Welcome to my blog :)

rss

Sunday, July 24, 2011

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တိရစၦာန္ႏွင့္ အပင္မ်ဳိးစိတ္ ၂၀၀ ၀န္းက်င္ မ်ဳိးသုဥ္းမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေန

သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးျခင္း၊ အလြန္အကြၽံဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ ျခင္းစသည္ တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တိရစၦာန္ႏွင့္ အပင္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၂၀၀ ၀န္းက်င္မွာ မ်ဳိးသုဥ္းမည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲစုံလင္ မ်ားျပားေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာ၊ အပင္မ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာ တည္ရွိေနသည္။ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲ မ်ားတြင္ အပင္မ်ဳိးစိတ္ ၁၁၈၀၀၊ ႀကိမ္မ်ဳိးစိတ္ ၃၇ မ်ဳိး၊ ၀ါးမ်ဳိးစိတ္ ၇၀၊ ေဆးဘက္၀င္အပင္မ်ား ၈၄၁ မ်ဳိး၊ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါမ်ား ၂၅၁ မ်ဳိး၊ တြားသြားသတၱ၀ါမ်ား ၂၇၂ မ်ဳိး၊ ကုန္းေနေရေနသတၱ၀ါ ၈၂ မ်ဳိး၊ ငွက္ မ်ဳိးစိတ္ ၁၀၅၆ မ်ဳိး၊ ပင္လယ္ငါး ၄၆၅ မ်ဳိး တို႔ရွိေနသည္။
“ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ သဘာ၀အေနအထား ေကာင္းမြန္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ မ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာလည္း က်က္စားေနထိုင္ၾကတယ္။ ငွက္မ်ဳိးစိတ္၊ အပင္မ်ဳိး စိတ္အမ်ားအျပား ေတြ႕ႏုိင္တယ္”ဟု European Union မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ယခုအခါတြင္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕မွာ မ်ဳိးသုဥ္းမည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ေနထိုင္ရာ စားက်က္ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၊ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပင္ပမွ မ်ဳိးစိတ္သစ္ ေရာက္ရွိျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အနည္က်ျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ ျခင္းတုိ႔သည္ ယင္းအႏၲရာယ္ကို ၾကံဳ ေတြ႕ေစလာသည့္ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ယင္းသို႔ မ်ဳိးသုဥ္းမည့္အႏၲရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားတြင္ ႏုိ႔တိုက္သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္ ၃၉ မ်ဳိး၊ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ၄၅ မ်ဳိး၊ တြားသြား သတၱ၀ါ ၂၁ မ်ဳိး၊ ငါးမ်ဳိးစိတ္ ၅၈ မ်ဳိး၊ အပင္မ်ဳိးစိတ္ ၃၈ မ်ဳိး ပါ၀င္ေနသည္။
“အလြန္အကြၽံ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲတာကလည္း မ်ဳိးသုဥ္းမႈအႏၲရာယ္ ကို ၾကံဳေတြ႕လာေစတယ္။ တစ္ခ်က္ကေတာ့ အသိပညာ နည္းတာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဆင္းရဲတာေပါ့။ ဆင္းရဲတဲ့အခါမွာ တျခားဘာ မွ မစဥ္းစားႏုိင္ပါဘူး။ စီးပြားေရး သမားေတြကေတာ့ ၀ိသမေလာဘ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္လုပ္တာ။ ေဒသခံ ေတြလို ဆင္းရဲတယ္ဆိုတာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။ သတၱဳရွာတယ္။ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းကုန္တယ္။ တိရစၦာန္ ေတြ နယ္စပ္ကေန ပို႔တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ႏွစ္ခုရွိတယ္။ ထိုင္းကိုေတာ့ အိမ္ေမြး တိရစၦာန္အေနနဲ႔ သြားတာမ်ားတယ္။ တ႐ုတ္ကေတာ့ ေတာထြက္အမ်ားစု ကို အားေဆးအတြက္ သုံးတာ။ နယ္စပ္မွာ စစ္ေဆးတယ္ဆိုေပမယ့္ နယ္စပ္က အရွည္ႀကီး။ ေတာထဲက သစ္ခြေျခာက္ေတြ၊ ေမ်ာက္ေတြ၊ လိပ္ေတြ၊ ေျမြေတြ၊ ေတာက္တဲ့ေတြနဲ႔ တျခားရွိသမွ် ပုိ႔ေနတာပါ”ဟု ျမန္မာငွက္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးစိုးညြန္႔ က ေျပာ ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိး ကြဲမ်ားအနက္ ရွားပါးလာေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ားတြင္ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါး အေျခအေနရွိ အပင္ႏွင့္ သတၱ၀ါ ၃၅ မ်ဳိး၊ မ်ဳိးသုဥ္းမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေန ရေသာ အပင္ႏွင့္သတၱ၀ါ ၅၁ မ်ဳိး၊  မ်ဳိးသုဥ္းမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳရမည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ေသာ အပင္ႏွင့္သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္ ၁၁၅ မ်ဳိးတို႔ ပါ၀င္ေနသည္။ “နယ္စပ္မွာ လိပ္ေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီးမိတယ္။ မူဆယ္နယ္ စပ္မွာ ဖမ္းမိတာ သူ႔ရဲ႕ မူရင္းေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ျပန္ပို႔ရတယ္။ ရခိုင္ ျပည္နယ္မွ မဟုတ္ရင္ မေနႏုိင္ဘူး” ဟု ဇီ၀မ်ဳိစုံမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (BANCA) မွ Executive Committee Member ဦးတင့္ထြန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ