾကီးဝတ္ငယ္ၿပဳရန္မွာလည္း အဲဒၤအုပ္စုရဲ႕တာဝန္ပဲၿဖစ္တယ္။
အဘ္ဒဒၵါ မ်ိဳးႏြယ္စုရဲ႕ တာဝန္မွာ ၿမိဳ႕ၿပကာကြယ္ေရးနဲ႕ တစ္ညခားအုပ္ခ်ဳပ္မွဳ တာယန္ယူၾကတယ္။

အာရဗ္ေတြထံကို အဘ္ရဟဟ္က တမန္ေစလြတ္ၿပီး သူလာ၇ၿခင္းအေၾကာင္းက ေက်ာင္းေတာ္ၿဖိုဖ်က္ရန္သာၿဖစ္ၿပီး အရဗ္ေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္
ေတြကိုဖ်က္စီရန္မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ေသြးထြက္သံယိုမၿဖစ္ေအာင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေစလြတ္ၿပီး ညွိႏွိဳင္းရန္ ေၿပာၾကားခဲ့တယ္။
ဒီေနာက္ပိုင္းမွာဘေထြးေတာ္ဆပ္သူက တမန္ေတာ္နဲ႕လိုက္သြားၿပီး အဖမ္းခံထားရတဲံ့အရာေတြကိုၿပန္ေပးဖို႕ေလွ်ာက္ထားတယ္။
ဘုရင္ခံကအံၿသၿပီး ဘာ့ေၾကာင့္ေက်ာင္းေတာ္ကို ဖ်က္စီးရန္ကိစၥကို မတားၿမစ္ပဲ ဖမ္းထားတဲ့အရာေတြကိုပဲေတာင္း၇သလဲ ဘေထြးေတာ္ကိုေမးၿမန္းပါတယ္။
ဒါနဲ႕ (Abdul Muttalib )က ဒီကုလားအုပ္ေတြရဲ႕ ပိုင္ရွင္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ပိုင္ဆိုင္တဲ့အရာေတြအတြက္ပဲ ေတာင္းဆိုပါတယ္။
ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕ပိုင္ရွင္ကကၽြန္ေတာ္တို႕ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဒီေက်ာင္းေတာ္ကိုပိုင္၇ွင္ကပဲ ေစာင့္ေရွာက္မယ္လို႕ေၿပာလိုက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ အဘ္ရဟဟ္က
ဖမ္းထားတဲ့ အရာေတြကိုၿပန္ေပးလိုက္ၿပီးေက်ာင္းေတာ္ကိုဖ်က္စီးဖို႕ စတင္ပါတယ္။

အဆင္သင့္ၿဖစ္ေနတဲ့စစ္တပ္ၾကီးက မကၠာၿမိဳ႕ကို ခ်ီတက္ရန္ၿပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာပဲ ပါလာခဲ့တဲ့ ထူးၿခားတဲ့ဆင္ၾကီးက ေရွ႕ဆက္မသြားပဲ ၇ပ္ေနေတာ့္တယ့္
ဘယ္လိုမွလုပ္လို႕မရတဲံ့ေနာက္ဆံုးဆင္ထိန္းက ပရီယရ္သံုးၿပီးေနာက္ၿပန္လွည့္ရန္လုပ္မွ ဆင္ၾကီးကခရီးဆက္တယ္ ။အေတာ္ၾကာခရီးဆက္ၿပီးေနာက္မွ
မကၠာၿမိဳ႕သို႕ ၿပန္ၿပီးလွည့္ရန္လုပ္ပါတယ္. ဒီအခ်ိန္မွာလဲဆင္ၾကီးက မသြားဘူးလုပ္ေနေသးတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ထူးဆန္းတဲ့အသံမ်ားၾကားရၿပီး ေကာင္းကင္တစ္ခုလံုး
မည္းေမွာင္သြားၿပီး ထိုမည္းေမွာင္သြားမွဳမွာငွက္အုပ္တစ္အုပ္ေၾကာင့္ၿဖစ္ၿပီး ထိုငွက္ကို အဘာဘီလ္ ေခၚ ေရႊၿပည္စိုးငွက္ေတြပဲၿဖစ္တယ္။ ဒီငွက္ခေလးေတြက ကုလပဲ
အေက့ေလာက္ရွိတဲ့ ေက်ာက္ခဲေလးေတြကို ယူေဆာင္လာခဲ့ၿပီး အဲဒီစစ္တပ္ၾကီးေပၚၾကဲခ်ခဲ့တာ အားလံုးေသဆံုးၿပီး လြတ္သူ လမ္းၿပ အူေနးနဲ႕ ဆင္ၾကီး က်န္ေလးငါးေရာက္တာပါတယ္လို႕သမိုင္းမွာက်န္ခဲ့ပါတယ္။

ဲအဲဒီအၿဖစ္အပ်က္က တမန္ေတာ္ၿမတ္ မေမြးဖြါး ခင္ရက္ေပါင္း (၅၀) အလိုမွာၿဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အဆိုမွာေတာ့္ (၅၅) ရက္အလိုမွာလို႕လာ၇ွိပါတယ္။
ဒီအၿဖစ္အပ်က္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ကိုရ္အန္က်မ္းေတာ္ၿမတ္ထဲမွာ စူရဟ္နံပါတ္ (၁၀၅) မွာစူရယ္တစ္ပုဒ္အေနနဲ႕ တင္ၿပထားတယ္။


တန္ခိုးနမိတ္(၇)


ဗဟီရာခရစ္ယန္ဘုန္းေတာ္ၾကီး (Bahira The Monk)

တမန္ေတာ္သက္ေတာ္ (၉)ႏွစ္ တစ္ခ်ိဳ႕အဆိုမွာ (၁၁)ႏွစ္မွာ ဦးရီးေတာ္သူ အဘူတာလီဗ္ ႏွင့္ဆီးရီးယားနိဳင္ငံ ကိုကုန္သြယ္ရာမွာလိုက္သြားခဲတယ္။
မကၠာၿမိဳ႕မွ ခရီးသြားကုန္သည္ေတြက ဆီးရီးယားနိဳင္ငံကိုသြား သြားရာလမ္းမွာ Bostra မည္တဲ့အရပါမွာခရီးတစ္ေထာက္နားၾကပါတယ္။
အဲဒီအရပ္မွာ ခရစ္ယန္ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၇ွိတယ္။အဲဒီ ေက်ာင္းကရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲက တဆက္ၿပီးတစ္ဆက္ ခရစ္ယန္ေရွးယိုး
က်မ္းႏွင့္ဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းက်င့္သံုးခဲ့တဲ့ေက်ာင္းၿဖစ္တယ္။ခရစ္ယန္မ်ားရဲ႕ က်မ္းမွာပါရွိတဲံ့အေၾကာင္းတစ္၇ပ္မွာေတာ့္ တမန္ေတာ္တစ္ပါး
အာရဗ္မ်ိဳးႏြယ္ထဲမွ ေပၚထြန္းမည္ဆိုေသာ္ ေဟာကိန္းတစ္ရပ္ၿဖစ္တယ္။

အဲဒီေက်ာင္းရဲ႕ေက်ာင္းထိုင္ၾကီးဗာဟီရာကလည္း တမန္ေတာ္တစ္ပါးပြင့္ေပၚမည္ကိုလြန္စြာစိတ္ဝင္စားသူတစ္ဦးၿဖစ္ၿပီ အာရဗ္ကၽြန္းစြယ္မွ ခရီးသြားအုပ္စုမ်ားကို
အၿမဲတမ္း ေလ့လာစူးစမ္းမွဳကိုၿပဳလုပ္ေနခဲ့တယ္ ။
ယခု Abutalib အဗူတာလီဗ္တို႕ ခရီးသြားအုပ္စုလာေရာက္ၿပီး Bastra စခန္းမွာစခန္းခ်ေနခ်ိန္တြင္လဲ ေလ့လာစူးစမ္းေနခိုက္ စိတ္ဝင္စားစရာအၿဖစ္အပ်က္ကို
ေတြ႕မိၿပီး ဂရဳစိုက္ေနခဲ့တယ္။
ယင္းစိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္မွာ မိုးတီမ္တစ္စုသည္ အထက္ပါခရီးသြားအုပ္စုအတြင္းမွ လူတစ္ေယာက္သို႕မဟုတ္ႏွစ္ေယာက္ကို ၿပင္းထန္တဲ့ေနပူေလာင္ဒဏ္မွ
ကာကြယ္မွဳရရန္ ခရီးသြားအုပ္စုႏွင့္အတူ ထပ္ခ်ပ္မကြာအကာအကြယ္ၿပဳေနသည္ကို သတိထားမိခဲ့တယ္။
ခရီးသြားအုပ္စု အပင္ေအာက္ရပ္နားေသာ္အခါ ထိုမိုးတီမ္သည္လည္း အဲ့ဒီအပင္ေပၚမွာရပ္သြားတယ္။ဒါကိုသတိထားမိတဲ့ ဗဟီရာ ကဒီလိုအၿဖစ္အပ်က္မ်ိဳးက
တမန္ေတာ္ေတြ မွာပဲရွိတတ္တဲ့အၿဖစ္အပ်က္လို႕ ယူဆၿပီး ဒီကုန္သည္အုပ္စုထဲမွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ထူးၿခားတဲ့နမိတ္ပိုင္ရွင္ၿဖစ္ရမည္လို႕သတ္မွတ္ၿပီး
ထမင္းစားေကၽြးေမြးရန္ စီစဥ္ပါတယ္။

ထိထစမင္းစားရန္ကို ကုန္သည္အုပ္စုရွိလူအားလံုးတက္ေရာက္ရန္လည္း သတ္မွတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ကုန္သည္အုပ္စုကလည္း တကူးတကဖိတ္ၾကားတာဆိုေတာ့္
ခေလးနဲ႕တစ္ေယာက္ကိုထားခဲ့ၿပီး က်န္လူအားလံုး တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ ဗဟီရာဘုန္းေတာ္ၾကီးက မိမိသိလိုသူကိုကုန္အဖြဲံ႕ထဲမွာရွာေသာ္လည္း အတိတ္နမိတ္
ပိုင္ရွင္ကိုမေတြ႕ေတာ့္ ခင္ဗ်ားတို႕ကုန္အဖြဲံ႕ကလူအားလံုး မတက္ေရာက္တာလားလို႕ေမးၿမန္းတယ္။ ကုန္အဖြဲ႕ကလည္းၿပာၿပာလဲလဲ အားလံူးတက္ေရာက္ပါေၾကာင္း
က်န္သူဆိုလို႕ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ခေလးငယ္သာက်န္ေၾကာင္း ေၿပာပါတယ္။

ဒါနဲ႕ဘုန္းေတာ္ၾကီးဆႏၵအရ အဘူတာလီဗ္က ေခၚေဆာင္လာခဲ့တယ္။ဗဟီရာက ေခၚေဆာင္လာတဲ့ခေလးရဲ႕ မ်က္ႏွာေပးကိုၾကည့္ၿပီးမ်က္ႏွာမွထူးဆန္းဇြယ္ရာမ်ားကို
ေပၚလာမည့္တမန္ေတာ္ႏွင့္ တူညီေနသည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗဟီရာက ႏွစ္လိုဖြယ္ ဆက္ဆံေရးပိုင္ရွင္ၿဖစ္ေတာ့္ တခဏအတြင္းခေလးငယ္နဲ႕ရင္းႏွီးသြားၿပီး
အိမ္မက္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စမ္းသပ္သည့္အေနနဲ႕ ေမးၿမန္းရာ မိုဟာမက္ခေလးငယ္က ခ်က္ခ်င္းေမးသမွ်ကိုေၿဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲကဖုန္းေတာ္ၾကီးကခေလးရဲ႕
ေက်ာက္ကုန္းကိုခဏၾကည့္မယ္လို႕ေၿပာၿပီးအက်ၤီလန္ၾကည္ရာ တမန္ေတာ္ေတြရဲ႕အမွတ္အသားၿဖစ္တဲံ့ေက်ာ္ၿပင္ရဲ႕အထက္ မွာအသားပိုနဗီေတြရဲ႕အမွတ္အသားဘို႕တစ္ခုကို
ေတြ႕မိၿပီး ေနာက္အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ေမးၿမန္းခဲ့ပါတယ္။ က်မ္းစာေတြရဲ႕ နမိတ္အရ တစ္ခုေတာ့္မွန္ေနၿပီးေနာက္တစ္ခုကို သူရဲ႕ဖခင္ဘယ္သူလဲလို႕ေမးပါတယ္။
ဒါနဲ႕ဦးရီးေတာ္သူက လီ္မ္လည္ၿပီးကၽြန္ေတာ္ပဲလို႕ေၿဖလိုက္တယ္။ဒါနဲ႕ဗဟီရာဘုန္းေတာ္ၾကီးက ခ်က္ခ်င္းပဲ ဒီခေလးကသင့္ရဲ႕ခေလးဘယ္နည္းနဲ႕မွမၿဖစ္နိဳင္ဘူးလို႕ေၿပာပါတယ္
ဒါနဲ႕မတတ္တာပဲဦးရီးေတာ္က ညီေတာ္ရဲ႕ခေလးၿဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံလိုက္ၿပီး ခေလးရဲ႕ဖခင္မရွိေတာ့္ဘူး ခေလးဝမ္းတြင္းမွာပဲဆံုးသြားခဲ့ပါၿပီးလို႕ေၿပာေတာ့္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးက
ဟုတ္တယ္ခေလး ဝမ္းတြင္းမွာပဲ သူရဲ႕အေဖဆံုသြားရမွာလို႕ေထာက္ခံေၿပာဆိုၿပီး ဂ်ဴးေတြရဲ႕လက္ကေနဒီခေလးကိုေစာင့္ေရွာက္ပါ အကယ္လို႕ဒီခေလးကို ကနဳပ္လိုသိသြား
ၾကရင္ ခေလးရဲ႕အသက္ေဘးအႏၱရယ္ရွိတယ္လို႕ေၿပာၿပီး ခေလးကိုအိမ္အၿမန္ၿပန္ပို႕ဖို႕တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္...ဒီခေလးရဲ႕အနာဂတ္ဟာလည္းၾကီးၾကယ္ခန္းနားမွဳေတြနဲ႕
ၿပည့္နက္ေနတယ္လို႕ အဲဒီခရစ္ယန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးက ေၿပာၾကာခဲ့တယ္......


တန္ခိုးနမိတ္ (၈)ထမင္းေကၽြးအစီစဥ္တစ္ခုတြင္ သဘာဝလြန္ၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဖိတ္ေခၚမွဳလုပ္ငန္းတြင္းအခက္ခဲမ်ားအေၾကာင္းၿမတ္တမန္ေတာ္ထံကို အစၥလမ္သာသနာအတြက္ ဖိတ္ေခၚမွဳၿပဳလုပ္ရန္ အာယတ္ေတာ္က်ေရာက္လာေသာအခါ တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးက ဟဇရတ္အလီသခင္အား
ၿပည္ေတာင္းတစ္လံုးစာခန္႕ ဂ်ံဳ ၊ ဆိတ္သားလက္ေမာင္းတစ္ဖက္ႏွင့္ နိဳ႕တစ္ခြက္ယူေဆာင္လာခိုင္းပါတယ္။ အဲဒီလူတစ္ေယာက္စာ အစားအေသာက္မ်ားကို ခ်က္ၿပဳပ္
ၿပီး ေဆြမ်ိဳးအတိုင္းအဝိုင္းမ်ားနဲ႕ ဂုဏ္သေရရွိပိဳဂၢဳလ္မ်ားကို စားပြဲသို႕ၾကြေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းႏွင့္ ဖတ္ၾကားထားသူ အေယာက္ (၄၀) ေက်ာ္တက္ေရာက္ပါတယ္။တက္ေရာက္သူထဲတြင္ တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီး၏ဘၾကီးေတာ္မ်ား
ၿဖစ္ၾကေသာ အဘူတြာလိဗ္ အဗါစ္သခင္ အဘူလဟဘ္ တို႕လည္းတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿမတ္တမန္ေတာ္က ဟင္းအိုးထဲမွအသား တစ္တံုးကိုယူၿပီး မိမိသြားေတာ္ၿဖင့္ခြဲ
ၿခမ္းၿပီး ဟင္းအိုးထဲသို႕ၿပန္ထည့္ၿပီး အလႅဟ္အသွ်င္၏အမိန္႕ေတာ္ၿမတ္ၿဖင့္ နာမံေတာ္ၿဖင့္ စားေသာက္ၾကပါဟု အမိန္႕ေတာ္ရွိပါတယ္။

ဤအစားအေသာက္မ်ားသည္ သာမန္အားၿဖင့္ လူတစ္ေယာက္စာအတြက္မွ်သာၿဖစ္ေသာ္လည္း တက္ေရာက္လာသူ လူအေယာက္ (၄၀) ေက်ာ္ဝလင္
ေအာင္စားေသာက္ခဲ့ၾကေလသည္။တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးက ဖိတ္ေခၚရၿခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေၿပာမည္လုပ္ေသာအခါ အဘူလဟဘ္က အို ၾကြေရာက္လာသူ
မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႕ အခုပင္ထြက္သြားၾကကုန္ ယေန႕အသင္တို႕စားေသာက္ခဲ့ေသာအစာစအစာမ်ားတြင္ မိုဟမၼဒ္သည္ မိမိ၏ေမွာ္ပညာအစြမ္းၿဖင့္ တစ္ေယာက္စာ
ေလာက္သာရွိေသာ္ အစားအေသာက္မ်ားကို ၾကြေရာက္လာသူ အားလံုးကို ေကၽြးၿပခဲ့တယ္။ ဒီလိုေမွာ္ပညာအစြမ္းကို က်ဳပ္တစ္သက္ တစ္ခါမွပင္ မေတြ႕ဘူးပါ
ဟုေၿပာၾကားၿပီး ၾကြေရာက္လာသူအားလံုးကို မိုဟမၼဒ္ေၿပာစကား နားမေထာင္ေစရန္ ေၿပာၾကားၿပီး ေမွာ္ပညာရွင္ၿဖစ္တယ္လို႕ေၿပာၾကားၿပီး အားလံုးကိုၿပန္ေစလိုက္ပါ
တယ္။

တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးက ဒုတိယေန႕တြင္လည္းထိုအတိုင္းဖိတ္ၾကားၿပီး ေကၽြးေမြးခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယေန႕ထၼင္းစားၿပီးေတာ္ၿမတ္တမန္ေတာ္က ဖိတ္ေခၚၿခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို
အခုလိုေၿပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အိုအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႕ကၽြန္နဳပ္သည္ အသင္တို႕အေပၚသို႕ အလာအသွ်င္ၿမတ္၏ ေလာ္ကီေလာ္ကုတၱရာ ႏွစ္ဌါနစလံုးအတြက္သတင္း
ေကာင္းကိုယူေဆာင္ခဲ့ၿပီးဟု ဖိတ္ေခၚမွုကို ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။။။။။


တန္ခိုးနမိတ္ (၉)တေန႕ေသာ္အခါ ၿမတ္တမန္ေတာ္ၾကီး တေန႕တာဖိတ္ေခၚမွဳ လုပ္ငန္းအၿပီး အိမ္ေတာ္ကိုအၿပန္မွာ ေတာ္စပ္တစ္ခုကို ၿဖတ္သန္းခဲ့ပါတယ္..အဲ့ဒီအခ်ိန္ကေမွာင္ရီဝိုးတဝါး
အခ်ိန္လည္းၿဖစ္တယ္။ အဲဒြအခ်ိန္မွာပဲ အာရဗ္ေက်းေတာ္သားတစ္ေယာက္ဟာ အမဲလိုက္ၿပီးအလာ ၿမတ္တမန္ေတာ္နဲ႕ လမ္းမွာစံုၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႕ၿမတ္တမန္ေတာ္က
သူ႕ရဲ႕ အလုပ္ၿဖစ္တဲ့ဖိတ္ေခၚမွဳကို ၿပဳလုပ္ပါတယ္ .....ဖိတ္ေခၚမွဳကေတာ့္ ထာဝရဘုရားအလာအသွ်င္သာလွ်င္ကိုးကြယ္ရာအသွ်င္ၿဖစ္ၿပီး တမန္ေတာ္မိုဟမၼဒ္က ထိုအသွ်င္
ေစလြတ္တဲ့ ေက်းကၽြန္နဗီ တမန္ေတာ္ၿဖစ္ေၾကာင္း ေၿပာၿပၿပီး အဲ့ဒါကိုလက္ခံဖို႕ေၿပာပါတယ္။ အာရဗ္ေတြဟာၾကမ္းတမ္းသူေတြၿဖစ္တဲ့အားေလွ်ာ္စြာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ဆက္ဆံ
ေရးၿဖင့္ၿမတ္တမန္ေတာ္အား သူယူေဆာင္လာခဲ့တဲ့ ေသေနၿပီးၿဖစ္တဲ့ သားေကာင္ အေသေကာင္ကို ၿမတ္တမန္ေတာ္ေရွ႕သို႕ၿပစ္ခ်ၿပီး ရိဳင္းစိုင္းစြားပဲ ခင္ဗ်ားရဲ႕စကားကို အဲ့
ဒီအေသေကာင္ကိုလက္ခံခိုင္းလို႕ေၿပာပါတယ္။ ဒါနဲ႕ဒီအေသေကာင္လက္ခံရင္ ခင္ဗ်ားလည္းလက္ခံမလားလို႕ေၿပာေတာ့္ ဒီအေသေကာင္ကိုပဲဖိတ္ေခၚပါက်ဳပ္ကိုမဖိတ္ေခၚပါ
နဲ႕လို႕ထပ္ေၿပာပါတယ္။ ဒါနဲ႕ၿမတ္တမန္ေတာ္က ေကာင္းၿပီးဆိုၿပီး အေသေကာင္ဘက္လည့္ၿပီး အသွ်င္ၿမတ္ရဲ႕အမိန္႕ေတာ္ၿဖင့္ထၿပီး သက္ေသခံပါလို႕ေၿပာလိုက္စင္မွပဲ
အေသေကာင္သည္ခ်က္ခ်င္းထၿပီး အလာအသွ်င္သည္ ကိုးကြယ္ရာအသွ်င္တစ္စူတည္းၿဖစ္ၿပီး မိုဟမၼဒ္သည္ အလာအသွ်င္ေစလြတ္ေသာ္ရစူလ္တမန္ေတာ္ၿဖစ္သည္လို႕
ေၿပာၿပီး အေသေကာင္ၿပန္ၿဖစ္သြားပါတယ္။ဒီၿမင္ကြင္းကိုၿမင္တဲ့ ေက်းေတာ္သားဟာခ်က္ခ်င္းပဲ ၿမတ္တမန္ေတာ္ထံမွာ အီမန္လက္ခံယံုၾကည္မွဳကိုၿပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သူ႕ရဲ႕အမ်ိဳး
သားေတြကိုဒီၿဖစ္စဥ္ကိုတင္ၿပၿပီး အီမန္ဘက္ကို ဖိတ္ေခၚမွဳၿပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။


တန္ခိုးနမိတ္(၁၀)အစၥလမ္ဘာသာဘက္ကိုဖိတ္ေခၚဖို႕ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္ရဲ႕ အမိန္႕ေတာ္က်ေရာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာၿမတ္တမန္ေတာ္က အာရဗ္အမ်ိဳးသားေတြကို ဖိတ္ေခၚမွဳေတြၿပဳ
လုပ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုဖိတ္ေခၚမွဳေတြၿပဳလုပ္ေနစဥ္မွာ အာရဗ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း တစ္ခ်ိဳ႕က ခင္ဗ်ားဟာ အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္ေစလြတ္တဲ့တမန္ေတာ္ဟုတ္မွန္တယ္ဆိုရင္
သဘာဝနဲ႕ဆန္႕က်င္ဖက္ တန္ခိုးနမိတ္ေတြၿပနိဳင္၇မယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ဒါနဲ႕ၿမတ္တမန္ေတာ္က အဲ့ဒီလိုလုပ္ၿပရင္ အစၥလမ္သာသနာ့ဖိတ္ေခၚမွဳကို လက္ခံမလားလို႕အာရဗ္
ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုေမးခဲ့ပါတယ္။ အာရဗ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက တန္ခိုးနမိတ္ ၿပနိဳင္ရင္လက္ခံမယ္လို႕ လီမ္လည္ၿပီးေၿပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။ဒါနဲ႕တမန္ေတာ္က အီမ္အၿပင္ကို
အားလံုးကိုထြက္ခိုင္းၿပီး လကိုၾကည့္ခိုင္းပါတယ္။ ထိုညမွာလကလည္း လၿပည့္ညၿဖစ္ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးက လဖက္ကို လက္ညိဳးညႊန္ၿပီး အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္
သည္ ကိုးကြယ္ရာအသွ်င္ၿဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္နဳပ္သက္ေသခံပါ၏ လို႕ဆိုလိုက္တာနဲ႕ လဟာ ႏွစ္ၿခမ္းကြဲသြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီၿမင္ကြင္းကိုအာရဗ္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြအားလံုး
ၿမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ၿပီးေနာက္တမန္ေတာ္လက္ညွိဳးကို ၿပန္ရဳပ္သီမ္းလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ လဟာပကတိအတိုင္းၿပန္ဆက္သြားပါတယ္။ အဲဒီလို တန္ခိုးနမိတ္ေတြကို ၿပခဲ့ေပမယ့္
လည္းအာရဗ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒါဟာေမွာ္ပညာ ၿပဳစားတဲ့ပညာရပ္ၿဖစ္တယ္လို႕ဆိုခဲ့ၾကၿပီး အစၥလမ္သာသနာ့ဖက္ ဖိတ္ေခၚမွဳကိုညွင္းဆန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ဒီလိုအၿဖစ္အပ်က္
ေၿမွက္မ်ားစြာကို အစၥလမ့္သာသနာ့သမိုင္း တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးရဲ႕ ဘဝသက္တမ္းအတြင္းမွာမရည္မတြက္နိဳင္ေအာင္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လမ္းမွန္တရားမရနိဳင္သူ
ေတြက ဘယ္လိုတန္ခိုးနမိတ္ပဲ ၿမင္ၾကပါေစလွိဆယ္လွည့္ဖ်ားမွု ေတြနဲ႕ ဖိတ္ေခၚမွဳေတြကိုညွင္းဆန္မ်က္ကြယ္ၿပဳခဲ့ၾကၿပီး ဒုကၡေပးမွဳဘက္ကို အာရံဳေရာက္သြားၾကပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ