Welcome to my blog :)

rss

Thursday, April 21, 2011

လူသားတို႔၏ ကမၼဇီ၀ သဘာ၀နာရီကို ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္မည့္ ေဆးသိပၸံေလာက၏ မ်ိဳးဆက္ပြားနည္းပညာသစ္


ေနာက္ဆံုးေပၚ မ်ိဳးဆက္ပြားနည္းပညာသစ္ တစ္ခုအရ အသက္(၅၀)မွ (၆၀)ႏွစ္ၾကားရွိ မိန္းမႀကီးမ်ား ကိုယ္၀န္လြယ္ ခေလးေမြးဖြားႏိုင္ၾကေတာ့မည္ဟု သိရွိရသည္။

လက္ရွိေအာင္ျမင္ေနေသာ ၀မ္းဗိုက္ျပင္ပတြင္ မမ်ိဳးဥႏွင့္ သုက္ေကာင္ေပါင္းစပ္ မ်ိဳးပြားေစသည့္ IVF (In Vitro Fertilisation)နည္းစနစ္ သို႔မဟုတ္ ဖန္ျပြန္သေႏၶနည္းစနစ္မ်ိဳးမဟုတ္သည့္ မိန္းမခႏၶာကိုယ္အတြင္း မ်ိဳးပြားအဂၤါကို ျပန္လည္ဖြ႔ံၿဖိဳးေစမည့္ စတမ္းဆဲလ္မ်ား (stem cells) ထိုးသြင္းသည့္ ကုသနည္းတစ္မ်ိဳးျဖင့္ သက္ႀကီးပိုင္းမိန္းမမ်ားအား ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ေတာ့မည္ဟု ေဆးသိပၸံေလာက၌ သတင္းမ်ားထြက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုနည္းစနစ္မွာ မ်ိဳးဥမေအာင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ေစာစီးစြာေသြးဆံုးသည့္ အသက္(၄၀)ေအာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးအားျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားႏိုင္သည္။၀မ္းဗိုက္ျပင္ပတြင္ သေႏၶေအာင္ေစျခင္း IVFနည္းပညာျဖင့္ ခေလးေမြးဖြား ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္မွ အသက္အႀကီးဆံုးမိခင္မွာ Elizabeth Adeneyဆိုသူ အသက္(၆၆)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးျဖစ္ၿပီး မႏွစ္က ေမလတြင္ မီးဖြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အီဂ်စ္လူမ်ိဳး မ်ိဳးပြားပညာရွင္ ပရိုဖက္ဆာ အိုစမာ အစ္ဇ္မီက ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ခဲ့သည့္ ယခုေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာသစ္အား ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ျမဴးနစ္ၿမိဳ႔တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ သေႏၶေအာင္ျခင္းႏွင့္ ၿမံဳျခင္းဆိုင္ရာ ေဆးသိပၸံပညာ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီး၌ ထုတ္ေဖာ္ျပသသြားမည္ဟု သိရသည္။ ဤနည္းစနစ္မွာ တရိစၦာန္မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ခြဲခန္းၾကြက္မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္ဆိုးက်ိဳးမရွိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ လူသားမိန္းမတစ္ဦးျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စမ္းသပ္သြားရန္ စီစဥ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွာ ဥအိမ္တစ္သွ်ဴးစမ်ား အစားထိုးထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးဥေပါက္ပြားမႈ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပဳျပင္ကုသမႈမ်ားးျဖင့္ ေသြးဆံုးေနေသာ မိန္းမအခ်ိဳ႕အား ေအာင္ျမင္ေစခဲ့ေသာ္လည္း ထိုနည္းစနစ္မွာ အလြန္ေစ်းႀကီးၿပီး နာက်င္မႈႀကီးမားစြာ ခံစားရေၾကာင္း သိရသည္။

စတမ္းဆဲလ္မ်ားမွာ ခႏၶာကိုယ္တည္ေဆာက္သည့္ အစိတ္အပိုင္းငယ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ပ်က္စီးသြားေသာ တစ္သွ်ဴးမ်ားအား ျပဳျပင္ေပးၿပီး ေကာင္းမြန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစသည့္ ဂုဏ္သိတၱိရွိသည္။ စတမ္းဆဲလ္မ်ားျဖင့္ ႏွလံုးႏွင့္ အရိုးအက္ကြဲသည့္ လူနာမ်ားအား စမ္းသပ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ဖူးၾကသည္။ ပရိုဖက္ဆာ အစ္ဇ္မီက ၾကြက္မ်ား၏ စတမ္းဆဲလ္မ်ားျဖင့္ ၾကြက္မႀကီးမ်ားမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ခဲ့မႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မ်ိဳးပြားျခင္း သေႏၶေအာင္ေစျခင္း ကိစၥမ်ိဳးတြင္ အသံုးျပဳရန္ ယခုအခါ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တင္ျပလာခဲ့ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ပရိုဖက္ဆာ အစ္ဇ္မီက "စတမ္းဆဲလ္ေတြက မ်ိဳးဥအိမ္ရဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီဆဲလ္ေတြနဲ႔ ကုသထားတဲ့ ဥအိမ္ေတြဟာ မ်ိဳးဥေတြ ျပန္လည္ေပါက္ဖြားလာၾကပါတယ္"ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သေႏၶသားထံမွ ရယူသည့္ စတမ္းဆဲလ္ျဖင့္ ကုသျပဳျပင္မႈ ျဖစ္ေနသျဖင့္ အျငင္းပြားစရာမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ လူသားမ်ားတြင္ ဖ်က္ခ်သည့္သေႏၶသား အခ်င္းမွ ရရွိႏိုင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း(အနာဂတ္)တြင္ ယခုရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားေသာ သေႏၶသားမ်ားထံမွ ရယူႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ျမဴးနစ္ကြန္ဖရင့္တစ္ခု၌ ခႏၶာကိုယ္၏ ဇီ၀နာရီကို ထိန္းခ်ဳပ္ညွိေပးသည့္ ဦးေႏွာက္၏ ဓါတုသတၱိတစ္ခုမွာ မ်ိဳးပြားျခင္းေအာင္ျမင္ရန္ ကုသမႈ၏ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ခ်ိဳ႕တဲ့အားနည္းေသာ မ်ိဳးဥမ်ားပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ IVF နည္းစနစ္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဦးေႏွာက္၏ မယ္လာတိုနင္ (Melatonin)က ႏွစ္ဆပိုမို ေထာက္ကူေပးျခင္းဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ