Welcome to my blog :)

rss

Thursday, April 21, 2011

အေျခခံ ေယာဂ(သို ့) သတၱမေျမာက္တံခါးႏိုးထေစျခင္း

ေဆာင္းရာသီ ၏ မနက္ခင္း ေလးလံတံု ့ဆိုင္းမွဳမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏို္င္ေစရန္ လျခမ္းသဏၰာန္္ ေယာဂေလ့က်င့္ မွဳအဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

အေျခခံ လျခမ္း
သဏၰာန္္ ေယာဂ


အၾကံေပးျခင္း။    ။ အေျခခံမွ အဆင့့္ျမင့္ သို ့ကူးေျပာင္းေလ့ က်င့့္ျခင္းကို အေျခခံ ေလ့က်င့္ေသာ အၾကိမ္ ေလးၾကိမ္ေက်ာ္ မွသာ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္း မ်ားကို  ေလ့က်င့္စဥ္  ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာစိုးရိမ္မွဳမ်ားကိုတတ္အားသမွ် လ်စ္လ်ဴရွဳ ့ျပီး မိမိကိုယ္မိမိ္ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မွဳအျပည့္ထားရပါမည္။
 


၁။ ပံုပါအတိုင္းလက္မ်ားကို ဦးေခါင္းအထက္တြင္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားေပါင္းဆံု

ထိယွက္ထားပါ။ပခံုးၾကြက္သားမ်ားကို ေလ်ာ့ႏိုင္သမွ်ေလ်ာ့ထားျပီး
ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို  ေျခႏွစ္ဖက္ေပၚတြင္ အျပည့္အားသက္ေရာက္ေနပါေစ။

၂။ အေနအထားမွန္ကန္ျပီဆိုုပါက  ေျမွာက္မိုးထားေသာလက္ေမာင္းတစ္စံုကို ေဘးဘက္သို
့ရႏိုင္သမွ် ဆြဲခ်ေပးပါ။ ၾကြက္သားမ်ားေတာင့္တင္းျခင္းမရွိေစရန္လည္းဂရုျပဳပါ။

 လက္ရွိအေနအထားအတိုင္းထိန္းထားျပီး (အနည္းဆံုး ၂ၾကိမ္ မွ အမ်ားဆံုး ၆ၾကိမ္) အထိ အသက္ရွဳသြင္း ၊ ရွဳထုတ္ျပဳပါ။

၃။ ျပီးဆံုးပါက ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္
အတိုင္းအျခားတစ္ဖက္ သို ့အထက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဘက္ေျပာင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ တစ္ဖက္မွတစ္ဖက္တိုက္ရိုက္ အလြယ္ ေျပာင္းျခင္းမျပဳဘဲ  အဆင့္ေျပာင္းလဲ ျခင္းျခင့္ ၾကြက္ ထိခိုက္မွဳ ကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

 အဆင့့္ျမင့္ လျခမ္းသဏၰာန္္ ေယာဂ  
 
၁။ ပံု ပါအတိုင္း အေန အထားကို ျပင္ဆင္ပါ။ေကြးေနေသာ ေျခတံတြင္
ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကိုအား ျပဳထူေထာင္ထားပါ။ လက္နွစ္ဖက္ ကို ဆန့္တန္း့ျပီးဦးေခါင္းသည္ ေထာင့္မတ္က် ေနေသာ  ဒူးေခါင္း ဖက္ သို ့ဦးတည္ထား၇န္ လိုအပ္ပါသည္။

၂။ အေနအထားမွန္ကန္ ရပ္တည္ႏိုင္ျပီဆိုပါ က
 လက္ရွိအေနအထားအတိုင္းထိန္းထားျပီး (အနည္းဆံုး ၂ၾကိမ္ မွ အမ်ားဆံုး ၆ၾကိမ္) အထိ အသက္ရွဳသြင္း ၊ ရွဳထုတ္ျပဳပါ။ သက္ေတာင့္သက္သာ အသက္ရွဳပါ။ အသက္ရွဳစဥ္ ၀မ္းဗိုက္၏ ၾကြက္သား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သတိျပဳၾကည့္ပါ။ သို ့ေသာ္ မည္သို ့ေသာ အားစိုက္ထုတ္မွဳမွ ၀မး္ဗိုက္ကို မေစခိုင္းပါႏွင့္။
 ၃။ ျပီးဆံုးပါက ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ အတိုင္းအျခားတစ္ဖက္ သို ့အထက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။ ပံုစံမ်ားေျပာင္းလဲေသာ အခါ ခႏၶာကိုယ္ ကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ညင္ညင္သာသာ ေျပာင္းပါ။ ဆတ္ခနဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေစ ေအာင္ဂရု ျပဳပါ။
 
အျပီးသတ္ အဆင့့္ျမင့္
လျခမ္းသဏၰာန္္ ေယာဂ
   ၁။ အထက္မွ ပံု စံကို အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲ ရပါမယ္။ ေကြးညြတ္ေသာဒူးမွာ ပံုမွန္အတိုင္းထား ခဲ့ျပီး အျခားေသာ ေျခတံကို ပံုပါအတိုင္း ေထာင့္က်ယ္သဏၰာန္ျပဳပါ။

၂။
ခႏၶာကိုယ္ ေအာက္ပိုင္းေသခ်ာ ျမဲျမံစိတ္ခ်ရပါ က ဆန္ ့တန္းထားေသာ လက္မ်ားကို သရဖူကဲ့သို ့ ဦးေခါင္းေပၚယွက္တင္ျပီး ပံုပါအတိုင္း ေနာက္ေက်ာဖက္သို ့ ဆဲြခ်ပါ။

၄ၾကိမ္ အထိ အသက္ရွဳသြင္း ၊ ရွဳထုတ္ျပဳပါ။

၃။
ျပီးဆံုးပါက ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ အတိုင္းအျခားတစ္ဖက္ သို ့အထက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။ ခႏၶာကိုယ္ကို အဆင့့္ျမင့္ လျခမ္းသဏၰာန္္ ေယာဂ
 သို ့ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစျပီးမွသာ ဘက္ေျပာင္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ပါ။
အက်ဳိးေက်းဇူး။       ။
ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး ကိုဟန္ခ်က္ညီထိန္းေက်ာင္းလာႏိုင္ပါမည္။ အာရံုစူးစိုက္မွဳသိသာစြာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္။ အရိုးအဆစ္မ်ား သန္စြမ္းမွဳ အထူးသိသာလာပါမည္။ခႏၶာကိုယ္ အတြင္း စြမ္းအင္ႏွင့္ သန္ ့စင္ေသာ ေသြးလည္ပတ္မွဳ ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ ရုပ္အဆင္းၾကည္လင္ ႏုပ်ဳိေစပါမည္။ တစ္ေန ့တာ၏ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား မစတင္မီ အေျခခံ ေလ့က်င့့္ မွဳ တစ္ခုႏွင့္ ပင္ စိတ္လက္ေပါ့ပါးမွဳ ကို ရရွိေစပါသည္။

သတိျပဳရမည့္ ့ျဖစ္တန္ေခ်မ်ား။

အေျခခံမွ စျပီး မိမိကိုယ္မိမိ ေသခ်ာစိတ္ခ်မွသာ အဆင့္ျမင့္ သို ့ကူးေျပာင္းသင့္ပါသည္။ အဆင့့္ျမင့္ ပံုစံမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္ ၾကံ  ့ခိုင္မွဳ မျပည့္၀ပါက တင္သားႏွင့္ ပခံုးၾကြက္သားမ်ားကို  နာက်င္ ျခင္းအေက်ာလြဲျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဤစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္တခါ ျပန္လာၿပီး မိမိ၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။

ေပၚၿပဴလာအၿဖစ္ဆံုးပီုစ္မ်ား

# # ေခါင္စဥ္အလိုက္ၾကည့္ရန္ »» #
# # # 1. 2. 3. # # Web Informer Button
#
(ေဂၚဖီထုတ္ႏွင့္ ဟင္းႏုႏြယ္ကို စားျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကုစားႏိုင္။)

အႏၱရယ္အစၥလမ္မစ္ဝဘ္ဆိုက္

ၿမန္မာမြစ္လင္ေတြအတြက္ အႏၱရယ္ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အစၥလမ္သာသနာေတာ္အေပၚပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ဝဘ္ဆိုက္ မ်ားကိုဒီေနရာေလးမွာလင့္ေလးမ်ားနဲ႕ေဖၚၿပေပးထားပါ့မယ္ (MMSY) ၿမန္မာမြစ္လင္စတန္႕ထြင္ေက်ာင္းသား လူငယ္ဗီဒ္အသ္တီေလးမ်ားစုစည္းရာ