Welcome to my blog :)

rss

Sunday, July 17, 2011

႐ိုးရွင္းေသာအခြန္ စနစ္ႏွင့္ ထင္သာျမင္သာရွိမႈက အခြန္ ပုိမိုရရွိေစႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္

6421
ျပည္သူႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ႐ိုး ရွင္းသည့္ အခြန္စနစ္၊ မွ်တသည့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ရရွိသည့္ အခြန္မ်ားအား ျပည္သူအတြက္ျပန္လည္ ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈမ်ား ထင္သာျမင္သာရွိမႈ ကသာ အခြန္ပိုမိုရရွိေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။
ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ဟူသည္ အစိုးရကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္လုပ္ကိုင္ကာ ၀င္ေငြရွာေဖြ ျခင္းထက္ အခြန္မွရသည့္ေငြျဖင့္သာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရပ္တည္ေဖာ္ ေဆာင္ေပးသည့္အစိုးရ၊ တစ္နည္း အားျဖင့္ ျပည္သူေပးေသာေငြျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ အစိုးရျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္အခြန္ မွာအေရးပါေၾကာင္းေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။
“ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္  အခြန္ ရဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အခြန္ရရွိမႈက နည္းေနပါတယ္။ ရသင့္ရထုိက္တဲ့အခြန္မရရွိရင္အစုိးရ ရပ္တည္ဖုိ႔ခက္ခဲပါတယ္။ အခုအခြန္လြတ္ေနတဲ့ လူေတြရွိတယ္။ ၀င္ေငြ နည္းျပည္သူေတြကုိ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြထဲမွာတင္ အခြန္ကုိ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေရွာင္သူေတြမ်ားပါတယ္။ လက္ရွိအခြန္စနစ္ က လူနည္းနည္းကုိ မ်ားမ်ားေကာက္တဲ့ စနစ္ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္တမ္းက လူမ်ားမ်ားကုိ နည္းနည္း ေကာက္ရမွာပါ။ မ်ားမ်ားကုိ နည္းနည္းေကာက္တဲ့စနစ္က အခြန္ပုိ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ား ျပည္သူေဆာင္ႏုိင္တဲ့၊ ဆႏၵရွိတဲ့အခြန္ ႏႈန္းထားျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဥပမာ ၀င္ေငြခြန္ကုိ တိတိက်က်ေကာက္ခ်င္တယ္ ဆုိပါစုိ႔။ တစ္လ၀င္ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း၀င္တယ္ဆုိရင္ ၀င္ေငြခြန္ ႏႈန္းထားအရ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ မွာပါ။ ဒီလုိဆုိရင္ ဘယ္သူေဆာင္ခ်င္မလဲ။ ႏႈန္းထားေတြ ျပင္ရမွာပါ။  တစ္လႏွစ္သိန္း ၀င္တဲ့လူက ငါးရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ပုိေဆာင္ခ်င္မွာမဟုတ္ဘူး။ အခြန္ရရွိမႈက ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြန္မရရင္ ႏုိင္ငံေရာ၊ ျပည္သူေရာ ထိခုိက္ နစ္နာမႈရွိပါတယ္။ အစုိးရဘက္ကလည္း ျပင္ရေျပာင္းရမွာေတြကုိ လက္ခံၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ဆႏၵ ရွိေနတာကုိ ေတြ႕ေနရပါတယ္”ဟု သမၼတအၾကံေပးအဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။

မီဒီယာေတြက ဒီလို အခြန္ေရွာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ အခြန္ေရွာင္ေနတဲ့ လူေတြကုိ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ရမယ္။ အခြန္ရရွိေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ အခု အခြန္ ရသင့္ရထုိက္တာရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၀န္းက်င္ပဲ ရွိတယ္
ပါေမာကၡခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)ဦးေမာ္ သန္းကလည္း”ႏုိင္ငံသားတုိင္းအခြန္ ေပးေဆာင္ဖုိ႔တာ၀န္ရွိသလုိ ရရွိတဲ့ အခြန္ကလည္း တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ကုိ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရမွာပါ။  ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ ခုထိျပည္သူနဲ႔အခြန္ ရင္းႏွီးမႈ မရွိေသးဘူး။ ဒီအေျခအေနကုိျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္။ အခြန္ေရွာင္ တာလည္း မျဖစ္သင့္ေတာ့သလုိ အခြန္လြတ္ေနသူေတြလည္း မရွိသင့္ ဘူး။ အခြန္ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ မွ်မွ် တတေကာက္သြားရမွာပါ။ တစ္ဖက္ ကလည္း ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီတဲ့အခြန္ စနစ္ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ႏႈန္းထားျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ေကာက္ခံတဲ့စနစ္နဲ႔ ရရွိတဲ့အခြန္ကုိ အသံုးျပဳတဲ့ေနရာမွာ ပြင့္လင္းျမင္ သာဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါမွအခြန္ရရွိမႈ တုိးလာမယ္။ အခြန္ေဆာင္ခ်င္စိတ္ ရွိေအာင္လည္း ျပည္သူေတြကုိ အသိပညာေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္”ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပါသည္။
ပါေမာကၡ ေဒၚရီရီျမင့္ကလည္း “အခုထိ အခြန္နဲ႔ ျပည္သူ မရင္းႏွီးေသးဘူး။ အခြန္ေပးဖုိ႔ဆုိတာ ႏုိင္ငံ သားတုိင္းမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အခြန္ေပးတာက ႏုိင္ငံသားေကာင္း ပီသတဲ့ ျပယုဂ္တစ္ခုပါ။ ခ်မွတ္ထား တဲ့ အခြန္စနစ္ကလည္း ထင္သာျမင္သာ ရွိဖုိ႔လုိသလုိ မွ်တဖုိ႔လုိပါတယ္။ အခြန္ႏႈန္းမ်ားလို႔ အခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ ခ်လိုက္တာ လြယ္ေပမယ့္ အမ်ားစု က အခြန္ေပးေဆာင္ခ်င္စိတ္ မရွိတာက်ေတာ့ ေပးေဆာင္ခ်င္လာေအာင္ လုပ္ဖို႔ခက္တယ္။ အဓိကက အခြန္ႏႈန္းျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူ အခြန္ေဆာင္ ခ်င္စိတ္ရွိလာေအာင္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရမယ္”ဟု သံုးသပ္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
“အခြန္ေပးေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ လြယ္ကူမႈနဲ႔ ထင္သာျမင္သာျဖစ္မႈက အခြန္ေငြပုိမုိရရွိေစတဲ့ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီႀကီးေတြ အခြန္ေဆာင္တာ ထုတ္ျပန္ေပးတာမ်ဳိး၊ မီဒီယာေတြမွာ ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္လာတာမ်ဳိးေတြက အခြန္ေငြပုိရလာႏုိင္တယ္။ နာမည္ေက်ာ္ကုမၸဏီေတြ ကလည္း အခြန္ေဆာင္တာကုိ ေၾကညာလာရင္၊ အဓိကကေတာ့ ညီမွ်မႈရွိရင္ အခြန္ပုိေဆာင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီအစုိးရေတြက အခြန္နဲ႔ပဲရပ္တည္ရမယ္။ ကုိယ္ပုိင္ စီးပြားေရးနဲ႔ ရပ္တည္လုိ႔မရဘူး။ အစိုးရအခြန္ေငြ မ်ားမ်ားရတာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ ကုိ ျဖစ္ေစတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးေတြမွာ ပုိသံုးလာႏုိင္တယ္။ ၀န္ထမ္းေတြ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိလာႏုိင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက အခြန္ ေပးေဆာင္ရမယ္”ဟု လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ဆုိပါသည္။

လူေတြက ပတ္လည္လိမ္ေနရတာကုိ မႀကိဳက္ေတာ့ဘူး။ ျပည္သူ ေတြကလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ဥပေဒကလည္း မွ်မွ်တတ ျဖစ္ဖို႔လုိတယ္။ သြယ္၀ုိက္ခြန္ေတြလည္း မေပးခ်င္ေတာ့ဘူး။ တိတိက်က်ပဲ ေပးခ်င္တယ္
အခြန္ပိုမိုရရွိမွသာ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး မွစကာ ျပည္သူမ်ားသက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိႏိုင္ေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္၊ အခြန္ပိုရမွ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေလာက္ငစြာ လစာေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေရးဆိုသည္ကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္လာၾကသည္။
အခြန္ထမ္းတစ္ဦးကလည္း “အခုလက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနေတြအရ ရရွိသင့္တဲ့အခြန္ရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ပဲ ရေသး တယ္။ က်န္တဲ့ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အတြက္ ပညာေပးရင္းနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ အခြန္စနစ္ျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ အခြန္ရရွိမွ တုိင္းျပည္ပုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ဒီအခြန္ေတြ ကုိ ဘယ္လုိသံုးတယ္ဆုိတာ ထင္သာ ျမင္သာေျပာရမယ္။ အခြန္ထမ္း ျပည္သူေတြအတြက္ တကယ္ထုိက္ထုိက္တန္တန္ သံုးစဲြထားတယ္ဆုိတာကုိျပမွ ျပည္သူျပည္သားေတြ ကလည္း အခြန္ေဆာင္ခ်င္စိတ္ ရွိမယ္။ တကယ္ေတာ့ ေလွ်ာ့သံုးသင့္တဲ့က႑ ေလွ်ာ့သံုးရမယ္။ ျပည္သူ ျပည္သားေတြအတြက္ အခြန္ေငြ ဆံုး႐ႈံးေစမယ့္ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးမရွိတဲ့ အသံုးစရိတ္ေတြကုိ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရမယ္။ အက်ဳိးမရွိတဲ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ မလိုအပ္ဘဲသံုးရတဲ့ ဌာနေတြရဲ႕အသံုးစရိတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပရမယ္။ ပညာရွင္ေတြကလည္း ထင္ျမင္သံုးသပ္ေပးရမယ္။ အဲဒါဆုိရင္ အစုိးရကလည္း အက်ဳိးရွိတာေတြမွာ သံုးလာမယ္။ အဲဒီလုိ အခြန္ေဆာင္လာရင္ ၀န္ထမ္းေတြ လစာတုိးလာ မယ္၊ ေလာက္ငလာမယ္ဆိုရင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ နည္းသြားမယ္” ဟု ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။
“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဂ်ာနယ္က ေစာင္ေရ ၇၀၀၀-၈၀၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္မွာ သိန္းရာခ်ီ႐ႈံးတယ္။ အခုအ႐ႈံးမရပ္ေသးဘူး။ အခြန္လာေကာက္ေတာ့ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က ႐ႈံး႐ႈံးျမတ္ျမတ္ ေဆာင္ရမယ္ဆုိ ေတာ့ သက္သက္ညႇာညႇာ ေစာင္ေရ ၁၀၀၀ ေလာက္ပဲ ေဆာင္ရင္ေတာင္ သိန္း ၂၀ ေလာက္က်တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ထက္ ေစာင္ေရလည္းမ်ား၊ အဆ ၄၀၊ ၅၀ျမတ္၊ ဂ်ာနယ္ သံုးေလး ေစာင္ထုတ္ေနတဲ့ ေစာင္ေရအမ်ားဆံုးလုိ႔ ေၾကာ္ျငာထားတဲ့  7 Day တုိ႔၊ နံပါတ္တစ္ဆုိတဲ့ Eleven တုိ႔  ကြၽန္ေတာ့္ထက္ အဆ ေလးဆယ္ ငါးဆယ္အခြန္ေဆာင္ ထားသလား။  သူတုိ႔ရဲ႕အခြန္ပမာဏ က သိန္းေထာင္ဂဏန္းရွိလား။ သူတုိ႔ ေဆာင္ရင္ကြၽန္ေတာ္ေဆာင္မယ္။ သူတုိ႔ကလည္း သူတုိ႔ေထာင္ဂဏန္း ေဆာင္ရရင္ သူတုိ႔ထက္ ၁၀ ဆ ေလာက္ျမတ္တဲ့ နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံႀကီးေတြေရာ သိန္းေသာင္း ဂဏန္းေဆာင္ထားသလား ေထာက္ မယ္။ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံႀကီးေတြကလည္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီႀကီး ေတြကသူတုိ႔ထက္ ေလး ငါး ၁၀ ဆ ျမတ္တယ္။ သူတုိ႔ေရာ သိန္းေလးငါးေသာင္း အခြန္ေဆာင္ထားသလား။ သူတုိ႔ကလည္း လုပ္ငန္းစုံကုမၸဏီ အုပ္စုႀကီးေတြက သူတုိ႔ထက္ ေလးငါး ၁၀ ဆျမတ္တယ္။ သူတုိ႔ေရာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀၊ ၃၀ ေဆာင္ထားသလား။ အဲဒီလုိ သူတုိ႔ေဆာင္ရင္ ကြၽန္ေတာ္လည္းေပးရမွာေပါ့။ ဒီေတာ့ နာမည္ေက်ာ္ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕အခြန္ေပးေဆာင္မႈကုိ  တရား၀င္ေၾကညာရင္ အခြန္ေကာက္ရ ပုိလြယ္သြားမယ္။ ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ ေဒၚလာဘီလ်ံနီးပါး ခ်မ္းသာတယ္ဆိုၿပီး ေျပာထားတယ္။ တကယ္ေဆာင္တဲ့အခြန္က ဘယ္ေလာက္လဲ။ အခြန္ အႀကီးအက်ယ္ေရွာင္ၿပီး နည္းနည္းပဲ ေဆာင္တယ္ဆုိရင္  ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ ရွက္လာမယ္။ အခြန္ေဆာင္တာက ဂုဏ္ယူစရာပါ။ ျပည္သူ႔အက်ဳိး အတြက္ တကယ္သုံးမယ္ဆုိရင္ ၀မ္းေျမာက္စရာဆုိတာ ယုံၾကည္ထားပါတယ္”ဟု ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀သူ တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“အခြန္ေကာက္တာကလည္း ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းနဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြကုိပဲ ဖိေကာက္တယ္။ တကယ္လြတ္ေနတဲ့က႑ေတြအမ်ား ႀကီးပဲ။ ဒီက႑ေတြက ရစရာရွိတာက တကယ္ရသင့္တဲ့ ပမာဏရဲ႕ တစ္၀က္ေလာက္ရွိေနတယ္။ ပြဲစားလုပ္ငန္း၊ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းေတြက ရတဲ့ ၀င္ေငြေတြ။ အရင္တစ္ခါ ၁၀ ဘီလ်ံတန္ ေျမကြက္တစ္ကြက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပဲြခေပးလုိက္ရတယ္။ အဲဒီပဲြခ ၁ ဘီလ်ံက အခြန္ေဆာင္ သြားတာမဟုတ္ဘူး။ မီဒီယာေတြက ဒီလို အခြန္ေရွာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ အခြန္ေရွာင္ေနတဲ့လူေတြကုိ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ရမယ္။ အခြန္ရရွိေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ အခု အခြန္ရသင့္ ရထုိက္တာရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ပဲ ရွိတယ္”ဟု ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မလိုအပ္ဘဲ ျမႇင့္ထားသည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳေနရမႈ မ်ားသည္လည္း အခြန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္စိတ္ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။
“ျပည္သူေတြက အခြန္စနစ္ကုိ နားမလည္တာလည္း ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက အခြန္ေဆာင္ေပမယ့္ျပန္ရတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးကနည္းေနတာ။ သြယ္၀ုိက္ခြန္ေတြေပးေနတာ။ ကား၊ ဖုန္း၊ အင္တာနက္မွာ ေပးေနရတယ္။ ႏုိင္ငံတကာႏႈန္းနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ မတန္တဆ ေပးသံုးေနတယ္။ ဒါကုိျပည္သူက သြယ္၀ုိက္ခြန္ေပးေနရတယ္လုိ႔ ခံစားေနရတယ္။ အဲဒီကရတဲ့အျမတ္ေတြကလည္း အစုိးရတစ္ဦးတည္းရသြား တဲ့အခြန္ေတြမဟုတ္ဘူး။ ၾကားထဲမွာ ပဲြစားေတြကရသြားတယ္။ အခြင့္ထူးခံေတြ ရသြားတယ္။ တျခားမၾကည့္နဲ႔ စက္မႈဇုန္ကားဆိုရင္ သိန္း ၅၀၊ ၁၀၀ ေလာက္ပဲက်တဲ့ကားကို အဆင့္ဆင့္ျဖတ္ၿပီး စီးသူက သိန္း ၅၀၀ ေလာက္ နဲ႔စီးရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဖာက္လိုက္ ျပင္လိုက္နဲ႔ အရည္အေသြးကက်သြား ေရာ။ ဒီကားအတြက္ အစိုးရကလည္း အခြန္မရဘူး”ဟု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“အခြန္မွားေကာက္ေနတာလည္း ရွိတယ္လို႔ေျပာရင္ မလြန္ဘူး။ ဥပမာ ကုမၸဏီတစ္ခုက က်ပ္သိန္း ၈၀၀ ရင္းႏွီးထားတဲ့ ကုန္စည္ကို ျပည္ပကိုပို႔တယ္ဆိုပါေတာ့။ ပို႔တာနဲ႔ အခြန္ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရတယ္။ အဲဒီကုန္စည္အတြက္ ေဒၚလာ တစ္သိန္းျပန္ရလာတယ္ဆိုရင္  အခု ေစ်းနဲ႔က်ပ္သိန္း ၉၀၀ ရတယ္ ထားပါေတာ့။ အရင္းက က်ပ္သိန္း ၈၀၀ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျမတ္ေငြက က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ရွိတယ္။ ဒါက အျမတ္ ေငြအၾကမ္းေပါ့။ အသားတင္အျမတ္ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီက်ပ္သိန္း ၁၀၀ ထဲ မွာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္နဲ႔ ပို႔ကုန္ အခြန္ေပးတာ၊ သယ္ယူစရိတ္အားလံုးက က်ပ္သိန္း ၄၀ ေလာက္ရွိတဲ့ အတြက္ က်ပ္သိန္း ၆၀ အသားတင္ အျမတ္၊ အဲဒီအသားတင္အျမတ္  ၆၀ ေပၚမွာ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၀င္ေငြခြန္ ေကာက္ရင္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ၀န္းက်င္ က်သင့္မယ္။ ဒါက ဥပေဒအတိုင္း အခြန္ႏႈန္းအတိုင္း အတိအက်ေကာက္တဲ့ပံုစံပါ။ ဒါေပမယ့္ အခုက ပို႔လို႔ ရတဲ့ ေဒၚလာ တစ္သိန္းဆိုပါေတာ့ အဲဒီမွာ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္း ႏႈတ္လိုက္ရင္ ေဒၚလာ ၉၃၀၀၀ က်န္မယ္ အဲဒါကို ျပည္ပပို႔ကုန္က ရတဲ့ေငြမာေစ်းနဲ႔ ေဒၚလာေစ်းျခားနားခ်က္ကိုယူၿပီး ေျမႇာက္ၿပီးေကာက္တဲ့အတြက္ မွားေနတယ္။ ျပည္ပပို႔လို႔ရတဲ့ ေငြမာေစ်းက တစ္ေဒၚလာကို ၈၅၀၊ ႐ိုး႐ိုးေဒၚလာ ေစ်းက တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္ ၈၀၀ ဆိုပါေတာ့ ျခားနားခ်က္ က်ပ္ ၅၀ ရွိတယ္။ အဲဒီ က်ပ္ ၅၀ နဲ႔ ေဒၚလာ ၉၃၀၀၀ ကိုေျမႇာက္ၿပီးအခြန္ေကာက္ တာဆိုေတာ့ က်ပ္ ၄၆၅၀၀၀၀ အခြန္ေပးရတယ္။ တစ္ကယ္တမ္း က်သင့္တာက အခြန္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ၀န္းက်င္ပဲေလ။ အခုက ႏွစ္ဆေက်ာ္ ပိုေဆာင္ရတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ အခြန္ဆိုတာေကာက္ခံရမွာပါ။ ပံုစံ တက်ေကာက္ရင္ ပိုၿပီးအဆင္ေျပမွာ ပါ”ဟု စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ လူထုက ကုိယ့္ ၀င္ေငြရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန  ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အခြန္ေပးေနရတယ္ ဆုိတာကုိ သိထားဖုိ႔လုိတယ္။ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ၀င္ရင္အနည္းဆုံး က်ပ္ ၁၀ သိန္းေတာ့ အခြန္ေဆာင္ရမယ္။ အဲဒီလုိမေဆာင္ရင္ တာ၀န္ေက်တဲ့ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ဘူး။ တာ၀န္ေက်တဲ့ ႏုိင္ငံသားမွ အစုိးရကုိေထာက္ျပ ေျပာဆုိတာ ပုိၿပီးသင့္ေတာ္တယ္”ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။
“ကုမၸဏီ႐ုံးမွာေဆာင္တဲ့ အခြန္ က တိက်တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အခြန္ေဆာင္တာ ေလ်ာ့ရဲတယ္။ ဥပမာ အရက္၊ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံး မွာ အခြန္မ်ားတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ေဆာင္တာက်ေတာ့ မရွိသေလာက္ပဲ။ တစ္တုိင္းျပည္လုံးမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္႐ုံးေတြအားလုံးက တိတိက်က် ေကာက္ေပးမွ အခြန္မွ်မွ်တတရမယ္။ ကုိယ့္အျမတ္ကုိ လူတုိင္းသိပါတယ္။ ကုိယ္က ငါးသိန္းေလာက္ ျမတ္တယ္ဆုိရင္ ငါးေသာင္းေလာက္ေတာ့ ေဆာင္သင့္တယ္။ လူတုိင္းဒီလုိေဆာင္ေပးမွပဲ အစုိးရ အခြန္ရမယ္။ ၀န္ထမ္းေတြေလာက္င မွ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ေပ်ာက္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္ဖုိ႔ မီဒီယာေရာ ျပည္သူေရာ လုပ္ေပးရမယ္။ ဒီတုိင္းေကာက္ရင္ ငါးႏွစ္တာကာလ အတြင္းမွာ အခြန္ရရွိမႈငါးဆတုိးလာ လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ရွိေနတဲ့ အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြကုိ ပုိေကာက္တာထက္ အခြန္ထမ္းျပည္သူသစ္ ေတြ ရွာရမယ္။ ရာခုိင္ႏႈန္းစားေတြ ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။ အိမ္ျခံေျမခြန္ေတြကုိလည္း ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲခ်။ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလုိပဲ”ဟု ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္ခဲ့သည္။
“လူေတြက ပတ္လည္လိမ္ေနရတာကုိ မႀကိဳက္ေတာ့ဘူး။ ျပည္သူ ေတြကလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ဥပေဒ ကလည္း မွ်မွ်တတ ျဖစ္ဖို႔လုိတယ္။ သြယ္၀ုိက္ခြန္ေတြလည္း မေပးခ်င္ေတာ့ဘူး။ တိတိက်က်ပဲ ေပးခ်င္တယ္။ စင္ကာပူ၊ အဂၤလန္တုိ႔လုိ ႏုိင္ငံေတြမွာ အခြန္ထမ္းေတြကုိ ဘယ္လုိတာ၀န္ယူထားလဲ။ အဲဒီလုိ ျပီးျပည့္စုံတဲ့ တာ၀န္ယူမႈေတြရွိတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အခြန္ထမ္းေတြကလည္း အခြန္ေဆာင္ရတာ သဘာ၀က်တယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီအဆင့္ မေရာက္ႏုိင္ေသးဘူး။ ဘယ္သူမွ တိတိက်က် မေဆာင္ႏုိင္ေသးတဲ့ အခ်ိန္ႏုိင္သေလာက္ေတာ့ ေဆာင္သြားရမယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြက စီးပြားေရးလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း အခြင့္ထူးရတယ္။ အခြန္ေဆာင္တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း အခြင့္ထူးရေနၾက တယ္”ဟု စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အခြန္မေဆာင္လွ်င္ တာ၀န္ေက်သည့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္ဆိုေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ား အခြန္ေပးေဆာင္ခ်င္စိတ္ရွိသည့္ အခြန္စနစ္၊ ဘက္မလိုက္ဘဲ ညီမွ်သည့္အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ျပည္သူ မ်ားက မိမိတို႔ေပးသည့္အခြန္ျဖင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ မည္သို႔သံုးစြဲသည္ ဆိုျခင္းကိုသိရွိမွသာ အခြန္ေဆာင္ျခင္း အက်ဳိးကိုသိရွိကာ ကိုယ္ပိုင္ အသိစိတ္ျဖင့္ ေပးေဆာင္လာၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ